Установка для формування деталей одягу об’ємно-просторової форми двофазним потоком

Номер патенту: 73410

Опубліковано: 25.09.2012

Автор: Кущевський Микола Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Установка для формування деталей одягу об'ємно-просторової форми двофазним потоком, що містить перфоровану нижню подушку, опору, отвір, з'єднаний з трубопроводом та вакуум-насос, яка відрізняється тим, що як верхню подушку застосовують рідинно-активне середовище та додатково оснащено вузлом вимірювання тиску рідинно-активного середовища, вузлом контролю і регулювання температури з нагрівальним елементом та вузлами для подачі рідинно-активного середовища та пульсуючого повітря під тиском в робочу зону камери, вузлом компенсації втрат тиску.

Текст

Реферат: UA 73410 U UA 73410 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до швейної галузі легкої промисловості, а саме до установок для формування деталей об'ємно-просторової форми. Відомо [1] пристосування для вібраційного формування та фіксації форми головних уборів містить перфоровану форму-колодку з опорою для її кріплення і фіксуюче кільце для закріплення краю головного убору. Пристосування устатковане змінним шаблоном і відкидною дугою для його кріплення, шарнірно пов'язаною з опорою. При цьому форма-колодка є тонкостінною, складається із двох частин, нижньої стаціонарної та верхньої - змінної і має ввігнуті ділянки, шаблон виготовлено відповідною ввігнутою частиною ділянки форми-колодки, а фіксуюче кільце встановлене усередині нижньої стаціонарної частини форми-колодки. Недоліком даного пристосування є наявність верхньої змінної форми-колодки, яка обмежує деформаційні властивості тканини під час формування. Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що досягається до об'єкта, який заявляється, є установка [2], що містить перфоровану форму-колодку (нижню подушку), опору колодки, що має отвір, з'єднаний з трубопроводом та вакуум-насосом, а також тонку еластичну мембрану, що відокремлює зовнішню поверхню формованого виробу від атмосфери, при цьому край мембрани підігнутий під край колодки. Опора колодки має пружне покриття, що відповідає формі деталі об'ємно-просторової форми, тобто присаду ковпака головного убору. Установка додатково містить твердий ковпак зовні колодки для обдування гарячим повітрям, причому зовнішній твердий ковпак підключений до джерела розрідження або тиску повітря з можливістю регулювання тиску зовні мембрани, що забезпечує надійне створення вакууму для виробів з різних матеріалів, можливість регулювання тиску на виріб при сушінні, а також відсутність запресування ворсу та хутра при формуванні виробів. Недоліком вказаного вище приладу є імовірність невідповідності верхнього формуючого елемента нижньому. А оскільки зазор між верхнім та нижнім формуючим елементами визначає кінцевий вигляд відформованого головного убору, це суттєво впливає на його якість і призводить до обмеження можливостей формування деталей об'ємно-просторової форми. Задачею корисної моделі є розширення можливостей формування деталей об'ємнопросторової форми. Поставлена задача вирішується тим, що установка для формування деталей об'ємнопросторової форми двофазним потоком містить перфоровану нижню подушку, опору, отвір, з'єднаний з трубопроводом та вакуум-насосом. Установка відрізняється тим, що замість верхньої подушки виступає рідинно-активне середовище (РАС), яке водночас є пластифікатором і теплоносієм, забезпечує еквідистантність формуючих поверхонь та рівномірне статичне зусилля на нижню подушку. Установка додатково включає вузол вимірювання тиску РАС; вузол контролю та регулювання температури з нагрівальним елементом; вузли для подачі РАС та повітря під тиском в робочу зону камери. Технічна суть установки для формування деталей об'ємно-просторової форми двохфазним потоком пояснюється кресленням (рис. 1), на якому: 1) формуючий елемент; 2) металева пластина; 3) тканина; 4) металеве кільце; 5) магніт; 6) металеві шпильки; 7) камера для формування; 8) компресор; 9) магістраль; 10, 11, 16) вентилі; 12, 13,17) шланги; 