Номер патенту: 69542

Опубліковано: 15.09.2004

Автор: Ісаєв Юрій Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Більярдний стіл з контрольним пристроєм, який включає лузи, з'єднані за допомогою жолобів зі збірником для зіграних куль, і пристрій для рахунку, який відрізняється тим, що має лоток повторної видачі зіграних куль, а пристрій для рахунку виконано у вигляді контрольного пристрою, що містить перекидний жолоб з важелем, з'єднаний з підпружиненою кнопкою і замком для комплекту куль, датчик, з'єднаний з електронною схемою і засобом обліку.

2. Більярдний стіл з контрольним пристроєм за п. 1, який відрізняється тим, що перекидний лоток установлений з можливістю повороту у вертикальній площині.

3. Більярдний стіл з контрольним пристроєм за п. 1, який відрізняється тим, що датчик виконаний у вигляді контактного датчика наявності комплекту куль.

4. Більярдний стіл з контрольним пристроєм за пп. 1 і 3, який відрізняється тим, що датчик наявності комплекту куль установлений з можливістю реєстрації ігрового комплекту куль даного більярдного столу.

5. Більярдний стіл з контрольним пристроєм за пп. 1,3, який відрізняється тим, що засіб обліку виконаний у вигляді таймера часу гри на більярдному столі.

6. Більярдний стіл з контрольним пристроєм за пп. 1, 3 - 5, який відрізняється тим, що при грі власним комплектом куль таймер часу гри на більярдному столі знаходиться у включеному стані.

7. Більярдний стіл з контрольним пристроєм за п. 1, який відрізняється тим, що датчик виконаний у вигляді герконного датчика положення перекидного жолоба.

8. Більярдний стіл з контрольним пристроєм за пп. 1 і 5, який відрізняється тим, що засіб обліку виконаний у вигляді лічильника кількості зіграних партій.

9. Більярдний стіл з контрольним пристроєм за п. 1, який відрізняється тим, що вхід перекидного жолоба оснащений воротами, які служать бар'єром для битка, а ігрові кулі мають можливість влучення через ворота в перекидний жолоб.

10. Більярдний стіл з контрольним пристроєм за п. 1, який відрізняється тим, що при грі власним комплектом куль, зіграні кулі мають можливість влучення в лоток повторної видачі.

11. Більярдний стіл з контрольним пристроєм за п. 1, який відрізняється тим, що при грі «чужим» комплектом куль, перекидний жолоб відсічений від лотка повторної видачі.

