Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Контейнер для зберігання сільськогосподарської продукції, що складається із жорстких зовнішньої та внутрішньої оболонок, вкритих плівкою, дна, герметичної кришки, елементів для регулювання газового середовища, основи та головки, які за конструкцією аналогічні кришці та дну, який відрізняється тим, що зовнішня оболонка контейнера виконана із еластичного матеріалу у вигляді вертикального циліндра із ребрами жорсткості та тягами, який у верхній частині закріплений на головці, а нижньою частиною зафіксований на основі і через тяги з'єднаний з механізмом підйому, розміщеним на головці.

Текст

Контейнер для зберігання сільськогосподарської продукції, що складається із жорстких зовні шньої та внутрішньої оболонок, вкритих плівкою, дна, герметичної кришки, елементів для регулювання газового середовища, основи та головки, які за конструкцією аналогічні кришці та дну, який відрізняється тим, що зовнішня оболонка контейнера виконана із еластичного матеріалу у вигляді вертикального циліндра із ребрами жорсткості та тягами, який у верхній частині закріплений на головці, а нижньою частиною зафіксований на основі і через тяги з'єднаний з механізмом підйому, розміщеним на головці Винахід належить до пристроїв для зберігання і транспортування сільськогосподарської продукції, що дозволяє покращити якість продукції шляхом створення у контейнерах оптимального режиму зберігання Відомий контейнер для зберігання сільськогосподарської продукції (АС СРСР №1789441 А1, B65D85/34, A01F25/14), що складається із жорстких зовнішньої та внутрішньої оболонок, вкритих плівкою, дна, герметичної кришки, елементів для регулювання газового середовища, основи та головки, які за конструкцією аналогічні ВІДПОВІДНО кришці та дну контейнера Недоліком контейнера є те, що його зовнішня оболонка має жорстку конструкцію, що не складається і не відокремлюється від контейнера, атому разом з порожниною, яка існує між нею та стінками контейнера (внутрішньою оболонкою) утворює зайвий, при транспортуванні об'єм Така конструкція контейнера негативно впливає на продуктивність транспортних засобів, що переміщують с/г продукцію у контейнерах до місць їх реалізації, значно зменшуючи корисний об'єм транспортних засобів Зовнішня оболонка та порожнина між нею і стінками контейнера стають не потрібними при транспортуванні вантажів, бо в цей час відпадає необхідність у дотриманні строгого температурного режиму (подача у порожнину теплого або холодного повітря), кожного контейнера Сучасні транспортні засоби можуть створити потрібний температурний режим, що забезпечуватиме надійне зберігання продукції при транспортуванні її у контейнерах В основу винаходу покладено завдання створити такий контейнер для зберігання с/г продукції у якому нове виконання зовнішньої оболонки дозволяє відокремити її від внутрішньої, ліквідуючи при цьому порожнину, що існує між ними і за рахунок цього звільнити контейнер від зайвого, при транспортуванні об'єму та завдяки цьому збільшити корисний об'єм транспортних засобів, що переміщують с/г вантажі у контейнерах Поставлене винаходом завдання досягається тим, що контейнер для зберігання сільськогосподарської продукції, що складається із жорстких зовнішньої та внутрішньої оболонок, вкритих плівкою, дна, герметичної кришки, елементів для регулювання газового середовища, основи та головки, які за конструкцією аналогічні кришці та дну, згідно винаходу, зовнішня оболонка контейнера, виконана із еластичного матеріалу у вигляді вертикального циліндра із ребрами жорсткості та тягами, який у верхній частині закріплений на головці, а нижньою частиною зафіксований на основі і через тяги з'єднаний з механізмом підйому, розміщеному на головці Зовнішня оболонка контейнера, виконана із еластичного матеріалу у вигляді вертикального циліндру, який