Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Осьовий вентилятор, який містить двигун, робоче колесо, що складається з втулки і лопатей, закріплених на втулці консольно під відповідним кутом (кут атаки) до площини обертання втулки, який відрізняється тим, що тіла лопатей обладнано пластинами з термобіметалу.

Текст

Реферат: Осьовий вентилятор містить двигун, робоче колесо, що складається з втулки і лопатей, закріплених на втулці консольно під відповідним кутом (кут атаки) до площини обертання втулки. Крім того, тіла лопатей обладнано пластинами з термобіметалу. UA 69852 U (54) ОСЬОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР UA 69852 U UA 69852 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до галузі вентиляторобудування та може бути використана у системах охолодження двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). Відомо осьовий вентилятор, який містить двигун, робоче колесо, що складається з втулки і лопатей, закріплених на втулці консольно під відповідним кутом (кут атаки) до площини обертання втулки, [див. Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры: Учебник для теплоэнергетических специальностей вузов.-2 изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1984.-416 с, ил. - С. 233] - прототип. Недоліком відомої конструкції є постійний кут атаки лопатей, який розрахований на постійне значення продуктивності осьового вентилятора при постійній максимальній температурі газу (повітря). У випадку зменшення температури газу (повітря), це може привести до переохолодження системи охолодження ДВЗ, і, як наслідок, до збільшення температурного перепаду у сорочці охолодження ДВЗ та погіршує умови його роботи, збільшує його механічні втрати потужності та зменшує ресурс ДВЗ. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення осьового вентилятора шляхом обладнання тіл лопатей пластинами з термобіметалу. Це призведе до саморегуляції кута атаки лопатей при зменшенні температури газу (повітря), та, як наслідок, до саморегуляції продуктивності осьового вентилятора при постійному значенні кутової швидкості робочого колеса. Поставлена задача вирішується тим, що в осьовому вентиляторі, який містить двигун, робоче колесо, що складається з втулки і лопатей, закріплених на втулці консольно під відповідним кутом (кут атаки) до площини обертання втулки, згідно з корисною моделлю, тіла лопатей обладнано пластинами з термобіметалу. Термобіметал - матеріал, що складається з двох шарів металу або сплаву з різними коефіцієнтами теплового розширення, який в процесі нагрівання або охолодження згинається за рахунок нерівномірного розподілу внутрішньої напруги у його перерізах, спричиненого вищезгаданою відмінністю у коефіцієнтах теплового розширення його шарів. Перевагами технічного рішення, що заявляється, є можливість саморегуляції кута атаки лопатей при зменшенні температури газу (повітря), та, як наслідок, саморегуляції продуктивності осьового вентилятора при постійному значенні кутової швидкості робочого колеса. Це забезпечить захист від переохолодження системи охолодження ДВЗ, і, як наслідок, до постійного оптимального значення температурного перепаду у сорочці охолодження ДВЗ та збільшення ресурсу ДВЗ. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображено осьовий вентилятор, на фіг. 2 зображено робоче колесо, вид з боку. Осьовий вентилятор містить двигун 1, робоче колесо 2, що складається з втулки 3 і лопатей 4, закріплених на ній консольно під відповідним кутом S1 (кут атаки) до площини обертання втулки 3, тіло лопаті 4 обладнано пластинами 5 з термобіметалу. Осьовий вентилятор працює наступним чином. Двигун 1 обертає робоче колесо 2. Так як робоче колесо 2 вентилятора, обертаючись, утримується у осьовому напрямку, а лопаті 4 закріплені під відповідним кутом (кут атаки) S1 до площини обертання втулки 3, то робоче колесо 2 переміщує газ вздовж своєї осі. Лопаті 4 обладнані пластинами 5 з термобіметалу, і розташовані так, що при максимальній температурі газу (повітря), лопаті 4 мають найбільш ефективний кут атаки S1, при цьому осьовий вентилятор має найбільшу продуктивність. При зменшенні температури газу (повітря) пластини 5 з термобіметалу, якими обладнані лопаті 4, згинаються за рахунок нерівномірного розподілу внутрішньої напруги в перерізах, спричиненого вищезгаданою відмінністю у коефіцієнтах теплового розширення шарів термобіметалу, та згинають лопать 4. Як наслідок, змінюється кут атаки з S1 (що відповідає максимальній температурі газу) до деякого значення S2, (що відповідає наявній в даний момент температурі газу). Таким чином продуктивність осьового вентилятора знижується, що перешкоджає переохолодженню системи охолодження ДВЗ. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Осьовий вентилятор, який містить двигун, робоче колесо, що складається з втулки і лопатей, закріплених на втулці консольно під відповідним кутом (кут атаки) до площини обертання втулки, який відрізняється тим, що тіла лопатей обладнано пластинами з термобіметалу. 1 UA 69852 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Axial fan

Автори англійською

Mohyla Valentyn Ivanovych, Horbunov Mykola Ivanovych, Sklifus Yaroslav Kostiantynovych, Kara Serhii Vitaliiovych

Назва патенту російською

Осевой вентилятор

Автори російською

Могила Валентин Иванович, Горбунов Николай Иванович, Склифус Ярослав Константинович, Кара Сергей Витальевич

МПК / Мітки

МПК: F04D 19/00

Мітки: осьовий, вентилятор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-69852-osovijj-ventilyator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Осьовий вентилятор</a>

Подібні патенти