Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Бюстгальтер, який містить чаші, рознімну бокову опорну частину, споряджену застібками, бретелі, які мають засоби з'єднання з чашами і боковою опорною частиною з можливістю регулювання по довжині, який відрізняється тим, що оснащений еластичними бретелями, каркасними елементами, які виконані пружно-пластичними, елементом для регулювання відстані між чашами, розміщеним між ними, при цьому чаші мають отвори на вершинах у сосковій зоні, а бокова частина має рознімне з'єднання з опорною частиною, каркасні елементи розміщені вздовж боків чаш, вздовж отвору на них та на верхніх частинах чаш, посередині між боками чаш у місці перерізу із осями, які проходять через гравітаційний центр чаш, а еластичні бретелі одним кінцем сполучені із каркасними елементами, а другим - із бретелями з можливістю переміщення вздовж них та фіксації на них.

2. Бюстгальтер за п. 1, який відрізняється тим, що кожна чаша оснащена додатковою деталлю по центру, яка відповідає формі соска грудної залози із крайовою зоною, вздовж якої деталь з'єднана з верхньою та нижньою частинами чаш.

3. Бюстгальтер за п. 1, який відрізняється тим, що еластична бретель має ширину, яка дорівнює ширині бретелі.

4. Бюстгальтер за п. 1, який відрізняється тим, що бокові деталі виконано з еластичного матеріалу, мають вигляд косинця, на них розміщено помітку, а на опорній частині проти помітки розміщено шкалу допустимої сили розтягу матеріалу.

