Спосіб лікування рефлекторних вертеброневрологічних синдромів у підлітків

Номер патенту: 62564

Опубліковано: 15.12.2003

Автор: Кальонова Ірина Валентинівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування рефлекторних вертеброневрологічних синдромів у підлітків шляхом призначення блокад, медикаментозної терапії, мануальної терапії, фізіотерапії, масажу та голкорефлексотерапії, який відрізняється тим, що процедури призначають у певній послідовності при різних варіантах перебігу синдромів, при проведенні мануальної терапії застосовують тільки м'які методики, додатково призначають лазеротерапію, м'язову тракцію і постізометричну релаксацію м'язів, при цьому у лікуванні пацієнтів з нейром'язовими синдромами використовують таку послідовність процедур: внутрішньом'язова блокада, точково-сегментарний масаж, м'язова тракція, мануальна терапія, постізометрична релаксація м'язів, діадинамічні і синусоїдальні струми на ділянку ураження, у лікуванні нейросудинного синдрому призначають вазотропні препарати, венотоніки, седативні засоби, проводять точково-сегментарний масаж, м'язову тракцію, постізометричну релаксацію м'язів та через годину - електрофорез 1 % нікотиновою кислотою або 1 % еуфіліном, або 3 % сірково-кислою магнезією, або 3 % бромідом натрію і лазеротерапію, а при лікуванні нейродистрофічного синдрому проводять м'язову релаксацію або розслаблюючий масаж, точково-сегментарний масаж, лазеротерапію точок міоостеофіброзу, через 1 годину фонофорез з гідрокортизоном, або діадинамічні струми, або магнітотерапію, або індуктотермію, через 3-4 години проводять мануальну терапію і голкорефлексотерапію.

