Спосіб конструювання елементів дитячого одягу

Номер патенту: 64643

Опубліковано: 10.11.2011

Автор: Жук Тетяна Валеріївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб конструювання елементів дитячого одягу, який ґрунтується на розрахунку проекційних розмірів фігури за числовим рядом Фібоначчі, який відрізняється тим, що місця розташувань основних конструктивних ліній, вертикальних та горизонтальних членувань, конструктивно-декоративних ліній членувань, а також розміри та місця розташувань дрібних деталей одягу визначають за допомогою числового ряду, найбільший за значенням член якого  приймають таким, що дорівнює зросту дитини, а попередні члени визначають як пропорційні відповідним членам ряду Фібоначчі від більшого до меншого, причому коефіцієнт пропорційності  розраховують за формулою

,

де  - -й член ряду Фібоначчі, значення якого є найближчим до зросту дитини .

Текст

Спосіб конструювання елементів дитячого одягу, який ґрунтується на розрахунку проекційних розмірів фігури за числовим рядом Фібоначчі, який відрізняється тим, що місця розташувань основних конструктивних ліній, вертикальних та горизонтальних членувань, конструктивно-декоративних ліній членувань, а також розміри та місця розташувань дрібних деталей одягу визначають за до помогою числового ряду, найбільший за значенням член якого HN приймають таким, що дорівнює зросту дитини, а попередні члени визначають як пропорційні відповідним членам ряду Фібоначчі від більшого до меншого, причому коефіцієнт пропорційності C розраховують за формулою H C N , UN Корисна модель стосується легкої промисловості, зокрема способів, що застосовуються під час проектування та виготовляння одягу для дітей шкільного віку. Розробка та промислове виготовлення дитячого одягу, в порівнянні з одягом для дорослої людини, ускладнюється тим, що на кожному віковому етапі життя дитина знаходиться в особливому морфологічному, фізичному та психологічному стані, який необхідно враховувати при проектуванні одягу для дітей. Основними задачами на етапі художнього, а потім інженерного проектування дитячого одягу є: пошук відповідних зовнішніх та внутрішніх параметрів виробів, які розробляються, окремих деталей та елементів; пошук відповідних гармонійно пов'язаних між собою конструктивно-декоративних та функціональних ліній членувань виробів. Питанням дослідження та проектування дитячого одягу присвячені роботи Л.Ш. Шамухітдінової [1], І.Л. Лукашевої [2], І.В. Петрової, Т.В. Козлової [3], Т.А. Ефанової [4], С.В. Куренової [5]. В них вирішувався ряд окремих задач, таких як: удосконалення процесів моделювання дитячого одягу, розробка нових способів побудови креслень базових конструкцій одягу, визначення раціональної структури асортименту дитячих виробів, підвищення міцності та функціонування окремих асортиментних видів одягу. Найбільш близьким за сукупністю ознак до корисної моделі, вибраним як прототип, є спосіб побудови технічного ескізу гармонійної фігури жінки [6], що ґрунтується на розрахунку проекційних розмірів фігури за числовим рядом Фібоначчі, при цьому умовні розміри узагальненої гармонійної фігури обчислюють як суму або різницю конструктивних чисел ряду Фібоначчі, а абсолютні розміри конкретної фігури - як добуток умовних розмірів узагальненої гармонійної фігури та коефіцієнту пропорційності згідно з формулою P , K 76 де K - коефіцієнт пропорційності між абсолютним зростом конкретної фігури та умовним зростом узагальненої гармонійної, Р - абсолютний зріст конкретної фігури, 76 - умовний зріст узагальненої гармонійної фігури, а технічний ескіз узагальненої (конкретної) гармонійної фігури будують шляхом відкладання від вихідних точок проекційної сітки поперечних і повздовжніх розмірів фігури та сполученням отриманих точок контурною лінією. Даний спосіб побудови технічного ескізу гармонійної фігури жінки як і спосіб конструювання елементів дитячого одягу, що заявляється, ґрунтується на розрахунку проекційних розмірів фігури за числовим рядом Фібоначчі. Однак, на відміну де UN - N -й член ряду Фібоначчі, значення якого (19) UA (11) 64643 (13) U є найближчим до зросту дитини HN . 