Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до Treponema pallidum (DIA-IgG-IgM-Trep-u), в якій на полістироловий планшет сорбовані рекомбінантні антигени, а як кон'югат використані антитіла проти імуноглобулінів класу IgG людини, яка відрізняється тим, що як позитивні контролі використовують очищені імуноглобуліни класів IgG та IgM людини, специфічні до Т. pallidum, пероксидазний кон'югат - суміш антивидових моноклональних антитіл до імуноглобулінів класу G та Μ людини, які виявляють за допомогою однокомпонентного розчину хромогену.

Текст

Реферат: Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до Treponema pallidum (DIA-IgG-IgM-Trepu) включає сорбовані на полістироловий планшет рекомбінантні антигени, використані як кон'югат антитіла проти імуноглобулінів класу IgG людини. Як позитивні контролі використовують очищені імуноглобуліни класів IgG та IgM людини, специфічні до Т. pallidum, пероксидазний кон'югат - суміш антивидових моноклональних антитіл до імуноглобулінів класу G та Μ людини, які виявляють за допомогою однокомпонентного розчину хромогену. UA 74133 U (12) UA 74133 U UA 74133 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до біотехнології, імунохімії та медицини і може бути використана для аналізу сироватки або плазми крові людини на наявність антитіл класів IgG та IgM до збудника сифілісу Treponema pallidum. Відома тест-система для виявлення антитіл проти Т. pallidum у сироватках і плазмі крові людини при діагностиці сифілісу [1]. В основі тест-системи лежать антигени - рекомбінантні поліпептиди аналоги антигенів Т. pallidum, використані в складі імуносорбенту, а як кон'югат застосовують антилюдські-антитіла, зв'язані з пероксидазою. Задачею корисної моделі є створення імуноферментної тест-систем для аналізу сироватки або плазми крові людини на наявність антитіл класу IgG до збудника сифілісу "DIA-IgG-IgMTrep-u". Поставлена задача вирішується шляхом використання імуносорбенту з сорбованими рекомбінантними поліпептидами Трр15, Трр17, Трр47 аналогами білків Т. pallidum. При внесенні в лунки імуносорбенту двох позитивних контролів - очищених імуноглобулінів класу IgG і IgM людини, специфічних до Т. pallidum, негативного контролю, який не містить антитіл до Т. pallidum та зразків досліджуваних сироваток, антитіла класів IgG і IgM до збудника сифілісу, у випадку їх наявності в зразках, зв'язуються з рекомбінантними антигенами Т. pallidum, сорбованими на твердій фазі, утворюючи комплекси антиген-антитіло, які виявляють за допомогою пероксидазного кон'югату двох антивидових моноклональних антитіл специфічних до IgG і IgM людини і однокомпонентного проявника. Пероксидазну реакцію зупиняють, додаючи стоп-реагент, і вимірюють оптичну густину суміші у лунках при довжині хвилі 450/620 нм, яка пропорційна концентрації специфічних IgG і IgM антитіл до збудника сифілісу у зразках сироваток або плазми крові. Приклад 1. Визначення наявності антитіл до Т. pallidum в сироватці крові хворої К., 1988 року народження. Визначення проводять за відомою методикою [2] твердофазного імуноферментного аналізу. Для цього в лунки імуносорбенту з фіксованими на ньому рекомбінантними поліпептидами аналогами-антигенів Т. pallidum вносять по 80 мкл розчину для розведення сироваток, а потім по 20 мкл досліджуваних зразків та контролів. Накривають планшет кришкою та інкубують в термостаті при температурі (37±2) °С протягом 60 хв. Після закінчення інкубації промивають планшет 4 рази розчином для промивання і вносять в лунки по 100 мкл суміші кон'югатів. Знову інкубують планшет в термостаті в тих же умовах протягом 30 хв. Промивають планшет 6 разів розчином для промивання і вносять в лунки по 100 мкл однокомпонентного розчину проявника хромогену ТМБ. Накривають планшет кришкою та інкубують при температурі (18-25) °С в темному місці протягом 30 хв. Вносять в лунки по 100 мкл стоп-реагенту для зупинення кольорової реакції (в тій же послідовності внесення що й ТМБ). Не більше як через 5 хв. після зупинення кольорової реакції визначають оптичну густину (ОГ) в лунках у двохвильовому режимі (450 нм відносно 620 нм). Для обліку результатів розраховують середнє значення ОГ негативного контролю - НКсер і граничне значення (ГЗ) по формулі: ГЗ = НК сер + 0,15. Результат аналізу вважається негативним, якщо ОГ досліджуваного зразка менше ГЗ. Результат аналізу вважається позитивним, якщо ОГ досліджуваного зразка більше ГЗ. Досліджений матеріал від хворої було ідентифіковано як позитивний на наявність антитіл до збудника сифілісу. Таким чином, пропонована тест-система забезпечує виявлення антитіл до Т. pallidum. Проста і надійна в роботі. Використана література 1. Інструкція про використання тест-системи імуноферментної для виявлення антитіл до Trponema pallidum. HBK - Діапрф-Мед, 2010. - С.1-2. 2. Михайлов А.Т., Симирский В.Н. Методы иммунохимического анализа в биологии развития. М.: Наука, 1981. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до Treponema pallidum (DIA-IgG-IgM-Trepu), в якій на полістироловий планшет сорбовані рекомбінантні антигени, а як кон'югат використані антитіла проти імуноглобулінів класу IgG людини, яка відрізняється тим, що як позитивні контролі використовують очищені імуноглобуліни класів IgG та IgM людини, специфічні до Т. pallidum, пероксидазний кон'югат - суміш антивидових моноклональних антитіл до імуноглобулінів класу G та Μ людини, які виявляють за допомогою однокомпонентного розчину хромогену. 1 UA 74133 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Immunoenzyme test system for the detection of antibodies to treponema pallidum (dia-igg-igm-trep-u)

Автори англійською

Sofronov Andrii Ivanovych, Mihalap Svitlana Vitaliyivna, Hanova Larysa Oleksandrivna, Kysel'ova Olena Kostyantynivna, Ivanska Nailia Valieievna, Tereschenko Mykhailo Ivanovych, Horlov Yurii Ivanovych, Troianskyi Vasyl Vasyliovych, Vudmaska Mariya Ivanivna, Moysa Larica Mykolayivna, Korshun Ludmyla Mykolayivna, Serdyuk Volodymyr Hryhorovich, Semynogenko Viktor Petrovich

Назва патенту російською

Тест-система иммуноферментная для выявления антител к treponema pallidum (dia-igg-igm-trep-u)

Автори російською

Софронов Андрей Иванович, Михалап Светлана Виталиевна, Ганова Лариса Александровна, Кисельова Олена Костянтинивна, Иванская Наиля Валеевна, Терещенко Михаил Иванович, Горлов Юрий Иванович, Троянский Василий Василиевич, Вудмаска Мария Ивановна, Мойса Лариса Николаевна, Коршун Людмила Николаевна, Сердюк Владимир Григориевич, Семиноженко Виктор Петрович

МПК / Мітки

МПК: A61K 39/00

Мітки: dia-igg-igm-trep-u, виявлення, тест-система, pallidum, імуноферментна, treponema, антитіл

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-74133-test-sistema-imunofermentna-dlya-viyavlennya-antitil-do-treponema-pallidum-dia-igg-igm-trep-u.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до treponema pallidum (dia-igg-igm-trep-u)</a>

Подібні патенти