Текст

Винахід відноситься до легкої промисловості та може бути використаний для виготовлення корсетних виробів, а також може бути використаний у медицині як запобіжний та профілактичний засіб захворювань грудної залози у жінок. Відомий бюстгальтер та предмет жіночої білизни (Пат. РФ № 2096006, МКВ А41С 3/00, 20.11.97, бюл. №32), у якому кожна чашечка у своїх нижній та боковій зовнішніх частинах складаються із безперервної стрічки, з'єднаної у верхній частині із відповідною бретелькою, причому безперервну стрічку виконано з малорозтягуваного матеріалу, еластичність якого менша, ніж еластичність останнього матеріалу чашечок, безперервна стрічка має більшу ширину у нижній частині кожної чашечки, чашечка обмежена безперервною стрічкою, яка з'єднана між собою еластичною стрічкою між чашечками. Коливання грудей за рахунок еластичної стрічки в такому бюстгальтері можливе тільки у горизонтальному напрямі і не звільнює поверхню грудей від тиску. Відомий бюстгальтер, який має формоутворюючі чаші, бокові фіксуючі деталі, елементи регулювання та каркасуючі елементи (Пат. РФ №1514324ΑΙ, МКВ А41С 3/00, 15.10.89, бюл. №38). Каркасуючі елементи розміщено з обох сторін від лінії, яка проходить через центр чашки від нижньої основи до її вершини та вздовж неї для виключення перетиснення лімфосудин та усунення дії на фізіологічно чуттєві точки тіла. Крім того він включає чохол з декоративних матеріалів для ношення його зверху одягу. У вказаному бюстгальтері розміщення каркасуючих елементів служить тільки для надання чашці бюстгальтера формостійкості і не звільнює соскову зону від тиску поверхні бюстгальтера, а врівноваження гравітаційної сили пропонується за рахунок використання чохла, що не є можливим у широкому вжитку виробу і ускладнює його конструкцію. Відомий також бюстгальтер (Пат. України №49983, МКВ А41С 3/00, 15.10.2002, бюл. №10), який складається з чаш, роз'ємної бокової опорної частини, оснащеної застібками, та бретелей, які мають засоби з’єднання з чашами і боковою опорною частиною з можливістю регулювання по довжині, чаші мають вигляд трикутників (багатокутників), виконані з трикотажного матеріалу, несуть на собі у верхній частині вимірювальну сітку і сполучені з натягом вздовж основи трикутника з боковою опорною частиною роз'ємним з’єднанням. За величиною розтягування комірок вимірювальної сітки визначають силу розтягу, яка не повинна перевищувати допустиму, а остання відповідає величині питомого невідчутного тиску на тіло (8.62±0,1г/см 2). Однак у відомому бюстгальтері коригується тиск на поверхню грудей тільки за рахунок бретелей та не враховується гравітаційна складова грудей жінки, що не відповідає біологічним та ергономічним вимогам та не поліпшує споживчі властивості виробу. Таким чином, в основу винаходу поставлено задачу розробити такий бюстгальтер, який шляхом введення нових елементів і нової форми виконання відомих, та їх взаємного розташування, дозволив би врахувати дію гравітаційної складової грудей жінки у конструкції бюстгальтера при виконанні умови відповідності ергономічним та гігієнічно-біологічним вимогам, що поліпшить споживчі властивості виробу. Поставлена задача вирішується тим, що бюстгальтер, який містить чаші, роз'ємну бокову опорну частину, споряджену застібками, та бретелі, з'єднані з чашами і боковою опорною частиною і виконані з можливістю регулювання по довжині, згідно винаходу оснащений еластичними бретелями, каркасними елементами, які виконані пружно-пластичними, елементом для регулювання відстані між чашами, розміщеним між ними, чаші мають отвори на вершинах у сосковій зоні, при цьому бокова частина має роз'ємне з'єднання з опорною частиною, каркасні елементи розміщені вздовж боків чаш, вздовж отвору на них та на верхніх частинах чаш посередині між боками чаш у місці перетину із вісями, які проходять через гравітаційний центр чаш, де еластичні бретелі одним кінцем сполучені із каркасними елементами, а другим із бретелями з можливістю переміщення вздовж них та фіксації на них. Задача вирішується також тим, що у бюстгальтері кожна чаша оснащена додатковою деталлю по центру, яка відповідає формі соска грудної залози із крайовою зоною, вздовж якої деталь з'єднана з верхньою та нижньою частинами чаш. Задача вирішується також і тим, що еластична бретель має ширину, яка дорівнює ширині бретелі. Доцільно, щоб бокова частина бюстгальтера була виконана з еластичного матеріалу, мала вигляд косинця, на ній розміщено помітку, а на опорній частині проти помітки розміщено шкалу допустимої сили розтягу матеріалу. Оснащення бюстгальтера еластичними бретелями, каркасними елементами, які виконані пружнопластичними, та розміщені вздовж боків чаш, вздовж отвору на них та на верхніх частинах чаш посередині між боками чаш у місці перетину із вісями, які проходять через гравітаційний центр чаш, де еластичні бретелі одним кінцем сполучені із каркасними елементами, а другим із бретелями з можливістю переміщення вздовж них та фіксації на них, дозволяє врівноважити дію гравітаційних сил, оскільки натяг еластичної бретелі за рахунок її переміщення та фіксації на бретелі бюстгальтера розповсюджує зусилля натягу завдяки каркасним елементам, розміщеним на верхніх частинах чаш посередині між боками чаш та вздовж боків