Текст

Спосіб лікування рефлекторних вертеброневролопчних синдромів у ПІДЛІТКІВ шляхом призначення блокад, медикаментозної терапії, мануальної терапії, фізіотерапії, масажу та голкорефлексотерапії, який відрізняється тим, що процедури призначають у певній ПОСЛІДОВНОСТІ при різних варіантах перебігу синдромів, при проведенні мануальної терапії застосовують тільки м'які методики, додатково призначають лазеротерапію, м'язову тракцію і постізометричну релаксацію м'язів, при цьому у лікуванні пацієнтів з нейром'язовими синдромами використовують таку ПОСЛІДОВНІСТЬ процедур внутрішньом'язова блока да, точково-сегментарнии масаж, мязова тракція, мануальна терапія, постізометрична релаксація м'язів, діадинамічні і синусоїдальні струми на ділянку ураження, у лікуванні нейросудинного синдрому призначають вазотропні препарати, венотоніки, седативні засоби, проводять точковосегментарний масаж, м'язову тракцію, постізометричну релаксацію м'язів та через годину - електрофорез 1 % нікотиновою кислотою або 1 % еуфіліном, або 3 % сірково-кислою магнезією, або 3 % бромідом натрію і лазеротерапію, а при лікуванні нейродистрофічного синдрому проводять м'язову релаксацію або розслаблюючий масаж, точковосегментарний масаж, лазеротерапію точок мюостеофіброзу, через 1 годину фонофорез з гідрокортизоном, або діадинамічні струми, або магнітотерапію, або індуктотермію, через 3-4 години проводять мануальну терапію і голкорефлексотерапію Винахід стосується медицини, а саме, неврологи та вертебрологм, і може бути використаним у лікуванні рефлекторних вертеброневролопчних синдромів, а саме, нейром'язового, нейросудинного та нейродистрофічного синдромів у ПІДЛІТКІВ Існує багато способів лікування цих синдромів, наприклад, фармакотерапевтичні, фізіотерапевтичні, шляхом тракцм хребта, та ІНШІ, але при застосуванні цих способів недостатньо приділяється увага корекції мютонічних порушень, що виникають при рефлекторних вертеброневролопчних синдромах, до того ж надмірне використання фармакологічних засобів призводить до виникнення небажаних побічних ефектів і навіть ускладнень, що викликає необхідність у розробці нових способів лікування вищезазначеної патології Відомий спосіб лікування вертеброневролопчних синдромів у ПІДЛІТКІВ, який полягає у призначенні постільного режиму, медикаментозного лікування, застосуванні фізичних факторів (діадинамічні струми, ультрафіолетове опромінювання), проведенні теплових процедур, голкореф лексотерапії, тракцм, масажу, ЛФК, призначенні ванн (Г Г Шанько, С И Окунева Клинические проявления поясничного остеохондроза у детей и подростков - Минск Наука и техника, 1985 - 92102) Суттєві ознаки аналога і винаходу, що збігаються, є такі - призначення лікарських засобів, - застосування фізичних факторів, - проведення теплових процедур, - голкорефлексотерапія, - масаж Цей спосіб є недостатньо ефективним, тому що основна увага приділяється купіруванню больового синдрому і, таким чином, лікування залишається паліативним, без корекції нервовом'язових вертебролопчних порушень, які є причиною даної патології Найбільш близьким за технічною сутністю та результатом, що досягається, є спосіб, який полягає у призначенні постільного режиму, проведенні блокад, призначенні медикаментозної терапії, ви Ф (О ю (О 62564 конанні тракцм хребта, мануальної терапії, фізіоМануальна терапія є ведучим методом у загатерапії, ванн, масажу, ЛФК, голкорефлексотерапії льному комплексі лікувально-реабілітаційних за(Л С Петелин, Ю Д Смирнов, Т 3 Ахмадов Клиниходів і спрямована на усунення характерних паточеские особенности проявлений поясничного осбюмеханічних порушень, розвиток теохондроза в молодом возрасте - М , 1988 компенсаторних саногенетичних механізмів і кореС 31-40) кцію неоптимального рухового стереотипу Перевага віддається м'якотканним методикам мануальСпільними суттєвими ознаками прототипу і ної терапії - м'язової тракцм, мюфасціальному винаходу, що заявляється, є такі релізу, м'язово-енергетичним технікам, ностреци- проведення блокад, прокної релаксації, а також їхнім сполученням Такі - призначення