Текст

Дивитися

Винахід відноситься до ігор і спорту, а саме, до спортивного інвентарю, зокрема до устаткування для гри в більярд, а конкретно, до більярдних столів, обладнаним контрольними пристроями для підрахунку часу гри на більярдному столі чи кількості зіграних партій. Відомі більярдні столи фірми SAM BILLARES моделей NEW BISON, YOWA EUROCOMPETITION, COSMIC POOL, TEMPO, ROYAL CLASS, ATL ANTIC (див. Рекламний проспект фірми SAM BILL ARES ), які містять більярдний стіл з лузами, що з'єднані за допомогою жолобів зі збірником для зіграних куль, що відкривається за допомогою ключа шухляда з замком для збереження комплекту к уль, оснащених також контрольним пристроєм для рахунка партій. Недоліком відомих пристроїв є неможливість обліку часу і/чи числа зіграних партій при грі “чужим” комплектом куль, коли власний комплект куль знаходиться в шухляді столу, тому, що “чужі” кулі постійно викочуються в збірник для зіграних куль і, отже, контрольний пристрій не реагує на наявність у столі сторонніх куль. Відомий ящик для збереження більярдних куль TIMER BOX моделі Timer 16 В (див. журнал DYNAMIC BILLARD, с.49), який містить більярдний ящик з комплектом куль, що закривається на замок і відкривається за допомогою ключа й оснащений контрольним пристроєм для обліку часу використання комплекту куль. Недоліком відомого пристрою є неможливість обліку часу і/або числа зіграних партій на більярдному столі при грі “чужим” комплектом куль, коли власний комплект куль знаходиться в ящику для збереження більярдних куль, і, отже, контрольний пристрій ящика не реагує гр у на більярдному столі стороннім комплектом куль. Найбільш близьким по технічній сутності і те хнічному результаті, що досягається, і обраним як прототип є «Більярдний стіл» (А. с. СРСР №366865, МПК А63D15/00, Бюл. №8, 1973р.) з лузами, з'єднаними за допомогою жолобів і розподільного клапана зі збірниками для зіграних куль, при цьому кожна луза з розподільним клапаном і розподільний клапан зі збірниками куль з'єднані трубчастими лотками, причому в кожнім лотку між клапаном і збірником установлений механізм для рахунка зіграних куль і шумовий пристрій, крім того, механізм для рахунка куль виконаний у вигляді зірочки, поміщеної в прорізі лотка і кінематично зв'язаний зі стрілкою індикаторного табло, а шумовий пристрій виконаний у вигляді важелів, послідовно встановлених у прорізах лотків і взаємодіючих зі струнами, що видають музичні звуки. Недоліком прототипу є неможливість обліку числа зіграних партій і/або часу гри на більярдному столі як власним, так і “чужим” комплектом куль. Задачею винаходу є розробка нової конструкції столу з контрольним пристроєм з досягненням технічного результату - підви щення функціональних можливостей використання більярдного столу. Поставлена задача досягається тим, що в “Більярдному столі з контрольним пристроєм”, якій включає лузи, з'єднані за допомогою жолобів зі збірником для зіграних куль, і пристрій для рахунка, мається лоток повторної видачі зіграних куль, а пристрій для рахунка виконано у вигляді контрольного пристрою, що містить перекидний жолоб з важелем, з'єднаний з підпружиненою кнопкою і замком для комплекту куль, датчик, з'єднаний з електронною схемою і засобом обліку, крім того, перекидний лоток установлений з можливістю повороту у вертикальній площині, датчик виконаний у вигляді контактного датчика наявності комплекту куль і встановлений з можливістю реєстрації ігрового комплекту куль даного більярдного столу, при цьому засіб обліку виконаний у вигляді таймера часу гри на більярдному столі, якій при грі власним комплектом куль знаходиться у включеному стані, крім того, датчик може бути виконаний у виді герконного датчика положення перекидного жолоба, при цьому засіб обліку виконаний у виді лічильника кількості зіграних партій, крім того, вхід перекидного жолоба оснащений воротами, що служать бар'єром для битка, а ігрові кулі мають можливість улучення через ворота в перекидний жолоб, причому при грі власним комплектом куль, зіграні кулі мають можливість влучення в лоток повторної видачі, а при грі “чужим” комплектом куль, перекидний жолоб відсічений від лотка повторної видачі. Новим у пристрої, що заявляється, є можливість обліку часу гри і/або кількості зіграних партій на більярдному столі як власним, так і “чужим” комплектом куль, що розширюється функціональні