Спосіб діагностики порушень психомоторного розвитку дитини на підставі визначення коефіцієнта функціональної асиметрії півкуль мозку (кфа) за тепінг-тестом

Номер патенту: 70221

Опубліковано: 25.05.2012

Автори: Дегтяренко Тетяна Володимирівна, Шевцова Яна Вікторівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики порушень психомоторного розвитку дитини, за яким проводять психофізіологічне обстеження дитини за методикою тепінг-тесту, який відрізняється тим, що дитина виконує тепінг-тест окремо та послідовно правою та лівою рукою, стукаючи спеціальною ручкою по планшеті протягом 30 с, намагаючись при цьому втримувати максимальний темп, кількість рухів фіксується через кожні 5 с автоматично, і за отриманими даними за допомогою комп'ютерного обладнання вираховують коефіцієнт функціональної асиметрії (КФА) мозку за формулою:

(сума точок правої руки - сума точок лівої руки)/(сума точок правої руки + сума точок лівої руки)×100,

і, якщо значення КФА перевищує його нормативне значення (4,0), то діагностують порушення психомоторного розвитку у дитини.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики порушень психомоторного розвитку дитини, за яким проводять психофізіологічне обстеження дитини за методикою тепінг-тесту, який дитина виконує окремо та послідовно правою та лівою рукою, стукаючи спеціальною ручкою по планшеті протягом 30 с, намагаючись при цьому втримувати максимальний темп. За отриманими даними за допомогою комп'ютерного обладнання вираховують коефіцієнт функціональної асиметрії (КФА) мозку за визначеною формулою і, якщо значення КФА перевищує його нормативне значення - 4,0, то діагностують порушення психомоторного розвитку у дитини. UA 70221 U (54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ НА ПІДСТАВІ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ ПІВКУЛЬ МОЗКУ (КФА) ЗА ТЕПІНГТЕСТОМ UA 70221 U UA 70221 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до клінічної психофізіології та дефектології і може бути використана при проведенні діагностики порушень психомоторного розвитку у дітей. В теперішній час психофізіологічні діагностичні методи дозволяють прогнозувати ризик виникнення психосоматичних захворювань і патології, яка пов'язана з нервовим і фізичним виснаженням. В практичній психофізіології широко використовується психодіагностична методика, яка дозволяє визначити моторну асиметрію, яка віддзеркалює ступінь функціональної асиметрії півкуль (ФАП) головного мозку. Відомий спосіб визначення ступеня функціональної асиметрії півкуль мозку за тепінг-тестом, за показниками якого вираховують коефіцієнт функціональної асиметрії (КФА) [Методика Е.П. Ильина. Теппинг-тест. Определение коэффициента функциональной ассиметрии и свойств нервной системы по психомоторным показателям], за яким тепінг-тест використовують послідовно окремо для правої і лівої руки. Порушення оптимальної взаємодії нервових центрів правої і лівої півкуль мозку людини (сенсомоторна кора) підтверджується збільшенням показника КФА за результатами тепінг-тесту від діапазону його нормативних значень (1,0…4,0). В основу корисної моделі поставлена задача розробки способу діагностики порушень психомоторного розвитку у дітей шляхом проведення тепінг-тесту, за рахунок чого визначають показник КФА, і, якщо він за своїм значенням перевищує нормативне значення, роблять висновок про наявність порушень психомоторного розвитку у дітей. Поставлена задача вирішується тим, що в способі діагностики порушень психомоторного розвитку дітей на підставі визначення КФА за тепінг-тестом, згідно з корисною моделлю, проводять психофізіологічне обстеження дитини за методикою тепінг-тест, який дитина виконує окремо та послідовно правою та лівою рукою, стукаючи спеціальною ручкою по планшеті протягом 30 с, намагаючись при цьому втримувати максимальний темп, кількість рухів фіксується через кожні 5 с автоматично, і за отриманими даними за допомогою комп'ютерного обладнання за формулою вираховують КФА мозку і, якщо значення КФА перевищує нормативне (4,0), діагностують порушення психомоторного розвитку дітей. Причино-наслідкові зв’язки. Визначення КФА за методикою тепінг-тесту, який дитина виконує окремо та послідовно правою та лівою рукою дозволяє виявити прояв функціональної асиметрії півкуль головного мозку, яка віддзеркалює виразність моторної асиметрії, що свідчить про наявність порушення психомоторного розвитку. Опис способу. Визначення