Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Колісні ковзани, які характеризуються наявністю рами, що кріпиться до ноги людини та яка, у свою чергу, містить напрямні, по яких переміщується бігунок в одну сторону за допомогою системи тяг з гнучким елементом, який з однієї сторони прикріплено до вищевказаного бігунка, а з іншої сторони прикріплено до опорної дошки, та в іншу сторону вищевказаний бігунок переміщується за допомогою зворотного механізму, який з'єднано за допомогою троса з вищевказаним бігунком, при цьому вищевказана рама підвішена на, щонайменше, одному передньому колесі, яке закріплено на передній осі та на, щонайменше, двох задніх колесах, які закріплено на задній осі, причому задня вісь, пов'язана через механічну передачу з бігунком.

2. Колісні ковзани за п. 1, які відрізняються тим, що механічна передача містить пасивну зірочку, яка розташована на рамі, та задній механізм приводу, який розташовано на задній осі, при цьому пасивна зірочка пов'язана з заднім механізмом приводу та з бігунком за допомогою силового елемента механічної передачі, який здійснює передачу механічного навантаження від бігунка на задній механізм приводу.

3. Колісні ковзани за будь-яким з вищевказаних пунктів 1 або 2, які відрізняються тим, що бігунок містить два паралельно пов'язаних між собою повзуна.

Текст

Дивитися

1. Колісні ковзани, які характеризуються наявністю рами, що кріпиться до ноги людини та яка, у свою чергу, містить напрямні, по яких переміщується бігунок в одну сторону за допомогою системи тяг з гнучким елементом, який з однієї сторони прикріплено до вищевказаного бігунка, а з іншої сторони прикріплено до опорної дошки, та в іншу сторону вищевказаний бігунок переміщується за U 2 (19) 1 3 Також задачею корисної моделі є розробка колісних ковзанів, використання яких дозволить керувати як за допомогою ніг, так і за допомогою рук. Також задачею корисної моделі є розширення арсеналу технічних можливостей засобів переміщення людини. Інші задачі та переваги корисної моделі будуть розглянуті нижче у міру викладення опису та креслень. Вищевказані задачі вирішуються тим, що колісні ковзани, що заявляються як корисна модель, характеризується наявністю: - рами, що кріпиться до ноги людини та яка, у свою чергу, містить напрямні, по яких переміщується бігунок в одну сторону за допомогою системи тяг з гнучким елементом, який з однієї сторони прикріплено до вищевказаного бігунка, а з іншої сторони прикріплено до опорної дошки, та в іншу сторону вищевказаний бігунок переміщується за допомогою зворотного механізму, який з'єднано за допомогою троса з вищевказаним бігунком, - при цьому вищевказана рама встановлена на, щонайменше, одному передньому колесі, яке закріплено на передній осі та на, щонайменше, двох задніх колесах, які закріплено на задній осі, причому задня вісь пов'язана через механічну передачу з бігунком. В окремому варіанті реалізації корисної моделі, що заявляється, механічна передача містить пасивну зірочку, яка розташована на рамі, та задній механізм приводу, який розташовано на задній осі, при цьому пасивна зірочка, пов'язана з заднім механізмом приводу та з бігунком за допомогою силового елемента механічної передачі, який здійснює передачу механічного навантаження від бігунка на задній механізм приводу. В окремому варіанті реалізації корисної моделі, що заявляється, бігунок містить два паралельно пов'язаних між собою повзуна. При розгляді варіантів виконання дійсної корисної моделі використовується вузька термінологія. Однак, дійсна корисна модель не обмежується прийнятими термінами та слід мати на увазі, що кожний такий термін охоплює усі еквівалентні елементи, які працюють аналогічним чином та використовуються для рішення тих самих завдань. Так дійсна корисна модель зображена на фігурах № 1-7: Фіг. 1 - зображені колісні ковзани з піднятою опорною дошкою, відповідно до корисної моделі, що заявляється. Фіг. 2 - зображені колісні ковзани фіг. 1 зі опущеною опорною дошкою. Фіг. 3 - бігунок фіг. 1. Фіг. 4 - вид спереду фіг. 1. Фіг. 5 - вид знизу фіг. 1. Фіг. 6 - вид зверху фіг. 1. Фіг. 7 - вид ззаду фіг. 1. На фігурах 1-7 зображено корисну модель, що заявляється, а саме раму (1), яка містить напрямні (2), по яких переміщується бігунок (3) в одну сто 62563 4 рону за допомогою системи тяг (4) з гнучким елементом (5), який з однієї сторони прикріплено до вищевказаного бігунка (3), а з іншої сторони прикріплено до опорної дошки (6), та в іншу сторону вищевказаний бігунок (3) переміщується за допомогою зворотного механізму (7), який з'єднано за допомогою троса (8) з вищевказаним бігунком (3). При цьому вищевказана рама (1) встановлена на одному передньому (10) колесі, яке закріплено на передній осі (11), та на двох задніх (12) колесах, які закріплено на задній осі (13), причому задня вісь (13) пов'язана через механічну передачу (14) з бігунком (3). Також на фігурах 1-7 зображена механічна передача (14), яка містить пасивну зірочку (15), яка розташована на рамі (1), та задній механізм приводу (16), який розташовано на задній осі (13), при цьому пасивна зірочка (15) пов'язана з заднім механізмом приводу (16) та з бігунком (3) за допомогою силового елемента (17) механічної передачі (14), який здійснює передачу механічного навантаження від бігунка (3) на пасивну зірочку (15) та задній (16) механізм приводу. Також на фігурах 1-7 зображено: 18 - опорна штанга; 19 - вісь шківа; 20 - розтяжна опорна штанга; 21 - шківи; 22 - шарнір подовжувача руху; 23 - каблук; 24 - кріплення; 25 - повзуни; 26 - гальмо; 27 - спрямовуюча гнучкого елемента (5); 28 - кріплення стопи; 29 - кріплення опірної дошки; 30 - обмежувач руху дошки; 31 - ручка гальма; 32 - стартова дошка. Корисна модель працює наступним чином, а саме, надавлюючи ногою на опорну дошку (6), відбувається переміщення бігунка (3) по напрямних (2) в одну сторону за допомогою системи тяг (4). При цьому бігунок (3) здійснює передачу силового навантаження на силовий елемент (17) механічної передачі (14), яка здійснює передачу навантаження на пасивну зірочку (15) та задній (16) механізм приводу. При цьому задній (16) механізм приводу передає навантаження на задні (12) колеса, у результаті чого задні (12) колеса починають здійснювати обертання і тим самим здійснюється робочий хід, у кінці якого опорна дошка (6) переходить у крайнє положення. Після чого, завдяки зворотному механізму (7), опорна дошка (6) повертається у початкове положення, при цьому бігунок (3) повертається у робоче положення. Слід зазначити, що при поверненні бігунка (3) у робоче положення пасивна зірочка (15) та задній (16) механізм приводу здійснюють холостий хід, який не призводить до зупинки або зворотного повертання задніх (12) коліс ковзанів, що заявляються. 5 62563 6 7 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 62563 8 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Wheel skates

Автори англійською

BORYSENKO OLEH VOLODYMYROVYCH

Назва патенту російською

Колесные коньки

Автори російською

БОРИСЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

МПК / Мітки

МПК: B62M 1/00, B62M 5/00, A63C 17/00

Мітки: ковзани, колісні

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-62563-kolisni-kovzani.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Колісні ковзани</a>

Подібні патенти