медикаментозної терапії, методики завдяки їх м'якому, ощадному режимові - виконання мануальної терапії, дозволяють починати лікувальні дм у стадії вира- проведення фізіотерапії, жених КЛІНІЧНИХ проявів захворювання Це дає - масажу, також можливість цілком відмовитися від маніпу- голкорефлексотерапії ляційної техніки, уникнути травматизації і до мініЦей спосіб є недостатньо ефективним, тому муму знизити побічні вегетативні реакції що передбачає надмірне використання фармакологічних засобів без врахування КЛІНІЧНИХ особлиПризначення постізометричної релаксації м'явостей перебігу рефлекторних вертеброневролопзів (ПІРМ) є необхідним, тому що пацієнт після чних синдромів у ПІДЛІТКІВ, медичні процедури навчання може виконувати вправи згідно з цією призначаються без певної ПОСЛІДОВНОСТІ, ЩО не методикою самостійно, що забезпечить подальшу дає можливості повною мірою використати їх лікурелаксацію м'язів та мобілізацію хребтового руховальні ефекти, мало уваги приділяється мануальвого сегменту, які були здійснені лікарем під час ній терапії, не розроблені методи та схеми и викопопереднього сеансу мануальної терапії ристання у ПІДЛІТКІВ Призначення лазеротерапм пов'язано з визначенням таких аспектів її дії, як бюстимулюючий, В основу винаходу поставлено задачу удоскопротизапальний та десенсибілізуючий Знеболююналення способу лікування рефлекторних вертебчий ефект лазерної терапії полягає в активізації роневролопчних синдромів у ПІДЛІТКІВ шляхом метаболізму нейронів, підвищенні рівня ендорфівведення додаткових етапів лікування і дотриманнів, підвищенні порога больової чутливості Крім ня певної ПОСЛІДОВНОСТІ етапів при різних варіантого, під дією лазера значно поліпшується мікротах перебігу синдромів, що забезпечить підвищенциркуляція, покращується забезпечення тканин ня ефективності лікування, скорочення термінів киснем, що, в свою чергу, покращує кровообіг в лікування і зменшення КІЛЬКОСТІ рецидивів зонах м'язового ппертонуса Поставлена задача вирішується тим, що у способі, який включає призначення блокад, медиДотримання запропонованої певної ПОСЛІДОВкаментозної терапії, мануальної терапії, фізіотеНОСТІ медичних процедур, використання їх в комрапії, масажу та голкорефлексотерапії, новим є те, плексі розробленої лікувально-реабілітаційної прощо процедури призначають у певній ПОСЛІДОВНОСТІ грами дозволить значно поліпшити ефективність при різних варіантах перебігу синдромів, при прокожної з них окремо та результат лікування в ціведенні мануальної терапії застосовують тільки лому м'які методики, додатково призначають лазеротеТаким чином, сукупність вищезазначених рапію, м'язову тракцію і постізометричну релаксапозитивних впливів дозволить підвищити ефектицію м'язів, при цьому у лікуванні пацієнтів з нейровність лікування, прискорити одужання хворих, м'язовими синдромами використовують таку знизити КІЛЬКІСТЬ ускладнень та рецидивів, подовПОСЛІДОВНІСТЬ процедур внутрішньом'язова блокажити термін ремісії да, точково-сегментарний масаж, м'язова тракція, Спосіб здійснюють таким чином мануальна терапія, постізометрична релаксація У пацієнтів з рефлекторними нервовом'язовим'язів, діадинамічні і синусоїдальні струми на ділями синдромами найбільш ефективними є усі види нку ураження, у лікуванні нейросудинного синдротерапії, спрямовані на корекцію м'язового дисбаму призначають вазотропні препарати, венотонилансу Спочатку хворому призначають проведення ки, седативні засоби, проводять точкововнутрішньом'язових блокад у вогнища мюостеофісегментарний масаж, м'язову тракцію, постізометброзу в ДІЛЯНЦІ ураженого м'язу з фармакологічричну релаксацію м'язів та через годину - електними препаратами гідрокортизоном, вітаміном рофорез 1% нікотиновою кислотою, або 1% еуфіВ-І2, розчином новокаїну КІЛЬКІСТЬ блокад може ліном, або 3% сірково-кислою магнезією, або 3% бути від 3 до 5, що залежить від швидкості купіробромідом натрію і лазеротерапію, а при лікуванні вання больового синдрому Потім переходять до нейродистрофічного синдрому проводять м'язову точково-сенментарного масажу, який проводять