Спосіб контролю та регулювання точності суміщення фарб й позиціонування фарбовідбитків на задану координату аркуша в друкарських машинах

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб контролю та регулювання точності суміщення фарб й позиціонування на задану координату фарбовідбитків на аркушах в друкарських машинах, який включає вимірювання та регулювання координат знаходження міток кольорів, який відрізняється тим, що вимірювання та регулювання координат позиціонування кольорів проводиться від краю аркуша, а обчислювання параметрів точності приведення фарб для всіх комбінацій кольорів проводиться за координатами позиціонування.

Текст

Реферат: Спосіб контролю та регулювання точності суміщення фарб й позиціонування на задану координату фарбовідбитків на аркушах в друкарських машинах включає вимірювання та регулювання координат знаходження міток кольорів, яке проводиться від краю аркуша, а обчислювання параметрів точності приведення фарб для всіх комбінацій кольорів проводиться за координатами позиціонування. UA 73390 U (54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ТОЧНОСТІ СУМІЩЕННЯ ФАРБ Й ПОЗИЦІОНУВАННЯ ФАРБОВІДБИТКІВ НА ЗАДАНУ КООРДИНАТУ АРКУША В ДРУКАРСЬКИХ МАШИНАХ UA 73390 U UA 73390 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до систем контролю та регулювання точності суміщення й позиціонування фарбовідбитків на аркушах при багатокольоровому друці в друкарських машинах поліграфічної промисловості. Відомо, що контроль та регулювання точності суміщення на існуючих сучасних друкарських аркушевих машинах відбувається відносно віддрукованої заданої (базової) мітки певного кольору [1]. Такий спосіб контролю та регулювання точності суміщення має такі основні недоліки: 1) відсутній контроль суміщення між комбінаціями всіх кольорових міток; 2) якщо мітки двох кольорів знаходяться з протилежних сторін від базової мітки, то величина несуміщення між мітками цих кольорів буде за своєю величиною суттєво більша за контрольовану величину несуміщення цих кольорових міток від базової; 3) вимірювання та регулювання точності суміщення між міткою заданого кольору відносно базової мітки не є коректним, оскільки точність позиціонування базової мітки на аркуші, через дію ряду дестабілізуючих факторів, є випадковою величиною; 4) при прийнятому способі контролю точності суміщення не контролюється та не забезпечується регулювання точності позиціонування міток на задану координату на аркуші, що унеможливлює автоматизацію операцій настроювання післядрукарського устаткування. В основу корисної моделі поставлено задачу створення способу контролю та регулювання точності суміщення фарб й позиціонування на задану координату фарбовідбитків на аркушах в друкарських машинах, у якому вхідним контролюючим параметром, що вводиться в систему керування, є координати позиціонування міток приведення за кожною стороною аркуша, і за рахунок цього: 1) створюється можливість задавати, контролювати та регулювати точність позиціонування фарбовідбитків на координати аркуша, параметри координат яких використовуються при настроюванні післядрукарського обладнання в комп'ютерно-інтегрованих виробництвах, що дозволяє здійснити ефективну інтеграцію післядрукарських процесів у комп'ютерно-інтегроване виробництво і відповідно прискорити розвиток міжнародного стандарту та нової технології CIP4/JDF; 2) зменшується кількість вимірювань параметрів суміщень між окремими фарбовідбитками; 3) створюється можливість оцінювання точності роботи окремих фарбових секцій за параметрами точності позиціонування фарбовідбитків на координату аркуша з метою вибору секції, на якій найбільш доцільно друкувати мітки різання, фальцювання і т. і. та проводити візуальну оцінку точності суміщення всіх комбінацій фарбовідбитків з метою розподілу (оптимізації) кольорів фарб за окремими секціями. Поставлена задача вирішується тим, що в способі контролю та регулювання точності суміщення фарб й позиціонування на задану координату фарбовідбитків на аркушах в друкарських машинах, який включає вимірювання та регулювання координат знаходження міток кольорів, згідно з корисною моделлю, вимірювання та регулювання координат позиціонування кольорів проводиться від краю аркуша, а обчислювання параметрів точності приведення фарб для всіх комбінацій кольорів проводиться за координатами позиціонування. Виконання способу проводиться наступним чином. Спочатку задається координата позиціонування міток приведення відносно краю аркуша. Після того проводиться замір положення міток кольорів відносно краю аркуша, де наступним кроком є регулювання переміщення формного циліндра з друкарською формою відносно положення заданої координати мітки для суміщення міток всіх кольорів. Виміряні параметри точності позиціонування міток окремих кольорів подаються на обчислювальний пристрій, висвітлюються на дисплеї і обчислюються параметри похибок несуміщення міток та графіки їх розподілів для всіх комбінацій кольорів. Література: 1. Карпенко B.C., Сисюк В.Г. Цифрове управління фарборозподілом і фарбосумішами. Львів: Українська академія друкарства. 1999. - 104 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб контролю та регулювання точності суміщення фарб й позиціонування на задану координату фарбовідбитків на аркушах в друкарських машинах, який включає вимірювання та регулювання координат знаходження міток кольорів, який відрізняється тим, що вимірювання та регулювання координат позиціонування кольорів проводиться від краю аркуша, а обчислювання параметрів точності приведення фарб для всіх комбінацій кольорів проводиться за координатами позиціонування. 1 UA 73390 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for control and adjustment of accuracy of combining paints and positioning on given coordinate of paint prints on sheets in printing machines

Автори англійською

Kazmirovych Roman Vladyslavovych, Kazmirovych Oleh Romanovych

Назва патенту російською

Способ контроля и регулирования точности совмещения красок и позиционирования на заданную координату краскоотпечатков на листах в печатных машинах

Автори російською

Казьмирович Роман Владиславович, Казьмирович Олег Романович

МПК / Мітки

МПК: B41F 33/00, B41M 1/00, B41L 27/00

Мітки: контролю, координату, регулювання, точності, фарб, задану, аркуша, друкарських, позиціонування, суміщення, машинах, фарбовідбитків, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-73390-sposib-kontrolyu-ta-regulyuvannya-tochnosti-sumishhennya-farb-jj-pozicionuvannya-farbovidbitkiv-na-zadanu-koordinatu-arkusha-v-drukarskikh-mashinakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб контролю та регулювання точності суміщення фарб й позиціонування фарбовідбитків на задану координату аркуша в друкарських машинах</a>

Подібні патенти