Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, статор якого встановлений в опорах з можливістю повороту навколо своєї осі, важіль, жорстко прикріплений до статора, пружину стиснення, встановлену з можливістю взаємодії з важелем, та шків клинопасової передачі, жорстко встановлений на валу електродвигуна, який відрізняється тим, що додатково оснащений маховиком, жорстко прикріпленим до статора.

Текст

Реферат: UA 67785 U UA 67785 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до галузі трикотажного машинобудування, а саме до приводів круглов'язальних машин. Відомий привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, на валу якого жорстко встановлений шків клинопасової передачі, кінематично зв'язаний з механізмами машини (Хомяк О.Н., Пипа Б.Ф. Повышение эффективности работы вязальных машин. - М.: Легпромбытиздат, 1990. - С. 113, рис. 1.67). Привід не дозволяє обмежити пусковий момент електродвигуна, що призводить до зниження надійності та довговічності роботи привода. Відомий також привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, статор якого встановлений в опорах з можливістю повороту навколо своєї осі, важіль, жорстко прикріплений до статора, пружину стиску, встановлену з можливістю взаємодії з важелем, та шків клинопасової передачі, жорстко встановлений на валу електродвигуна (А.С. 1624075 СССР, М. 5 Кл. D04В 15/94, 1991 p.). Відносно незначний момент інерції статора не дозволяє ефективно знижувати динамічні навантаження в приводі, що призводить до зниження довговічності його роботи (Піпа Б.Ф., Хомяк О.М., Павленко Г.І. Динаміка круглов'язальних машин. - К: КНУТД, 2005. - 294 с). Таким чином, в основу корисної моделі поставлена задача створити такий привід круглов'язальної машини, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи привода. Поставлена задача вирішена тим, що привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, статор якого встановлений в опорах з можливістю повороту навколо своєї осі, важіль, жорстко прикріплений до статора, пружину стиснення, встановлену з можливістю взаємодії з важелем, та шків клинопасової передачі, жорстко встановлений на валу електродвигуна, згідно з корисною моделлю, додатково обладнаний маховиком, жорстко прикріплений до статора. Додаткове обладнання привода круглов'язальної машини маховиком, жорстко прикріпленим до статора, дозволяє збільшити момент інерції останнього і таким чином обмежити величину пускового моменту привода, що призводить до підвищення надійності та довговічності роботи привода. На кресленні представлена схема привода круглов'язальної машини. Привід круглов'язальної машини містить електродвигун 1, статор 2 якого встановлений в опорах 3, 4 з можливістю повороту навколо своєї осі, важіль 5, жорстко прикріплений до статора 2, пружину стиску 6, встановлену з можливістю взаємодії з важелем 5, шків 7 клинопасової передачі, жорстко встановлений на валу 8 електродвигуна 1, та маховик 9, жорстко прикріплений до статора 2. Привід круглов'язальної машини працює таким чином. При вмиканні електродвигуна 1, його реактивний пусковий момент Тр прагне повернути статор (корпус) 2 електродвигуна 1 разом з маховиком 9 за годинниковою стрілкою (згідно з кресленням). Важіль 6 вступає у взаємодію з пружиною стиснення 6. При цьому динамічні навантаження, що виникають у приводі, знижуються за рахунок витрати частини пускових навантажень на поворот в опорах 3, 4 статора 2 і маховика 9 відносно осі вала 8 електродвигуна 1 та на деформацію пружини стиснення 6 важелем 5. У період сталого режиму роботи привода реактивний момент Тр статора урівноважується статичним моментом Т електродвигуна 1 та моментом сил пружності пружини стиску 6. Обертальний рух вала 8 передається шківу 7, жорстко встановленому на ньому, і далі за допомогою механічних передач передається механізмам машини (на кресленні не показані), що необхідно для роботи круглов'язальної машини. Використання запропонованої конструкції привода круглов'язальної машини дозволяє розширити асортимент приводів круглов'язальних машин. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, статор якого встановлений в опорах з можливістю повороту навколо своєї осі, важіль, жорстко прикріплений до статора, пружину стиснення, встановлену з можливістю взаємодії з важелем, та шків клинопасової передачі, жорстко встановлений на валу електродвигуна, який відрізняється тим, що додатково оснащений маховиком, жорстко прикріпленим до статора. 1 UA 67785 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drive of a round-knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Marchenko Anatolii Ivanovych, Pavlenko Heorhii Ivanovych

Назва патенту російською

Привод кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Марченко Анатолий Иванович, Павленко Георгий Иванович

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/94

Мітки: машини, привід, круглов'язальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-67785-privid-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Привід круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти