Спосіб розкриття при відкритій розробці родовищ корисних копалин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб розкриття при відкритій розробці родовищ корисних копалин, що включає проходку похилих шахтових стовбурів, обладнаних стаціонарними конвеєрними підйомниками, проходку штолень, що погашаються на ширину екскаваторної західки, розташованих у породах лежачого, висячого боків чи на флангах кар'єру й обладнаних рухливими концентраційними горизонтами, який відрізняється тим, що стаціонарний конвеєрний підйомник розташований за межами проектного контуру кар'єру, а розкриття виконують однією підземною гірничою виробкою, що погашається, яка обладнана пересувним стрічковим конвеєром, що укорочується.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що підземну гірничу виробку проходять з нижчележачого горизонту кар'єру нагору під кутом до горизонту.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що підземну гірничу виробку, що погашається, проходять горизонтально і розташовують вище штольні зі стаціонарним конвеєрним підйомником, щоб забезпечити самопливне гравітаційне перевантаження матеріалу, який транспортується, з пересувного конвеєра, що укорочується, на стаціонарний конвеєрний підйомник.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перевантаження породи з пересувного конвеєра, що укорочується, на стаціонарний конвеєрний підйомник здійснюють за допомогою стрічкового конвеєра.

Текст

1. Спосіб розкриття при відкритій розробці родовищ корисних копалин, що включає проходку похилих шахтових стовбурів, обладнаних стаціонарними конвеєрними підйомниками, проходку штолень, що погашаються на ширину екскаваторної західки, розташованих у породах лежачого, висячого боків чи на флангах кар'єру й обладнаних рухливими концентраційними горизонтами, який відрізняється тим, що стаціонарний конвеєрний підйомник розташований за межами проектного контуру кар'єру, а розкриття виконують однією підземною гірничою виробкою, що пога шається, яка обладнана пересувним стрічковим конвеєром, що укорочується. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що підземну гірничу виробку проходять з нижчележачого горизонту кар'єру нагору під кутом до горизонту. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що підземну гірничу виробку, що погашається, проходять горизонтально і розташовують вище штольні зі стаціонарним конвеєрним підйомником, щоб забезпечити самопливне гравітаційне перевантаження матеріалу, який транспортується, з пересувного конвеєра, що укорочується, на стаціонарний конвеєрний підйомник. 4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перевантаження породи з пересувного конвеєра, що укорочується, на стаціонарний конвеєрний підйомник здійснюють за допомогою стрічкового конвеєра. Корисна модель відноситься до гірничої промисловості, призначена для відкритої розробки крутоспадних родовищ корисних копалин, а також може бути використана для реконструкції глибоких кар'єрів. Відомий спосіб розкриття при відкритій розробці родовищ корисних копалин, що включає уступи на бортах кар'єру і розташований під одним з бортів похилий стовбур, що переходить у квершлаг (штольню) з конвеєрним підйомником для видачі корисної копалини чи породи. На концентраційному горизонті встановлюють пересувну грохотильно-дробильну установку. При цьому руда чи порода, що надійшла на грохота, розділяється на дві фракції: транспортабельну, котра відразу надходить безпосередньо на конвеєр, і нетранспортабельну, що піддається додатковому механічному дробленню з наступною передачею її на конвеєр [И.И. Пляскин, Н.Ф. Сандригайло. Технология и механизация строительства крупных железорудных карьеров. М.: Недра, 1968, 299 с]. Недоліком цього способу є те, що розкриття кар'єрів може здійснюватися похилими стовбура ми, розташованими тільки на неробочому борті кар'єру. При цьому потрібні додаткові транспортні витрати для подачі породи чи корисної копалини на конвеєрний підйомник. Розташування похилого стовбура з конвеєрним підйомником на робочому борті кар'єру не прийнятне, тому що це буде стримувати розвиток розкривних і видобувних робіт. Найбільш близьким по технічній сутності і результату, що досягається, до пропонованої корисної моделі є спосіб розкриття при відкритій розробці родовищ корисних копалин, який містить проходку похилих шахтових стовбурів, обладнаних стаціонарними конвеєрними підйомниками, проходку штолень, що погашаються на ширину екскаваторної заходки і розташованих у породах лежачого, висячого боків чи на флангах кар'єру й обладнаних рухливими концентраційними горизонтами [Технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых. Часть 2. Технология и комплексная механизация открытых разработок/ Новожилов М.Г., Хохряков B.C., Пчелкин Г.