можливості пристрою, який заявляється. Суттєвими ознаками пристрою, який заявляється, співпадаючими з прототипом, є наступні ознаки: - лузи; - лузи з'єднані за допомогою жолобів зі збірником для зігранихкуль; - пристрій для рахунка. Відмітними від прототипу суттєвими ознаками пристрою, який заявляється, є наступні ознаки: - лоток повторної видачі зіграних куль; - пристрій для рахунка виконано у вигляді контрольного пристрою; - контрольний пристрій містить перекидний жолоб з важелем, з'єднаний с підпружиненою кнопкою і замком для комплекту к уль, датчик, з'єднаний з електронною схемою і засобом обліку. Приватними відмітними від прототипу суттєвими ознаками пристрою, який заявляється, є наступні ознаки: - перекидний лоток установлений з можливістю повороту у вертикальній площині; - датчик виконаний у ви гляді контактного датчика наявності комплекту куль ; - датчик наявності комплекту куль установлений з можливістю реєстрації ігрового комплекту куль даного більярдного столу; - засіб обліку виконаний у вигляді таймера часу гри на більярдному столі; - при грі власним комплектом куль таймер часу гри на більярдному столі знаходиться у включеному стані; - датчик виконаний у ви гляді герконного датчика положення перекидного жолоба; - засіб обліку виконаний у вигляді лічильника кількості зіграних партій; - вхід перекидного жолоба оснащений воротами, які служать бар'єром для битка, а ігрові кулі мають можливість улучення через ворота в перекидний жолоб; - при грі власним комплектом куль, зіграні кулі мають можливість влучення в лоток повторної видачі; - при грі “чужим” комплектом куль, перекидний жолоб відсічений від лотка повторної видачі. Між суттєвими ознаками винаходу, що заявляється, і технічним результатом, що досягається, існує наступний причинно-наслідковий зв'язок. Дійсно, нова конструкція пропонованого пристрою в порівнянні з прототипом дозволяє значно розширити функціональні можливості більярдного столу, тому що дозволяє не тільки вести облік часу гри і/або облік кількості зіграних партій власним комплектом куль, але також враховувати час гри на більярдному столі і/або облік кількості зіграних партій “чужим” комплектом куль, крім того, при грі власним комплектом куль мається можливість їхнього багаторазового використання з лотка повторної видачі куль, причому засіб обліку підраховує число зіграних партій чи загальну кількість часу гри на даному більярдному столі. Усе це значно розширює функціональні можливості більярдного столу. Винахід ілюстрований наступними кресленнями. На фіг.1 показане розташування жолобів, збірника для зіграних куль, лотка повторної видачі куль і елементів контрольного пристрою (вид зверху столу при знятому ігровому столі); на фіг.2 зображена принципова електрична схема контрольного пристрою. Пристрій, що заявляється, може бути використаний при виготовленні більярдних столів двох типів “Російська Піраміда” і “Американський більярд “POOL”. Більярдний стіл має корпус 1, стійки, ігрову поверхню з бортами - ігрове поле - і шість луз (умовно не показані). Усередині корпуса 1 розташовані жолоби 2, з'єднані з кожної з луз. Жолоби 2 з'єднані з входом збірника 3 для зіграних куль. Усередині корпуса 1 розміщений лоток 4 повторні видачі куль. У варіанті більярдного столу “Американський більярд “POOL” вихід збірника 3 з'єднаний з воротами 5, що установлені на вході в перекидний жолоб 6 для збереження комплекту куль. Ворота 5 призначені для відсікання битка, що має більший діаметр, чим ігровий комплект куль, і напрямку його через канал 7 у лоток 4 повторні видачі куль. Перекидний жолоб 6 обладнаний датчиком 8 положення перекидного жолоба 6, що зв'язаний з важелем 9. Важіль 9 з'єднаний з підпружиненою кнопкою 10. Важіль 9 має єдине фіксоване положення - вихідне - при якому кулі збираються в жолобі (всього 15 куль). Крім того, перекидний жолоб 6 оснащений замком 11, що дозволяє натиснути кнопку 10 і запобігає несанкціонованому доступу до власного комплекту куль, якій знаходиться в перекидному жолобі 6. Перекидний жолоб 6 виконаний з можливістю повороту для викиду комплекту куль у ло ток 4 повторні видачі куль, відкіля комплект куль виймають і починають гру. При повороті перекидного жолоба 6 відбувається спрацьовування датчика 8 і через електронну схему 12 включається лічильник 13, що полічить число зіграних партій у грі “Американський