3 від способу, що заявляється, у способі-прототипі умовні розміри узагальненої гармонійної фігури обчислюють як суму або різницю конструктивних чисел ряду Фібоначчі, а абсолютні розміри конкретної фігури - як добуток умовних розмірів узагальненої гармонійної фігури та коефіцієнту пропорційності згідно з формулою P , K 76 де K - коефіцієнт пропорційності між абсолютним зростом конкретної фігури та умовним зростом узагальненої гармонійної, Р - абсолютний зріст конкретної фігури, 76 - умовний зріст узагальненої гармонійної фігури, а технічний ескіз узагальненої (конкретної) гармонійної фігури будують шляхом відкладання від вихідних точок проекційної сітки поперечних і повздовжніх розмірів фігури та сполученням отриманих точок контурною лінією, що не дає можливості розраховувати розташування місць горизонтальних та вертикальних функціональних та конструктивнодекоративних ліній членування в дитячому костюмі, розміри, розташування окремих деталей та конструктивно-декоративних елементів в залежності від габаритних розмірів основних деталей одягу та не дає змогу скоротити час на розроблення нових базових конструкцій одягу. В основу корисної моделі поставлено задачу у способі конструювання елементів дитячого одягу шляхом визначення вихідних даних для розроблення раціональних базових форм костюму за допомогою числового ряду, який формують на основі ряду Фібоначчі, застосовуючи до його членів коефіцієнт пропорційності, що залежить від зросту дитини, забезпечити можливість розраховувати розташування місць горизонтальних та вертикальних функціональних та конструктивнодекоративних ліній членування в дитячому костюмі, розміри, розташування окремих деталей та конструктивно-декоративних елементів в залежності від габаритних розмірів основних деталей одягу, а також скорочення часу на розроблення нових базових конструкцій одягу. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що у способі конструювання елементів дитячого одягу, який має з прототипом спільну ознаку розрахунок проекційних розмірів фігури за числовим рядом Фібоначчі, відповідно до корисної моделі, місця розташувань основних конструктивних ліній, вертикальних та горизонтальних членувань, конструктивно-декоративних ліній членувань, а також розміри та місця розташувань дрібних деталей одягу визначають за допомогою числового ряду, найбільший за значенням член якого HN приймають таким, що дорівнює зросту дитини, а попередні члени визначають як пропорційні відповідним членам ряду Фібоначчі від більшого до меншого, причому коефіцієнт пропорційності С розраховують за формулою H C N , UN де UN - N-й член ряду Фібоначчі, значення якого є найближчим до зросту дитини HN. 64643 4 Технічний результат, якого можна досягти при використанні корисної моделі, полягає в тому, що забезпечується можливість розраховувати розташування місць горизонтальних та вертикальних функціональних та конструктивно-декоративних ліній членування в дитячому костюмі, розміри, розташування окремих деталей та конструктивнодекоративних елементів в залежності від габаритних розмірів основних деталей одягу, а також скорочення часу на розроблення нових базових конструкцій одягу. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак корисної моделі та технічним результатом простежується в тому, що нові ознаки, які введені у конструювання елементів дитячого одягу, а саме визначення місць розташувань основних конструктивних ліній, вертикальних та горизонтальних членувань, конструктивно-декоративних ліній членувань, а також розмірів та місць розташувань дрібних деталей одягу за допомогою числового ряду, найбільший за значенням член якого HN приймають таким, що дорівнює зросту дитини, а попередні члени визначають як пропорційні відповідним членам ряду Фібоначчі від більшого до меншого, причому коефіцієнт пропорційності С розраховують за формулою H C N , UN де UN - N-й член ряду Фібоначчі, значення якого є найближчим до зросту дитини HN, при взаємодії з відомими ознаками, а саме виконанням розрахунку проекційних розмірів фігури за числовим рядом Фібоначчі, забезпечують швидке отримання вихідних даних для розроблення раціональних базових форм костюму, пропорції якого узгоджені з пропорційними особливостями фігур дітей, що, у свою чергу, дає можливість розраховувати розташування місць горизонтальних та вертикальних функціональних та конструктивно-декоративних ліній членування в дитячому костюмі, розміри, розташування окремих деталей та конструктивнодекоративних елементів в залежності від габаритних розмірів основних деталей одягу, а також призводить до скорочення часу на розроблення нових базових конструкцій одягу. Основними задачами на етапі художнього, а потім інженерного проектування дитячого одягу є пошук відповідних зовнішніх та внутрішніх параметрів виробів, які розробляються, окремих деталей та елементів; пошук відповідних гармонійно пов'язаних між собою конструктивно-декоративних та функціональних ліній членувань виробів. Членування можуть бути повними (чи суцільними), неповними (ілюзорними чи переривчастими), вертикальними, горизонтальними, діагональними та складними. З точки зору художнього моделювання горизонтальні членування дають ясну уяву про основні членування фігури, підкреслюють ступінь значущості тієї чи іншої форми. Вертикальні дають можливість підтримати рівновагу форми. Діагональні - порушують рівновагу форми, підкреслюють асиметричність одягу, надають динаміки та легкості. Складні - часто функціональні, та викликані конструктивною необхідністю. 5 При цьому враховують, що всі частини одягу або костюму повинні бути узгодженими між собою, виглядати гармонічно та бути пропорційно виваженими. Але при зміні пануючого у світі моди стильового образу у дитячому костюмі відбудеться перебудова форми за рахунок зміни її пропорційних співвідношень, але антропологічне членування фігури дитини не завжди буде відповідати цим змінам, тому при розробці дитячого одягу найбільш важливим компонентом гармонізації форми буде пропорційність. Найбільш відомою пропорцією є "золота пропорція". Із історії математики часів Евкліда, Архімеда, Герона відомо: якщо відрізок чи геометричну фігуру розділити на дві частини так, щоб більша з його частин була середнім пропорційним між всім відрізком та меншою його частиною (ділення в середньому та крайньому співвідношенні), то отримані відрізки або геометричні фігури будуть виглядати "пропорційно" та привабливо. Наприклад, якщо прийняти весь відрізок за 1, то більша його частина буде складати 0,618, менша, відповідно, 0,382. Прямокутники "золотого перетину" виглядають естетично та привабливо. Речами такої форми зручно користуватися. Різними філософами-ідеалістами давнини та середньовіччя зовнішня красота прямокутників золотого перетину та інших фігур, в яких спостерігалося ділення в середньому та крайньому співвідношенні, підносилась до сфери естетики та філософії. Відомо, що відношення двох сусідніх чисел ряду Фібоначчі, кожен член якого, починаючи з другого, дорівнює сумі двох попередніх, із ростом їх порядкових номерів наближується до числа 1,618, що є коефіцієнтом "золотого перетину". З теорії мистецтва та проведених раніш досліджень відомо, що фігури дітей різних вікових груп мають різні коефіцієнти пропорційності - від 1,68 до 1,59, тому за допомогою чисел Фібоначчі можна розрахувати місця розташування горизонтальних та вертикальних членувань в дитячому одязі, а також визначити: - розташування основних конструктивних поясів на фігурі