Спосіб прогнозування прогресування абдомінального ожиріння у дітей

Номер патенту: 69865

Опубліковано: 10.05.2012

Автори: Чайченко Тетяна Валеріївна, Сенаторова Ганна Сергіївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування прогресування абдомінального ожиріння, який включає вимірювання маркерів інсулінорезистентності, який відрізняється тим, що у дітей як предиктори інсулінорезистентності в сироватці крові натще вимірюють концентрації вільних жирних кислот та ФНП-a, затим розраховують співвідношення одержаних значень і прогресування абдомінального ожиріння прогнозують при значенні співвідношення 40 ум. од. і більше.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування прогресування абдомінального ожиріння, при якому у дітей як предиктори інсулінорезистентності в сироватці крові натще вимірюють концентрації вільних жирних кислот та ФНП-, затим розраховують співвідношення одержаних значень і прогресування абдомінального ожиріння прогнозують при значенні співвідношення 40 ум. од. і більше. UA 69865 U (54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОГРЕСУВАННЯ АБДОМІНАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ У ДІТЕЙ UA 69865 U UA 69865 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до способів оцінки ефективності лікування ожиріння в педіатрії та дитячій ендокринології, і може бути використана для прогнозування прогресування абдомінального ожиріння у дітей. Абдомінальне ожиріння є безпосереднім асоціантом інсулінорезистентності та незалежним предиктором кардіоваскулярного ризику [Weiss R, Kaufman FR. Metabolic complications of childhood obesity: identifying and mitigating the risk // Diabetes Care.-2008. - Vol. 31 (Suppl 2). - S 310-316]. Вісцеральна жирова тканина регулює енергетичний метаболізм шляхом секреції адипоцитокінів, тому сформульоване сучасне уявлення про ожиріння, як прояв дисфункції жирової тканини. [Blüher M. Adipose tissue dysfunction in obesity // Exp Clin Endocrinol Diabetes.2009. - Vol. 117(6). - P. 241-250]. В зв'язку з епідемічною швидкістю розповсюдження ожиріння та прогностичною значущістю абдомінального жировідкладення, пошук нових способів прогнозування прогресування абдомінального ожиріння у дітей є актуальною задачею сучасної педіатрії. Відомий спосіб прогнозування прогресування абдомінального ожиріння [Пат. 2297002 Российская Федерация, МПК G01N33/68. Способ прогнозирования прогрессирования абдоминального ожирения у больных метаболическим синдромом / Терещенко И.В., Теренова Е.Н.; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермская государственная медицинская академия Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию" - № 2005121116/15; заявл. 05.07.2005; опубл. 10.04.07.], полягає в тому, що у хворого на метаболічний синдром визначають рівень С-пептиду в крові та при його значенні більше ніж 3,5 нг/мл прогнозують прогресування абдомінального ожиріння. Даний спосіб є найбільш близьким за технічною суттю, за результатом, який може бути досягнутий до того, що заявляється, тому його було вибрано за прототип. В основу корисної моделі поставлено задачу розширення арсеналу способів прогнозування прогресування абдомінального ожиріння у дітей. Задачу, поставлену в основу корисної моделі, вирішують тим, що у відомому способі прогнозування прогресування абдомінального ожиріння, який включає вимірювання маркерів інсулінорезистентності, згідно з корисною моделлю у дітей як предиктори інсулінорезистентності в сироватці крові натще вимірюють концентрації вільних жирних кислот (ВЖК) та фактора некрозу пухлин  (ФНП-), затим розраховують співвідношення одержаних значень і прогресування абдомінального ожиріння прогнозують при значенні співвідношення 40 ум. од. та більше. Технічний ефект способу, який заявляється, полягає в тому, що визначають головні предиктори інсулінорезистентності (концентрації вільних жирних кислот та ФНП-) та їх співвідношення, що демонструє їх реципрокність. Відомо, що формування інсулінорезистентності при ожирінні є наслідком прозапального статусу, що супроводжується підвищеним викидом вільних жирних кислот. Власно збільшення продукції ФНП- при ожирінні розглядають як компенсаторний механізм, що призводить до інгібіції синтезу тригліцеридів всередині адипоцитів та активації ліполізу з викидом ВЖК в кровообіг з метою утилізації [Inouye КБ, et al. Absence of CC chemokine ligand 2 does not limit obesity-associated infiltration of macrophages into adipose tissue. Diabetes. 2007; 56:2242-2250]. Вільні жирні кислоти є досить токсичними і встановлені компенсаторні ефекти, що покращують спроможність до секвестрації тригліцеридів та інших ліпідів із зменшенням викиду ВЖК в циркуляцію, які реалізуються через активацію PPAR, для підтримки якого абсолютно необхідною є зріла адипоцитарна функція [Tamori Y, Masugi J, Nishino N, Kasuga M. Role of peroxisome proliferator-activated receptor- in maintenance of the characteristics of mature 3T3-L1 adipocytes. Diabetes. 2002; 51:2045-2055.]. В той же час викид цитокінів при ожирінні є настільки значним, що призводить до макрофагальної інфільтрації жирової тканини, а надмірна кількість ФНП- спричиняє інгібіцію PPAR шляхом впливу на різних рівнях - транскрипційному, трансляційному та обміну PPAR mRNA і протеїну. Причому взаємини ФНП- та PPAR розглядаються як ключовий момент сполучення між запаленням і адипоцитарною дисфункцією [Adilson Guilherme, Joseph V. Virbasius, Vishwajeet Puri, and Michael P. Czech. Adipocyte dysfunctions linking obesity to insulin resistance and type 2 diabetes. Nat Rev Моl Cell Biol. 2008 May; 9(5): 367-377]. Означений факт пояснює роль реципрокних взаємин між ВЖК та ФНП- у генезі гальмування зниження маси тіла переважно за рахунок вісцерального жиру і може бути покладений в основу способу прогнозування прогресування абдомінального жировідкладення, що не враховується в жодній з існуючих рекомендацій. Спосіб здійснюють наступним чином. Після встановлення діагнозу ожиріння виключають наявність гострих та/або загострення хронічних запальних процесів. Вимірюють концентрації 1 UA 69865 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 вільних жирних кислот (у ммоль/л) та ФНП- (у пг/мл) в крові натще та розраховують співвідношення ФНП- до ВЖК. У разі отримання значення 40 ум. од. та більше прогнозують прогресування абдомінального ожиріння. Ефективність способу доведена експериментально. Було проведено обстеження 96 дітей з надлишковою вагою та ожирінням без ознак гострих та/або загострення хронічних запальних процесів. Доведено вірогідне (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for prediction of progress of abdominal obesity in children

Автори англійською

Senatorova Hanna Serhiivna, Chaichenko Tetiana Valeriivna

Назва патенту російською

Способ прогнозирования прогрессирования абдоминального ожирения у детей

Автори російською

Сенаторова Анна Сергеевна, Чайченко Татьяна Валерьевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/00

Мітки: ожиріння, дітей, прогресування, спосіб, абдомінального, прогнозування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-69865-sposib-prognozuvannya-progresuvannya-abdominalnogo-ozhirinnya-u-ditejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування прогресування абдомінального ожиріння у дітей</a>

Подібні патенти