Пристрій для вимірювання сил тертя в трибоспряженні вал-втулка паливного насоса

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для вимірювання сил тертя в трибоспряженні вал-втулка паливного насоса, що містить корпус, в якому встановлена пара тертя "вал-втулка" зворотно-поступального руху, пружний елемент, який одночасно є несучим елементом, тензодатчики для контролю зміни сил тертя з подальшим реєструванням на комп'ютері, який відрізняється тим, що пристрій оснащений механізмом радіального навантажування пари тертя "вал-втулка".

Текст

Реферат: Пристрій для вимірювання сил тертя в трибоспряженні вал-втулка паливного насоса містить корпус, в якому встановлена пара тертя "вал-втулка" зворотно-поступального руху, пружний елемент, який одночасно є несучим елементом, тензодатчики для контролю зміни сил тертя з подальшим реєструванням на комп'ютері, механізм радіального навантажування пари тертя "вал-втулка". UA 72584 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ СИЛ ТЕРТЯ В ТРИБОСПРЯЖЕННІ ВАЛ-ВТУЛКА ПАЛИВНОГО НАСОСА UA 72584 U UA 72584 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме до випробувальної техніки, та може бути використана для дослідження процесів тертя в середовищі паливно-мастильних матеріалів. Відомий пристрій для вимірювання сил тертя [Ясь Д.С., Подкомов В.Б., Дяденко Н.С. Испытания на трение и износ. Методы и оборудование/ Д.С. Ясь, В.Б. Подкомов., Н.С. Дяденко. - "Техника", 1971.-140 с.], що включає корпус, в якому встановлена пара тертя "вал-втулка" зворотно-поступального руху, пружний елемент, який одночасно є несучим елементом, тензодатчики для контролю зміни сил тертя з подальшим реєструванням на комп'ютері. Недоліком відомого пристрою для вимірювання сил тертя є те, що він, маючи вказану конструкцію, при триботехнічних дослідженнях не враховує вплив радіальних сил тиску на пару тертя "вал-втулка" зворотно-поступального руху, що в свою чергу, обмежує можливість моделювати роботу плунжерних пар тертя паливних насосів високого тиску дизельних двигунів. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення пристрою для вимірювання сил тертя шляхом встановлення механізму радіального навантажування пари тертя "вал-втулка", що дасть змогу моделювати роботу плунжерної пари паливного насосу високого тиску дизельного двигуна. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої, що містить корпус, в якому встановлена пара тертя "вал-втулка" зворотно-поступального руху, пружний елемент, який одночасно є несучим елементом, тензодатчики для контролю зміни сил тертя з подальшим реєструванням на комп'ютері, пристрій оснащений механізмом радіального навантажування пари тертя "валвтулка". Встановлення механізму радіального навантажування пари тертя дозволяє змінювати фіксоване радіальне навантаження, з урахуванням умов роботи плунжерної пари паливного насоса високого тиску дизельного двигуна. Суть запропонованого пристрою пояснюється кресленням, на якому зображений пристрій для вимірювання сил тертя в трибоспряженні вал-втулка паливного насоса. Пристрій включає корпус 1, який підвішений на пружних елементах 4, вал 2, що здійснює зворотно-поступальний рух у втулці 3, тензодатчики 6 для фіксації сил тертя з подальшим реєструванням на комп'ютері, пружину 5 для створення осьового навантаження, гвинт механізму радіального навантаження 9, тарувальну пружину 8, ролик 7, гайку фіксації 10. Пристрій працює таким чином. Вал 2 здійснює зворотно-поступальний рух у втулці 3, яка закріплена в корпусі 1, підвішеного на пружних елементах 4. Сили тертя, які виникають в трибоспряженні вал-втулка зворотно-поступального руху, викликають деформацію пружних елементів 4 і відповідно зміну опору тензодатчиків 6, наклеєних на їх поверхню. Зміна сили тиску в діагоналі зібраного із тензодатчиків моста записується на комп'ютері. Пружні елементи з наклеєними тензодатчиками таруються до і після випробовування. Пружина 5 здійснює тиск в осьовому напрямку. Фіксований радіальний піджим вала 2 до втулки 3 здійснюється за допомогою гвинта механізму радіального навантаження 9, тарувальної пружини 8, ролика 7, гайки фіксації 10. Паливно-мастильний матеріал подається в зону тертя із зовнішнього джерела (в схемі не показано). Завдяки тому, що пристрій оснащений механізмом радіального навантаження, є можливість імітувати роботу плунжерної пари паливного насоса високого тиску дизельного двигуна залежно від режиму його роботи. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 Пристрій для вимірювання сил тертя в трибоспряженні вал-втулка паливного насоса, що містить корпус, в якому встановлена пара тертя "вал-втулка" зворотно-поступального руху, пружний елемент, який одночасно є несучим елементом, тензодатчики для контролю зміни сил тертя з подальшим реєструванням на комп'ютері, який відрізняється тим, що пристрій оснащений механізмом радіального навантажування пари тертя "вал-втулка". 1 UA 72584 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for measurement of friction forces in tribo-conjugation shaft-bushing of a fuel pump

Автори англійською

Zhuravel Dmytro Pavlovych, Yudovynskyi Valerii Borysovych, Didur Volodymyr Aksentiiovych, Kolomoiets Vitalii Anatoliiovych

Назва патенту російською

Устройство для измерения сил трения в трибосопряжении вал-втулка топливного насоса

Автори російською

Журавель Дмитрий Павлович, Юдовинский Валерий Борисович, Дидур Владимир Аксентьевич, Коломоец Виталий Анатолиевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 3/56

Мітки: пристрій, сіль, вимірювання, тертя, вал-втулка, насоса, паливного, трибоспряженні

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-72584-pristrijj-dlya-vimiryuvannya-sil-tertya-v-tribospryazhenni-val-vtulka-palivnogo-nasosa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вимірювання сил тертя в трибоспряженні вал-втулка паливного насоса</a>

Подібні патенти