Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Центрифуга періодичної дії, що складається з приводу, верхньої підвіски, вала з розподільчим ротором і кожуха з установленими на ньому вивантажувальним та промивним пристроями, всередині якого на вертикальному валу закріплено перфорований ротор і тарілчастий розподільчий пристрій, яка відрізняється тим, що тарілчастий розподільчий пристрій виконано у вигляді зрізаного конуса, на робочій поверхні якого розміщено ряд ребер криволінійної форми.

Текст

Реферат: UA 72463 U UA 72463 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до обладнання цукрової промисловості і може бути використана для розділення утфелів I-III продуктів у продуктових відділеннях цукрозаводів. Відомі типи центрифуг (М.М. Пушанко, В.А. Лагода та ін. Центрифугування цукрових утфелів - теорія і практика. - К.: Вища освіта, 2010. - 440 ст.), що складаються із приводу, перфорованого циліндричного ротора, живильника, верхньої підвіски. На вертикальних валах закріплені перфоровані ротори різних конфігурацій з розподільчими тарілками плоскої або конічної форми, які першими сприймають потік завантажуваного утфелю і змінюють напрям його руху. При обертанні тарілок таких конструкцій на шар утфелю діють сили гідродинамічного напору, відцентрова сила та сила тертя. Величина останньої залежить від реологічних властивостей утфелів, які в свою чергу залежать від в'язкості, вмісту кристалів і температури. Сумарна дія цих сил повинна сприяти створенню максимальної величини відцентрової сили, яка забезпечує подачу утфелю у відповідну зону по висоті ротора. До недоліків плоских і конічних розподільчих тарілок з гладкими робочими поверхнями належить їх неспроможність за певних умов (рідкі утфелі з меншим вмістом кристалів) забезпечувати зчеплення шару утфелю з поверхнею для надання йому обертального руху без проковзування. При зменшенні зчеплення не створюється направлений потік утфелю, він просто сповзає з тарілок, переповнюючи нижні частини роторів. Для рівномірного розподілу утфелю по висоті ротора потрібен додатковий час, можлива поява вібрації центрифуги. Забезпечення стабільної роботи центрифуг при високих частотах обертання роторів можливе при їх швидкому і рівномірному заповненню. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення конструкції розподільчого пристрою центрифуги періодичної дії з метою забезпечення швидкого і рівномірного завантаження ротора при розділенні утфелів з широкою зміною їх реологічних властивостей. Поставлена задача вирішується тим, що центрифуга періодичної дії, що складається з приводу, верхньої підвіски, вала з розподільчим ротором і кожуха з установленими на ньому вивантажувальним та промивним пристроями, всередині якого на вертикальному валу закріплено перфорований ротор і тарілчастий розподільчий пристрій, згідно з корисною моделлю, тарілчастий розподільчий пристрій виконано у вигляді зрізаного конуса, на робочій поверхні якого розміщено ряд ребер криволінійної форми. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає в наступному. Такий розподільний пристрій забезпечує за будь-яких умов кутову швидкість утфелю, яка дорівнює кутовій швидкості тарілки, а рівність кутових швидкостей забезпечить максимальну величину відцентрової сили при заданій частоті обертання. При цьому, утворений відцентровою силою стійкий потік утфелю при зміні розташування тарілки на валу може бути направлений у визначене місце по висоті ротора. На фіг. 1 зображено загальний вигляд ротора центрифуги періодичної дії, який складається із завантажувального лотка 1, кожуха 2, перфорованого ротора 3, вала 4, та конічної розподільчої тарілки 5. На фіг.2 зображена тарілка зі ступицею для кріплення на валу 1 зрізаною конічною робочою поверхнею 2 і привареними криволінійними ребрами 3. Центрифуга періодичної дії працює наступним чином. При розгоні до частоти завантаження потік утфелю із завантаженого лотка попадає на тарілку з оребреною поверхнею, набуває її кутової швидкості і відцентровою силою зноситься з країв тарілки у визначеному напрямку, попадаючи на стінки ротора будь-якої конструкції. Після заповнення відбувається розгін ротора до частоти фугування. Рівномірний шар добре промивається водою, забезпечуючи однакову якість продукту по висоті шару. Міжкристалевий розчин утфелю під дією відцентрової сили проходить через фільтрувальне сито в простір між ротором та кожухом і по жолобу стікає в збірник відтоку, а цукор за допомогою вивантажувального пристрою виводиться з ротора. Технічний результат полягає в наступному. Запропоноване технічне рішення прискорює операцію завантаження ротора утфелем і забезпечує стабільну роботу центрифуги при змінах реологічних характеристик утфелю. Таким чином запропонована конструкція центрифуги періодичної дії дозволяє зменшити тривалість завантаження покращити розподіл утфелю по висоті ротора і забезпечити формування шару утфелю однакової товщини, що сприяє рівномірному відведенню рідкої фази і покращує якість готового продукту. Зменшення тривалості завантаження та інших операцій підвищує продуктивність обладнання. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Центрифуга періодичної дії, що складається з приводу, верхньої підвіски, вала з розподільчим ротором і кожуха з установленими на ньому вивантажувальним та промивним пристроями, всередині якого на вертикальному валу закріплено перфорований ротор і тарілчастий 1 UA 72463 U розподільчий пристрій, яка відрізняється тим, що тарілчастий розподільчий пристрій виконано у вигляді зрізаного конуса, на робочій поверхні якого розміщено ряд ребер криволінійної форми. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Centrifuge of periodic action

Автори англійською

Pushanko Nataliia Mykolaivna, Humeniuk Andrii Yuriiovych

Назва патенту російською

Центрифуга периодического действия

Автори російською

Пушанко Наталия Николаевна, Гуменюк Андрей Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: B04B 3/00

Мітки: періодичної, центрифуга, дії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-72463-centrifuga-periodichno-di.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Центрифуга періодичної дії</a>

Подібні патенти