Проявник для вимивання зображень фотополімерних друкарських форм

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Проявник для вимивання зображень фотополімерних друкарських форм, який містить органічну фазу, який відрізняється тим, що як органічну фазу містить сольвент нафтовий і додатково містить дистильовану воду і неіоногенну поверхнево-активну речовину, у такому співвідношенні, мас. %:

сольвент нафтовий

49,75 49,85

вода дистильована

49,75-49,85

повеохнево-активна речовина

0,3 – 0,5.

2. Проявник по пункту 1, який відрізняється тим, що як поверхнево-активну речовину містить суміш ацилполіетиленгліколевого ефіру на основі рицинолевої (1,2-гідрокси-9-октаденової) кислоти, гліцерину і поліетиленгліколю.

3. Проявник по пункту 1, який відрізняється тим, що як поверхнево-активну речовину містить моноалкіловий ефір поліетиленгліколю на основі первинних жирних спиртів СnН2n+1О(С2Н)m, де n = 14-18, m = 3.

4. Проявник по пункту 1, який відрізняється тим, що як поверхнево-активну речовину містить блок-сополімер оксиду етилену і пропілену.

5. Проявник по пункту 1, який відрізняється тим, що як поверхнево-активну речовину містить моноалкіловий ефір поліетиленгліколю на основі первинних жирних спиртів СnН2n+1О(С2H4О)mН, де n = 12-14, m = 3.

6. Проявник по пункту 1, який відрізняється тим, що як поверхнево-активну речовину містить поліоксіетилгліколевий ефір синтетичних первинних жирних спиртів фракції С10-С18, С10-С16.

