Спосіб дослідження продуктів цукрового виробництва на вміст генетично модифікованих організмів

Номер патенту: 66390

Опубліковано: 26.12.2011

Автори: Ігнатов Ігор Валентинович, Міронова Галина Серафимівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб дослідження продуктів цукрового виробництва на вміст генетично модифікованих організмів, що включає відбір проб для виявлення генетично модифікованих організмів, екстрагування, виявлення генетично модифікованих організмів, ідентифікація, якісне визначення, засноване на полімеразній ланцюговій реакції, який відрізняється тим, що на першому етапі проводять аналіз бурякового насіння, згідно з яким здійснюють відбір проб бурякового насіння від кожної партії, формуючи об'єднану пробу з точкових проб залежно від обсягу партії, потім об'єднану пробу перемішують і відокремлюють методом квартування аналітичну пробу, яку засипають у термічно чисту тару і готують до аналізу, підсушуючи її до постійної ваги при температурі 60-65 °C і подрібнюючи в окремому приміщенні, після чого направляють на аналіз для проведення полімеразної ланцюгової реакції - відділення нуклеїнових кислот з проби, що аналізують, далі здійснюють екстрагування наважки проби в паралелях з використанням повної процедури екстрагування ДНК з розчину, який не містить ДНК взагалі, розчин, що містить виділену і очищену ДНК, зберігають у склянці з притертою пробкою за температури -20 °C, при цьому виділення ДНК складається з етапу розкладання на складники з наступним екстрагуванням для видалення інгібіторів полімеразної ланцюгової реакції, потім нуклеїнові кислоти очищують методом осадження ізопропанолом і відмивають етанолом, після чого здійснюють обробку результатів, порівнюючи результати детекції ампліконів у пробірках з тестовими реакціями і з контрольними реакціями, причому аналіз вважається вірогідним у випадку отримання трьох позитивних результатів з п'яти, на другому етапі здійснюють аналіз цукрового буряку на вміст генетично модифікованих організмів методом поліморфізму мікросателітних і міжмікросателітних послідовностей геному цукрових буряків, на третьому етапі здійснюють аналіз вмісту генетично модифікованих організмів у жомі також методом визначення поліморфізму мікросателітних та міжмікросателітних послідовностей геному, на четвертому етапі здійснюють аналіз на визначення вмісту генетично модифікованих організмів в тростинному цукрі-сирці та цукрі-піску якісним аналітичним методом, заснованим на екстрагуванні нуклеїнової кислоти, і на п'ятому етапі здійснюють аналіз бурякової меляси та меляси, отриманої з тростинного цукру-сирцю, базовим методом відділення ДНК, який полягає у екстракції ДНК, що знаходиться у розчині, який досліджується, а потім в одночасному послідовному очищенні ДНК від інгібіторів полімеразно-ланцюгової реакції.