дитини; - розташування горизонтальних членувань фігури, які будуть підкреслювати ступінь значущості тієї чи іншої форми (довжини жакетів, курток, ру 64643 6 кавів даних виробів, а також спідниць, штанів тощо); - розташування вертикальних членувань, які визначатимуть силует - ширина плечового поясу, лінії талії, стегон, ступінь розширення чи завуження низу; - розташування внутрішньо-композиційних конструктивно-декоративних ліній членувань; - розташування та розміри дрібних функціональних чи конструктивно-декоративних деталей (кишень, клапанів, хлястиків тощо). Суть корисної моделі пояснюється кресленням - на Фіг. наведено вирішення пропорційного устрою одягу для дітей старшої вікової групи для хлопчиків та дівчат. На кресленнях показано схему розташування горизонтальних та вертикальних функціональних й конструктивно-декоративних ліній членування в дитячому костюмі, із зазначенням розмірів та місць розташування окремих деталей та конструктивно-декоративних елементів в залежності від габаритних розмірів основних деталей одягу. Довжини відрізків Н1…Н7 можуть бути розраховані запропонованим способом. Розрахунок місць розташувань основних конструктивних ліній, вертикальних та горизонтальних членувань, конструктивно-декоративних ліній членувань, розмірів та розташувань дрібних деталей, розглянемо на прикладі з наступними вихідними даними: зріст 146 (хлопчики, дівчата). Як відомо, ряд Фібоначчі являє собою ряд чисел U1, U2,…, Un, кожен член якого дорівнює сумі двох попередніх, тобто при всякому n>2: Un=Un-1+Un-2 (1) Користуючись властивістю чисел Фібоначчі, що при будь-якому числі С виконується рівняння: CUN=CUN-1+CUN-2, (2) де С - коефіцієнт пропорційності, UN=144 - найближчий до зросту дитини HN=146 см (дванадцятий) член ряду Фібоначчі, UN-1, UN-2 - попередні члени ряду Фібоначчі, H приймають HN=CUN, звідки C  N . UN Тоді С=1,014 та, відповідно, Н1=С×UN-1=1,014×89=90,2 (3) Підставляючи у (3) значення попередніх членів ряду Фібоначчі, аналогічно розраховують Н2…Н7 (вертикальні відрізки членувань). Результати розрахунку наведено у таблиці. Таблиця Розрахунок пропорційних величин розташувань ліній членувань в залежності від зросту дитини. Н H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 146 90,2 55,8 34,5 21,3 13,2 8,1 5,1 Джерела інформації: 1. Л.Ш. Шамухитдинова. Разработка рациональных асортиментних колекцій детской одежды и способов повышения ее долговечности для условий Средней Азии. Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. канд. технич. наук М., 1992. 2. И.А. Лукашева. Разработка исходной информации для проектирования спортивной одежды школьников. Автореферат дисс. на соиск. учен. степ, канд. технич. наук М., 1992. 3. И.В. Петрова, Т.В. Козлова. Об оптимизации асортимента детской одежды. Текстильная промышленность 1983. №4, с. 22. 4. Т.П. Тихонова, Т.А. Ефанова. Проблемы формирования асортимента одежды для младших 7 школьников. Швейная промышленность, 1999, №5, с. 31-32. 5. С.В. Куренова, Г.П. Бескоровайная Морфологическая трансформація при проектировании детской одежды. Швейная промышленность, 1998, №4, с. 34-35. Комп’ютерна верстка А. Рябко 64643 8 6. Деклараційний патент України на винахід №57226 А, МПК А41Н 3/00, "Спосіб побудови технічного ескізу гармонійної фігури жінки", 16.06.2003, бюл. №6. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for designing elements of children garment

Автори англійською

Zhuk Tetiana Valeriivna

Назва патенту російською

Способ конструирования элементов детской одежды

Автори російською

Жук Татьяна Валерьевна

МПК / Мітки

МПК: A41H 3/00

Мітки: одягу, дитячого, спосіб, елементів, конструювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-64643-sposib-konstruyuvannya-elementiv-dityachogo-odyagu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб конструювання елементів дитячого одягу</a>

Подібні патенти