Спосіб лікування хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, який включає призначення препарату інгібітора протонної помпи в комбінації з двома антибіотиками кларитроміцином і амоксициліном або синтетичним антибактеріальним препаратом метранідазолом, який відрізняється тим, що додатково застосовують водний розчин срібла з вмістом іонів активного срібла 4,0 мг/л по 250 мл всередину 4 рази на добу протягом 14 днів.

Текст

Спосіб лікування хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, який включає призначення препарату інгібітора протонної помпи в комбінації з двома антибіотиками кларитроміцином і амоксициліном або синтетичним антибактеріальним препаратом метранідазолом, який відрізняється тим, що додатково застосовують водний розчин срібла з вмістом іонів активного срібла 4,0 мг/л по 250 мл всередину 4 рази на добу протягом 14 днів. дника спостерігається і до антибіотика кларитроміцину, зокрема, в 5-30% у різних країнах [3]. В основу корисної моделі поставлено завдання вдосконалити відомий спосіб, в якому шляхом застосування додаткового лікувального чинника фізико-хімічної дії, спроможного забезпечити посилення антимікробної дії базисних антибактеріальних препаратів, досягають підвищення його клінічної ефективності. При вирішенні технічного завдання було взято до уваги те, що чинником фізико-хімічної дії з вираженим антибактерійним ефектом є препарат іонізованого срібла. Застосоване всередину, срібло адсорбується поверхневою мембраною мікробної клітини, проникає в її середину, затримуючись у міжмолекулярних проміжках цитоплазматичної мембрани [4]. В результаті, блокується ферментна система і порушується трансмембранний обмін в мікробній клітині з індукцією її руйнування, в результаті, посилюється антибактеріальна ефективність медикаментозного комплексу, а отже лікувального способу в цілому. Виходячи з наведених міркувань, поставлене завдання вирішують тим, що у відомому способі лікування хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, який включає призначення препарату інгібітора протонної помпи в комбінації з двома антибіотиками кларитроміцином і амоксициліном, або синтетичним антибактеріаль CM CM 7242 ним препаратом метранідазолом, ВІДПОВІДНО ДО корисної моделі додатково застосовують водний розчин срібла з вмістом ІОНІВ активного срібла 4,0г/л по 250л всередину 4 рази на добу протягом 14 днів Спосіб здійснюють таким чином Хворому на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки призначають з лікувальною метою всередину препарат блокатор протонної помпи омепразол по 20мг, кларитромщин по 500мг і амоксицилін по ЮООмг - двічі на добу протягом семи днів і додатково водний розчин срібла з вмістом ІОНІВ активного срібла 4,0мг/л по 250мл всередину 4 рази на добу Курс лікування - 14 днів Приготування водного розчину срібла проводять електрохімічним методом за допомогою юнатора ЛК-27А [4] Загальна КІЛЬКІСТЬ срібла в розчині, призначеному для застосування хворими всередину впродовж курсу, становить 56,0мг Щодобово хворий у процесі лікування споживає юнованого срібла таким чином 4,0мг Приклад 1 Хворий В , 32 років, діагноз Виразкова хвороба, фаза загострення, хронічна активна виразка цибулини дванадцятипалої кишки, перебіг середньої важкості При первинному огляді виявлено помірно виражений абдомінально-больовий і диспепсичний синдром, ендоскопічне - виразковий дефект передньої стінки цибулини дванадцятипалої кишки діаметром 0,8см Проведений уреазний тест на наявність в бюптаті слизової оболонки шлунка гелікобактерів через 2 години дав позитивний результат Цитологічним дослідженням мазкавідбитка слизової шлунка виявлено високу ступінь обсіювання гелікобактеріями Призначене лікування в середину - омепразол в дозі 20мг ДВІЧІ на день, кларитромщин по 500мг ДВІЧІ на добу, амоксицилін по 1000мг ДВІЧІ на добу протягом семи днів, водний розчин юнованого срібла 4,0мг/л по 250мл 4 рази на добу, протягом 14 днів КЛІНІЧНО больовий синдром зник