Текст

Спосіб дослідження продуктів цукрового виробництва на вміст генетично модифікованих організмів, що включає відбір проб для виявлення генетично модифікованих організмів, екстрагування, виявлення генетично модифікованих організмів, ідентифікація, якісне визначення, засноване на полімеразній ланцюговій реакції, який відрізняється тим, що на першому етапі проводять аналіз бурякового насіння, згідно з яким здійснюють відбір проб бурякового насіння від кожної партії, формуючи об'єднану пробу з точкових проб залежно від обсягу партії, потім об'єднану пробу перемішують і відокремлюють методом квартування аналітичну пробу, яку засипають у термічно чисту тару і готують до аналізу, підсушуючи її до постійної ваги при температурі 60-65 °C і подрібнюючи в окремому приміщенні, після чого направляють на аналіз для проведення полімеразної ланцюгової реакції - відділення нуклеїнових кислот з проби, що аналізують, далі здійснюють екстрагування наважки проби в паралелях з використанням повної процедури екстрагування ДНК з розчину, який не містить ДНК взагалі, розчин, що містить виділену і очищену ДНК, зберігають у U 2 (19) 1 3 час ведеться хаотична, безконтрольна закупівля бурякового насіння. Невідомо, які гібриди зі зміненим набором ген вирощуються на землях Україні і яку небезпеку для здоров'я людини та загрозу для навколишнього середовища слід очікувати від злочинної халатності та безконтрольності. З метою гарантії безпеки продукції цукрової галузі питання створення комплексного контролю ГМО в продукції цукрового виробництва є актуальним. Відомо метод аналізу для виявлення ГМО і отриманих з них продуктів, що включає відбір проб для виявлення ГМО, екстрагування, виявлення ГМО, скринінг, ідентифікація, кількісне і якісне визначення, засновані на полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР) [ГОСТ Р 53214-2008 Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов]. За допомогою цих методів неможливо точно дослідити продукти цукрового виробництва на вміст ГМО. В основу корисної моделі поставлено задачу визначення наявності ГМО у буряковому насінні, сировині, готовій та побічній продукції цукрового виробництва для ідентифікації вмісту генетичних елементів або білків звичайних і генетично модифікованих організмів та отриманих з них продуктів в аналітичній пробі. Поставлену задачу вирішують тим, що в способі дослідження продуктів цукрового виробництва на вміст генетично модифікованих організмів, що включає відбір проб для виявлення генетично модифікованих організмів, екстрагування, виявлення генетично модифікованих організмів, ідентифікацію, якісне визначення, засноване на полімеразній ланцюговій реакції, згідно з корисною моделлю, на першому етапі проводять аналіз бурякового насіння, згідно з яким здійснюють відбір проб бурякового насіння від кожної партії, формуючи об'єднану пробу з точкових проб залежно від обсягу партії, потім об'єднану пробу перемішують і відокремлюють методом квартування аналітичну пробу, яку засипають у термічно чисту тару і готують до аналізу, підсушуючи її до постійної ваги при температурі 60-65 °С і подрібнюючи в окремому приміщенні, після чого направляють на аналіз для проведення полімеразної ланцюгової реакції - відділення нуклеїнових кислот з проби, що аналізують, далі здійснюють екстрагування зваженої проби в паралелях з використанням повної процедури екстрагування ДНК з розчину, який не містить ДНК взагалі, розчин, що містить виділену і очищену ДНК, зберігають у склянці з притертою пробкою за температури -20 °С, при цьому виділення ДНК складається з етапу розкладання на складники з наступним екстрагуванням для видалення інгібіторів полімеразної ланцюгової реакції, потім нуклеїнові кислоти очищують методом осадження ізопропанолом і відмивають етанолом, після чого здійснюють обробку результатів, порівнюючи результати детекції ампліконів у пробірках з тестовими реакціями і з контрольними реакціями, причому аналіз вважається вірогідним у випадку отримання трьох позитивних результатів з п'яти; на другому етапі здійснюють аналіз цукрового бу 66390 4 ряку на вміст генетично модифікованих організмів методом поліморфізму мікросателітних і міжмікросателітних послідовностей геному цукрових буряків; на третьому етапі здійснюють аналіз вмісту генетично модифікованих організмів у жомі також методом визначення поліморфізму мікросателітних та міжмікросателітних послідовностей геному; на четвертому етапі здійснюють аналіз на визначення вмісту генетично модифікованих організмів в тростинному цукрі-сирці та цукрі-піску якісним аналітичним методом, заснованим на екстрагуванні нуклеїнової кислоти, і на п'ятому етапі здійснюють аналіз бурякової меляси та меляси, отриманої з тростинного цукру-сирцю, базовим методом відділення ДНК, який полягає у екстракції ДНК, що знаходиться у розчині, який досліджується, а потім в одночасному послідовному очищенні ДНК від інгібіторів полімеразно-ланцюгової реакції. Спосіб, що заявляється, включає в себе послідовні аналітичні процедури, мета яких - ідентифікація вмісту генетичних елементів або білків звичайних і ГМО та отриманих з них продуктів в аналітичній пробі. Для дослідження застосовують методології, засновані на полімеразно-ланцюговій реакції (ПЛР) та визначенні поліморфізму мікросателітних та міжмікросателітних послідовностей геному. Спосіб дозволяє визначити наявності ГМО у буряковому насінні, сировині, готовій та побічній продукції цукрового виробництва для ідентифікації вмісту генетичних елементів або білків звичайних і генетично модифікованих організмів та отриманих з них продуктів в аналітичній пробі. Спосіб контролю ГМО в продуктах цукрового виробництва включає в себе наступне. І. Аналіз бурякового насіння. 