Кругла пилка з пластинами для винесення стружки

Номер патенту: 72632

Опубліковано: 27.08.2012

Автори: Білецький Михайло Олексійович, Сірко Зіновій Степанович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Кругла пилка з пластинами для винесення стружки, що містить диск, на периферійній частині якого розташовані зубці з пластинками із твердого сплаву, пластини із твердого сплаву для винесення стружки, які розташовані в периферійних прорізах диска та виступають над боковою поверхнею диска на величину, меншу розширення зубців на сторону на 0,2 мм, яка відрізняється тим, що пластини для винесення стружки зміщені до периферії диска на величину, меншу від діаметра кола різання на 0,6…0,8 мм.

Текст

Реферат: Кругла пилка з пластинами для винесення стружки містить диск, на периферійній частині якого розташовані зубці з пластинками із твердого сплаву, пластини із твердого сплаву для винесення стружки, які розташовані в периферійних прорізах диска та виступають над боковою поверхнею диска на величину, меншу розширення зубців на сторону на 0,2 мм. Пластини для винесення стружки зміщені до периферії диска на величину, меншу від діаметра кола різання на 0,6…0,8 мм. UA 72632 U (54) КРУГЛА ПИЛКА З ПЛАСТИНАМИ ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ СТРУЖКИ UA 72632 U UA 72632 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до конструкцій дереворізальних інструментів і може бути використана для розпилювання лісоматеріалів в деревообробній промисловості. Це рішення у тому причинно-наслідковому взаємозв'язку ознак, як вони відображені у формулі корисної моделі невідоме із існуючого на дату подання заявки, рівня техніки, що дозволяє зробити висновок про відповідність його критерію "новизна". Разом з тим відомі конструкції круглих пилок з пластинами для винесення стружки (дивись, наприклад, проспекти фірми "FREUD" (Італія), "FABA" (Польща)). Найбільше до заявленого рішення по суті належить кругла пилка з пластинами для винесення стружки фірми "Gomex" типу "Multix" (Швеція), прийнята за прототип (див. Механическая обработка древесины. Обзорная информация, вып. 2. Дереворежущий инструмент, оборудование и технология лесопиления в Швеции. - М.: В НИПИЭИ леспром, 1980. - 55 с.). Загальним недоліком відомих конструкцій круглих пилок з пластинами для винесення стружки є не повне винесення стружки із пропилу. Це спричиняється тим, що стружка виводиться пластиною на периферію диска та попадає на передню поверхню зуба пилки, який має позитивний передній кут 25° по ходу обертання інструмента і частина стружки знову повертається в пропил, що негативно впливає на врівноваженість пилок під час роботи і, таким чином, на якість оброблених поверхонь. Даний недолік стримує також можливість збільшення швидкості подачі лісоматеріалу з метою підвищення продуктивності процесу пиляння. В основу корисної моделі поставлено задачу виконати конструкцію круглої пилки з пластинами для винесення стружки, яка б давала можливість практично повністю виносити стружку із пропилу за рахунок зміщення пластини до периферії диску на величину, меншу від діаметра кола різання на 0,6...0,8 мм. Таке виконання пилки також буде обмежувати товщину стружки, що знімається і такий інструмент можна успішно застосовувати на верстатах з ручною подачею. Поставлена задача вирішується тим, що пластини для винесення стружки зміщені до периферії диска на величину, меншу від діаметра кола різання на 0,6...0,8 мм.. Загальними з найближчим аналогом, ознаками, на рівні з іншими, є: диск, на периферійній частині якого розташовані зубці з пластинками із твердого сплаву, пластини із твердого сплаву для винесення стружки, які розташовані в периферійних прорізах диска та виступають над боковою поверхнею диска на величину, меншу розширення зубців на сторону на 0,2 мм.. Ознаками, що відрізняються від найближчого аналога, є виконання пилки таким чином, що пластини для винесення стружки зміщені до периферії диска на величину меншу від діаметра кола різання на 0,6...0,8 мм. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями. На фіг. 1 показаний загальний вид круглої пилки з пластинами для винесення стружки; на фіг. 2 - розріз по А-А фіг. 1. Кругла пилка з пластинами для винесення стружки має диск 1, на периферійній частині якого розташовані зубці 2 з пластинками із твердого сплаву, пластини із твердого сплаву для винесення стружки 3, які розташовані в периферійних прорізах диска та виступають над боковою поверхнею диска на величину, меншу розширення зубців на сторону на 0,2 мм. Підготовка круглої пилки до роботи здійснюється наступним чином. Пилку закріплюють нерухомо на шпинделі верстата. Вмикають механізм різання і зубці пилки 2 починають формувати пропил, зрізуючи при цьому із деревини стружку, яка за допомогою пластин 3 (на пилці їх 4 штуки), розташованих під від'ємним кутом до напрямку обертання пилки в периферійних прорізах диска 1 та виступаючих над боковою поверхнею диска на величину, меншу розширення зубців 2 на сторону на 0,2 мм, виноситься із пропилу в ексгаустерну систему. Пластини 3 для винесення стружки зміщені до периферії диска на величину, меншу від діаметра кола різання на 0,6...0,8 мм, виконуючи функцію обмежувачів товщини стружки, що знімається. Така конструкція дозволяє успішно застосовувати пилки на верстатах з ручною подачею. Дослідження показали, що таке виконання круглої пилки дозволить збільшити швидкість подачі лісоматеріалу на 5...7 % та покращити якість пилопродукції. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Кругла пилка з пластинами для винесення стружки, що містить диск, на периферійній частині якого розташовані зубці з пластинками із твердого сплаву, пластини із твердого сплаву для винесення стружки, які розташовані в периферійних прорізах диска та виступають над боковою поверхнею диска на величину, меншу розширення зубців на сторону на 0,2 мм, яка 1 UA 72632 U відрізняється тим, що пластини для винесення стружки зміщені до периферії диска на величину, меншу від діаметра кола різання на 0,6…0,8 мм. Комп’ютерна верстка M. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Circular saw with blades for removal of chips

Автори англійською

Biletskyj Mykhailo Oleksiiovych, Sirko Zinovii Stepanovych

Назва патенту російською

Круглая пила с пластинами для вынесения стружки

Автори російською

Билецкий Михаил Алексеевич, Сирко Зиновий Степанович

МПК / Мітки

МПК: B27B 33/00

Мітки: кругла, пластинами, пилка, стружки, винесення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-72632-krugla-pilka-z-plastinami-dlya-vinesennya-struzhki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кругла пилка з пластинами для винесення стружки</a>

Подібні патенти