Спосіб оцінки ефективності використання суфану при рубоміциновій кардіоміопатії

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки ефективності використання суфану при рубоміциновій кардіоміопатії, що здійснюють шляхом дослідження тканин пародонту щурів за допомогою продуктів пероксидації, який відрізняється тим, що визначають зміни в накопиченні малонового діальдегіду (МДА) до і після дії суфану в тканинах серця та печінки щурів при рубоміциновій кардіоміопатії, порівнюють з контролем і при нормалізації показників оцінюють ефективність використання суфану.

Текст

Реферат: UA 71037 U UA 71037 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель, що заявляється, належить до медицини, а саме до фармакотерапії, і може використовуватися для вивчення протекторної дії суфану. Протягом останніх десятиліть захворювання серцево-судинної системи продовжують займати перше місце як причина смертності населення в більшості індустріальних країн світу. В Україні серцево-судинні захворювання становлять 63,4 % причин усіх смертей. В останні роки серед причин серцевої недостатності все більший відсоток займають кардіоміопатії, що зумовлені різноманітними токсичними чинниками [1], у тому числі, дією певних лікарських засобів, особливо за умов нераціональної фармакотерапії. Виражені кардіотоксичні ефекти спостерігаються при застосуванні багатьох антибіотиків, зокрема антиметаболічних протипухлинних препаратів [2, 3]. В той же час, невирішеними залишаються проблеми фармакологічної корекції серцевої недостатності за допомогою неглікозидних кардіотоників нових поколінь, які мають кардіопротекторну дію, поліпшуючу якість та тривалість життя пацієнтів з різними формами серцевої недостатності. Одним з найбільш перспективних класів метаболічних речовин є клас похідних бурштинової кислоти. Пошук різних біологічно-активних похідних бурштинової кислоти показав раціональність застосування з цією метою сукцинамідів [4]. Останніми роками доведена роль антибіотиків антрациклінового ряду, які широко використовуються для лікування онкологічних захворювань у формуванні хронічної серцевої недостатності. Однак, має місце перспективне застосування похідних бурштинової кислоти в умовах антрациклінової кардіоміопатії для профілактики та лікування серцевої недостатності [5]. Таким чином, важливою частиною при оцінці антиоксидантної дії суфану є вивчення ефективності його використання при рубоміциновій кардіоміопатії. Відомий спосіб використання тіотриозоліну по попередженню токсичного впливу доксорубіцину [6]. Однак, цей спосіб не дозволяє оцінити ефективність використання суфану при рубоміциновій кардіоміопатії. Найбільш близьким за технічним вирішенням до способу, що заявляється, є спосіб визначення детоксикаційних властивостей фламікару при корекції процесів пероксидації пародонту [7], який вибрано як прототип. Цим способом досліджують антиоксидантну дію фламікару. Однак, цей спосіб не дозволяє прогнозувати ефективність використання суфану при рубоміциновій кардіоміопатії. Задача корисної моделі, що заявляється, полягає у вивченні ефективності використання суфану для зниження токсичного впливу рубоміцину при експериментальній рубоміциновій кардіоміопатії. Технічний результат, який досягається, полягає в підвищенні ефективності використання суфану, забезпечення протекторної дії препарату та його результативності. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який передбачає дослідження тканин пародонту за допомогою продуктів пероксидації, згідно з корисною моделлю, визначають зміни в накопиченні малонового діальдегіду (МДА) в тканинах серця та печінки щурів при рубоміциновій кардіоміопатії до і після дії суфану, порівнюють з контролем і при нормалізації показників оцінюють ефективність використання суфану. Переваги цього способу: доступність у проведенні досліджень і визначенні показників та їх висока інформативність. Спосіб здійснюється наступним чином. 1. Кардіоміопатологію (серцеву недостатність) моделювали на щурах - самцях за допомогою антибіотику рубоміцину, який має виражену кардіотоксичну дію (рубоміцин - виробництво Об'єднання "Мосмедпрапарати", Росія). Препарат вводили піддослідним тваринам щотижнево внутрішньом'язово у дозі 5 мг/кг маси протягом 5 тижнів. 2. Кардіотропний препарат суфан - похідне бурштинової кислоти та триптофану, синтезований в Інституті ендокринної патології АМН України [8], вводили щурам внутрішньочеревно в дозі 50 мг/ кг маси і через 30-60 хв. після ін'єкції декапітували тварин. 3. Про інтенсивність ліпопероксидації робили висновок за накопиченням тіобарбітуратактивних продуктів, основним із яких є МДА [8, 9]. Результати досліджень тканин печінки і серця експериментальних щурів наведені в таблиці. 1 UA 71037 U Таблиця МДА (нмоль/г сирої тканини) у серці Умови експерименту Контроль Рубоміцинова модель Рубоміцинова модель + суфан МДА (нмоль/ г сирої тканини) в печінці Ферментативні Спонтанне ПОЛ НАДФН - залежне ПОЛ 116,3±15,6 575,5±27,8 Спонтанне ПОЛ Ферментативні НАДФН залежне ПОЛ 57,1±7,84 110,1±3,11 86,0±3,89* 149,2±9,32* 168,0±14,1* 660,0±23,8* 68,6±4,4 126,0±14,2 126,0±9,7 567,0±25,5 *) - р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for evaluation of effectiveness of use of sufan at rubomycinum cardio-myopathy

Автори англійською

Nizhenkovska Iryna Volodymyrivna, Chekman Ivan Serhiiovych, Yurzhenko Natalia Mykolaivna

Назва патенту російською

Способ оценки эффективности использования суфана при рубомициновой кардиомиопатии

Автори російською

Ниженковская Ирина Владимировна, Чекман Иван Сергеевич, Юрженко Наталья Николаевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48

Мітки: суфану, рубоміциновій, ефективності, використання, спосіб, оцінки, кардіоміопатії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-71037-sposib-ocinki-efektivnosti-vikoristannya-sufanu-pri-rubomicinovijj-kardiomiopati.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ефективності використання суфану при рубоміциновій кардіоміопатії</a>

Подібні патенти