Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для нарізання бульб насіннєвої картоплі, що містить бункер із транспортером для завантаження, дисково-ложковий вичерпуючий апарат, бульбопровід розташований над бункером і виконаний у вигляді підпружинених радіальних і бокових направляючих стулок, причому бокові стулки виконані коротшими за радіальні, ложечки виконані продовгуватої форми, більша вісь яких розташована перпендикулярно осі обертання диска і мають прорізі для проходу ножів, який відрізняється тим, що поверхні підпружинених радіальних і бокових направляючих стулок вкриті полімерним матеріалом, що має низький коефіцієнт тертя.

Текст

Реферат: Пристрій для нарізання бульб насіннєвої картоплі містить бункер із транспортером для завантаження, дисково-ложковий вичерпуючий апарат, бульбопровід розташований над бункером і виконаний у вигляді підпружинених радіальних і бокових направляючих створок. Бокові стулки виконані коротшими за радіальні. Ложечки виконані продовгуватої форми, більша вісь яких розташована перпендикулярно осі обертання диска і мають прорізі для проходу ножів. Поверхні підпружинених радіальних і бокових направляючих стулок вкриті полімерним матеріалом, що має низький коефіцієнт тертя. UA 69165 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАРІЗАННЯ БУЛЬБ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ UA 69165 U UA 69165 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільськогосподарського машинобудування, а саме до пристроїв призначених для нарізання бульб насіннєвої картоплі перед посадкою. Відомий пристрій для нарізання бульб насіннєвої картоплі (SU 1304770 кл. А 01 С 9/00), що містить бункер з живильником, транспортуючий орган і встановлені під кутом до нього ріжучі струни, транспортуючий робочий орган виконано у вигляді жолобкового конвеєра з горизонтальною і похилою в напрямку руху бульб ділянкою, обладнаний приводом для його зворотно-поступального руху, ріжучі струни встановлені в прорізях під гострим кутом до площини похилої ділянки і мають привід для зворотно-поступального переміщення вздовж своїх осей. Недоліком даної конструкції є низька якість нарізання бульб картоплі. Найбільш близьким за технічною суттю і результату, який досягається є пристрій для нарізання бульб насіннєвої картоплі (SU 1489612 кл. А 01 С 9/00), що містить бункер із транспортером для завантаження, дисково-ложковий вичерпуючий апарат, бульбопровід розташований над бункером і виконаний у вигляді підпружинених радіальних і бокових направляючих стулок, причому бокові стулки виконані коротшими за радіальні, ложечки виконані продовгуватої форми, більша вісь яких розташована перпендикулярно осі обертання диска і мають прорізі для проходу ножів. Недоліком даного технічного рішення є те, що відбувається травмування бульб і яровизованих паростків картоплі, так як відсутні будь які елементи які захищають від удару і значної механічної дії. Задачею корисної моделі є зниження травмування бульб насіннєвої картоплі. Поставлена задача вирішується тим, що поверхні підпружинених радіальних і бокових направляючих стулок вкриті полімерним матеріалом, що має низький коефіцієнт тертя. Загальною ознакою продукту, що заявляється, є бункер із транспортером для завантаження, дисково-ложковий вичерпуючий апарат, бульбопровід розташований над бункером і виконаний у вигляді підпружинених радіальних і бокових направляючих стулок, причому бокові стулки виконані коротшими за радіальні, ложечки виконані продовгуватої форми, більша вісь яких розташована перпендикулярно осі обертання диска і мають прорізі для проходу ножів. Відмінною ознакою продукту, що заявляється, є те, що поверхні підпружинених радіальних і бокових направляючих стулок вкриті полімерним матеріалом, що має низький коефіцієнт тертя. За наявними у авторів відомостями сукупність ознак, що заявляються і характеризують сутність корисної моделі не відома на даному рівні техніки. Отже корисна