по релаксацію або розслаблюючий масаж, точковозагальноприйнятій методиці з впливом на активні сегментарний масаж, лазеротерапію точок мюосМІОТОНІЧНІ зони Тривалість процедури 15-20 хвитеофіброзу, через 1 годину фонофорез з гідрокорлин, КІЛЬКІСТЬ сеансів 7-10 Після масажу перехотизоном, або діадинамічні струми, або магнітотедять до м'язової тракцм, яку проводять на сферичрапію, або індуктотермію, через 3-4 години ному столі М'язова тракція - це пасивне проводять мануальну терапію і голкорефлексотевитягнення м'язів, яке проводять в направленні осі рапію хребта на видиху пацієнта Тривалість процедури 10 хвилин, КІЛЬКІСТЬ сеансів 7-10 Після цього проПричинно-наслідковий зв'язок між сукупністю водять мануальну терапію по м'яким мюфасціальознак, що заявляються, та технічним результатом ним методикам, а саме мюфасціальному релізу, полягає у такому 62564 мязово-енергетичним технікам, постреципрокнш релаксації по стандартним схемам Мануальну терапію проводять через день, тривалість процедури 10-15 хвилин, КІЛЬКІСТЬ сеансів 5-6 Постізометрична релаксація м'язів проводиться на уражених м'язах по 5-7 прийомів в даному направленні функціонального блоку або на даному м'язі КІЛЬКІСТЬ сеансів 7-10 Наприкінці лікувального комплексу призначають фізіотерапевтичні процедури Найбільш ефективними є діадинамічні та синусоїдальні струми, які проводять на уражених м'язах по загальноприйнятій методиці Хворому з рефлекторним нервовосудинним синдромом призначають вазотропні препарати, венотоники і седативні засоби в звичайних дозах Починають лікування з призначення точковосегментарного масажу Тривалість процедури 1520 хвилин, КІЛЬКІСТЬ сеансів 7-10 Після масажу переходять до м'язової тракцм на сферичному столі Тривалість тракцм 10 хвилин, КІЛЬКІСТЬ сеансів 7-10 Потім проводять постізометричну релаксацію м'язів ПО 5-7 прийомів в даному направленні функціонального блоку або на даному м'язі КІЛЬКІСТЬ сеансів 7-10 Після відпочинку тривалістю 1 година хворому проводяться лазеротерапія або фізіотерапевтичні процедури Лазеротерапію призначають паравертебрально на спинномозкові ганглії Тривалість експозиції є 1-3 хвилини на кожну зону, КІЛЬКІСТЬ сеансів 8-12, які проводять кожен день 3 фізіотерапевтичних процедур найбільш ефективними є фонофорез, електрофорез з різними медикаментами 1% нікотиновою кислотою, або 1% еуфіліном, або 3% сірчанокислою магнезією, або 3% бромідом натрію Слід зазначити, що нервовосудинна форма захворювання є частковим протипоказанням для застосування не тільки мобілізаційних прийомів, але й деяких м'яких методик мануальної терапії, тому що при цій формі вони нерідко приводять до погіршення стану пацієнта Хворому з рефлекторним нервоводистрофічним синдромом необхідно починати лікування з процедури м'язової релаксації, яку проводять на сферичному столі протягом ЗО хвилин Замість релаксації можна призначати розслаблюючий масаж протягом 10 хвилин КІЛЬКІСТЬ процедур 10-12 Після релаксації спазмованих м'язів переходять до точково-сегментарного масажу по загальноприйнятій методиці Тривалість процедури 15-20 хвилин, КІЛЬКІСТЬ сеансів 10-12 Наступною призначається лазеротерапія зон мюостеофіброзу на ДІЛЯНЦІ уражених м'язів КІЛЬКІСТЬ процедур 10-12 Після відпочинку тривалістю 1 година хворому проводяться фізіотерапевтичні процедури фонофорез з гідрокортизоном, або діадинамічні струми, або магнітотерапію, або індуктотермію Фізіотерапевтичні процедури виконують по стандартним розробленим схемам кожен день КІЛЬКІСТЮ 10-12 Через 3-4 години проводиться мануальна терапія по м'яким мюфасціальним методикам, а саме мюфасціальному релізу, м'язово-енергетичним технікам, постреципрокній релаксації Мануальну терапію проводять через день, тривалість процедури 10-15 хвилин, КІЛЬКІСТЬ сеансів 5-6 Додатково при даній формі захворювання з метою впливу на вогнища міоостеофіброза призначається голко рефлексотерапія стандартних бюактивних точок Приклад 1 Хворий Н , 1986рн , проходив амбулаторне лікування в студентському профілакторії з 27 01 2001 з діагнозом "Торакалпя, нервовом'язовий синдром" Після