Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для іонізації повітря, що містить джерела живлення високої напруги негативної та позитивної полярності, коронуючі електроди, вузол самоконтролю, який має індикатор та з'єднані між собою резистор та напівпровідниковий резистор, а також з'єднані між собою додатковий резистор та індикатор, підключений до індикатора і резистора, причому додатковий резистор одним виводом з'єднаний з напівпровідниковим резистором, а другим - з джерелом живлення та індикатором, який відрізняється тим, що джерело живлення високої напруги позитивної полярності підключене паралельно додатковому резистору, а джерело живлення високої напруги негативної полярності підключене паралельно напівпровідниковому резистору.

Текст

Реферат: Пристрій для іонізації повітря містить джерела живлення високої напруги негативної та позитивної полярності, коронуючі електроди, вузол самоконтролю, який має індикатор та з'єднані між собою резистор та напівпровідниковий резистор, з'єднані між собою додатковий резистор та індикатор. Додатковий резистор одним виводом з'єднаний з напівпровідниковим резистором, а другим - з джерелом живлення та індикатором. Джерело живлення високої напруги позитивної полярності підключене паралельно додатковому резистору, а джерело живлення високої напруги негативної полярності підключене паралельно напівпровідниковому резистору. UA 73153 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ІОНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯ UA 73153 U UA 73153 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до техніки кондиціювання повітря та може бути використана в установках штучного клімату. Відомі пристрої для іонізації повітря з можливістю ручного регулювання кількості аероіонів, що генеруються [1, 2, 3]. Недоліком цих пристроїв є відсутність автоматичного підтримання встановленого рівня концентрації аероіонів, що утворюються. Найбільш близьким до запропонованого є пристрій для іонізації повітря [4], що містить джерело живлення, коронуючий електрод і вузол самоконтролю, який має індикатор і з'єднані між собою резистор та напівпровідниковий резистор, з'єднаний з індикатором, а також з'єднані між собою додаткові резистор та індикатор, підключений до індикатора і резистора, причому додатковий резистор одним виводом з'єднаний з напівпровідниковим резистором, а другим - з джерелом живлення та індикатором. Цей пристрій також характеризується неможливістю автоматичного підтримання встановленого рівня концентрації аероіонів, що генеруються. В основу корисної моделі поставлена задача створити пристрій для іонізації повітря з автоматичним підтриманням стабільності встановленого рівня концентрації аероіонів шляхом + частотно-імпульсної генерації позитивних n та негативних n аероіонів, яка забезпечується інерційністю процесу насичення-розсичення поверхневого заряду напівпровідникового резистора типу КР-101 (КР-102). Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для іонізації повітря, який містить джерела живлення високої напруги позитивної та негативної полярності, коронуючі електроди, вузол самоконтролю, який має індикатор та з'єднані між собою резистор та напівпровідниковий резистор, а також з'єднані між собою додаткові резистор та індикатор, підключений до індикатора і резистора, причому додатковий резистор одним виводом з'єднаний з напівпровідниковим резистором, а другим - з джерелом живлення та індикатором, джерело живлення високої напруги позитивної полярності підключене паралельно додатковому резистору, а джерело живлення високої напруги негативної полярності підключене паралельно напівпровідниковому резистору. На кресленні представлена принципова електрична схема пристрою для іонізації повітря, який містить джерело живлення високої напруги негативної 1 та позитивної 2 полярності, коронуючі електроди 3 та 4, обмежувальний резистор струму живлення R1, напівпровідниковий резистор R2, додатковий резистор R3, вузол самоконтролю з індикаторами працездатності пристрою VD1 та VD2 та включеними послідовно з ними обмежувальними резисторами R4 та R5. Запропонований пристрій відрізняється тим, що з метою підтримання стабільності іонної + працездатності аероіонізатора щодо генерування ним негативних n та позитивних n аероіонів, блок високої напруги негативної полярності 1 включений в схему паралельно напівпровідниковому резистору R2, а блок високої напруги позитивної полярності - паралельно додатковому резистору R3, омічний опір якого можна змінювати. Пристрій живиться від мережі зі змінною напругою. Високовольтні блоки негативної та позитивної напруги 1 