Пристрій для автоматичного перемикання світла фар транспортного засобу

Номер патенту: 65853

Опубліковано: 12.12.2011

Автор: Полверіні Серджіо

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для автоматичного перемикання світла фар транспортного засобу, що містить встановлений на передній частині транспортного засобу приймач світлового потоку, включені в електричне коло живлення ламп ближнього та дальнього світла послідовно з'єднані перемикач режиму світла і реле, який відрізняється тим, що додатково містить відбивач світлового потоку, виконаний в формі сферичного сегмента, увігнута відбивальна поверхня якого направлена в протилежну від транспортного засобу сторону, а приймач світлового потоку виконано у вигляді світлочутливого елемента, світлочутлива поверхня якого направлена до відбивача світлового потоку і який жорстко закріплено на оптичній осі відбивача світлового потоку в точці фокуса, причому в електричне коло живлення введено додаткове електричне реле, вхід якого зв'язаний з світлочутливим елементом, а вихід - з перемикачем режиму світла.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що внутрішня поверхня відбивача світлового потоку виконана дзеркальною.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що управління ним здійснює водій транспортного засобу.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що відбивач світлового потоку разом з приймачем світлового потоку виконаний поворотним відносно вертикальної та/або горизонтальної осі.

Текст

1. Пристрій для автоматичного перемикання світла фар транспортного засобу, що містить встановлений на передній частині транспортного засобу приймач світлового потоку, включені в електричне коло живлення ламп ближнього та дальнього світла послідовно з'єднані перемикач режиму світла і реле, який відрізняється тим, що додатково містить відбивач світлового потоку, виконаний в формі сферичного сегмента, увігнута відбивальна поверхня якого направлена в протилежну від транспортного засобу сторону, а приймач світлового потоку виконано у вигляді світлочу 3 16/02, опубл. 20.06.2002 p.). Недоліком даного пристрою є недостатня надійність захисту водіїв від осліплення, а також ненадійність в експлуатації, що спричинюється використанням великої кількості датчиків та контактів перемикачів. Відомо пристрій для перемикання світла фар транспортного засобу, який обрано за найближчий аналог, що містить встановлений в передній частині транспортного засобу фотоприймач, виходом підключений до підсилювача фотоструму, включені в ланцюг живлення ламп ближнього і дальнього світла послідовно з'єднані перемикач режиму світла і комутатор (реле) і випромінювач, в якому з метою підвищення надійності, він забезпечений лічильником імпульсів фотоприймача, елементом або, аналізатором періоду імпульсів і формувачем сигналу перемикання режиму, входи двох останніх підключені до виходу підсилювача фотоструму, а виходи відповідно до входів лічильника імпульсів фотоприймача, вихід якого підключений до керуючого входу комутатора, при цьому керуючі виходи аналізатора періоду імпульсів підключені до установчого та інформаційного входів формувача сигналу перемикання режиму. (Патент РФ № 2041084, МПК B60Q 1/14, опубл. 09.08.1995 p.). Даний пристрій, який працює на основі фотоприймачів, вибірково не може відрізнити засліплююче світло, що йде від автомобілів, від світла, що йде від інших джерел. Недоліком даного пристрою є неможливість автоматичного переключення дальнього світла на ближнє і навпаки, в залежності від умов освітленості. Тобто, переключення з дальнього світла може відбуватись і при освітленні транспортного засобу світлом, яке іде не тільки від зустрічної машини, а від інших об'єктів світла. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити пристрій для автоматичного перемикання світла фар транспортного засобу, в якому за рахунок зміни конструктивних особливостей пристрою, досягається автоматичне перемикання світла фар транспортного засобу з дальнього на ближнє, яке здійснюється тільки при освітленні пристрою світлом зустрічного транспортного засобу. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому пристрою для автоматичного перемикання світла фар транспортного засобу, що містить встановлений на передній частині транспортного засобу приймач світлового потоку, включені в електричне коло живлення ламп ближнього та дальнього світла послідовно з'єднані перемикач режиму світла і реле, який згідно корисної моделі додатково містить відбивач світлового потоку виконаний в формі сферичного сегменту, увігнута відбивальна поверхня якого направлена в протилежну від транспортного засобу сторону, а приймач світлового потоку виконано у вигляді чутливого елемента, світлочутлива поверхня якого направлена до відбивача світлового потоку, і який жорстко закріплено на оптичній осі відбивача світлового потоку в точці фокуса, причому в електричне коло живлення введено додаткове електричне реле, вхід якого зв'язаний з світлочутливим елементом, а вихід з перемикачем режиму світла. 65853 4 Крім того, внутрішня поверхня відбивача світлового потоку виконана дзеркальною. Крім того, управління пристроєм здійснює водій транспортного засобу. Крім того, відбивач світлового потоку разом з приймачем світлового потоку виконаний поворотним відносно вертикальної та/або горизонтальної осі. Введення в пристрій додаткового елементу, такого як відбивач світлового потоку, який виконаний в формі сферичного сегменту, увігнута відбивальна поверхня якого направлена в протилежну від транспортного засобу сторону, дозволяє концентрувати на світлочутливому елементі, який розташований в точці фокуса відбивача, тільки фронтальні світлові потоки, які ідуть від світла фар зустрічного транспортного засобу. Використання в пристрої додаткового електричного реле, яке введено в електричне коло живлення ламп ближнього та дальнього світла, дозволяє, при попаданні світла фар зустрічного транспортного засобу на світлочутливий елемент, автоматично знеструмити обмотку реле, яке безпосередньо працює від акумуляторної батареї транспортного засобу, що спричинить автоматичне переключення дальнього світла на ближнє, запобігаючи осліпленню водія. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображено структурну схему пристрою для автоматичного перемикання світла фар засобу, де 1 - світлочутливий елемент, 2 - додаткове реле, 3 - перемикач режиму світла, 4 - реле, 5 - фари з лампами ближнього та дальнього світла, а на фіг. 2 схематично зображено оптичний принцип попадання світла на світлочутливий елемент, де 1 - світлочутливий елемент, 6 - відбивач, 7 - напрямок світлового потоку від фар зустрічного транспортного засобу, 8 - напрямок світлового потоку від сторонніх джерел світла. Пристрій для автоматичного перемикання світла фар транспортного засобу (див. фіг. 1) містить встановлений на передній частині транспортного засобу (не показаний) приймач світлового потоку виконаний в виді світлочутливого елементу 1, додаткове електричне реле 2, перемикач режиму світла 3, реле 4, фари з лампами ближнього та дальнього світла 5, відбивач світлового потоку 6. Принцип роботи запропонованого пристрою полягає в наступному. Даний пристрій розрахований для перемикання фар транспортного засобу з дальнього світла на ближній при наближенні зустрічного транспорту в темний період доби. Коли світлочутливий елемент 1 (див. фіг. 1) знаходиться в умовах слабкої освітленості, то режим схеми налаштований таким чином, що обмотка додаткового реле 2 знеструмлена і його контакти залишаються замкнутими. Перемикач режиму світла 3 регулює роботу реле 4 через контакти якого вмикається/вимикається дальнє світло фар 5. При наближенні зустрічного транспортного засобу, світло його фар потрапляє на світлочутливий елемент 1 і в електричному колі струм значно збільшується, що спричинює роботу додаткового 5 реле 2. Це автоматично знеструмлює обмотку реле 4, тому дальнє світло фар 5 автоматично перемикається на ближнє. Таке переключення буде тривати тільки, доки на світлочутливий елемент 1 дії потік світлових променів фар зустрічного транспортного засобу. А після проїзду зустрічного транспортного засобу, додаткове реле 2 знеструмлюється, його контакти замикаються і реле 4 переключає ближнє світло фар 5 на дальнє. У найкращому варіанті реалізації, додаткове реле 2 спрацьовує, коли отримує імпульс від світлочутливого елемента 1 протягом більш ніж 200 мілісекунд. У випадку, коли на транспортному засобі включене ближнє світло, то при наближенні зустрічного транспорту в темний період доби, пристрій не спрацює. На фіг. 2 схематично зображено оптичний принцип попадання світла на світлочутливий елемент. Світлочутливий елемент 1 знаходиться в точці фокуса відбивача 6. Світловий потік (напрямок 7), який іде від фар зустрічного транспортного засобу, фронтально попадає на увігнуту відбивальну поверхню (дзеркальну) відбивача 6, і після відбиття перетинаються в одній точці - фокусі. Так, як в точці фокуса знаходиться світлочутливий елемент 1, то на