Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Органо-силікатна композиція, що включає органічну складову з поліізоціанату з кінцевими ізоціанатними групами і неорганічну складову з водного розчину силікату натрію, яка відрізняється тим, що вона містить водний розчин силікату натрію з силікатним модулем 2,8-3,1 і густиною 1,39-1,41 г/см3 та додатково містить стеарат цинку, при наступному співвідношенні компонентів (в мас.ч.):

поліізоціанат

50-70

водний розчин силікату натрію з силікатним модулем 2,8-3,1

30-50

стеарат цинку

2,5-3.

Текст

Реферат: Органо-силікатна композиція включає неорганічну складову з водного розчину силікату натрію, органічну складову з поліізоціанату з кінцевими ізоціанатними групами, а саме - водний розчин 3 силікату натрію з силікатним модулем 2,8-3,1 і густиною 1,39-1,41 г/см та стеарат цинку, при наступному співвідношенні компонентів (в мас.ч.): поліізоціанат 50-70 водний розчин силікату натрію з силікатним модулем 2,8-3,1 30-50 стеарат цинку 2,5-3,5. UA 70479 U (54) ОРГАНО-СИЛІКАТНА КОМПОЗИЦІЯ UA 70479 U UA 70479 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до полімерних композицій на основі органо-силікатних сполук, що можуть бути використані в будівництві як атмосферостійкий та стійкий до агресивних середовищ матеріал для захисту та герметизації споруд з бетону і цегли, а також в підземному будівництві та гірничодобувній промисловості для закріплення нестійких ґрунтів. Відомі органо-мінеральні композиції на основі поліізоціанату, натрієвого водорозчинного скла та неорганічних наповнювачів [1, 2]. Однак зазначені композиції можуть бути використані тільки для поліпшення таких властивостей, як міцність на стискання та вібростійкість, а це потребує складних технологічних прийомів приготування та відповідних хімічних складових і наповнювачів. Найбільш близька за складовими компонентами до заявлюваної корисної моделі є композиція [3], що складається з поліізоціанату та водного розчину силікату натрію. Недоліками цієї композиції є низька міцність при стисканні та тривалий у часі набір міцності. Вказані недоліки мають місце через різну хімічну природу компонентів та різницю в густині 3 3 складових (поліізоціанат - 1,14 г/см , водний розчин силікату натрію - 1,39-1,41 г/см ), що призводить до розшарування одержаної емульсії після її змішування. Задача корисної моделі - створення композиції, яка за своїми технологічними властивостями і фізико-механічними показниками (міцність при стисканні та відносна деформація при стисканні) переважає відому. Поставлена задача вирішується тим, що органо-силікатна композиція, до складу якої входить поліізоціанат та водний розчин силікату натрію, згідно з корисною моделлю, вона 3 містить водний розчин силікату натрію з силікатним модулем 2,8-3,1 і густиною 1,39-1,41 г/см та додатково містить стеарат цинку, при наступному співвідношенні компонентів (в м. ч.): поліізоціанат 50 - 70 водний розчин силікату натрію з силікатним модулем 2,8 - 3,1 30 - 50 стеарат цинку 2,5 - 3,5. Технологічність застосування запропонованої композиції полягає у двох способах її отримання. В залежності від застосування органо-силікатна композиція готується наступним чином: 1. для використання як захисного покриття - до 70-50 м. ч. поліізоціанату та 30-50 м. ч. водного розчину силікату натрію додають 2,5-3,5 м. ч. стеарату цинку і змішують за допомогою механічної мішалки при швидкості 500-3000 об./хв. протягом 30-90 сек., в залежності від об'єму матеріалу запланованого для нанесення на підложку; 2. для використання як закріпляючої композиції і як герметик - стеарат цинку вводять частково до органічної та неорганічної складових в пропорціях, які в сумі становлять 3,0 м. ч. і змішують. Приготовлені заздалегідь таким чином два компоненти, змішуються в спеціальному пристрої (ін'єкторі) і під певним тиском нагнітаються в нестійкі ґрунти (породи) або тріщини в будівельних конструкцій. Готова до використання композиція являє собою важко текучу рідину світло-коричневого кольору. Живучість композиції в залежності від температури складає від 30 до 60 хв. Одержана органо-силікатна композиція дає можливість