Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Більярдний стіл, що містить раму, установлену на вертикальних опорах, кожна з яких виконана з відкритою зверху внутрішньою порожниною, стільницю, горизонтально розташовану на рамі і оснащену бортами з гумовими амортизаторами, а також покриття стільниці і бортів, який відрізняється тим, що кожна вертикальна опора виконана у вигляді порожнистого фасонного виливка, який має кріпильну верхню частину і фігурну опорну нижню частину, внутрішні порожнини яких сполучені між собою, при цьому відношення об'єму фігурної опорної нижньої частини до об'єму кріпильної верхньої частини складає 1,2-12,0.

2. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що порожнистий фасонний виливок вертикальної опори виконаний з декількох з'єднаних між собою частин.

3. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що порожнистий фасонний виливок вертикальної опори виконаний з чавуну.

4. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що порожнистий фасонний виливок вертикальної опори виконаний з алюмінію.

5. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що порожнистий фасонний виливок вертикальної опори виконаний з бронзи.

6. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що порожнистий фасонний виливок вертикальної опори виконаний з латуні.

7. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що порожнистий фасонний виливок вертикальної опори виконаний з міді.

8. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що порожнистий фасонний виливок вертикальної опори виконаний з композиційного матеріалу.

9. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що порожнистий фасонний виливок вертикальної опори виконаний з кам'яного литва.

10. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що порожнистий фасонний виливок вертикальної опори виконаний з бетону.

11. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що порожнистий фасонний виливок вертикальної опори виконаний з полімербетону.