ньому концентрується вся світлова енергія відбитого світлового потоку, який іде від фар зустрічного транспортного засобу. Світлочутливий елемент 1 створює в електричному колі додатковий і пристрій починає працювати так, як було описано вище. Світловий потік (напрямок 8), що падає на відбивальну поверхню під кутом, більшим ніж 10°, відбивається від увігнутої відбивальної поверхні відбивача 6 абсолютно не попадаючи на світлочутливий елемент 1. Тобто, на світлочутливий елемент 1 падають тільки фронтальні світлові потоки, які ідуть від фар зустрічного транспортного засобу, тоді як світло, що йде з іншого напрямку, відбивається, не попадаючи на його. У найкращому варіанті виконання відбивача світлового потоку його внутрішня поверхня є дзеркальною. Пристрій, що заявляється можна використовувати різними способами. Наприклад, застосування у випадках, коли автомобіль оснащений даним пристроєм з особистих потреб водія у режимі вільного використання. Наприклад, на підприємствах з прокату автомобілів чи в транспортних підприємствах, які хочуть посилити безпеку своїх автомобілів. У таких випадках, перемикач режиму світла 3 фар 5 транспортного засобу може управлятись безпосередньо самим водієм, тобто заявлений пристрій виконує тільки допоміжну функцію, залишаючи за водієм обов'язок контролювати світло 65853 6 фар 5 і вручну перемикати його, в залежності від умов освітленості та видимості. Але очевидно, що ширшого значення та вагомих соціально-економічних наслідків з точки зору безпеки дорожнього руху, мало б таке застосування, яке передбачало б на національному чи міжнародному рівні обов'язкову умову щодо установки пристрою на всіх автомобілях і, отже, дозволяло б здійснювати автоматичний взаємний контроль з дезактивації дальнього світла в момент зустрічного руху між двома чи більше транспортними засобами. У цьому виді застосування є очевидним, що функція перемикача режиму світла 3 фар 5 транспортного засобу буде блокована, тобто додаткове електричне реле 2, яке створить в електричному колі додатковий електричний струм, при освітленні світлочутливого елементу заявленого пристрою світлом фар зустрічного транспортного засобу регулюватиме вимкнення включеного дальнього світла при пересіканні з іншим транспортним засобом, що рухається по зустрічній смузі. Зрозуміло, що як і в першому варіанті конфігурації, коли водій може втручатися у перемикання світла, так і в другому випадку, коли конфігурація його виключає можливість ручного втручання водія, відновлення дальнього світла відбуватиметься автоматично через встановлений час (у кращому варіанті в межах кількох секунд). При установці на транспортний засіб, заявлений пристрій необхідно зафіксувати на транспортному засобі у такий спосіб, щоб забезпечити оптимальну направленість щодо потоку світла, що падає фронтально. Для цього передбачено подвійну систему для вертикального та горизонтального регулювання положення відбивача даного пристрою. Таке регулювання, після встановлення пристрою на передній частині транспортного засобу повинен виконати кваліфікований технік за допомогою апаратури із випробувальним контрольним пучком світла. Розміщення пристрою може вимагати наявність певних реквізитів для оптимального функціонування самого пристрою, наприклад, наявність захисного скла із підігрівом проти замерзання, чи пристосування для чистки скла. Пристрій можна встановлювати на нижній частині переднього бампера транспортних засобів всіх, як тих, бампер яких виготовлено із металу, так і тих, бампер яких виготовлено із синтетичних матеріалів. Використання заявленого пристрою для автоматичного перемикання світла фар транспортного засобу сприяє покращенню безпеки руху транспорту на дорогах, попереджає ризик дорожньотранспортних пригод між транспортними засобами. 7 Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 65853 8 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for automatic switching vehicle headlights

Автори англійською

Polverini Sergio

Назва патенту російською

Устройство для автоматического переключения света фар транспортного средства

Автори російською

Полверини Серджио

МПК / Мітки

МПК: B60Q 1/14, G02C 7/14, B60R 16/00

Мітки: пристрій, автоматичного, фар, транспортного, світла, засобу, перемикання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-65853-pristrijj-dlya-avtomatichnogo-peremikannya-svitla-far-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для автоматичного перемикання світла фар транспортного засобу</a>

Подібні патенти