КФА півкуль мозку за тепінг-тестом здійснюють наступним чином: обстеження за методикою тепінг-тест проводять послідовно спочатку правою рукою, а потім лівою. Дитині дається завдання стукати спеціальною ручкою по планшеті протягом 30 с, намагаючись при цьому втримувати максимальний темп. Кількість рухів фіксується через кожні 5 с автоматично. За отриманими даними вираховують КФА за формулою: (сума точок правої руки-сума точок лівої руки)/(сума точок правої руки+сума точок лівої руки)х100. За отриманим значенням КФА роблять висновок відносно наявності порушень психомоторного розвитку у дитини. За запропонованим способом було проведено обстеження 120 дітей молодшого шкільного віку - 60 контрольна група (30 дівчат, 30 хлопців) і 60 розумово відсталих (РВ) дітей (30 дівчат, 30 хлопців). Отримані результати наведені в таблиці. Таблиця Показники коефіцієнта функціональної асиметрії КФА у обстеженого контингенту дітей № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дівчата з РВ 7,69 -0,03 5,94 8,31 8,31 50,7 5,94 17,86 5,77 3,81 Дівчата - контроль 5,85 13,61 -3,58 13,23 12,33 2,51 10,28 -7,08 3,22 20,06 45 1 Хлопці з РВ 20,40 -4,10 1,61 55 15,90 -3,22 33,98 18,76 7,69 -0,69 Хлопці - контроль 10,25 5,23 8,06 2,24 1,28 -5,01 1,41 6,19 -2,5 17,99 UA 70221 U Продовження табл. Показники коефіцієнта функціональної асиметрії КФА у обстеженого контингенту дітей № 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Сер. значен. Похибка 5 Дівчата з РВ -3,14 42,9 35,1 22,36 18,78 -14,62 41,12 4,11 - 0,41 63,58 2,99 12,7 -3,81 -7,37 1,26 18,24 20,07 18,61 12,39 5,51 Дівчата - контроль 2,68 0,39 -0,62 -5,35 -4,01 18,16 -0,77 -2,58 0,07 13,43 13,65 3,74 13,79 4,43 -8,83 7,89 -0,89 12,77 -3,22 -1,45 Хлопці з РВ 10,57 23 19,33 6,51 8,88 18,14 -4,57 2,37 11,11 17 35,39 55,5 -6,47 -2,41 17,24 67,26 19,72 2,37 11,11 17,04 Хлопці - контроль -11,88 4,88 -10,19 14,26 -3,70 3,69 0,27 -8,83 -7,32 0,89 3,75 -3,22 0,52 11,25 -3,15 -4,17 -7,54 18,12 7,50 -15,6 13,97 4,46 15,81 1,16 3,26 1,45 3,34 1,54 Як свідчать результати, наведені в таблиці, середнє значення КФА у розумово відсталих дівчат (13,97+3,26) значно перевищує середнє значення КФА у дівчат контрольної групи (4,46+1,45), а у хлопців з розумовою відсталістю і без вад інтелекту середнє значення КФА дорівнювало 15,81+3,34 і 1,16+1,54 відповідно, що також демонструє перевищення значення КФА. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 Спосіб діагностики порушень психомоторного розвитку дитини, за яким проводять психофізіологічне обстеження дитини за методикою тепінг-тесту, який відрізняється тим, що дитина виконує тепінг-тест окремо та послідовно правою та лівою рукою, стукаючи спеціальною ручкою по планшеті протягом 30 с, намагаючись при цьому втримувати максимальний темп, кількість рухів фіксується через кожні 5 с автоматично, і за отриманими даними за допомогою комп'ютерного обладнання вираховують коефіцієнт функціональної асиметрії (КФА) мозку за формулою: (сума точок правої руки - сума точок лівої руки)/(сума точок правої руки + сума точок лівої руки)×100, і, якщо значення КФА перевищує його нормативне значення (4,0), то діагностують порушення психомоторного розвитку у дитини. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnosing retarded psychomotor development of child based on coefficient of functional asymmetry of cerebral hemispheres according to findings of tapping-test

Автори англійською

Dehtiarenko Tetiana Volodymyrivna, Shevtsova Yana Viktorivna

Назва патенту російською

Способ диагностики нарушений психомоторного развития ребенка на основании определения коэффициента функциональной асимметрии (кфа) полушарий мозга по теппинг-тесту

Автори російською

Дегтяренко Татьяна Владимировна, Шевцова Яна Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/16

Мітки: дитини, підставі, функціонально, мозку, кфа, тепінг-тестом, асиметрії, психомоторного, спосіб, розвитку, півкуль, діагностики, коефіцієнта, визначення, порушень

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-70221-sposib-diagnostiki-porushen-psikhomotornogo-rozvitku-ditini-na-pidstavi-viznachennya-koeficiehnta-funkcionalno-asimetri-pivkul-mozku-kfa-za-teping-testom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики порушень психомоторного розвитку дитини на підставі визначення коефіцієнта функціональної асиметрії півкуль мозку (кфа) за тепінг-тестом</a>

Подібні патенти