Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування регматогенного відшарування сітківки шляхом застосування ноотропного препарату у післяопераційному періоді на тлі стандартної терапії, який відрізняється тим, що призначають препарат Цитиколін у дозі 500-1000 мг один раз на добу курсом 28-35 діб.

Текст

Реферат: UA 69005 U UA 69005 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області медицини, а саме офтальмології, і може бути застосована у практичній охороні здоров'я як вдосконалена схема комплексної терапії регматогенного відшарування сітківки (РВС). В даний час досягнуті суттєві успіхи в хірургії РВС. Анатомічна ефективність лікування (прилягання сітківки) у віддаленому терміні наближається до 100 %. При цьому однією з основних проблем ретинальної хірургії залишаються низькі функціональні результати лікування. Причиною незадовільних функціональних результатів є часткова загибель нейронів і незворотні порушення структурних елементів сітківки внаслідок гіпоксії. Одним із шляхів поліпшення гостроти зору після успішно проведеного хірургічного втручання є використання препаратів, що поліпшують метаболічні процеси в сітківці. Поодинокі дослідження в цій області також підтверджують можливість досягнення більш високого функціонального результату в хірургії РВС із застосуванням, зокрема, пікамілону. В роботі було показано, що застосування препарату призводило до істотного покращання гостроти зору в терміни 6 місяців, при цьому через 2 місяці після операції гострота зору у контрольній і основній групі не відрізнялася [1]. Найбільш близьким до запропонованого є спосіб лікування регматогенного відшарування сітківки, що полягає в застосуванні в післяопераційному періоді препарату оксібрал, який покращує мікроциркуляцію у нервовій тканині, поліпшує гостроту зору у пацієнтів з досягнутим приляганням сітківки через 2 місяці після операції та практично не вливає на гостроту зору при подальшому дослідженні (через 6 місяців) [2]. У зв'язку з тим, що оксібрал належить до групи серцево-судинних засобів і сприяє поліпшенню функціонального результату опосередковано, залишається, як і раніше, невирішена проблема ретинопротекції. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу лікування регматогенного відшарування сітківки за рахунок застосування в післяопераційному періоді ноотропного препарату цитиколін, що дозволить покращити функціональні результати хірургії, а саме - підвищити гостроту зору, поліпшити якість досягнутого зору, зменшити частоту та вираженість метаморфопсій, скоротити строки відновлення зору. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з корисною моделлю, в післяопераційному періоді на тлі стандартної терапії призначають препарат цитиколін у дозі 500-1000 мг один раз на добу курсом 28-35 діб. Спосіб виконується наступним чином. Хворим після проведення комплексного інтравітреального втручання з приводу РВС на тлі місцевої протизапальної та антимікробної терапії призначається препарат цитиколін у дозі 5001000 мг один раз на добу курсом 28-35 діб. Підґрунтям застосування цитиколіну в лікуванні регматогенного відшарування сітківки слугувала ефективність його застосування при захворюваннях та травмах центральної нервової системи, що була доведена в 13 клінічних дослідженнях, які були проведені у США, Японії, країнах Європи за участі 11 тисяч пацієнтів, а також позитивні результати експериментальних робіт по вивченню нейропротекторного впливу цитиколіну на сітківку та клітини ретинального пігментного епітелію. [3]. За запропонованим способом було проліковано 26 хворих (26 очей) з неускладненим регматогенним відшаруванням: сітківки, які після операції з приводу РВС на тлі стандартної терапії приймали 1000 мг цитиколіну на добу на протязі 1 місяця. Групу порівняння склали 60 хворих, які получали традиційне лікування. Вихідний клінічний стан хворих 1-ї та 2-ї групи був максимально близьким. Результати лікування простежені