чаш, на усю поверхню нижньої частини чаш. Це надає можливість диференційованого розрахунку ширини основної та еластичної бретелей, а виконання останньої з еластичного матеріалу надає їй демпферні властивості. Оснащення бюстгальтера елементом для регулювання відстані між чашами, розміщеним між ними, дозволяє коригувати напрям чаш та створювати при необхідності бажаний натяг, що сприяє врівноваженню дії гравітаційних сил. Надання боковим частинам бюстгальтера роз'ємного з'єднання з його опорною частиною дозволяє коригувати натяг чаш бюстгальтера і, відповідно, збільшувати або зменшува ти тиск на поверхню грудей, та надає можливість фіксації відповідної величини розтягу бокових частин. Оснащення чаш бюстгальтера додатковою деталлю по центру, яка відповідає формі соска грудної залози із крайовою зоною, вздовж якої деталь з'єднана з верхньою і нижньою частинами чаш, та каркасними елементами, які виконані пружно-пластичними та розміщені вздовж отвору на чаша х і вздовж боків чаш, полишає тиску на сосок, у тому числі від створюваного вагою одягу, та створює необхідний простір для переміщень соска, наприклад, при переході від спокійного у збуджений стан, а також створює імітацію соска на чаші, що може поліпшувати естетичне враження від використання виробу. Виконання бокових частин бюстгальтера з еластичного матеріалу у вигляді косинця надає можливість їх розтягування, а розміщення на них помітки та на опорній частині шкали величини допустимої сили розтягування, відносно якої переміщується позначка при розтягуванні бокової частини, враховує допустимий розтяг матеріалу, що відповідає величині питомого невідчутного тиску на поверхню тіла, і надає біологічно безпечну експлуатацію виробу. Виконання еластичної бретелі із шириною, яка дорівнює ширині бретелі, надає можливість розповсюдити тиск на поверхню тіла жінки відповідно до ширини бретелі і відповідно до його питомої невідчутної величини. На фіг.1 представлено загальний вигляд бюстгальтера, що пропонується; на фіг.2 представлено профільну проекцію чаші бюстгальтера з місцем розміщення гравітаційної сили Р; на фіг.3 представлено кінематичну схему з'єднання каркасних елементів. Бюстгальтер складається з чаш 1, бретелей 2 з регулюючим елементом - фіксатором довжини 3, еластичних бретелей 4 з регулюючим елементом - фіксатором 5 для розміщення верхнього кінця еластичних бретелей 4 на бретелях 2 та фіксаторами довжини 3, опорної частини 6 із застібкою 7, бокових частин 8, елемента 9 для регулювання відстані між чашами. На верхній частині чаш 1 відповідно лінії основи чаш 1 та на перетині із віссю, яка проходить через гравітаційний центр чаш 1, нерухомо розміщено трубчасті деталі 10 і вздовж боків чаш 1 тр убчасті деталі 11 з матеріалу верху бюстгальтера із отворами посередині та кінцях. Всередині трубчастих деталей 10, 11 розміщено пружно-пластичні каркасні елементи 12 та 13. Каркасні елементи 12 мають загнуті назовні кінці. Каркасні елементи 13 один кінець мають загнутий, а другий виконано у вигляді стрижня із посадковим діаметром. Кінці каркасних елементів 12 розміщено в середніх отворах трубчасти х деталей 11. Каркасні елементи 13 контактують із внутрішньою поверхнею загнутої частини каркасних елементів 12.У середньому отворі тр убчасти х деталей 10 розміщено нижній кінець еластичних бретелей 4 і його прикріплено до середини каркасних елементів 12. У верхній частині чаш 1 є отвори із загнутими назовні зрізами 14 чаш 1, які утворюють криволінійні пази 15, у яких розміщені пружно-пластичні каркасні елементи 16 у вигляді півкільця із отворами на кінцях. Каркасні елементи 16 своїми отворами охоплюють відкриту частину каркасних елементів 13 у їх частинах із посадковим діаметром, що дозволяє фіксувати елементи 16. На зрізах 14 закріплено накладнісоски 17 з еластичного матеріалу з крайовою зоною нитковими стібками 18, прокладеними вздовж крайової зони. Зрізи 14 вздовж горизонталі та вертикалі прикріплено до матеріалу чаш 1 окремими потайними стібками 19, закриваючи та додатково фіксуючи кінці каркасних елементів 13 та 16. На боках чаш 1 між ними нарівні каркасних елементів 12 прикріплено елементи 9 для регулювання відстані між чашами 1. З'єднання бокових частин 8 із опорною частиною 6 можна виконати, наприклад, на текстильній застібці. На опорній частині 6 у зоні контакту із боковими частинами 8, що мають вигляд косинця, і розміщено шкали 20 величини допустимої сили розтягу та петельні сторони 21 текстильної застібки, а на матеріалі бокових частин 8 розміщено помітки 22 та на їх вільному краї із внутрішньої сторони швом в підгін закріплено крючкові сторони 23 текстильної застібки таким чином, що сторони текстильної застібки заходять одна на одну. Бокові частини 8 бюстгальтера попередньо досліджуються на розтяг, наприклад, на розривній машині із підрахунком допустимої сили розтягу відносно площі бокової частини 8 і відповідно величині питомого невідчутного тиску на тіло. Ширина бретелі 2 визначається розрахунком відповідно до її площі, яка контактує із поверхнею тіла у зонах грудей та плечей та до величини питомого невідчутного тиску на поверхню тіла, яка відповідає допустимій силі розтягу, при цьому визначається вага грудей жінки, наприклад, на лабораторних вагах. Каркасні елементи 