Текст

Дивитися

Винахід відноситься до більярда, зокрема до більярдних столів, призначеним для гри в «російську піраміду», і може бути використаний в більярдних столах, призначених для гри в «пул», «сн укер» і «карамболь». Відомий більярдний стіл, що містить раму, установлену на вертикальних опорах, кожна з яких виконана з відкритою зверху вн утрішньою порожниною, стільницю, горизонтально розташовану на рамі і постачену бортами з гумовими амортизаторами, а також покриття стільниці і бортів [RU, патент №2073322, 31, «Більярдний стіл», 6МПК A63D 15/00, опубл. 10.02.1997, прототип]. Вертикальні опори (ніжки) виконані у вигляді коаксіально встановлених сталевих труб, зв'язаних ребрами жорсткості. Для зниження центра мас більярдного столу і підвищення його поперечної жорсткості і стійкості простір між трубами заповнено сипучим матеріалом, наприклад піском чи металевим дробом. Недоліком відомого більярдного столу є те, що, зниження його центра мас здійснено тільки за рахунок підвищення маси вертикальних опор, шляхом виконання їх зі сталевих тр уб і наповнення їхніх внутрішніх порожнин, що мають постійний поперечний переріз по висоті, наповнювачем з високою питомою щільністю. При цьому за рахунок циліндричної форми вертикальних опор і їхніх внутрішніх порожнин центр мас заповнених наповнювачем опор знаходиться в їхній середній частині, що обмежує можливості додаткового зниження положення центра мас, як вертикальних опор, так і більярдного столу в цілому для підвищення його поперечної жорсткості і стійкості. Задачею винаходу є в більярдному столі шляхом виконання вертикальних опор у вигляді фасонних виливок, у яких нижня частина має обсяг більше, ніж обсяг верхньої частини, забезпечити зниження центра мас, як вертикальних опор, так і більярдного столу в цілому, що підви щує його поперечну жорсткість і стійкість. Поставлена задача вирішується тим, що в більярдному столі, що містить раму, установлену на вертикальних опорах, кожна з яких виконана з відкритою зверху вн утрішньою порожниною, стільницю, горизонтально розташовану на рамі і постачену бортами з гумовими амортизаторами, а також покриття стільниці і бортів, відповідно до винаходу, кожна вертикальна опора виконана у вигляді порожнистого фасонного виливка, що має кріпильну вер хню частину і фігурну опорну нижню частину, вн утрішні порожнини яких сполучені між собою, при цьому відношення об'єму фігурної опорної нижньої частини до об'єму кріпильної верхньої частини складає 1,2-12,0. Приведені ознаки винаходу є суттєвими, тому що в сукупності достатні для забезпечення працездатності і рішення поставленої задачі, а кожний окремо необхідний для ідентифікації технічного рішення, що заявляється. Таким чином, нова сукупність загальних /відомих/ і відмітних /нових/ від прототипу суттєви х ознак, якими характеризується удосконалений більярдний стіл, є достатньою у всіх випадках, на які поширюється обсяг правового захисту, тому що вирішує поставлену задачу. Приведені ознаки винаходу не є обов'язковими, але, на думку заявника, є кращими і не виключають можливості іншого еквівалентного виконання більярдного столу в межах зазначеної суті винаходу. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєви х ознак винаходу, у тому числі відмітних /нових/ при їхній взаємодії з загальними /відомими/ ознаками, у забезпеченні нових те хнічних властивостей об'єкта захисту, обумовлених розв'язуваною задачею, полягають у наступному. У зв'язку з тим, що в удосконаленому більярдному столі кожна вертикальна опора виконана у вигляді порожнистого фасонного виливка, що має кріпильну верхню частину і фігурну опорну нижню частину, внутрішні порожнини яких сполучені між собою, а відношення об'єму фігурної опорної нижньої частини до об'єму кріпильної верхньої частини складає 1,2 - 12,0, забезпечується зниження центра мас за рахунок перерозподілу основної маси виливка і наповнювача в нижню частину вертикальної опори. Обраний діапазон відносини обсягу фігурної опорної нижньої частини до об'єму кріпильної верхньої частини є оптимальним, визначений дослідним шляхом і забезпечує суттєве зниження центра мас, як вертикальних опор з наповнювачем чи без наповнювача, так і більярдного столу в цілому, що підвищує його поперечну жорсткість і стійкість. Вибір цього відношення менше нижньої межі згаданого діапазону не доцільний, тому що знижується поперечна жорсткість і стійкість більярдного столу. Вибір цього відношення більше верхньої межі згаданого діапазону також не доцільний, тому що приводить додиспропорції вертикальних опор і більярдного столу в цілому. Крім того, виконання кожної вертикальної опори у вигляді фасонного виливка Додатково підвищує технологічність її виго товлення. Це дозволяє за допомогою набору різних ливарних форм розширити номенклатуру художнього лиття фасонних виливків, як за формою, так і по розмірах у залежності від вимог, пропонованих до конкретного типу більярдного столу. Більярдний стіл має й інші відмітні ознаки, що доповнюють і характеризують винахід в окремих випадках його виконання і використовуються для поліпшення його технічних і споживчих властивостей. Так, у більярдному столі порожнистий фасонний виливок вертикальної опори може бути виконаний з декількох з'єднаних між собою частин. Таке виконання порожнистого фасонного виливка вертикальної опори більярдного столу додатково підвищує технологічність і знижує трудомісткість її виготовлення. У більярдному столі порожнистий фасонний виливок вертикальної опори може бути виконаний з чавуна. У більярдному столі порожнистий фасонний виливок вертикальної опори може бути виконаний з алюмінію. У більярдному столі порожнистий фасонний виливок вертикальної опори може бути виконаний з бронзи. У більярдному столі порожнистий фасонний виливок вертикальної опори може бути виконаний з латуні. У більярдному столі порожнистий фасонний виливок вертикальної опори може бути виконаний з міді. У більярдному столі порожнистий фасонний виливок вертикальної опори може бути виконаний з композиційного матеріалу. У більярдному столі порожнистий фасонний виливок вертикальної опори може бути виконаний з кам'яного литва. У більярдному столі порожнистий фасонний виливок вертикальної опори може бути виконаний з бетону. У