Пристрій для імпульсної очистки та дезактивації поверхонь виробів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для імпульсної очистки та дезактивації поверхонь виробів, що містить твердотільний лазер з високочастотним скануючим світловим променем, головку із соплом Лаваля для надання аерозольному потоку надзвукового обертального руху, приводи для вертикального двобічного переміщення повзунів, який відрізняється тим, що повзуни з резонатором та головкою з соплом Лаваля мають лінійні та колові двобічні приводи, а координатний стіл має два гвинтові приводи від крокових електродвигунів, а також забезпечує переміщення оброблюваного виробу зі швидкістю, яка повинна відповідати співвідношенню:

де v - швидкість переміщення оброблюваного виробу для отримання заданих параметрів шорсткості поверхні - Rα, мкм;

b - довжина великої півосі еліпса (на площі взаємодії імпульсних потоків);

а - довжина малої півосі еліпса;

t - час дії імпульсних потоків.

Текст

Пристрій для імпульсної очистки та дезактивації поверхонь виробів, що містить твердотільний лазер з високочастотним скануючим світловим променем, головку із соплом Лаваля для надання аерозольному потоку надзвукового обертального руху, приводи для вертикального двобічного переміщення повзунів, який відрізняється тим, що 3 Проте в такому пристрої немає можливості очистки поверхонь від лакофарбових покриттів, а відсутність колових переміщень резонатора з короткими імпульсами не дозволяє розширити площу оброблюваної поверхні, а також відсутні механізми для видалення із зони обробки забруднених часток оксидів, нагару тощо. Відомий також, вибраний як найближчий аналог, спосіб гідро-абразивної очистки, який є найбільш близьким до корисної моделі за технічною суттю та досягненим ефектом, при якому в сопло Лаваля по співвісним циліндричним каналам подають в необхідному масовому співвідношенні струмінь стиснутого газу, який приводять в обертовий навколо осі сопла рух, а утворену ними аерозольну суміш направляють на оброблювану поверхню (Декл. Патент України № 9808, В24С 1/00. Опубл. 17.10.2005 р. Бюл. № 10). В основу корисної моделі поставлено задачу розробити пристрій для реалізації суміщених імпульсних процесів очистки поверхонь виробів від оксидів, нагару, лакофарбових покриттів, а також дезактивації виробів та підготовки поверхонь для нанесення покриття, який би в порівнянні з прототипом забезпечував розширення діапазону очищуваної поверхні та якості оброблених виробів за рахунок використання в ньому твердотільного лазера з резонатором з високочастотним скануючим світловим променем та спеціальної головки із соплом Лаваля для формування обертового навколо своєї осі надзвукового аерозольного потоку, які встановлені на повзунах з коловим та зворотнопоступальними вертикальними рухами по штативу, закріпленому на платформі, яка з оброблюваним виробом може переміщуватись від двох крокових двигунів та двох гвинтових передач в поздовжньому та поперечному напрямах. Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для імпульсної очистки та дезактивації поверхонь виробів, що містить твердотільний лазер з високочастотним скануючим світловим променем, головку із соплом Лаваля для надання аерозольному потоку надзвукового обертального руху, згідно з корисною моделлю, повзуни з резонатором та головкою з соплом Лаваля мають лінійні та колові двобічні приводи, а координатний стіл має два гвинтові приводи від крокових електродвигунів, а також забезпечує переміщення оброблюваного виробу зі швидкістю, яка повинна відповідати співвідношенню: 2b 2a , v t t де v - швидкість переміщення оброблюваного виробу для отримання заданих параметрів шорсткості поверхні - Ra, мкм; b - довжина великої півосі еліпса (на площі взаємодії імпульсних потоків); а - довжина малої півосі еліпса; t - час дії імпульсних потоків. Кінематичний зв'язок повзунів з лінійними приводами