Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Футерівка барабанного млина з кулями, що мелють, яка складається з елементів, кожний з яких виконаний з еластомерного матеріалу у вигляді багатогранної призми, з'єднаних між собою боковими поверхнями так, що верхні грані призм утворюють робочу поверхню у вигляді хвилі, і забезпечений металевими вставками, встановленими з можливістю зворотно-поступальних коливань під дією куль, що мелють, яка відрізняється тим, що металеві вставки розташовані на всіх гранях призм, утворюючих робочу поверхню, і втоплені урівень в еластомерний матеріал з кроком, що не перевищує половини діаметра куль, що мелють.

Текст

Футерівка барабанного млина з кулями, що мелють, яка складається з елементів, кожний з 3 на всіх гранях призм, утворюючих робочу поверхню, і втоплені урівень в еластомерний матеріал, відстань між ними L не перевищує половини діаметра куль, що мелють, елементи мають завулканізовані в них з'єднувальні засоби 11. Технічним результатом, який досягається при використовуванні корисної моделі, є вирівнювання кількості і сили контактів тіл, що мелють, з робочою поверхнею, що забезпечує збільшення рівномірності помелу з одночасним вирівнюванням і зменшенням навантаження на металеві вставки. Технічний результат досягається за рахунок того, що металеві вставки і еластомерний матеріал на робочих поверхнях знаходяться на одному рівні (утворюють єдину поверхню) на робочих гранях, що виключає виникнення "мертвих зон" і збільшує площу контакту тіл, що мелють, і футерівки, оскільки подрібнення продукту, що переробляється, як відомо, відбувається в зоні контакту тіл, що мелють, між собою і в зоні контакту тіл, що мелють, з футерівкою. Відстань між металевими вставками не більше половини діаметра куль, що мелють, забезпечує одночасний контакт кулі, що меле, не з однією металевою вставкою, а щонайменше з двома сусідніми, дозволяє розподілити ударне навантаження між декількома металевими вставками, вирівняти зусилля в зоні контакту куль, що мелють, з металевими вставками, підвищити якість помелу за рахунок підвищення однорідності подрібненого матеріалу. Перерозподіл ударних навантажень між металевими вставками, їх вирівнювання, збільшує термін експлуатації футерівки в цілому. Можливість зворотно-поступальних коливань під дією куль, що мелють, забезпечується тим, що між металевими вставками і арматурою є шар еластомеру, який при ударі кулі, що меле, об металеву вставку, унаслідок своєї високої еластичності, поглинає і повертає накопичену енергію, що збільшує кількість зіткнень куль і продуктивність процесу подрібнення. У пропонованому варіанті для забезпечення надійного кріплення елементів футерівки до барабана, елементи мають завулканізовані в них з'єднувальні засоби. Корисна модель пояснюється кресленнями, де: На Фіг. 1 зображена частина барабана млина зі встановленою еластомерною футерівкою. На Фіг. 2 зображено розміщення металевих вставок на робочих поверхнях елемента футерівки. 66401 4 На Фіг. 3, 4 зображені металеві вставки. На Фіг. 5 показаний вузол кріплення елемента футерівки. На Фіг. 6 показаний фрагмент футерівки під час роботи. Футерівка барабанного млина 1 складається з елементів 2, кожний з яких виконаний з еластомерного матеріалу 3 у вигляді багатогранної призми, з'єднаних між собою бічними поверхнями 4 так, що верхні грані призм 5, 6, 7 утворюють робочу поверхню у вигляді хвилі і забезпечений металевими вставками 8, 9, встановленими з можливістю зворотно-поступальних коливань під дією куль, що мелють. Основа призми має кріплення 11, завулканізоване в тіло елемента. Футерівка має ущільнюючий елемент 12, розташований в пазах 13 кожного елемента 2. Спосіб використовування футерівки. Перед установкою футерівки укручуються елементи кріплення (шпильки) 14 в завулканізований елемент з'єднання 11. Після цього елемент футерівки 2 вмонтовується згідно з схемою укладання. Для ліквідації промиву барабана в пази 13 вставляється ущільнюючий елемент 12. Елементи футерівки 2 притискаються до тіла барабана за допомогою гайки 15, металевої шайби 16, ущільнюючого гумового кільця 17. Процес подрібнення матеріалу в кульовому млині відбувається таким чином. При обертанні барабана 1 елементи футерівки 2 сприймають навантаження як маси, що меле, в цілому, так і удари окремих куль. Оскільки відстань між металевими вставками 8, 9 L менше 1/2 діаметра кулі, удари куль 18, руди 19 припадають на одну або декілька металевих вставок (Фіг. 7). Удари амортизуються шаром еластомеру h, що знаходиться між вставкою і металевою арматурою 10, масивом еластомеру 3. Енергія удару накопичується в пружному еластомері і повертається тілам, що мелють. Величина деформації еластомеру в проміжках між металевими вставками обмежена діаметром тіл, що мелють, і на порядки менше деформації розтягування, при якій відбувається руйнування еластомеру. В результаті, в процесі подрібнення ефективно використовується вся робоча поверхня футерівки і частина кінетичної енергії тіл, що мелють, яка передана тілами, що мелють, металевим вставкам, повертається в процес подрібнення, що підвищує його ефективність. Верхні частини елементів створюють хвилеподібну робочу поверхню. 5 66401 6 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Lining of drum mill with grinding balls

Автори англійською

Tatus Vadym Viktorovych, Zozulia Ruslan Petrovych, Yevenko Serhii Leonidovych

Назва патенту російською

Футеровка барабанной мельницы с мелющими шарами

Автори російською

Татусь Вадим Викторович, Зозуля Руслан Петрович, Евенко Сергей Леонидович

МПК / Мітки

МПК: B02C 17/22

Мітки: барабанного, футерівка, кулями, мелють, млина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-66401-futerivka-barabannogo-mlina-z-kulyami-shho-melyut.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Футерівка барабанного млина з кулями, що мелють</a>

Подібні патенти