через 2 та 6 місяців у хворих обох груп. Через 2 місяці після операції у хворих, що приймали цитиколін, гострота зору вище 0,3 зустрічалася частіше, ніж у хворих основної групи (23,1 % і 15,0 % - відповідно). Через 6 місяців відмічена вагома різниця результатів лікування з досягненням клінічного одужання. Так, у першій групі гострота зору вище 0,3 отримана у 42,3 % хворих, тоді як у другій групі - тільки у 22,2 %. Приклад конкретного застосування способу. Хворий Г., 52 років, історія хвороби № 520866, амбулаторна картка № 164604, звернувся зі скаргами на різке погіршення зору на протязі 7 днів, якому попереджали фотопсії та різке збільшення плаваючих помутніть, а також випадіння поля зору за 3 дні до цього. В анамнезі у хворого міопія середнього ступеня (-4,0). Об'єктивно: око спокійне, рогівка прозора, факосклероз, деструкція склистого тіла, відшарування задньої гіалоїдної мембрани, високе відшарування сітківки, що розповсюджується на 3 квадранти, у тому числі на макулярну ділянку, клапанний розрив сітківки з закрученим центральним краєм, розмірами приблизно 2 ДЗН, що 1 UA 69005 U 5 10 15 20 25 локалізувався в верхньо-темпоральному квадранті. Гострота зору 0,04 ексцентрично, не коригувала. Тривалість існування регматогенного відшарування сітківки складала 10 днів, тривалість макулярного відшарування - 7 днів. Виконана вітректомія з газовою тампонадою сітківки 30 % повітряною сумішшю шестифтористої сірки. Операція та післяопераційний перебіг були без ускладнень. У післяопераційному періоді на тлі стандартної терапії було призначено цитиколін у дозі 1000 мг один раз на добу курсом 30 діб. Через місяць після операції при контрольному огляді діагностовано повне прилягання сітківки, гострота зору.0,03 з кор. сф.-3,0 цил.-2,5 вісь 30° складала 0,6. При обстеженні на сітці Амслера викривлення ліній хворий не відмічав. За даними оптичної когерентної томографії товщина сітківки в зоні фовеа складала 188±2 мкм та практично не відрізнялась від парного ока, що складала 184±6 мкм, архітектоніка сітківки збережена. В порівнянні з прототипом, запропоноване технічне рішення дозволяє за рахунок використання цитиколіну в післяопераційному періоді у хворих на регматогенне відшарування сітківки досягти більш високих функціональних та мікроморфометричних результатів у термін 2 та 6 місяців. Джерела інформації: 1. Розанова З. А. Эффективность ГАМК - производных витаминов в комплексном лечении регматогенной отслойки сетчатки.: Дис… канд. мед. наук: 14.01.18. - Одесса, 2005.-150 с 2. Масуднасери Мехран Эффективность применения нового способа лечения макулодистрофии, возникшей вследствие регматогенной отслойки сетчатки.: Дис… канд. мед. наук: 14.01.18. - Одесса, 2011.-146 с. 3. Han YS, Chung IY, Park JM, Yu JM. Neuroprotective effect of citicoline on retinal cell damage induced by kainic acid in rats // Korean J Ophthalmol. 2005 Sep.;19(3): 219-226. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб лікування регматогенного відшарування сітківки шляхом застосування ноотропного препарату у післяопераційному періоді на тлі стандартної терапії, який відрізняється тим, що призначають препарат Цитиколін у дозі 500-1000 мг один раз на добу курсом 28-35 діб. 30 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treatment of regmatogenic retinal detachment

Автори англійською

Soldatova Alina Maksymivna, Kevytskyi Ivan Mykhailovych, Levytska Halyna Vasylivna

Назва патенту російською

Способ лечения регматогенной отслойки сетчатки

Автори російською

Солдатова Алина Максимовна, Левицкий Иван Михайлович, Левицкая Галина Васильевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/00

Мітки: спосіб, сітківки, відшарування, регматогенного, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-69005-sposib-likuvannya-regmatogennogo-vidsharuvannya-sitkivki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування регматогенного відшарування сітківки</a>

Подібні патенти