13 можуть бути розміщені між підкладкою та верхом вздовж боків чаш бюстгальтера. При наявності елемента 9 для регулювання відстані між чашами регулюючий елемент (на фіг. не показаний) на рівні опорної частини 6 може бути відсутній. Визначення точки гравітаційного центру чаш 1 виконується наступним чином. Приметують до чаші 1 зшитого бюстгальтера трубчастий елемент 10 з каркасним елементом 12 і еластичною бретеллю 4 і одягають бюстгальтер на тіло, після чого прикріплюють до вільного кінця еластичної бретелі 4 динамометр, вертикально підтягують останню і визначають таким чином вагу грудей і ступінь їх коливання. Переміщують трубчастий елемент 10 до вершини чаші 1, фіксуючи його приметуванням, і повторюють підтягування до пружного коливання грудей і визначають найбільшу величину ваги грудей. Місце приметування трубчастого елемента 10, якому відповідає найбільша вага грудей при їх пружному коливанні, і є місцем розташування пошукуваної точки. Виготовлення та оснащення бюстгальтера виконують наступним чином. Викроюють деталі із від'ємною частиною деталей (деталі) чаш 1 у сосковій зоні з припуском на підгін зрізів 14 і запрасовують припуск на підгін. Зшивають деталі чаш або утворюють чаші з однієї деталі і пришивають трубчасті деталі 10,11 і обшивають чаші 1 підкладкою ( на фіг. не показана), обшиваючи також отвір у соскові зоні. У трубчасті деталі 10 вкладають каркасні елементи 12 і через середній отвір у трубчастій деталі 10 закріплюють на каркасному елементі 12 нижню частину еластичної бретелі 4. До чаш 1 пришивають бретелі 2 і розміщують на бретелях 2 фіксатори довжини 3 та фіксатори 5 верхньої частини еластичних бретелей 4, попередньо встановлені у верхніх кінцях еластичних бретелей 4. У тр убчасті деталі 11 вкладають каркасні елементи 13, які розміщують у загнутих кінцях каркасних елементів 12. До зрізів 14 вздовж крайової зони пришивають накладний сосок 17 стібками 18 і у паз 15 між зрізами та поверхнями чаш 1 вкладають каркасний елемент 16, та сполучають його отвори у нижній частині із стрижнями каркасних елементів 13 на їх частинах із посадковими діаметрами. Зрізи 14 пришивають потайними стібками 19 до поверхні чаш 1. До чаш 1 пришивають бокові частини 8, бретелі 2, чаші 1 пришивають до опорної частини 6 бюстгальтера. До боків чаш 1 між ними на рівні каркасного елемента 12 пришивають елемент 9 для регулювання відстані між чашами 1. На опорну частину 6 у зоні розміщення бокових частин 8 пришивають петельну сторону 21 текстильної застібки та під нею шкалу 20, до вільних кінців бокових частин 8 швом в підгін із внутрішньої сторони пришивають Крючкову сторону 23 текстильної застібки, а з зовнішньої сторони розміщують помітку 22. Працює конструкція бюстгальтера наступним чином. Після установки пружно-пластичних каркасних елементів 12, 13, 16 і розміщення каркасного елемента 13 у верхній частині чаш 1 і відповідно у нижній частині еластичних бретелей 4, перевіряють наявність кінематичного зв'язку між каркасними елементами 12, 13, 16. Одягають бюстгальтер і закріплюють опорну частину 6 застібкою 7. Перемішуючи фіксатор 5 верхньої частини еластичної бретелі 4 врівноважують вагу грудей. Причому величина натягу опорної частини 6 та еластичної бретелі 4 повинна відповідати комфортному відчуттю. Ширина бретелей 2 та еластичних бретелей 4 забезпечує безпечний тиск на поверхню тіла. Бокові частини 8 розтягують до відчуття необхідної пружності, за умови достатнього для вільного переміщення простору між накладним соском 17 та соском грудей і визначають допустиму величину розтягу, порівнюючи місце знаходження помітки 22 із значеннями шкали 20, після чого фіксують розтяг бокових частин 8, накладаючи одну на одну і затискуючи сторони 21 і 23 текстильної застібки. Якщо величина розтягу бокових частин 8 перевищує допустиму, зменшують величину розтягу і фіксують місце знаходження бокових частин 8 текстильною застібкою. Елементом 9 для регулювання відстані між чашами 1 регулюють напрям розміщення чаш 1, причому величина регулювання залежить від розміщення бокових частин 8 та еластичних бретелей 4, які створюють певний натяг у деталях конструкції бюстгальтера, що вимагає взаємного регулювання величини натягу між його деталями. Кінематичний зв'язок між каркасними елементами 12, 13, 16 та з'єднання каркасного елемента 12 з еластичною бретеллю 4 дозволяє врівноважити гравітаційний силу, встановити величину допустимої сили розтягу, позбутися тиску одягу на соскову зону грудей жінки та поліпшити споживчі властивості бюстгальтера, використати його як запобіжний та профілактичний засіб захворювань грудної залози у жінок. Техніко-економічна ефективність використання запропонованого бюстгальтера полягає у соціальному ефекті, а підтримання у жінки здорового, комфортного стану сприяє підвищенню її працездатності.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Brassiere

Автори англійською

Kardash Oleh Vasyliovych, Kardash Olha Olehivna

Назва патенту російською

Бюстгальтер

Автори російською

Кардаш Олег Васильевич, Кардаш Ольга Олеговна

МПК / Мітки

МПК: A41C 3/00

Мітки: бюстгальтер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-72050-byustgalter.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Бюстгальтер</a>

Подібні патенти