більярд “POOL”. Після вброса комплекту к уль підпружинена кнопка 10 повертає перекидний жолоб 6 у ви хідне положення, тому ігрові кулі, забиті в лузи починають накопичуватися в перекидному жолобі 6, а биток постійно направляється через канал 7 у лоток 4 повторні видачі куль. Після заповнення перекидного жолоба 6 забитими кулями партія закінчується. Нову партію починають з повороту ключа в замку 11 і натискання кнопки 10, що приводить у повороту перекидного лотка 6 і видачі комплекту куль у лоток 4 повторні видачі куль. При цьому знову відбувається спрацьовування датчика 8 і показання лічильника 13 збільшуються на одиницю. У варіанті більярдного столу “Російська Піраміда” вихід збірника 3 з'єднаний із входом перекидного жолоба 6 для збереження комплекту куль, а ворота 5 відсутні. Перекидний жолоб 6 з'єднаний каналом 7 з лотком 4 повторні видачі куль і обладнаний датчиком 8* наявності комплекту куль. При цьому перекидний жолоб 6 зв'язаний з важелем 9. Важіль 9 також має єдине фіксоване положення - вихідне - при якому кулі збираються в жолобі (всього 15 куль). Перекидний жолоб 6 виконаний з можливістю повороту, причому при цьому відбувається спрацьовування датчика 8* і через електронну схему 12 включається таймер 13, що полічить загальний час користування столом. Розглянемо роботу пристрою при грі на більярдному столі “Американський більярд “POOL”. Відлік числа зіграних партій відбувається при відкриванні замка 11 і натисканні кнопки 10. При цьому спрацьовує датчик 8, якій включає лічильник 13, показання якого збільшуються на одиницю, фіксуючи число зіграних партій у грі “Американський більярд “POOL”. Биток виконаний більшого діаметра, чим кулі з комплекту, тому під час гри биток постійно вдаряється у ворота 5, відтинається воротами від входу в перекидний жолоб 6 і направляється по каналі 7 у лоток 4 повторні видачі куль, відкіля він знову повертається в гру на більярдний стіл. Робота пристрою, що відтинає - воріт 5 - заснована на тім, що на виході збірника 3 зіграних куль установлена перешкода, висотою 58,5мм, дійшовши до якої биток діаметром 60,3мм вдаряється об перешкоду - ворота 5 - і відлітає по іншому жолобі - каналу 7 - у лоток 4 повторні видачі куль. Ігрові ж кулі з комплекту легко проходять ворота 5 і попадають у перекидний жолоб 6. Забиті в лузи ігрові кулі по збірнику 3 надходять через ворота 5 у перекидний жолоб 6. Закінчення партії відбувається тоді, коли всі кулі знаходяться в перекидному жолобі 6. При цьому слід зазначити, що при грі “чужим” комплектом куль, коли свій комплект куль знаходиться в столі чи в грі, порушення ігрового режиму легко виявляється адміністратором, тому що канал 7 викочування куль у лоток 4 повторні видачі закрита перекидним жолобом 6 і “чужі” кулі збираються в столі, відкіля вони можуть бути вийняті тільки при відкриванні замка 11 адміністратором, що застосовує відповідні санкції до порушників. Розглянемо роботу пристрою при грі на більярдному столі “Російська Піраміда”. Відлік часу гри на більярдному столі відбувається при відкриванні замка 11 і натисканні кнопки 10, при цьому комплект куль викочується через канал 7 у лоток повторної видачі куль, відкіля кулі виймають для гри на більярдному столі. Як тільки кулі викочуються з перекидного жолоба 6, спрацьовує датчик 8*, що включає лічильник 13, що починає відлік часу користування столом. Підпружинена кнопка 10 фіксує важіль 9 у 2-х положеннях: утоплена - робоче, йде рахунок часу, кулі постійно викочуються в лоток 4 повторні видачі куль, і вихідне - режим збору куль на перекидному жолобі 6. При грі забиті в лузи кулі з комплекту по збірнику 3 надходять через канал 7 у лоток 4 повторні видачі куль. Коли гравці бажають припинити гру, вони сповіщають про це розпорядника, що ключем відкриває замок 11 і натисканням кнопки 10 повертає перекидний жолоб 6 у вихідне положення. Остання куля з комплекту, що надходить у перекидний жолоб 6, відключає датчик 8*, завдяки чому лічильник 13 припиняє відлік часу користування більярдним столом. Коли всі кулі в столі - партія кінчена. При цьому слід зазначити, що при грі “чужим” комплектом куль, коли свій комплект куль знаходиться в грі, порушення ігрового режиму не відбивається на підрахунку часу, по якому ведеться оплата. А при грі “чужим” комплектом куль, коли свій комплект куль знаходиться в столі, порушення ігрового режиму