Спосіб вимірювання електричних параметрів суперконденсатора

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вимірювання електричних параметрів суперконденсатора на основі визначення та дискретної обробки його імпульсної характеристики безпосередньо в часовій області, який відрізняється тим, що на суперконденсатор подають струм довільної форми без стрибків, вимірювання струму та напруги на суперконденсаторі здійснюють одночасно, із достатньо малим кроком дискретизації , імпульсну характеристику суперконденсатора визначають шляхом оберненої згортки виміряних послідовностей відліків напруги та струму, електричні параметри суперконденсатора визначають шляхом дискретної обробки його імпульсної характеристики безпосередньо в часовій області, яка здійснюється шляхом поетапного визначення імпульсної характеристики  кожного двополюсника , який складається з n-ї  та всіх наступних ланок  еквівалентної схеми заміщення суперконденсатора (перша форма Кауера), шляхом оберненої згортки напруги та струму на цьому двополюснику, які в свою чергу визначаються з імпульсної характеристики попереднього двополюсника , та визначення значень електричних параметрів суперконденсатора:

, (1)

, (2)

і процес повторюють, поки не буде отримана імпульсна характеристика , яка відповідає послідовному -колу.

Текст

Реферат: UA 69152 U UA 69152 U 5 10 15 20 Корисна модель належить до електричних вимірювань і може використовуватись для вимірювання електричних параметрів суперконденсаторів. Відомо, що для вимірювання електричних параметрів суперконденсаторів застосовують зарядно-розрядні методи [1] та методи імпедансної спектроскопії [2]. Недоліком зарядно-розрядних методів є їх базування на спрощеній моделі суперконденсатора, аналогічній до моделі електролітичного конденсатора. В результаті цього спрощення зарядно-розрядні методи вимірювання параметрів суперконденсатора можуть давати досить великі похибки. Недоліком методів імпедансної спектроскопії є похибки, викликані перетворенням Фур'є або Лапласа та апроксимацією у частотній області. В основу корисної моделі поставлена задача мінімізувати похибку вимірювання параметрів суперконденсатора шляхом визначення та дискретної обробки його імпульсної характеристики безпосередньо в часовій області. Поставлена задача вирішується тим, що згідно з корисною моделлю на суперконденсатор подають струм довільної форми без стрибків, вимірювання струму та напруги на суперконденсаторі здійснюють одночасно, із достатньо малим кроком дискретизації t , імпульсну характеристику суперконденсатора визначають шляхом оберненої згортки виміряних послідовностей відліків напруги та струму, електричні параметри суперконденсатора визначають шляхом дискретної обробки його імпульсної характеристики безпосередньо в часовій області, яка здійснюється шляхом поетапного визначення імпульсної характеристики an k  кожного двополюсника X n , який складається з n-ї Rn , Cn  та всіх наступних ланок Rm , Cm , m  n 25 еквівалентної схеми заміщення суперконденсатора (перша форма Кауера) шляхом оберненої згортки напруги та струму на цьому двополюснику, які в свою чергу визначають з імпульсної характеристики попереднього двополюсника X n1 та визначення значень електричних параметрів суперконденсатора: R n  a n 1  t , (1) Cn  1 , a n 2 (2) і процес повторюють, поки не буде отримана імпульсна характеристика aN k  , яка відповідає послідовному RC -колу. На кресленні зображена еквівалентна схема заміщення суперконденсатора за першою формою Кауера, де R n - опір n-ї ланки, C n - ємність n-ї ланки, un k  - напруга двополюсника 30 X n , який складається з n-ї Rn , Cn  та всіх наступних ланок Rm , Cm , m  n , in k  - струм двополюсника X n , n - номер ланки кола, k - номер відліків напруги та струму. Опір R n та ємність Cn n  12,,N у часовій області визначаються з імпульсної , 35 характеристики an k  двополюсника X n , який містить n-ну та всі наступні ланки Rm , Cm , m  n кола, зображеного на кресленні за формулами (1, 2). Імпульсну характеристику an k  двополюсника X n визначають шляхом оберненої згортки напруги цього двополюсника un k  з його струмом in k  . Напругу un1 k  та струм in1k  наступного двополюсника X n1 визначають з імпульсної характеристики an k  . Процес повторюють, поки не буде отримана імпульсна характеристика aN k  , яка відповідає 40 45 послідовному RC -колу RNCN . Запропонований спосіб дає можливість із досить великою точністю вимірювати електричні параметри суперконденсатора. Точність вимірювання залежить від точності вимірювальних приладів, кроку квантування, кроку дискретизації та похибки округлення при розрахунках. Джерела інформації: 1. Зарядний метод вимірювання надвеликих ємностей: Пат. u200708785 України, МПК (2007) G01В7/00/ Косенков В.Д., Мартинюк В.В. - 2с. 2. Evgenij Barsoukov, J. Ross Macdonald, Impedance Spectroscopy Theory, Experiment, and Applications. / Evgenij Barsoukov, J. Ross Macdonald, Hoboken, New Jersey, USA, 2005. 1 UA 69152 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб вимірювання електричних параметрів суперконденсатора на основі визначення та дискретної обробки його імпульсної характеристики безпосередньо в часовій області, який відрізняється тим, що на суперконденсатор подають струм довільної форми без стрибків, вимірювання струму та напруги на суперконденсаторі здійснюють одночасно, із достатньо малим кроком дискретизації t , імпульсну характеристику суперконденсатора визначають шляхом оберненої згортки виміряних послідовностей відліків напруги та струму, електричні параметри суперконденсатора визначають шляхом дискретної обробки його імпульсної характеристики безпосередньо в часовій області, яка здійснюється шляхом поетапного визначення імпульсної характеристики an k  кожного двополюсника X n , який складається з n-ї Rn , Cn  15 та всіх наступних ланок Rm , Cm , m  n еквівалентної схеми заміщення суперконденсатора (перша форма Кауера), шляхом оберненої згортки напруги та струму на цьому двополюснику, які в свою чергу визначаються з імпульсної характеристики попереднього двополюсника X n1 , та визначення значень електричних параметрів суперконденсатора: R n  a n 1  t , (1) Cn  20 1 , (2) a n 2 і процес повторюють, поки не буде отримана імпульсна характеристика aN k  , яка відповідає послідовному RC -колу. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for measurement of electric parameters of a super-capacitor

Автори англійською

Shynkaruk Oleh Mykolaiovych, Martyniuk Valerii Volodymyrovych, Fedula Mykola Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ измерения электрических параметров суперконденсатора

Автори російською

Шинкарук Олег Николаевич, Мартынюк Валерий Владимирович, Федула Николай Васильевич

МПК / Мітки

МПК: G01B 7/00

Мітки: електричних, вимірювання, параметрів, спосіб, суперконденсатора

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-69152-sposib-vimiryuvannya-elektrichnikh-parametriv-superkondensatora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вимірювання електричних параметрів суперконденсатора</a>

Подібні патенти