Д., Эскин B.C. M.: Недра, 1971, 552 с]. Недоліком відомого способу розкриття є великий обсяг гірничо-капітальних робіт і зв'язаних з 00 ST 7187 ним матеріальних витрат при проходці квершлапв, що погашаються, кількість яких повинна бути не менш трьох. Після відпрацювання чергового блоку, до якого примикають квершлаги, кожний з цих квершлагів повинний бути зачищений, а їхні устя закріплені. Кінцеві станції стрічкових конвеєрів, встановлених у квершлагах, що погашаються, повинні бути демонтовані перед кожним погашенням штольні, а конвеєри укорочені на величину заходки. Це приводить до збільшення експлуатаційних витрат. Задачею корисної моделі є удосконалення способу розкриття при відкритій розробці родовищ корисних копалин за рахунок того, що стаціонарний конвеєрний підйомник розташований за межами проектного контуру кар'єру, а розкриття роблять однією підземною гірничою виробкою, що погашається, яка обладнана пересувним стрічковим конвеєром, що укорочується, що дозволить скоротити внутрішньо кар'єрні транспортні комунікації і зменшити капітальні й експлуатаційні витрати на розробку родовищ корисних копалин. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що спосіб розкриття при відкритій розробці родовищ корисних копалин включає проходку похилих шахтових стовбурів, обладнаних стаціонарними конвеєрними підйомниками, проходку штолень, що погашаються на ширину екскаваторної нахідки і розташованих у породах лежачого, висячого боків чи на флангах кар'єру й обладнаних рухливими концентраційними горизонтами. Відповідно до корисної моделі, стаціонарний конвеєрний підйомник розташований за межами проектного контуру кар'єру, а розкриття виконують однією підземною гірничою виробкою, що погашається, яка обладнана пересувним стрічковим конвеєром, що укорочується. Для наближення концентраційного горизонту до зони виробництва розкривних і добувних робіт на нижніх робочих уступах підземну гірничу виробку, що погашається, проходять з нижче лежачого горизонту кар'єру нагору під кутом до горизонту. Для обслуговування робочих горизонтів середньої частини кар'єру підземну гірничу виробку, що погашається, проходять горизонтально і розташовують вище штольні зі стаціонарним конвеєрним підйомником, щоб забезпечити самопливне гравітаційне перевантаження матеріалу, який транспортується, з пересувного конвеєра, ще укорочується, на стаціонарний конвеєрний підйомник. Для виключення зависання матеріалу, що транспортується, на вібраційному живильнику перевантаження породи з пересувного конвеєра, що укорочується, на стаціонарний конвеєр здійснюють за допомогою стрічкового конвеєра. На фіг. 1 показаний фрагмент плану робочого борта кар'єру; на фіг. 2 - поперечний розріз борта кар'єру; на фіг. З - поперечний розріз А-А перевантажувального вузла на фіг. 1. Спосіб здійснюється таким чином. При відпрацьовуванні крутоспадного рудного тіла 1 проходять похилий стовбур 2, що переходить у штольню 3, обладнану стаціонарним конвеєрним підйомником 4, який розташований за межами проектного контуру кар'єру. З нижнього уступу проходять похилу штольню 5, яка обладнана пересувним стрічковим конвеєром 6, що укорочується. На концентраційному горизонті біля устя штольні 5, що погашається, встановлюють мобільну дробильну установку 7. Перевантажувальний вузол 8 обладнують вібраційним живильником 9 і розташовують на висоті, що забезпечує самопливне гравітаційне перевантаження матеріалу, що транспортується, з пересувного конвеєра, що укорочується, на стаціонарний конвеєрний підйомник. Розкриття роблять у такий спосіб. Гірнича маса доставляється з робочих вибоїв на перевантажувальну площадку концентраційного горизонту, обладнаного мобільною дробильною установкою. Порода чи руда після дроблення надходить на пересувний стрічковий конвеєр 6, що укорочується. Конвеєр 6 транспортує породу чи корисну копалину до перевантажувального вузла 8 і перевантажує матеріал, що транспортується, за допомогою вібраційного живильника 9 на стаціонарний конвеєрний підйомник 4. Після розробки уступу, на якому розташований концентраційний горизонт, пересувний конвеєр 6 переміщують у тупик 10 штольні 5, і виконують її погашення. Під час зачищення і зміцнення устя штольні 5, що погашається, конвеєр 6 укорочують. Після закінчення цих робіт конвеєр 6 встановлюють у початкове положення. Після цього робота рухливого концентраційного горизонту поновлюється. При виробництві підривних робіт у небезпечній близькості від устаткування концентраційного горизонту пересувний конвеєр 6 так само переміщають у тупик 10 штольні 5. 7187 10 Фіг. 2 Фіг. 1 Фіг. З Комп'ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 4 2 , 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of opening at open development of mineral beds

Автори англійською

Vilkul Yurii Hryhorovych, Slobodianiuk Valerii Kostiantynovych, Aralkin Anatolii Serhiiovych

Назва патенту російською

Способ раскрытия при открытой разработке месторождений полезных ископаемых

Автори російською

Вилкул Юрий Григорьевич, Слободянюк Валерий Константинович, Аралкин Анатолий Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: E21C 41/26

Мітки: родовищ, копалин, розкриття, розробці, відкритій, корисних, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-7187-sposib-rozkrittya-pri-vidkritijj-rozrobci-rodovishh-korisnikh-kopalin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розкриття при відкритій розробці родовищ корисних копалин</a>

Подібні патенти