Текст

1. Проявник для вимивання зображень фотополімерних друкарських форм, який містить органічну фазу, який відрізняється тим, що як органічну фазу містить сольвент нафтовий і додатково містить дистильовану воду і неіоногенну поверхнево-активну речовину, у такому співвідношенні, мас. %: сольвент нафтовий 49,75 49,85 вода дистильована 49,75-49,85 повеохнево-активна речовина 0,3 – 0,5. 2. Проявник по пункту 1, який відрізняється тим, що як поверхнево-активну речовину містить суміш ацилполіетиленгліколевого ефіру на основі рици 3 71762 4 фотополімерних друкарських форм, в якому за ти, гліцерину і поліетиленгліколю; моноалкіловий рахунок нових складників забезпечується оптиефір поліетиленгліколя на основі первинних жирмальна швидкість вимивання, зменшення набряних спиртів CnH2n+1O/C2H, де n=14-18, m=20; блоккання форм, а також зменшення токсичності і посополімер оксиду сталена і проголена; моножежонебезпечності. алкіловий ефір поліетиленгліколя на основі перПоставлене завдання по вдосконаленню провинних жирних спиртів СnН 2n+1О(С2Н4O) mН, де явника для вимивання зображень фотополімерних n=12-14, m=3; поліоксіетиленовий ефір синтетичдрукарських форм, вирішується тим, що проявник них первинних жирних спиртів фракції С 10- C18, С10 містить рідку органічну фазу, в яку додатково вво– С16. Приклад. дять дистильовану воду і поверхнево-активну реДля приготування проявника у дистильовану човину, за рахунок цього, забезпечується оптиводу добавляється поверхнево-активна речовина, мальна швидкість вимивання, зменшується токпри перемішуванні (до повного розчинення) і, тоді сичність і пожежонебезпечність вимивної емульсії, додається сольвент нафтовий, все добре ще раз а також маємо стабільну емульсію. перемішується до одержання однорідної Композиція складається з: стабільної емульсії. Складники замішуються у сольвента нафтового 49,75-49,85 такій кількості, мас. %: води дистильованої 49,75-49,85 Сольвент нафтовий 49,85 поверхнево-активної речовиВода дистильована 49,85 0,3-0,5 ни Поверхнево-активної ре0,3 А як поверхнево-активну речовину беремо човини суміш ацилполіетиленгліколевого ефіру на основі ріцинолевої (1,2-гідрокси-9-октадецинової) кислоПриклади наводяться в таблиці. Характеристики проявника Приклад Складники проявника Склад розчину, % 1 Сольвент 49,85 Вода 49,85 0 суміш ацизшодіетиленгліколевого ефіру на основі рідинолевої (1,2гідрокси-9-октадецинової) кислота, гліцерину і поліетиленгліколю 0,3 0 Сольвент 49,80 Вода суміш ацилполіетиленгліколевого ефіру на основі ріцинолевої (1,2гідрокси-9-октадецинової) кислоти, гліцерину і поліетиленгліколю 49,80 0 0,4 0 Сольвент 49,75 Вода 49,75 0 суміш ацилполіетиленгліколевого ефіру на основі рііппюлевої (1,2гідрокси-9-октадеідонової) кислоти, гліцерину і поліетиленгліколю 0,5 0 2 Сольвейг Вида моноалкіловий ефір поліетиленгліколя на основі первинігах жирних спиртів CnH2n+1O/C2H, де n=14-18, m=20 49.85 49.85 Сольвент Вода 49,80 49,80 Швидкість, мм/с Набрякання за час вимивання, % ГДК, мг/м 3 10,005 11,8 100 0,005 0.005 0 0,007 11,8 11,8 10.61 100 100 100 0 0 0,3 0.007 10.61 5 71762 6 моноалкіловий ефір поліетиленгліколя на основі первинних жирних спиртів CnH2n+1O/C2H, де n=14-18, m=20 Сольвент Сольвент 49,85 49,85 0 0.3 0 Сольвент 49,80 Вода блоксополімер оксиду етилена і пропілена 49,80 0 0,4 0 Сольвент 49,75 Вода 49.75 0 блоксополімер оксиду етилена і пропілена 0-5 0 Сольвент 49,85 Вода 49.85 0 моноалкіловий ефір поліетиленгліколї на основі первинних жирних спиртів СпН2n+1О/С2Н, де n=12-14, m=3 0,3 0 Сольвент Вода 49.80 49.80 моноалюловий ефір поліетилетгліколя на основі первинних жирних спиртів СпН2n+1О/С2Н, де n=12-14, m=3 0,4 Сольвент 49,75 Вода моноалкіловий ефір потетиленгліколя на основі первинних жирних спиртів СпН2n+1О/С2Н, де n=12-14, m=3 5 49,75 Вода блоксополімер оксиду етилена і пропілена 4 49,75 Вода моноалкіловий ефір поліетиленгліколя на основі первинних жирних спиртів СпН2n+1О/С2Н, де n=14-18, m=20 3 0,4 49,75 0 0,5 0 Сольвент Вода 49,85 49,85 по-тіоксістиленовий ефір синтетичних первинних жирних спиртів фракції С 10 – C18, С10 – C16 0,3 Сольвент Вода 49,80 49,80 100 0 0 0,007 10,61 100 0 0 0,5 0.009 0,009 0.009 0,003 0,003 15,86 15,86 15,86 9,53 9,53 100 100 100 100 100 0 0 0,003 4.006 9,53 14.9 100 100 0 0 0.006 14.9 100 1 7 71762 8 іюліоксіетиленовий ефір синтетичних первинних жирних спиртів фракції С 10 – С18, С10 – С16 0,4 Сольвент 49,75 Вода 49,75 0 поліоксіетиленовий ефір синтетичних первинних жирнях спиртів фракції С 10 – С18, С10 – С16 0,5 0 Перхлоретилен Бутиловый спирт 75 25 0 0,006 14,9 100 прототип Джерела інформації: 1 Пат. 3836403 ФРГ, МКИ G 03 F 7/ 004. Проявитель для отвержденных фотополимеризацией слоев и его получение/ Schlosser Hans- Joachim, Комп’ютерна в ерстка М. Клюкін 0,015 20 150 60 Schon Gunther., Заявл. 26.10.88; Опубл. 3. 05.90. ?.. Экология форміаїх процессов и материалов. Шибанов В. В., Корепанова О. П., Гладило вич М. К. Флексодрук Revue,- 2001 №3.С. 13. Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститупромислов ої в ласності”, вул. Глазунов а, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Developer for removing pictures on photopolymer printing plates

Автори англійською

Shybanov Volodymyr Viktorovych

Назва патенту російською

Проявитель для удаления изображений на фотополимерных печатных формах

Автори російською

Шибанов Владимир Викторович

МПК / Мітки

МПК: G03F 7/32, B41M 1/00

Мітки: вимивання, проявник, форм, фотополімерних, зображень, друкарських

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-71762-proyavnik-dlya-vimivannya-zobrazhen-fotopolimernikh-drukarskikh-form.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Проявник для вимивання зображень фотополімерних друкарських форм</a>

Подібні патенти