більярдному столі порожнистий фасонний виливок вертикальної опори може бути виконана з полімербетону. Вибір конкретного матеріалу для виготовлення порожнистих фасонних виливків вертикальних опор здійснюють у залежності від сировинної бази і застосовуваної те хнології виготовлення лиття. Надалі винахід пояснюється докладним описом його конструкції з посиланнями на прикладені креслення. На фіг. 1 зображений більярдний стіл, загальний вид, вид збоку. На фіг. 2 зображений більярдний стіл, загальний вид, вид зверху. На фіг. З зображена вертикальна опора (варіант 1), загальний вид, вид збоку. На фіг. 4 зображена вертикальна опора (варіант 1), загальний вид, вид зверху. На фіг. 5 зображена вертикальна опора (варіант 2), загальний вид, вид збоку. На фіг. 6 зображена вертикальна опора (варіант 2), загальний вид, вид зверху. Більярдний стіл (фіг. 1-6) містить раму 1, установлену на вертикальних опорах 2, кожна з який виконана з відкритою зверху внутрішньою порожниною 3 (фіг. 3), стільницю 4 (фіг. 2), горизонтально розташовану на рамі 1 і постачену бортами 5 з гумовими амортизаторами 6» а також покриття 7, 8 стільниці 4 і бортів 5. Кожна вертикальна опора 2 (фіг.3-6) виконана у вигляді порожнистого фасонного виливка, що має кріпильну верхню частину 9 і фігурну опорну нижню частину 10, внутрішні порожнини 11,12 яких сполучені між собою. Відношення об'єму VH фігурної опорної нижньої частини 10 до об'єму VB кріпильної верхньої частини 9 складає VH:VB = 1,2 -12,0. У більярдному столі порожнистий фасонний виливок вертикальної опори 2 може бути виконаний з декількох з'єднаних між собою частин. Таким чином, у залежності від складності конфігурації вертикальної опори 2 і технології лиття, фасонний виливок може бути цільним чи складатися з декількох з'єднаних між собою частин. Вибір кількості і форми згаданих частин (литих фрагментів) визначається складністю конфігурації і технології лиття конкретних частин чи фасонного виливка вертикальної опори 2 у цілому. У більярдному столі порожнисті фасонні виливки вертикальних опор 2 можуть бути виконані з різних ливарних металів, наприклад чавуна, алюмінію, бронзи, латуні чи міді, або неметалів, наприклад композиційного матеріалу, кам'яного литва, бетону чи полімербетону. Внутрішня порожнина 3 кожні вертикальні опори 2 більярдного столу може бути не заповнена чи заповнена наповнювачем, що володіє високою питомою щільністю, наприклад піском, металевим дробом, цементом, бетоном чи іншим наповнювачем з еквівалентними властивостями. Вертикальні опори 2 прикріплені до рами 1 за допомогою звичайних нарізних сполучень, наприклад болтів і гайок (на кресленнях не показане). При цьому вертикальні опори 2 мають однакову форму фігурної опорної нижньої частини і геометричні параметри по висоті, але розрізняються тільки виконанням і кріпильної верхньої частини 9 і розташуванням посадкових отворів під болти. Верхня кріпильна частина 9 вертикальної опори 2 (фіг.3, 4) (варіант 1) виконується для бортової вертикальної опори 2 прямокутного більярдного столу. Верхня кріпильна частина 9 вертикальної опори 2 (фіг.5, 6) (варіант 2) виконується для кутової вертикальної опори 2 прямокутного більярдного столу. Особливості технології ви готовлення більярдного столу полягають у наступному. Стільницю 4 виготовляють із природного каменю чи композиційного матеріалу. Як покриття 7, 8 стільниці 4 і бортів 5 використовують, наприклад більярдне сукно одного з відомих світових виробників - фірми «Iwan Simonis» (Бельгія) синього чи зеленого кольорів. Вибір конкретного матеріалу для виготовлення порожнистих фасонних виливків вертикальних опор 2 здійснюють у залежності від сировинної бази, досконалості застосовуваної технології виготовлення лиття і технічних вимог, пропонованих до більярдного столу. Найбільш розповсюдженим матеріалом для виготовлення порожнистих фасонних виливків вертикальних опор 2 є чавун. У якості наповнювача внутрішніх порожнин 3 вертикальних опор 2 переважно використовують пісок чи свинцевий дріб. При використанні удосконаленого більярдного столу за рахунок того, що центр мас вертикальних опор 2 з наповнювачем і більярдного столу в цілому суттєво знижується, значно підвищується поперечна жорсткість і стійкість більярдного столу, що є одним з найважливіших показників високої якості ігрового устаткування на професійних більярдних турнірах. Крім того, виконання кожної вертикальної опори 2 у вигляді фасонного виливка додатково підвищує технологічність їхнього виготовлення. Таке виконання дозволяє за допомогою набору різних ливарних форм розширити номенклатуру художнього лиття фасонних виливків вертикальних опор 2, як за формою, так і по розмірах. При цьому форму і геометричні параметри виливків вертикальних опор 2 вибирають ' у залежності від технічних вимог, пропонованих до конкретного виду і типорозміру більярдного столу, у тому числі для гри в «російську піраміду», «пул», «снукер» чи «карамболь». Виконання порожнистого фасонного виливка вертикальної опори 2 більярдного столу з декількох частин, з'єднаних між собою, дозволяє додатково підвищити технологічність і знизити трудомісткість її виготовлення. При цьому окремі виливки частин фасонних виливків вертикальних, опор 29 виконані з металу (чавун, алюміній, бронза, латунь чи мідь), з'єднують між собою за допомогою зварювання чи пайки, а частини, виконані з неметалу (композиційний матеріал, кам'яне литво, бетон чи полімербетон), з'єднують між собою за допомогою клеючого засобу. Більярдний стіл удосконаленої конструкції може бути багаторазово виготовлений промисловим способом з використанням відомих матеріалів і сучасної технології на будь-якім підприємстві по виготовленню більярдних столів.

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Billiard table d-5

Автори англійською

Liashenko Yurii Volodymyrovych, Holoskevych Hennadii Semenovych

Назва патенту російською

Бильярдный стол "d-5"

Автори російською

Ляшенко Юрий Владимирович, Голоскевич Геннадий Семенович

МПК / Мітки

МПК: A47B 91/00, A63D 15/00

Мітки: більярдний, d-5, стіл

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-72347-bilyardnijj-stil-d-5.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Більярдний стіл “d-5″</a>

Подібні патенти