Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб обмірювання складських одиниць, що включає натурні обмірювання мірною стрічкою довжин укосів штабеля на кожному пікеті, який відрізняється тим, що мірні стрічки закріплені на гребені штабеля в підйомному елементі, наприклад, у повітряній оболонці, при цьому кут при вершині штабеля фіксують потенціометром.

Текст

Спосіб обмірювання складських одиниць, що включає натурні обмірювання мірною стрічкою довжин укосів штабеля на кожному пікеті, який відрізняється тим, що мірні стрічки закріплені на гребені штабеля в підйомному елементі, наприклад, у повітряній оболонці, при цьому кут при вершині штабеля фіксують потенціометром боків штабеля вздовж його довжини до відстані 0,5-1,0м від основи трасують візирні лінії, за якими призначають пікети, тобто місця натурних обмірювань елементів штабеля з метою наступного визначення по них поперечних перетинів та об'єму штабеля загалом Пікети призначають під час добування торфу бункерними машинами і через 50м під час добування торфу перевалочними машинами Вимірювання штабеля виконується обліковою бригадою з трьох чоловік, при цьому один з членів бригади знаходиться на гребені штабеля, а два інших - по обидва боки штабеля біля його основи Але існуючий спосіб обмірювання складських одиниць торфу характеризується багатоопераційністю, трудомюкютю і малою продуктивністю На обмірювання одного тільки штабеля витрачається до 2,5чол -год Крім того для виконання обмірювання одному з членів облікової бригади необхідно постійно знаходитися на гребені штабеля, що приводить до руйнування поверхні гребеня штабеля, скупченню в них атмосферних опадів і отже, до додаткового зволоження штабеля і втрат торфу під час зберігання В основу корисної моделі поставлена задача спростити виконання робіт з обмірювання складських одиниць і підвищити їх продуктивність Рішення поставленої задачі забезпечується тим, що в способі обмірювання складських одиниць, який включає натурні обмірювання мірною стрічкою довжин укосів штабеля на кожному пікеті, мірні стрічки закріплені на гребені штабеля у підйомному елементі, наприклад, повітряній оболонці, при цьому кут при вершині штабеля фіксують потенціометром Сутність корисної моделі пояснюється крес ео 00 о СЧІ CD О) 6298 леннями, де: Фіг.1 - схема обмірювання штабеля з трикутним поперечним перетином; Фіг.2 - схема обмірювання штабеля з трапецієподібним поперечним перетином. Спосіб обмірювання складських одиниць заснований на використанні підйомного елемента 1 на якому закріплені пластмассові пластини 2, зміна кута повороту між якими реєструють потенціометром 3. До кінців пластин кріпляться мірні стрічки 4, за допомогою яких вимірюють довжини укосів 1\ і $2 перетину штабеля 5. В якості підйомного елемента 1 використовують латексну оболонку N20, застосовану в аерології для кулепілотних спостережень [див. книгу Н.А. Зайцева, В.И. Шляхов "Аерологія". Л., Пдрометеовидав, с.30-35]. Пластмасові пластини 2 закріплені з можливістю повороту, при цьому змінюється омічний опір потенціометра 3, в якості якого використовують перемінний дротяний потенціометр ПП-200 з внутрішньою зворотною пружиною. Сигнал з потенціометра 3 надходить на вимірювальний прилад, попередньо тарований в кутах повороту між пластинами. Спосіб вимірювання складських одиниць виконують в наступній послідовності. На кожному пікеті робітники облікової бригади з двох боків штабеля 5 (Фіг.1, 2) за допомогою мірних стрічок 4 опускають підйомний елемент 1 на гребінь штабеля, розташовують пластмасові пластини 2 по його укосах і тим самим фіксуючи кут у при вершині штабеля. За мірними стрічками 4 визначають довжини укосів £-\ і І2 штабеля і за вимірювальним приладом кут у при вершині штабеля 5, після чого площа трикутного профіля поперечного перетину штабеля розраховується за спрощеною формулою F Якщо штабель має трапецієподібний профіль поперечного перетину (Фіг.2), то в цьому випадку підйомний елемент 1 утримують над штабелем на такій висоті, щоб мірні стрічки 4 розташовувались по укосах штабеля, утворюючи умовний трикутний 4 перетин ABC. В цьому положенні виміряють кут у і довжини укосів Ц і І_2 цього умовного трикутного перетину. Після чого підйомний елемент опускається на один із кутів гребеня штабеля Д (положення 1), виміряється довжина одного укосу £-\, а потім переміщається на другий кут гребеня штабеля Е (положения II) і виміряється вже другий укіс штабеля І2 • Шукана площа поперечного перетину в цьому випадку визначається як різниця площ трикутників ABC і ДВЕ і розраховується за формулою: Використання пропонованого способу вимірювання складських одиниць порівняно з прототипом забезпечує: - ліквідується операція тросування візирних ліній вздовж штабеля; - ліквідуються заміри на кожному пікеті відстані від візирних ліній до основи штабеля; - спрощується і скорочується об'єм камеральних розрахунків площ поперечних перетинів на кожному пікеті; - скорочується на одного число членів облікової бригади, оскільки відпадає необхідність присутності члена бригади на гребені штабеля; - по цій же причині ліквідуються пошкодження поверхні гребеня штабеля і, отже, зменшуються втрати паливного торфу внаслідок зволоження гребеня штабеля атмосферними опадами. Усе вищевикладене спрощує роботу з обмірювання складських одиниць торфу і підвищує їх продуктивність. Приклад: З метою виявлення ефективності пропонованого способу відносно прототипу проводились порівнювальні польові натурні обмірювання штабелів торфу як трикутної, так і трапецієподібної форм поперечного перетину. В якості підйомного елемента використовувалась стандартна латексна оболонка N20. Результати порівнювального аналізу наведені в таблиці. Таблиця № пп 1 2 3 4 5 6 Назва показників Кількість натурних вимірювань в одному штабелі: а) при трикутному перетині профіля б) при трапецієподібному перетині профіля Кількість арифметичних дій для розрахунків об'єму одного штабеля: а) при трикутному перетині б) при трапецієподібному перетині Трудомісткість на один штабель год/час: а) польових робіт б) камеральних робіт Погрішність визначення штабеля, % Склад облікової бригади, чол. Кількість обміряних штабелів за зміну облікової бригади Відомий спосібпрототип Пропонований спосіб 30-36 18-21 48-54 40-45 77 40 114 2,55 2,28 0,27 8,6 3 12-15 72 1,23 1,05 0,18 7,9 2 25-30 5 6298 6 Із таблиці виходить, що пропонований спосіб нють в 1,5-2,0 рази внаслідок меншого числа натуобмірювання складських одиниць значно ефектирних обмірювань в кожному поперечному перетині вніший, ніж відомий спосіб (прототип). Знижується штабеля, зменшення об'єму камеральних робіт, трудомісткість робіт і підвищується їх продуктив Фіг. 1 Фіг. 2 Комп'ютерна верстка Л Литвиненко Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м. Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for measuring storage blocks

Автори англійською

Cherkasov Mykola Dmytrovych, Hladyshev Anatolii Andriiovych

Назва патенту російською

Способ обмера складских единиц

Автори російською

Черкасов Николай Дмитриевич, Гладышев Анатолий Андреевич

МПК / Мітки

МПК: G01B 3/02

Мітки: складських, одиниць, обмірювання, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-6298-sposib-obmiryuvannya-skladskikh-odinic.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб обмірювання складських одиниць</a>

Подібні патенти