модель, що заявляється, відповідає критерію "новизна". Сутність корисної моделі, що заявляється, не випливає явно з відомого авторам рівня техніки. Сукупність ознак, що характеризують відомі рішення не забезпечують досягнення нових результатів і тільки наявність перерахованих вище відмінних ознак забезпечує одержання нового, більш високого технічного результату. Отже, корисна модель, що заявляється, відповідає критерію "винахідницький рівень". Корисна модель пояснюється графічно, де на фіг. 1 схематично зображено пристрій для нарізання бульб насіннєвої картоплі; на фіг. 2 - розріз А-А. Пристрій для нарізання бульб насіннєвої картоплі складається з транспортера 1, завантажувального бункера 2, дисково-ложкового вичерпуючого апарата 3, бульбопроводу 4, ножа 5, направляючого лотка 6 і ємності 7 для збору розрізаних бульб. Бульбопровід 4 складається з двох підпружинених радіальних 8 і бокових направляючих 9, що вкриті полімерним матеріалом 13. Вичерпуючий апарат 3 включає диск 10, на якому закріплені ложечки 11 з прорізями для проходу ножів і, що встановлені на виході бульбопроводу 4. Кожна ложечка 11 має внутрішню форму поверхні, близьку до форми бульби. Пристрій для нарізання бульб насіннєвої картоплі працює в такий спосіб. Бульби, що підлягають нарізанню подаються транспортером 1 в бункер 2, з якого вони поштучно захоплюються ложечками 11 і подаються до бульбопроводу 4. По мірі просування в ньому бульби картоплі спочатку розвертаються підпружиненими направляючими 9 в повздовжньому напрямку, потім гумовими виступами 12 повертаються в поперечному. Радіальні направляючі 8 центрують бульби по довжині. За рахунок цього бульби орієнтуються за напрямком відповідних осей ложечок 11, вкладаються в центрі і при подальшому переміщенні на виході бульбопроводу 4 розрізаються ножем 5 на рівні частини і по направляючому лотку 6 потрапляють в ємність 7. Поверхні підпружинених направляючих 8 і 9 вкриті полімерним матеріалом 13, що має низький коефіцієнт тертя і забезпечує проходження бульб з ковзанням не травмуючи поверхню бульб і яровизованих паростків. Попередня оцінка показала, що конструкція, надійна у експлуатації, технологічна при використанні. 1 UA 69165 U Запропонована корисна модель може бути багаторазово відтворена і використана у вигляді пристрою для нарізання бульб насіннєвої картоплі. Отже, корисна модель відповідає критерію "промислова застосовність". 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Пристрій для нарізання бульб насіннєвої картоплі, що містить бункер із транспортером для завантаження, дисково-ложковий вичерпуючий апарат, бульбопровід розташований над бункером і виконаний у вигляді підпружинених радіальних і бокових направляючих стулок, причому бокові стулки виконані коротшими за радіальні, ложечки виконані продовгуватої форми, більша вісь яких розташована перпендикулярно осі обертання диска і мають прорізі для проходу ножів, який відрізняється тим, що поверхні підпружинених радіальних і бокових направляючих стулок вкриті полімерним матеріалом, що має низький коефіцієнт тертя. Комп’ютерна верстка Л. Купенко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Unit for cutting seed potato tubers

Автори англійською

Kobets Anatolii Stepanovych, Kobets Oleksandr Mykolaiovych, Volyk Borys Anatoliiovych, Puhach Andrii Mykolaiovych, Khotiun Hryhorii Volodymyrovych, Sokol Serhii Petrovych

Назва патенту російською

Устройство для нарезания клубней семенного картофеля

Автори російською

Кобец Анатолий Степанович, Кобец Александр Николаевич, Волик Борис Анатольевич, Пугач Андрей Николаевич, Хотюн Григорий Владимирович, Сокол Сергей Петрович

МПК / Мітки

МПК: A01C 9/00

Мітки: пристрій, бульб, нарізання, насіннєвої, картоплі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-69165-pristrijj-dlya-narizannya-bulb-nasinnehvo-kartopli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для нарізання бульб насіннєвої картоплі</a>

Подібні патенти