на 2-й день, диспепсичні прояви - на 4 -й день від початку лікування Через 15 днів після проведеного лікування, контрольним ендоскопічним дослідженням, виявлено повне рубцювання виразкового дефекту Уреазний тест - негативний, у мазку-відбитку гелікобактерій не виявлено Приклад 2 Запропонованим способом проведено лікування 28 хворих віком 18-56 років, з яких 22 - на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки і 6 - на виразкову хворобу шлунка Тривалість захворювання становила 0-15 років Верифікацію діагнозу проводили за наявністю клінічної симптоматики (абдомінально-больовий, диспепсичний синдроми), даними гастроскопії (виразковий дефект слизової оболонки шлунка або цибулини дванадцятипалої кишки), позитивними тестами на гелікобактерюз (уреазний і цитологія мазків-відбитків слизової оболонки шлунка ) Результати терапії порівнювали з групою хворих (20 осіб), які отримували лікування відомим способом Результати лікування наведені в таблиці Таблиця Дані обстеження хворих після лікування Показники КІЛЬКІСТЬ хворих, % Дослідна група, п=28 Зникнення больового синдрому на 3 день Зникнення диспепсичного синдрому на 3 день Зникнення больового синдрому на 6 день Зникнення диспепсичного синдрому на 6 день Алергічна реакція Контрольна група, п=20 53,6 45,0 25,0 10,0 100 85,0 96,4 80,0 0 5,0 Рубцювання виразки на 21-й день Антигелікобактерний ефект за уреазниим тестом Наявний 100 100 92,85 85,0 Відсутній 7,15 15,0 Обсіювання гелікобактеріями слизової в мазках-відбитках відсутнє 92,85 85,0 наявне 7,15 15,0 З наведених в таблиці результатів видно, що застосування комплексу медикаментозних засобів, рекомендованих Маастрихським консесусом 22000, у поєднанні з іонізованим сріблом забезпечує гальмування патологічного процесу, про що свідчить регрес клінічної симптоматики на 3 і 6 день від початку терапії у більшості випадків, ніж за відомим способом лікування, а також забезпечує ерадікацію гелікобактерів у достовірно більшої КІЛЬКОСТІ хворих, не викликаючи при цьому алергічних реакцій Наведене засвідчує вищу, порівняно із способом-прототипом, ефективність лікування хворих Рецидив захворювання протягом року зареєстровано у 15,0% хворих контрольної групи, поряд з тим у пацієнтів дослідної групи рецидивів не спостерігалося Таким чином, застосування запропонованого способу забезпечує ефективніше, ніж за відомим способом-прототипом, лікування хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, і може бути застосованим у широкій медичній практиці Джерела інформації, які слід взяти до уваги 1 Маастрихтський консенсус 2-2000, 21 -22 вересня 2000 року //Сучасна гастроентерологія і гепатолопя - 2000 - № 2 - С 70-71 5 7242 6 2. Фадеенко Г.Д. Маастрихтський консенсус хворих на виразкову хворобу //Сучасна гастроен2-2000. Как пользоваться его рекомендациями теролопя і гепатологія. - 2002. - № 2. - С. 14-16. практическому врачу//Сучасна гастроентерологія 4. Кульский Л.А. Серебряная вода. Київ. Науі гепатологія. - 2002. - № 2. - С. 17-19. кова думка, 1977. - 164с. 3. Харченко Н.В., Барчук М.А. Сучасний підхід до проведення протихелікобактерної терапії у Комп'ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м. Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating gastric and duodenal ulcer

Автори англійською

Starodub Yevhen Mykhailovych, Samohalska Olena Yevhenivna, Lazarchuk Tetiana Borysivna

Назва патенту російською

Способ лечения больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки

Автори російською

Стародуб Евгений Михайлович, Самогальская Елена Евгеньевна, Лазарчук Татьяна Борисовна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/33, A61K 33/38, A61K 31/16

Мітки: дванадцятипалої, спосіб, хворобу, лікування, виразкову, хворих, кишки, шлунка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-7242-sposib-likuvannya-khvorikh-na-virazkovu-khvorobu-shlunka-i-dvanadcyatipalo-kishki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки</a>

Подібні патенти