1. Відбір проб. Відбір проб здійснюють від кожної партії, сформувавши об'єднану пробу з точкових проб, залежно від обсягу партії. Об'єднана проба повинна бути не менше 5,0 кг. Потім об'єднану пробу перемішують і відокремлюють аналітичну пробу методом квартування. Аналітичну пробу засипають у термічно чисту тару і направляють на аналіз. Частину, що лишилася, зберігають у щільно закритому посуді не менше 3х місяців. Тару з лабораторним посудом супроводжують такою інформацією: - назва та адреса постачальника; - назва продукції; - номер товарно-транспортної накладної; - маса партії; - дата відбору проби; - підпис особи, яка відібрала пробу. 2. Підготовка проби до аналізу. Відібрану методом квартування аналітичну пробу бурякового насіння підсушують до постійної ваги при температурі 60-65 °С, потім подрібнюють в окремому приміщенні, щоб уникнути забруднення (контамінації) інших приміщень або лабораторії та самої проби. 5 Мета підготовки проби для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) - відділення нуклеїнових кислот з проби, що аналізують. 3. Екстрагування зваженої проби. Екстрагування наважки проби здійснюють в паралелях з використанням повної процедури екстрагування ДНК з розчину, який не містить ДНК взагалі. Розчин, що містить виділену і очищену ДНК, зберігають у склянці з притертою пробкою (віалі) за температури -20 °С. Кількість циклів розморожування/заморожування зводять до мінімуму. 4. Метод екстрагування. Виділення ДНК складається з етапу розкладання на складники (лізис) з наступним екстрагуванням для видалення інгібіторів полімеразної ланцюгової реакції (полісахариди, білки). На етапі екстрагування необхідно ретельно слідкувати за концентрацією солей для того, щоб попередити перекручення результатів аналізу. Потім нуклеїнові кислоти очищують методом осадження (преципітацією) ізопропанолом та відмивають етанолом. 5. Обробка результатів. Проводять порівняння результатів детекції ампліконів у пробірках з тестовими реакціями і з контрольними реакціями. Аналіз вважається вірогідним у випадку отримання 3-х позитивних результатів з 5. II. Аналіз цукрового буряку. Аналіз цукрового буряку на вміст ГМО проводять у відповідності до ДСТУ 4566:2006 «Буряки цукрові. Методи визначення молекулярногенетичного поліморфізму». 66390 6 Цей стандарт встановлює вимоги до визначення методів поліморфізму мікросателітних та міжмікросателітних послідовностей геному цукрових буряків. Стандарт поширюється на селекційні матеріали цукрових буряків - лінії, гібриди та сорти, які вирощують, заготовляють, зберігають, реалізують на території України. III. Аналіз жому. Аналіз вмісту ГМО в жомі також здійснюють методом визначення поліморфізму мікросателітних та міжмікросателітних послідовностей геному. IV. Аналіз тростинного цукру-сирцю та цукрупіску. Аналіз на визначення вмісту ГМО в тростинному цукрі-сирці та цукрі-піску проводять відповідно до ISO 215690, де викладено якісний аналітичний метод, заснований на екстрагуванні нуклеїнової кислоти. V. Аналіз бурякової меляси та меляси, отриманої з тростинного цукру-сирцю Аналіз бурякової меляси та меляси, отриманої з тростинного цукрусирцю, виконують відповідно до ISO 21571:2005, IDT. Базовий метод відділення ДНК полягає у екстракції ДНК, що знаходиться у розчині, який досліджується, а потім в одночасному послідовному очищенні ДНК від інгібіторів полімеразноланцюгової реакції (ПЛР). При підготуванні лабораторну пробу ретельно перемішують, щоб збільшити рівень гомогенізації продукту. Спосіб пояснюється схемою дослідження цукрового виробництва на вміст ГМО. 7 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 66390 8 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for testing products of sugar production as to content of genetically modified organisms

Автори англійською

Myronova Halyna Serafimivna, Ihnatov Ihor Valentynovych

Назва патенту російською

Способ исследования продуктов сахарного производства на содержание генетически модифицированных организмов

Автори російською

Миронова Галина Серафимовна, Игнатов Игорь Валентинович

МПК / Мітки

МПК: A01H 1/00, C13B 99/00

Мітки: виробництва, дослідження, продуктів, спосіб, організмів, модифікованих, цукрового, генетично, вміст

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-66390-sposib-doslidzhennya-produktiv-cukrovogo-virobnictva-na-vmist-genetichno-modifikovanikh-organizmiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дослідження продуктів цукрового виробництва на вміст генетично модифікованих організмів</a>

Подібні патенти