Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Епоксидна композиція, що містить епоксидну смолу ЕД-20, епоксидну аліфатичну смолу і отверджувач, яка відрізняється тим, що вона як епоксидну аліфатичну смолу містить лапроксид-703, як отверджувач - фосфорвольфрамову кислоту (ФВК) за такого співвідношення компонентів ,(мас.ч.):

епоксидна смола ЕД-20

57-97

лапроксид

3-40

фосфорвольфрамова кислота

2-5

вода

2-5.

Текст

Реферат: Епоксидна композиція містить епоксидну смолу ЕД-20, лапроксид-703, фосфорвольфрамову кислоту, воду. UA 73505 U (54) ЕПОКСИДНА КОМПОЗИЦІЯ UA 73505 U UA 73505 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до епоксидних композицій, що може знайти використання для виробництва деталей та виробів, компаундів для виготовлення великогабаритних виробів складної конфігурації, а також як клею для з'єднання конструкційних матеріалів в електротехнічній промисловості, машинобудуванні та інших галузях промисловості. Відомі епоксидні композиції [1, 2, 3] на основі епоксидних смол, амінних отверджувачів, модифікаторів і добавок, що мають високу адгезію до різних матеріалів, водостійкість та застосовуються для з'єднання різноманітних матеріалів в електротехнічній промисловості, машинобудуванні, але низька міцність при розтягуванні, низька життєздатність, тверднення зі значним екзотермічним ефектом ускладнює виготовлення великогабаритних виробів, що значно стримує їх використання. Найближчий аналог корисної моделі є епоксидна композиція [4], що містить епоксидну діанову смолу (ЕД-20), отверджувач - поліетиленполіамін (ПЕПА), як пластифікатор діоктилфталат і додатково епоксидну аліфатичну смолу, наповнювач - оксид цинку та аеросил А-380 за такого співвідношення компонентів (мас.ч.): епоксидна діанова смола 64,8-68,4 (ЕД-20) епоксидна аліфатична смола 6,5-8,5 (ДЕГ-1) діоктилфталат 6,5-8,5 наповнювач - оксид цинку 3,5-5,5 аеросил А-380 2,1-3,5 поліетиленполіамін (ПЕПА) 9,00-11,0. Її можна використовувати для з'єднання конструкційних матеріалів в електротехнічній промисловості, машинобудуванні та інших галузях промисловості. Суттєвим недоліком відомого об'єкта [4] є використання при його виготовленні оксиду цинку, який у взаємодії з підвищеним вмістом аеросилу призводить до збільшення в'язкості та зменшення життєздатності композиції, використання діоктилфталату, за рахунок поступового його проникнення на межу адгезив-субстрат, знижує адгезійну міцність клейового з'єднання. Задача корисної моделі є створення епоксидної композиції, що має підвищену міцність при розтягуванні, адгезійну міцність та життєздатність. Поставлена задача вирішується тим, що епоксидна композиція, яка містить епоксидну смолу ЕД-20, епоксидну аліфатичну смолу, отверджувач згідно з запропонованою корисною моделлю, як епоксидну аліфатичну смолу містить олігоефіртриепоксид (лапроксид-703), отверджувач фосфорвольфрамову кислоту (ФВК) за такого співвідношення компонентів, (мас.ч.): епоксидна смола ЕД-20 57-97 лапроксид-703 3-40 фосфорвольфрамова 2кислота вода 2-5 Як епоксидну смолу композиція містить епоксидну смолу ЕД-20 (ДСТУ 2093), як епоксидну аліфатичну смолу - тригліцидиловий ефір поліоксипропілентріолу (лапроксид - 703) (ТУ 2226029-10488057-98), як отверджувач - фосфорвольфрамову кислоту Н3[Р(W 3О10)4]. Експериментально нами було встановлено, що використання лапроксиду, фосфорвольфрамової кислоти приводить до підвищення міцності при розтягуванні, адгезійної міцності при збереженні інших експлуатаційних властивостей. Епоксидну клейову композицію готують таким чином: Приклад 1. В 97 мас.