Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб передачі світлових повідомлень в автомобілі, згідно з яким в даний момент часу подають світлові попереджувальні сигнали з автомобіля учасникам дорожнього руху через пульт управління, розміщений в салоні автомобіля, кожний з яких виконує певну функцію попередження учасників руху принаймні про майбутній маневр автомобіля, його гальмування, аварійну ситуацію на дорозі, а також про небезпечне наближення до нього іншого транспортного засобу, який відрізняється тим, що спочаткувсередині і/або зовні автомобіля встановлюють світлове табло, в якому заздалегідь вмонтовують елементи індикації, з яких формують безліч повідомлень у вигляді слова або набору слів, потім з них вибирають необхідне за допомогою пульта управління, з подальшою передачею зображення повідомлення на світлове табло протягом часу, достатнього для прочитання іншим учасником руху, при цьому, повідомлення розташовують на одній і тій же ділянці світлового табло.

Текст

Реферат: Спосіб передачі світлових повідомлень в автомобілі, згідно з яким в даний момент часу подають світлові попереджувальні сигнали з автомобіля учасникам дорожнього руху через пульт управління, розміщений в салоні автомобіля, кожний з яких виконує певну функцію попередження учасників руху принаймні про майбутній маневр автомобіля, його гальмування, аварійну ситуацію на дорозі, а також про небезпечне наближення до нього іншого транспортного засобу. Спочатку всередині і/або зовні автомобіля встановлюють світлове табло, в якому заздалегідь вмонтовують елементи індикації, з яких формують безліч повідомлень у вигляді слова або набору слів, потім з них вибирають необхідне за допомогою пульта управління, з подальшою передачею зображення повідомлення на світлове табло протягом часу, достатнього для прочитання іншим учасником руху, при цьому, повідомлення розташовують на одній і тій же ділянці світлового табло. UA 68067 U (54) СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ СВІТЛОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В АВТОМОБІЛІ UA 68067 U UA 68067 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до автомобільної промисловості і може бути використана для передачі додаткової світлової інформації в цілях попередження інших учасників руху про майбутні маневри, аварійну зупинку тощо. Статистика і аналіз причин дорожньо-транспортних подій з урахуванням того, що постійно збільшується інтенсивність руху автотранспорту, показує необхідність в додаткових засобах безпеки. Заявнику відомий найближчий аналог (прототип) заявленої корисної моделі як найближчий по сукупності істотних ознак. Даний аналог є способом світлової сигналізації автомобіля, згідно з яким подають в даний момент часу шляхом включення в певній комбінації штатних або додаткових світлових сигналів цього автомобіля різні світлові попереджувальні сигнали, кожний з яких виконує певну функцію попередження учасників руху принаймні про майбутній маневр автомобіля, його гальмування, включення попереджувальних сигналів у тих автомобілях, що йдуть попереду а також про небезпечне наближення до нього іншого транспортного засобу (патент Російської Федерації № 2139204 С1, МПК 6 В60Q 1/44, 1/50, 1998). Недоліком цього способу є низька, в порівнянні із заявленим, інформативність допоміжних світлових попереджувальних сигналів. Для подачі допоміжного світлового сигналу у вказаному аналозі описаний тільки один (який єдино можливий) варіант - включення на постійне горіння стоп-сигналу, розташованого між штатними стоп-сигналами. Проте, цей варіант є важкореалізованим, оскільки, по-перше, вимагає обов'язкової наявності такого сигналу а, по-друге, може привести до неоднозначного тлумачення, оскільки на постійне горіння цей стоп-сигнал включається також і при власному гальмуванні автомобіля. Задачею корисної моделі є забезпечення додатковою інформацією учасників дорожнього руху в цілях безпеки, а також комфортність дорожнього руху. Ця задача розв'язується у корисній моделі за рахунок того, що в способі передачі світлових повідомлень в автомобілі, згідно з яким в даний момент часу подають світлові попереджувальні сигнали з автомобіля учасникам дорожнього руху через пульт управління, розміщений в салоні автомобіля, кожний з яких виконує певну функцію попередження учасників руху принаймні про майбутній маневр автомобіля, його гальмування, аварійну ситуацію на дорозі, а також про небезпечне наближення до нього іншого транспортного засобу, згідно з корисною моделлю, спочатку всередині і/або зовні автомобіля встановлюють світлове табло, в якому заздалегідь вмонтовують елементи індикації, з яких формують безліч повідомлень у вигляді слова або набору слів, потім з них вибирають необхідне за допомогою пульта управління, з подальшою передачею зображення повідомлення на світлове табло протягом часу, достатнього для прочитання іншим учасником руху, при цьому, повідомлення розташовують на одній і тій же ділянці світлового табло. З рівня техніки не відоме запропоноване поєднання