Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм подачі верстата, що містить корпус, черв'як та черв'ячне колесо, вільно розміщене на порожнистому валу з шестірнею, рукоятки маховика на осях у маточині, стрижень із клиновими скосами та штовхачі, який відрізняється тим, що черв'ячне колесо має порожнину із дрібними трикутними шліцами, а штовхачі оснащені дуговими гребінками із дрібними трикутними шліцами, причому штовхачі з'єднані плоскими пружинами, з отворами, через які проходять циліндричні стрижні, оснащені шайбами.

Текст

Механізм подачі верстата, що містить корпус, черв'як та черв'ячне колесо, вільно розміщене на 3 отвори, через які проходять циліндричні стрижні, оснащені шайбами. Виконання механізму верстата у сукупності з усіма суттєвими ознаками, включаючи відмінні, дозволяє завдяки виконанню у черв'ячному колесі порожнини із дрібними трикутними шліцами зменшити кут холостих переміщень рукояток ручного переміщення механізму при його з'єднанні з черв'ячним колесом, а останнє відбувається за наявності рухомих штовхачів із зубчастими гребінками з трикутними шліцами, що переміщуються у зачепленні із дрібними трикутними шліцами черв'ячного колеса рухомим стрижнем із клиновими скосами, а переміщення стрижня здійснюється рукоятками маховика, що розміщені на осях у маточині. Повернення штовхачів із гребінками з дрібними трикутними шліцами у вихідне положення можливе тільки при поверненні рухомого стрижня із скосами також у вихідне положення, але повернення штовхачів можливе лише за наявності пружин, причому пружини для надійності роботи мають отвори для базування, а через отвори проходять циліндричні стрижні, які є базами для пружин. Для того, щоб пружини мали обмежений рух поздовж циліндричних стрижнів, останні оснащені шайбами, які є межами переміщення пружин по стрижнях. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 подано механізм подачі верстата у повздовжньому перерізі, без зачеплення між шліцами черв'ячного колеса та дуговими гребінками із дрібними трикутними шліцами штовхачів; на фіг. 2 переріз А-А фіг. 1 - той же механізм верстата у повздовжньому перерізі, без зачеплення між дрібними трикутними шліцами черв'ячного колеса та дуговими гребінками із дрібними трикутними зубцями штовхачів; на фіг. 3 - механізм верстата у повздовжньому перерізі, із зачепленням між дрібними трикутними шліцами черв'ячного колеса та дуговими гребінки із дрібними трикутними шліцами штовхачів; на фіг. 4 - переріз Б-Б фіг. 3; на фіг. 5 переріз В-В фіг. 3; на фіг. 6 - переріз Г-Г фіг. 4. Механізм подачі верстата містить корпус 1, черв'як 2 та черв'ячне колесо 3, порожнистий вал 4 та шестірню 5, рукоятки 6 на осях 7 у маточині 8, стрижень 9 із клиновими скосами 10, штовхачі 11, порожнину 12 з дрібними трикутними шліцами 13, у черв'ячному колесі 3, дугові гребінки 14 із дрібними трикутними шліцами 15, плоскі пружини 16 з 65626 4 отворами, циліндричні стрижні 17, шайби 18, та піноль шпинделя 19. Черв'ячне колесо 3 вільно розміщене на валу 4, на підшипниках кочення. Рукоятки 6 маховика на осях 7 можуть переміщуватися у маточині 8 і переміщувати водночас стрижень 9 із клиновими скосами 10. Механізм верстата працює таким чином. На фіг. 1 та фіг. 2 подано вихідне положення механізму верстата, коли обертання черв'яка 2 приводить до обертання черв'ячного колеса 3, але далі рух до порожнистого вала 4 не передається, нерухомою залишається шестірня 5 та піноль шпинделя 19. Пружини 16 вільно розміщені отворами на циліндричних стрижнях 17 і їх рух обмежують шайби 18. На фіг. 3 та 4 стрижень 9 із клиновими скосами 10 рукоятками 6 (не показані) рухається донизу (фіг. 1), штовхачі 11 переміщуються ліворуч та праворуч, а дугові гребінки 14 із дрібними трикутними шліцами 15 входять у зачеплення з дрібними трикутними шліцами 13 у порожнині 12 черв'ячного колеса 3, пружини 16 переходять у положення натяжіння, їх отвори ковзають по циліндричних стрижнях 17, шайби 18 звільнені. Наявність дрібних трикутних шліців 13, 15 дає змогу зменшити холості кутові переміщення рукояток 6 механізму подачі. При такому положенні обертання черв'яка 2 приводить до обертання черв'ячного колеса 3, далі рух через порожнину 12 з дрібними трикутними шліцами 15 у черв'ячному колесі 3 та з'єднаними з ними дрібними трикутними шліцами 13 дугових гребінок 14 подається до порожнистого вала 4, з ним обертається шестірня 5 та переміщується піноль шпинделя 19. При переміщенні стрижня 9 із клиновими скосами 10 догори штовхачі 11 повертаються у вихідне положення пружинами 16. Пружини 16 плоскі, мають достатню ширину (фіг. 5, 6), потужність та міцність для повернення штовхачів 11 у вихідне положення, тобто положення розчеплення. Від рукояток 6 на осях 7 через маточину 8 обертання порожнистого вала 4 виконується завжди, тобто обертається шестірня 5 і рухається піноль шпинделя 19. Таким чином, запропонована корисна модель механізму верстата дає можливість зменшити холості кутові переміщення рукояток механізму при його з'єднанні з черв'ячним колесом механічного приводу верстата. Це забезпечує підвищення точності та надійності роботи механізму верстата. 5 65626 6 7 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 65626 8 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Machine feeding mechanism

Автори англійською

Korotun Mykola Mykolaiovych, Chekhovskyi Oleksandr Yuriiovych

Назва патенту російською

Механизм подачи станка

Автори російською

Коротун Николай Николаевич, Чеховский Александр Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: B23B 39/00

Мітки: верстата, механізм, подачі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-65626-mekhanizm-podachi-verstata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм подачі верстата</a>

Подібні патенти