застосовувати її для захисту бетону, цегли від дії атмосферного впливу та від дії агресивних рідин (розчинів лугів, солей, кислот), каналізаційних стоків, а також як зв'язуючого матеріалу для нестійких ґрунтів. Запропонована полімерна композиція є технологічною в застосуванні особливо для закріплення нестійких ґрунтів, враховуючи те, що стеарат цинку не впливає на фізико-хімічний стан, насамперед, водного розчину силікату натрію, а також поліізоціанату. Стеарат цинку можна попередньо вводити в один із компонентів органо-силікатної композиції. Підвищені фізико-механічні показники та прискорене протікання реакції, в порівнянні з прототипом, обумовлене здатністю стеарату цинку адсорбуватись на межі розподілу двох несумісних рідин. Також введення стеарату цинку обумовлює утворення дрібнодисперсної, стійкої до розшарування емульсії, яка після тужавіння утворює полімерну композицію. Склад утвореної композиції наведений в таблиці 1. Таблиця 1 № зразка 1к 2 3 4 Поліізоціанат 80 70 60 60 Склад композиції (м. ч.) Водний розчин силікату натрію 20 30 40 40 1 Стеарат цинку 3,0 3,0 3,5 3,0 UA 70479 U Продовження таблиці 1 5 6к 7 8к 9 прототип 5 60 60 50 40 60 40 40 50 60 40 2,5 1,0 3,0 3,0 Міцність та відносну деформацію при стисканні композиції визначали згідно ГОСТ 4651. В таблиці 2 наведені фізико-механічні показники, а також швидкість тужавіння композицій за нормальних умов. Слід зазначити, що всі приведені в таблиці композиції готувалися за способом 1. Таблиця 2 № зразка 1к 2 3 4 5 6к 7 8к 9 прототип 10 15 20 Фізико-механічні показники зразків Міцність при стисканні, МПа Відносна деформація при стисканні, % 7 діб 14 діб 28 діб 50 діб 7 діб 14 діб 28 діб 50 діб 7,8 9,6 14,7 29,7 8,3 16,2 19,2 23,3 12,1 23,6 47,3 48,2 17,6 26,2 36,3 36,4 14,2 27,4 48,6 49,4 18,3 28,2 37,7 37,6 15,6 28,6 52,1 56,5 22,1 31,5 43,7 43,2 12,9 26,3 49,4 52,2 19,2 29,3 36,6 37,0 8,2 10,3 16,2 36,4 10,0 18,4 22,1 28,3 10,1 21,4 44,5 49,1 14,6 23,6 35,8 35,4 4,3 7,2 18,4 24,5 7,2 13,1 16,3 21,2 4,6 7,0 22,6 33,4 9,2 15,3 18,4 24,1 Одержані результати свідчать про зростання фізико-механічних показників запропонованої композиції в порівнянні з прототипом. Найбільш оптимальні показники характерні для композицій 2, 3, 4, 5 та 7, де фізико-механічні властивості зберігаються у досить широкому діапазоні та на високому рівні. При збільшені концентрації стеарату цинку до 5,0 м. ч. в'язкість емульсії швидко зростає, тому композиції стає не технологічною у використанні. В той час як при зменшенні концентрації стеарату цинку до 1,0 м. ч. композиція втрачає свої оптимальні фізико-механічні властивості. Джерела інформації: 1. Шейніч Л.О., Петрікова Є.М. Органосилікатна композиція. Деклараційний патент № 35479. 2. Шейніч Л.О., Мельник І.В. Захисна органосилікатна композиція. Деклараційний патент № 52350. 3. ТУ У 01497391.02-94. Органосилікатне зв'язуюче "Силор". Технічні умови - прототип. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Органо-силікатна композиція, що включає органічну складову з поліізоціанату з кінцевими ізоціанатними групами і неорганічну складову з водного розчину силікату натрію, яка відрізняється тим, що вона містить водний розчин силікату натрію з силікатним модулем 2,83 3,1 і густиною 1,39-1,41 г/см та додатково містить стеарат цинку, при наступному співвідношенні компонентів (в мас.ч.): поліізоціанат 50-70 водний розчин силікату натрію з силікатним модулем 2,8-3,1 30-50 стеарат цинку 2,5-3. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Organo-silicate composition

Автори англійською

Denysenko Valerii Dmytrovych, Budzinska Vira Leonidivna, Ischenko Svitlana Stepanivna, Lebediev Yevhen Viktorovych

Назва патенту російською

Органо-силикатная композиция

Автори російською

Денисенко Валерий Дмитриевич, Будзинская Вера Леонидовна, Ищенко Светлана Степановна, Лебедев Евгений Викторович

МПК / Мітки

МПК: C08K 3/36, C08L 75/00, C08K 5/09

Мітки: композиція, органо-силікатна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-70479-organo-silikatna-kompoziciya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Органо-силікатна композиція</a>

Подібні патенти