Спосіб біологічного очищення стічних вод з використанням гранульованого активного мулу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб біологічного очищення стічних вод з використанням гранульованого активного мулу, що включає очищення стічної води активним мулом у різних кисневих умовах, який відрізняється тим, що очищення стічних вод проводять гранульованим активним мулом, який утворюють при струменевій подачі повітря або рециркуляційної рідини в нижню конічну частину біореактора.

Текст

Реферат: Спосіб біологічного очищення стічних вод з використанням гранульованого активного мулу включає очищення стічної води активним мулом у різних кисневих умовах. Очищення стічних вод проводять гранульованим активним мулом, який утворюють при струменевій подачі повітря або рециркуляційної рідини в нижню конічну частину біореактора. UA 70203 U (54) СПОСІБ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАНУЛЬОВАНОГО АКТИВНОГО МУЛУ UA 70203 U UA 70203 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до біологічного очищення стічних вод. Може бути застосована для очищення стічних вод промислових підприємств, наприклад, пивоварних, дріжджових, спиртових, консервних, молокопереробних заводів та тваринницьких ферм. Відомий спосіб очистки стічних вод (патент на винахід UA 37683, C02F 3/02, Бюл. №12, 2003 р.), що передбачає анаеробно-аеробну очистку їх мікроорганізмами, причому анаеробну очистку проводять гранульованими мікроорганізмами, а аеробну - мікроорганізмами, іммобілізованими на волокнистому носії. Недоліком вказаного способу є недостатній ступінь очищення стічних вод. Відомий спосіб біологічного очищення побутових, міських та виробничих стічних вод (патент на винахід RU 2294899, МПК C02F 3/00, C02F 101/16, C02F 101/30, опуб. 10.03.2007), що включає подачу стічних вод в аеротенк коридорного типу та обробку води активним мулом в утворених по всій довжині аеротенка щонайменше по одній анаеробній, аноксидній та аеробній зонах, відділення активного мулу та його рециркуляцію. Недоліком є складність апаратурного оформлення процесу. В основу корисної моделі поставлена задача підвищити ефективність біологічного очищення стічних вод за рахунок збільшення концентрації активного мулу, що досягається утворенням гранул при створенні та підтримуванні потрібних умов. Поставлена задача вирішується тим, що в способі біологічного очищення стічних вод з використанням гранульованого активного мулу, що включає очищення стічної води активним мулом у різних кисневих умовах, згідно з корисною моделлю, очищення стічних вод проводять гранульованим активним мулом, який утворюють при струменевій подачі повітря або рециркуляційної рідини в нижню конічну частину біореактора. Спосіб здійснюється в установці, яка показана на кресленні. Пристрій складається з циліндричного корпусу 1, трубопроводу подачі стічної води 2, волокнистого носія для іммобілізації мікроорганізмів 3, зони грануляції активного мулу 4, дрібнобульбашкового аератора 5, трубопроводу для подачі повітря із запірною арматурою 6, нижньої конічної частини біореактора 7, трубопроводу відведення очищеної води 8. Спосіб реалізується наступним чином. Стічні води подають по трубопроводу 2 у циліндричний корпус біореактора 1. У біореакторі стічні води контактують з гранульованим активним мулом в зоні 4 та іммобілізованими на волокнистих носіях 3 мікроорганізмами, які, в свою чергу, забезпечують очищення стічних вод шляхом вилучення органічних забруднюючих речовин. За допомогою трубопроводу 6 у біореактор через дрібнобульбашковий аератор 5 подається повітря у нижню конічну частину біореактора 7, в якій формується гранульований активний мул (зона грануляції активного мулу). Очищені стічні води відводяться трубопроводом. Гранули формуються під дією струменів повітря або рідини, які забезпечують їх псевдозріджений стан. Параметри гранульованого активного мулу: розмір гранул становить 2-2,5 мм, муловий 3 3 індекс - 16-57 см /г, концентрація за сухою речовиною - 14-50 г/дм , зольність - 18-24 %. Гранульований активний мул має високі седиментаційні характеристики та легко віддає вологу. Густина гранульованого активного мулу близька до густини води. Грануляція активного мулу у анаеробних умовах відбувається за рахунок струменевої подачі рециркуляційної рідини у нижню конічну частину біореактора. Використання запропонованого способу не вимагає додаткового застосування складного механічного, аераційного чи іншого обладнання і, у порівнянні з відомими способами, дозволяє збільшити ступінь біологічного очищення стічних вод на 30-40 % шляхом збільшення концентрації біомаси за рахунок утворення гранул при струменевому розподіленні повітря у нижній конічній частині біореактора. Спосіб, що заявляється, знайде широке застосування при очищенні промислових підприємств, наприклад, пивоварних, дріжджових, спиртових, консервних, молокопереробних заводів та тваринницьких ферм. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб біологічного очищення стічних вод з використанням гранульованого активного мулу, що включає очищення стічної води активним мулом у різних кисневих умовах, який відрізняється тим, що очищення стічних вод проводять гранульованим активним мулом, який утворюють при струменевій подачі повітря або рециркуляційної рідини в нижню конічну частину біореактора. 1 UA 70203 U Комп’ютерна верстка А. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for biological treatment of waste water using granulated active sludge

Автори англійською

Kuzminskyi Yevhen Vasyliovych, Sablii Larysa Andriivna, Zhukova Veronika Serhiivna, Kozar Maryna Yurievna

Назва патенту російською

Способ биологической очистки сточных вод с использованием гранулированного активного ила

Автори російською

Кузьминский Евгений Васильевич, Саблий Лариса Андреевна, Жукова Вероника Сергеевна, Козар Марина Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: C02F 3/30

Мітки: використанням, біологічного, стічних, вод, спосіб, мулу, гранульованого, очищення, активного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-70203-sposib-biologichnogo-ochishhennya-stichnikh-vod-z-vikoristannyam-granulovanogo-aktivnogo-mulu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб біологічного очищення стічних вод з використанням гранульованого активного мулу</a>

Подібні патенти