технологічних ознак. Технічний результат, одержуваний при реалізації пропонованої системи, полягає в підвищенні безпеки водіння автомобілів за рахунок додаткових світлових повідомлень, комфортність дорожнього руху. Порівняльний аналіз ознак способу, що заявляється, і прототипу виявляє наявність відмітних ознак в порівнянні з найближчим аналогом, що дозволяє зробити висновок про відповідність рішення критерію, що заявляється, «новизна». Залежно від того, де на пересувному об'єкті розміщене інформаційне табло, відтворені з його допомогою повідомлення сприймаються або пасажирами пересувного об'єкта, або перехожими на вулицях, по яких переміщається або на яких зупиняється даний пересувний об'єкт. При цьому, відтворені за допомогою інформаційного табло повідомлення можуть змінюватися відповідно до руху автомобіля з однієї локальної зони в іншу. Зміна повідомлень, відтворюваних на інформаційному табло, можуть формуватися також відповідно до раніше висловлених побажань учасників дорожнього руху або знов виниклих поточних потреб користувачів вказаного способу, якщо вони не суперечать етикету поведінки і правилам дорожнього руху. У переважних варіантах запропонований спосіб працює таким чином. Приклад 1. Наприклад, на вантажівці з високою посадкою водій бачить можливість його обгону автомобілем, що йде ззаду. Для останнього ця ситуація є невизначеною. Відповідно до ситуації, що склалася, водій вантажівки з високою посадкою може порекомендувати водію, що йде ззаду, здійснити обгін. Для цього він вибирає необхідне повідомлення за допомогою пульта управління, з подальшою передачею повідомлення на світлове табло. Таким чином, 1 UA 68067 U 5 10 15 20 25 30 35 поліпшується здійснення безпечного пересування учасників дорожнього руху, поліпшення комфортності пересування. Приклад 2. Автомобіль проїхав місце аварії, де сповільнено рух і огляд місця обмежений. Водій може передати автомобілю, що їде попереду, інформацію у вигляді світлового повідомлення «Аварія». Таким чином досягається аналогічний технічний результат - поліпшення безпеки пересування учасників дорожнього руху, поліпшення комфортності пересування. Приклад 3. Автомобіль проїжджає ділянку сильної ожеледі. Водій може передати автомобілю, що їде попереду, інформацію у вигляді світлового повідомлення «Ожеледь». Таким чином, також досягається аналогічний технічний результат - поліпшення безпеки пересування учасників дорожнього руху, поліпшення комфортності пересування. Цей перелік прикладів здійснення запропонованого способу не є вичерпним. Це можуть бути повідомлення про допомогу у разі пограбування, нападу, різкого погіршення здоров'я і т. п. Використовування способу за корисною моделлю, що заявляється, як додаткових світлових повідомлень автотранспортних засобів з урахуванням простоти способу забезпечує відповідність його критерію «промислова придатність». Перевагою розглянутого способу світлових повідомлень в автомобілі є практично повне виключення таких аварійних ситуацій, в яких відбувається попутне зіткнення автомобілів. Корисна модель може бути використана на автомобільному транспорті, що має попереджувальну світлову сигналізацію. Особливо великий ефект від застосування корисної моделі може бути одержаний на тих автомобілях, які експлуатуються в умовах інтенсивного дорожнього руху. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб передачі світлових повідомлень в автомобілі, згідно з яким в даний момент часу подають світлові попереджувальні сигнали з автомобіля учасникам дорожнього руху через пульт управління, розміщений в салоні автомобіля, кожний з яких виконує певну функцію попередження учасників руху принаймні про майбутній маневр автомобіля, його гальмування, аварійну ситуацію на дорозі, а також про небезпечне наближення до нього іншого транспортного засобу, який відрізняється тим, що спочатку всередині і/або зовні автомобіля встановлюють світлове табло, в якому заздалегідь вмонтовують елементи індикації, з яких формують безліч повідомлень у вигляді слова або набору слів, потім з них вибирають необхідне за допомогою пульта управління, з подальшою передачею зображення повідомлення на світлове табло протягом часу, достатнього для прочитання іншим учасником руху, при цьому, повідомлення розташовують на одній і тій же ділянці світлового табло. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of transmission of light messages in car

Автори англійською

Koltunov Heorhii Anatoliiovych, Moroz Oleksandr Stepanovych, Semenets Ruslan Stanislavovych

Назва патенту російською

Способ передачи световых сообщений в автомобиле

Автори російською

Колтунов Георгий Анатольевич, Мороз Александр Степанович, Семенец Руслан Станиславович

МПК / Мітки

МПК: B60Q 1/26

Мітки: спосіб, передачі, світлових, автомобілі, повідомлень

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-68067-sposib-peredachi-svitlovikh-povidomlen-v-avtomobili.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб передачі світлових повідомлень в автомобілі</a>

Подібні патенти