та 2 зібрані по схемі діодно-ємкісним помножувачем. Може бути використана трансформаторна схема підвищення напруги з наступним її випрямленням. Робота пристрою відбувається наступним чином. Джерела живлення 1 та 2 виробляють високу напругу негативної та позитивної полярності для отримання коронних розрядів з коронуючих електродів 3 та 4, які іонізують повітря. Зміною опору додаткового резистора R3 + встановлюється необхідна кількість негативних n та позитивних n аероіонів, що генерує пристрій. При цьому на вході блоків високої напруги негативної 1 та позитивної 2 полярності встановлюються вхідні напруги Uвх1 та Uвх2, які визначаються величиною омічних опорів напівпровідникового резистора R2 та додаткового резистора R3 відповідно. Величина напівпровідникового резистора R2, який встановлюється в потоці іонізованого повітря на виході + з коронного іонізатора, визначається кількістю негативних n та позитивних n аероіонів, що адсорбуються на його поверхні [5]. Відхилення кількості аероіонів від встановленого рівня змінює величину омічного опору напівпровідникового резистора R2. Це в свою чергу змінює величину падіння напруги на напівпровідниковому резисторі R2 та додатковому резисторі R3 і, як наслідок - змінюються вхідні напруги високовольтних блоків живлення негативної та + позитивної полярності Uвх1 та Uвх2 так, що кількість негативних n та позитивних n аероіонів, які генеруються аероіонізатором, повертається до встановленого рівня. Дослідження запропонованого аероіонізатора з напівпровідниковим резистором R2 типу КР101 (КР-102) показали, що пристрій спроможний автоматично підтримувати стабільність встановлених рівнів негативних та позитивних аероіонів з точністю ±20 %, достатньою для практичного застосування в техніці штучної іонізації повітря. 60 1 UA 73153 U 5 10 15 Джерела інформації: 1. А. с. 892136 СССР, МПК (1981) F 24 F 3/16. Устройство для ионизации воздуха / Б.И. Андрющенко, В.М. Графский, И.А. Евстафьева, В.В. Мазуренко, И.И. Попов (СССР). - № 2911614/29-06: заявл. 11.04.80; опубл. 23.12.81, Бюл. № 47. 2. Пат. 2294776 Российская Федерация, МПК (2006.01) А 61 N 1/44, Н 01 Т 23/00, А 61 N 1/00. Генератор-концентратор аэроионов / Козлов В.Б., Мадиев Н.Г., Самолдин А.И., Суворов В.Н.; заявитель и патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Реабилитация инвалидов" (ООО "РИН"). - № 2003134851/14; заявл. 26.11.03; опубл. 10.03.07. 3. Пат. 2297855 Российская Федерация, МПК (2006.01) А 61 N 1/44. Устройство и способ получения кластеров высокоэнергетических аэроионов кислорода / Вызов Ю.И., Самолдин А.И., Суворов В.Н.; заявитель и патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие - РИН" (ООО "МИП-РИН"). - № 2005125681/14; заявл. 05.08.05; опубл. 27.04.07. 4. А. с. 1153932 СССР, МПК (1980) А 61 N 1/44. Устройство для ионизации воздуха / Б.И. Андрющенко, В.Е. Маслов, И.И. Попов, И.Д. Сергиенко, И.С. Цехановский (СССР). - № 3575470/28-13: заявл. 30.12.82; опубл. 07.07.85, Бюл. № 17. 5. А. с. 984072 СССР, МПК (1982) Н 05 F 1/00. Устройство для определения концентрации аэроионов / Б.И. Андрющенко, О.А. Галушка, Н.Н. Игошев, И.И. Попов (СССР). - № 3245388/1821: заявл. 26.01.81; опубл. 23.12.82, Бюл. № 47. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Пристрій для іонізації повітря, що містить джерела живлення високої напруги негативної та позитивної полярності, коронуючі електроди, вузол самоконтролю, який має індикатор та з'єднані між собою резистор та напівпровідниковий резистор, а також з'єднані між собою додатковий резистор та індикатор, підключений до індикатора і резистора, причому додатковий резистор одним виводом з'єднаний з напівпровідниковим резистором, а другим - з джерелом живлення та індикатором, який відрізняється тим, що джерело живлення високої напруги позитивної полярності підключене паралельно додатковому резистору, а джерело живлення високої напруги негативної полярності підключене паралельно напівпровідниковому резистору. Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Appliance for air ionization

Автори англійською

Tolkunov Ihor Oleksandrovych, Barbashyn Vitalii Valeriiovych, Popov Ivan Ivanovych, Tretiak Viacheslav Fedorovych

Назва патенту російською

Устройство для ионизации воздуха

Автори російською

Толкунов Игорь Александрович, Барбашин Виталий Валерьевич, Попов Иван Иванович, Третьяк Вячеслав Федорович

МПК / Мітки

МПК: A61N 1/44

Мітки: іонізації, повітря, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-73153-pristrijj-dlya-ionizaci-povitrya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для іонізації повітря</a>

Подібні патенти