легко виявляється адміністратором, тому що канал 7 викочування куль у лоток 4 повторні видачі закрита перекидним жолобом 6 і “чужі” кулі збираються в столі, відкіля вони можуть бути вийняті тільки при відкриванні замка 11 адміністратором, що застосовує відповідні санкції до порушників. Розглянемо роботу електронної схеми контрольного пристрою. Рахунок зіграних партій чи рахунок часу користування більярдним столом відбувається тільки в момент натискання кнопки 10 і повороту перекидного жолоба 6 завдяки спрацьовуванню геркона SB1 (датчик 8) чи спрацьовуванню мікроперемикача SB2 (датчик 8*), що запускає лічильник чи таймер ST1. При цьому кулі викочуються в через канал 7 у лоток 4 повторні видачі куль. Більярдний стіл готовий до нової партії. Електрична схема контрольного пристрою являє собою лічильник числа зіграних партій ST1 (для більярдного столу “Американський більярд “POOL”), який запускається при включенні датчика 8 - геркона SB1, чи таймер часу користування більярдним столом (для більярдного столу “Російська Піраміда”), якій запускається при спрацьовуванні датчика 8 - мікроперемикача SB2. У більярдному столі “Американський більярд “POOL” геркон SB1 установлений поруч з перекидним жолобом 6, що перекидає комплект куль у канал 7, відкіля вони надходять у лоток 4 повторні видачі куль. Геркон SB1 спрацьовує в момент вброса куль у стіл. При цьому подається імпульс на лічильник імпульсів ST1, якій веде лік зіграних партій. Лічильник ST1 має загальний вихід 3 і два входи живлення - 1 і 2. При подачі напруги живлення на вхід 1 йде рахунок імпульсів без індикації - цей режим роботи лічильника ST1 дуже економічний. А при подачі напруги живлення на вхід 2 лічильники ST1 йде рахунок імпульсів з індикацією - цей режим досить енергоємний. Тому реле часу на транзисторах VT1 і VT2, резисторах R1...R5 i конденсаторі С1 на час 3-5сек. після спрацьовування геркона SB1 подає напруга живлення 9 V на висновки 1 і 2 лічильники ST1. При цьому відбувається підрахунок чергового імпульсу лічильником ST1 і через діод VD2 заряджається конденсатор С2, що підтримує живлення на лічильнику ST1 для роботи схеми пам'яті лічильника ST1. У більярдному столі “Російська Піраміда” перемикач SB2 установлений на рівні 15-ої кулі, при цьому коли перекидний жолоб 6 перекидає комплект куль у канал 7, перемикач SB2 спрацьовує в момент вброса куль у канал 7, відкіля вони надходять у лоток 4 повторні видачі куль. При цьому включається таймер ST1, що веде відлік часу зіграних партій. Таймер ST1 має загальний вихід 3 і два входи живлення - 1 і 2. При подачі напруги харчування на вхід 1 йде рахунок часу без індикації - цей режим роботи таймера ST1 дуже економічний. А при подачі напруги харчування на вхід 2 таймери ST1 йде рахунок часу з індикацією - цей режим досить енергоємний. Тому реле часу на транзисторах VT1 і VT2, резисторах R1...R5 і конденсаторі С1 на час 3-5 сек. після спрацьовування перемикача SB1 подає напруга живлення 9 V на висновки 1 і 2 таймери ST1. При цьому відбувається підрахунок часу таймером ST1 і через діод VD2 заряджається конденсатор С2, що підтримує харчування на таймері ST1 для роботи схеми пам'яті таймера ST1. В обох варіантах столів діод VD2 потрібний для того, щоб у режимі з виключеним герконом SB1 чи розімкнутим SB2 і закритим транзистором VT1, що харчує схему пам'яті лічильника (чи таймера) ST1 конденсатор С2 не розрядився б швидко через вихід 2 лічильники (чи таймера) ST1 при роботі з індикацією. Живлення 9 V електронна схема контрольного пристрою 12 одержує від малопотужного джерела постійного струму, наприклад, від батареї типу «Крона». На підставі усього вищевикладених можна зробити висновок, що задача, поставлена у винаході - розробка нової конструкції столу з контрольним пристроєм - виконана з досягненням технічного результату - підвищенням функціональних можливостей використання більярдного столу.

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Billiard table with controlling device

Назва патенту російською

Бильярдный стол с контрольным устройством

МПК / Мітки

МПК: G07C 1/00, A63D 15/00

Мітки: більярдний, стіл, контрольним, пристроєм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-69542-bilyardnijj-stil-z-kontrolnim-pristroehm.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Більярдний стіл з контрольним пристроєм</a>

Подібні патенти