Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Кістковий хомут, який характеризується тим, що в одну з його гілок вмонтовано гвинт-стяжку, а друга гілка містить отвори для фіксації, при цьому хомут оснащений підкладкою з високомолекулярного поліетилену, яка має спеціальний рельєф та паз для встановлення кісткового хомута.

Текст

Реферат: Кістковий хомут, в одну з гілок якого вмонтовано гвинт-стяжку, а друга гілка містить отвори для фіксації, при цьому хомут оснащений підкладкою з високомолекулярного поліетилену, яка має спеціальний рельєф та паз для встановлення кісткового хомута. UA 72977 U (54) КІСТКОВИЙ ХОМУТ "ДОННДІ ТО" UA 72977 U UA 72977 U 5 10 15 20 25 Корисна модель належить до медицини, а саме до травматології, і може бути використана для лікування косих перепротезних переломів. Відомі аналоги: 1. - Кістковий серкляж [1]; 2. - Реконструктивні пластини [2]; До недоліків аналогів належить те, що при їх використанні не можливе надійне фіксування відламків без додаткового пошкодження кістки. В основу технічного рішення, яке пропонується, поставлено задачу створення конструкції, що дає можливість надійно фіксувати кісткові відламки та мінімізувати травмування кістки. Поставлену задачу вирішують тим, що створюють кістковий хомут (фіг. 1) в одну з гілок якого (1) вмонтовано гвинт-стяжку (2). Другу гілку цього хомута забезпечують отворами для фіксації. Для зменшення поверхні, що контактує з кісткою, хомут забезпечують підкладкою з високомолекулярного поліетилену (3), яка має спеціальний рельєф (4) та паз для встановлення кісткового хомута (5). На фіг. 2 відображений кістковий хомут конструкції "ДонНДІ ТО" у зборі. Кістковий хомут конструкції "ДонНДІ ТО" використовують наступним чином. Під час операції з остеосинтезу перепротезного перелому на місце фіксації накладають підкладку з високомолекулярного поліетилену. На неї, у спеціальний паз, накладають кістковий хомут конструкції "ДонНДІ ТО". Гвинт стяжку проводять через отвори для фіксації з наступною фіксацією. Залишок хомута за необхідності видаляють. Таким чином кістковий хомут конструкції "ДонНДІ ТО" усуває недоліки описаних вище прототипів. Це дає можливість більш ефективно проводити лікування перепротезних переломів. Апробація кісткового хомута конструкції "ДонНДІ ТО" проведена в умовах стаціонару "Донецького НДІ травматології та ортопедії", підтвердила його високу ефективність простоту в використанні та доступність застосування. 1. Каллаев Н.О, Лыжина Е.Л., Каллаев Т.Н. Сравнительный анализ оперативних методов лечения около- и внутрисуставных переломов и переломовывихов голеностопного сустава // Вести, травматол. ортопед.-2004. - № 1. - С. 32-35. 2. 7. Neubauer Th, Wagner M., Hammerbauer Ch. Пластины с угловой стабильностью LCPновый АО стандарт накостного остеосинтеза//Вестн. травматол. ортопед. 2003. - № 3. - С. 27-35 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Кістковий хомут, який характеризується тим, що в одну з його гілок вмонтовано гвинт-стяжку, а друга гілка містить отвори для фіксації, при цьому хомут оснащений підкладкою з високомолекулярного поліетилену, яка має спеціальний рельєф та паз для встановлення кісткового хомута. 1 UA 72977 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Donndi to bone collar

Автори англійською

Klymovytskyi Volodymyr Hariovych, Vyslyi Oleksii Anatoliiovych

Назва патенту російською

Костный хомут «доннди то»

Автори російською

Климовицкой Владимир Гарриевич, Выслый Алексей Анатолиевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/72

Мітки: кістковий, хомут, т.о, доннді

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-72977-kistkovijj-khomut-donndi-to.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кістковий хомут “доннді то”</a>

Подібні патенти