14) форсунка; 15) сопло; 18) резервуар. Установка для формування деталей об'ємно-просторової форми двофазними потоками працює наступним чином. Напівфабрикат 3 закріплюється на формуючому елементі 1 за допомогою металевого кільця 4, а останнє фіксується за допомогою магніту 5. В камеру 7 опускається формуючий елемент 1 з напівфабрикатом 3, який кріпиться на металевих шпильках 6. В робочу камеру для формування 7 направлена форсунка 14 для змішування повітряно-водяної суміші. В подальшому відбувається одночасна подача повітря під тиском з компресора 8 та води в магістралі 9. При цьому тиск повітря регулюється на виході з компресора, а тиск дії води залишається незмінним. 1 UA 73410 U 5 10 15 20 25 Через вентиль 10 подається повітря з тиском 0,1-0,3 МПа, а через вентиль 11 подається вода з тиском. Після подачі вода та повітря змішуються у форсунці 14 і в подальшому з форсунки виходить повітряно-водяна суміш (двофазний потік). Камера 1 закривається і в робочу зону через отвір 12 подається певна кількість РАС. Після чого відбувається нагрівання РАС нагрівальним елементом 8 до заданої температури. Для контролю, регулювання та підтримання необхідного температурного режиму використовують датчик температури, що за допомогою вузла 9 забезпечує вмикання і вимикання нагрівального елемента 8. Після чого подача пульсуючого повітря під тиском забезпечується вузлом 13, що завдяки властивості рідини передає тиск однаково у всі напрямки і дозволяє забезпечити на РАС та нижню перфоровану подушку 3 формувальне вібраційне зусилля величиною 0,2-0,5 МПа. Перепад тиску в камері 1 складає 0,05-0,15 МПа, що спричиняє вібраційні коливання РАС, які є основною умовою даного способу формування деталей об'ємно-просторової форми. Для підтримання параметрів створеного середовища використовують вузол компенсації 15. Тиск РАС на перфоровану нижню подушку 3 визначається та реєструється за допомогою вузла визначення тиску РАС 2. Після проведення формування та відсмоктування РАС через перфоровану нижню подушку 3 та шток 7 проводять сушіння та стабілізацію отриманої об'ємно-просторової форми деталей. Порівняльний аналіз установки з прототипом показує, що заявлена установка для формування деталей об'ємно-просторової форми двофазними потоками має переваги за рахунок заміни верхньої подушки РАС, яке водночас є пластифікатором і теплоносієм, забезпечує еквідистантність формуючих поверхонь та рівномірне вібраційне зусилля на нижню подушку. Список використаної літератури: 1. Патент 2147819 С1 RU, А42 С001/02. Установка для сушки-формофиксации головных уборов / Бурмистров А.Г., Породзинский С.В. - № 99104664. Заявл. 29.09.98; Опубл. 10.10.2000, Бюл. № 38.-3 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Установка для формування деталей одягу об'ємно-просторової форми двофазним потоком, що містить перфоровану нижню подушку, опору, отвір, з'єднаний з трубопроводом та вакуум-насос, яка відрізняється тим, що як верхню подушку застосовують рідинно-активне середовище та додатково оснащено вузлом вимірювання тиску рідинно-активного середовища, вузлом контролю і регулювання температури з нагрівальним елементом та вузлами для подачі рідинноактивного середовища та пульсуючого повітря під тиском в робочу зону камери, вузлом компенсації втрат тиску. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Unit to form garnment parts of a volumetric-spatial shape by a double-phase flow

Автори англійською

Kuschevskiy Mykola Oleksandrovich

Назва патенту російською

Установка для формирования деталей одежды объёмно-пространственной формы двухфазным потоком

Автори російською

Кущевский Николай Александрович

МПК / Мітки

МПК: A41H 41/00, B29C 33/00

Мітки: двофазним, деталей, об`ємно-просторової, установка, формування, потоком, форми, одягу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-73410-ustanovka-dlya-formuvannya-detalejj-odyagu-obehmno-prostorovo-formi-dvofaznim-potokom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для формування деталей одягу об’ємно-просторової форми двофазним потоком</a>

Подібні патенти