спрощує конструкцію завдяки безконтактній передачі зусилля, забезпечує прямий привід без допоміжного кінематичного ланцюга перетворення енергії в рух без нерівномірних подач, люфтів та високу точність регулювання зазору між 64283 4 джерелами енергії і оброблюваною поверхнею. На фіг. 1 схематично показано пристрій для імпульсної очистки та дезактивації поверхонь виробів збоку, на фіг. 2 показано цей пристрій зверху, на фіг. 3 показано вид на фіг. 2 в перерізі А-А (Масштаб 1:1), на фіг. 4 показано вид на фіг. 1 в перерізі Б-Б (Масштаб 10:1), на фіг. 5 показано вид на фіг. 2 в перерізі В-В (Масштаб 1.5:1). Пристрій для реалізації імпульсних процесів очистки та дезактивації виробів містить платформу 1 з встановленим на ній штативом 2, повзуни 3 та 6, на яких розміщені резонатор 5 та головка 6 із соплом Лаваля, із статорами 12 та плоскими роторами 13, а також дуговими статорами 14 і роторами 15, пиловсмоктувальний пристрій з механізмом 7 для видалення забруднень, а також координатний стіл 9 з закріпленим на ньому виробом 10 та двома кроковими електродвигунами 8, 11 з гвинтовими передачами 16, 17. Працює пристрій для реалізації імпульсних процесів очистки та дезактивації поверхонь виробів наступним чином. Спочатку оброблюваний виріб 10 встановлюють на координатному столі 9, розміщеному на платформі 1, який за допомогою крокових електродвигунів 8, 11 гвинтових передач 16, 17 може переміщуватись у поздовжньому та поперечному напрямах. Резонатор 5 та головка із соплом Лаваля 4 встановлюються на оптимальній висоті за допомогою повзунів 3 і 6, а необхідний кут - за допомогою колового електромагнітного двигуна (Фіг. 4). Виріб оброблюється суміщеним імпульсним світловим пучком резонатора 5 та надзвуковим потоком аерозолі, створеним соплом Лаваля 4. За допомогою вертикальних переміщень повзунів та кутів нахилу імпульсних світлового та аерозольного потоків змінюються геометричні параметри робочих плям на оброблюваних поверхнях, що дозволяє встановлювати оптимальну швидкість очистки. Суміщені імпульсний світловий та аерозольний надзвуковий потоки встановлюються на оптимальних висоті і куті та направляються на оброблюваний виріб , який разом з координатним столом переміщується зі швидкістю, яка повинна відповідати співвідношенню:  D   * sin  * sin  * k 2 * L   2 tan     , 2 t * cos   cos2  де L - довжина аерозольного потоку (відстань від торця сопла до оброблюваної поверхні); b - довжина великої півосі еліпса (плями на оброблюваній поверхні); а - довжина малої півосі еліпса; t - час дії імпульсного потоку; D - вихідний діаметр сопла;  - кут розпилення потоку;  - кут нахилу вісі потоку; к - коефіцієнт (к=S2/S1); S1 - розрахункова площа взаємодії аерозольного потоку на обробленій поверхні; S2 - площа поверхні з заданими параметрами шорсткості Rа, мкм. 2b 2a  ,  t t 5 Пиловсмоктувальна камера 7 розміщена безпосередньо в зоні обробки, закріплена на координатному столі 9, видаляє забруднення і тверді 64283 6 частки із зони обробки, забезпечуючи екологічність виробництва. 7 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 64283 8 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for pulse cleaning and decontamination of article surface

Автори англійською

Dzhemelinskyi Vitalii Vasyliovych, Lashta Andrii Vitaliiovych, Schynkarenko Pavlo Pavlovych

Назва патенту російською

Устройство для импульсной очистки и дезактивации поверхностей изделий

Автори російською

Джемелинский Виталий Васильевич, Лашта Андрей Витальевич, Щинкаренко Павел Павлович

МПК / Мітки

МПК: B24B 39/04

Мітки: імпульсної, виробів, очистки, дезактивації, пристрій, поверхонь

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-64283-pristrijj-dlya-impulsno-ochistki-ta-dezaktivaci-poverkhon-virobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для імпульсної очистки та дезактивації поверхонь виробів</a>

Подібні патенти