ч. епоксидної смоли вводять 3 мас.ч. лапроксиду, перемішують 3-4 хв. Фосфорвольфрамову кислоту (3 мас.ч.) змішують з 3 мас.ч. води протягом 3-4 хв, вводять в суміш епоксидної смоли і лапроксиду, перемішують протягом 3-4 хв. Властивості неотвердненої композиції: вигляд - однорідна суміш світло-коричневого кольору, в'язкість – 15-35 Па, життєздатність - 40-270 хв., час затвердіння - 24 год. за температури (20+3)°С + 10 год. за температури 100 °C. Приклади складу композиції та технічні характеристики затверднених композицій наведені в таблиці. Випробування на міцність при розтягуванні та адгезійну міцність проводили у відповідності до ГОСТ 11262-80 та ГОСТ 14760-97 відповідно. 45 1 UA 73505 U № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ЕД-20, Лапроксид, мас.ч мас.ч. 97 3 95 5 87 10 82 15 72 25 67 30 57 40 88 10 85 10 Прототип ЕД-20 ДЕГ-1 Діоктилфталат ФВК, мас.ч. 3 3 3 3 3 3 3 2 5 ПЕПА Вода, Наповнювач, Життєздатність мас.ч. мас.ч. при 20 °C, хв 3 40 3 120 3 150 3 240 3 210 3 150 3 120 2 240 5 270 σp, σ , МПа МПа адг 34,9 22,5 50,4 16,2 49,6 15,5 51,1 15,1 52,3 13,9 46,5 13,7 11,7 13,1 45,7 14,1 18,9 10,0 12,5 викоОксид цинку ристоАеросил А60 вується 380 тільки як клей ГОСТ ГОСТ 112621476080 97 Методи визначення 5 10 15 Із таблиці видно, що заявлена епоксидна композиція з вказаним кількісним складом має підвищені міцність при розтягуванні та адгезійну міцність порівняно з епоксидною композицією за найближчий. Виготовлення композиції дозволяє уникнути застосування складного обладнання в процесі її приготування і забезпечує підвищені міцність при розтягуванні та адгезійну міцність. Така композиція може бути застосована для одержання конструкційного матеріалу, для виготовлення деталей і виробів, а також як компаунд для виготовлення великогабаритних виробів складної конфігурації в електротехніці, літако-, судно-, машинобудуванні, автомобільній промисловості. Джерела інформації: 1. А.С. СССР № 590976, С 09 3/16. 2. Кардашов Д.А. Эпоксидные клеи. - М.: Химия, 1973. - С. 77-83. 3. Каталог-справочник. Эпоксидные смолы и материалы. - Черкассы, 1973. - С. 25. 4. Пат. RU № 2247133, кл. С08L 63/02, С 08 J 163/02, 27/022005 – найближчий аналог. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Епоксидна композиція, що містить епоксидну смолу ЕД-20, епоксидну аліфатичну смолу і отверджувач, яка відрізняється тим, що вона як епоксидну аліфатичну смолу містить лапроксид-703, як отверджувач - фосфорвольфрамову кислоту (ФВК) за такого співвідношення компонентів (мас. ч.): епоксидна смола ЕД-20 57-97 лапроксид-703 3-40 фосфорвольфрамова 2-5 кислота вода 2-5. Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Epoxy composition

Автори англійською

Lebediev Yevhen Viktorovych, Shandruk Maria Ivanivna, Zinchenko Olha Volodymyrivna, Matkovska Olha Kazymyrivna, Mamunia Yevhen Petrovych

Назва патенту російською

Эпоксидная композиция

Автори російською

Лебедев Евгений Викторович, Шандрук Мария Ивановна, Зинченко Ольга Владимировна, Матковская Ольга Казимировна, Мамуня Евгений Петрович

МПК / Мітки

МПК: C08L 63/00

Мітки: композиція, епоксидна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-73505-epoksidna-kompoziciya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Епоксидна композиція</a>

Подібні патенти