обстеження йому був призначений курс лікування за способом, що пропонується Було проведено 3 внутрішньом'язових блокади мютонічних м'язів з розчином новокаїну та гідрокортизоном Хворий отримав 7 сеансів точково-сегментарного масажу грудного відділу хребта тривалістю 15 хвилин, ВІДПОВІДНО було зроблено 7 м'язових тракцій тривалістю 10 хвилин Крім того, було проведено 4 сеансу мануальної терапії по м'яким мюфасціальним методикам Мануальна терапія проводилась через день, тривалість маніпуляцій складала 10 хвилин Всі процедури проводились послідовно, згідно з розробленим комплексом Наприкінці лікувального комплексу з хворим проводилися вправи постізометричної релаксації м'язів кожен день загальної КІЛЬКІСТЮ 7 сеансів З фізіотерапевтичних процедур хворий отримав діадинамічні струми на ділянку уражених м'язів по стандартним методикам протягом 7 днів Не призначались фармакологічні засоби Загальний курс лікування склав 7 днів Значне покращення відмічалося після 3-го дня, після 7-го хворого було виписано з повним одужанням Приклад 2 Хворий К , 1985р н , проходив курс лікування в студентському профілакторії з 15 03 2001 з діагнозом "Цервікокраніалпя, нервовосудинний синдром" Після обстеження йому був призначений курс лікування за способом, що пропонується Хворому призначили вазотропний препарат винпоцетип, венотоник ескузан і седативний засіб персен в звичайних дозах Хворий проходив точково-сегментарний масаж шийного відділу хребта та коміркової зони тривалістю 20 хвилин, КІЛЬКІСТЮ 10 сеансів Після масажу хворому проводилась м'язова іракція тривалістю 10 хвилин протягом 10 днів Потім З хворим проводилися вправи постізометричної релаксації м'язів кожен день загальної КІЛЬКІСТЮ 10 сеансів Наприкінці щоденного комплексу лікування після відпочинку протягом однієї години хворий отримував лазеротерапію паравертебрально на спинномозкові ганглії шийно-грудного відділу хребта Тривалість експозиції 3 хвилини на кожну зону, щоденно протягом 10 днів Загальний курс лікування склав 10 днів Значне поліпшення настало вже після 5-го дня Після 10-ГО ДНЯ хворий був виписаний з одужанням Рекомендовано профілактично продовжити вправи постізометричної релаксації м'язів Приклад 3 Хворий П , 1986р н , проходив курс лікування в студентському профілакторії з 11 04 2001 з діагнозом "Вертеброгенна люмбоїшіалпя зліва, нейродістрофічний синдром" Після обстеження йому був призначений курс лікування за способом, що пропонується Спочатку хворому призначалась загальна релаксація м'язів на сферичному столі протягом ЗО хвилин 12 сеансів Після м'язової релаксації хворий проходив точковосегментарний масаж попереково-крижаного відділу хребта та лівої ноги тривалістю 20-25 хвилин КІЛЬКІСТЬ сеансів склала 12 процедур Потім хворий отримував лазеротерапію вогнищ нейроостеофіброзу, виявлених в уражених м'язах по станда 7 62564 8 ртним схемам Тривалість курсу лазеротерапм тривалістю 10 хвилин Мануальна терапія провосклала 12 днів Після однієї години відпочинку дилась через день, загальною КІЛЬКІСТЮ 6 сеансів хворий послідовно отримував фонофорез з гідроЗагальний курс лікування склав 12 днів Поліпкортизоном на поперековий ВІДДІЛ хребта та сідшення стану настало після 7-го дня Після 12-го ничний нерв загальною КІЛЬКІСТЮ 12 процедур дня хворого було виписано зі значним покращенЧерез 4 години відпочинку проводилась мануальням на терапія по м'яким мюфасціальним методикам Комп'ютерна верстка М Мацело Підписне Тираж 39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating reflex vertebral neurological syndromes in adolescents

Назва патенту російською

Способ лечения рефлекторных вертеброневрологических синдромов у подростков

МПК / Мітки

МПК: A61H 7/00, A61N 1/00, A61N 5/06

Мітки: вертеброневрологічних, рефлекторних, підлітків, синдромів, лікування, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-62564-sposib-likuvannya-reflektornikh-vertebronevrologichnikh-sindromiv-u-pidlitkiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування рефлекторних вертеброневрологічних синдромів у підлітків</a>

Подібні патенти