закріплений та зафіксований у нижній частині на основі, дозволяє здійснювати подачу теплого або холодного повітря у порожнину, що утворюється між контейнером та зовнішньою оболонкою Таким чином забезпечується потрібний тепловий режим зберігання продукції в контейне (О ю (О 62562 pax Еластичний матеріал, з якого виготовлено зовнішню оболонку дозволяє, у разі необхідності підіймати її нижній кінець поступово зменшуючи її довжину за допомогою тяг та механізму підйому Зібрана у "гармошку" оболонка ліквідує порожнину, яка до цього існувала між нею та стінками контейнерів, та відкриває доступ до них За рахунок цього контейнери звільняються від зайвого при транспортуванні об'єму Ребра жорсткості, виконані у вигляді горизонтальних кілець, що закріплені на поверхні циліндра із певним кроком, дозволяють обмежувати деформацію оболонки та захищають її від механічних пошкоджень На фіг 1 зображено контейнер для зберігання с/г продукції (загальний вид і розріз), на фіг 2 показано спосіб встановлення контейнерів у сховищі Контейнер складається із жорсткого корпуса 1 з отворами на бічній поверхні У верхній частині корпус нерухомо з'єднаний з кільцем 2 (для підвищення жорсткості), а у нижній частині він нерухомо з'єднується з дном З У нижній частині дна нерухомо закріплено опорні кронштейни 4 У центрі дна З із зовнішньої сторони розміщено направляючий конус 5 з отвором, в який за допомогою різі загвинчено корпус 6 елемента регулювання газового середовища У корпус 6 встановлена втулка 7, пружина 8 та кулька 9 У нижній частині дна є отвори 10, призначені для підйому контейнера завантажувачем У внутрішній частині дна 3, в центрі розміщено другий направляючий конус 11, на який спирається прокладка 12 Прокладка 12 виконана із міцного пластика і має у своїй центральній частині западину сферичної форми з отворами 13 Западина біля основи має форму конуса, що за розмірами співпадає із розмірами направляючого конуса 11 У верхній частині контейнера герметично встановлена металева кришка 14, що з однієї сторони за допомогою завіси 15 кріпиться до кільця 2 корпуса 1 3 другої сторони кришка 14 фіксується за допомогою защіпки 16 В центрі кришки 14 утворено конус, що має западину 17, яка виконана у вигляді конуса, розміри якого співпадають із розмірами конуса 5, розміщеного на дні контейнера У центрі западини утворено отвір із різьбою, за допомогою якої у нього загвинчено корпус 18 елемента регулювання газового середовища В корпусі встановлені втулка 19, пружина 20 та кулька 21 Кришка має обмежувальні борти 22 та отвори 23, для підйому контейнера, що знаходиться згори, на другому ярусі Між корпусом 1 та кришкою 14 встановлено, по периметру, ущільнення 24 Внутрішня частина корпуса 1 вкрита еластичним матеріалом 25, наприклад поліетиленовою плівкою У верхній частині контейнера плівка закріплена за допомогою кільця 26, а у нижній частині кільцем 27 Верхньою частиною контейнер з'єднаний з головкою 28, що за конструкцією аналогічна конструкції дна контейнера 3, фіг 2 По периметру головки встановлено фланець 29, на якому закріплено зовнішню оболонку ЗО у вигляді вертикального циліндра, що виготовлений з еластичного матеріалу (поліетиленова плівка) Оболонка має більші габаритні розміри (більший діаметр) ніж розміри контейнера, тому між стінками корпуса 1 контейнера та оболонкою ЗО утворена порожнина 31 На ЗОВНІШНІЙ поверхні оболонки ЗО з певним кроком закріплено кільцеподібні ребра жорсткості 32 На кожному із ребер, на діаметрально протилежних сторонах нерухомо встановлені петлі 33, в які продіто канати 34 один кінець кожного закріплено на обечайці 35, що встановлена на нижньому КІНЦІ оболонки ЗО і нерухомо з'єднана з нею, а другий кінець кожного з канатів закріплено на барабані мотор-редуктора 36 Кожен з канатів спирається на напрямні ролики 37 До направляючого конусу 5 головки 28 приєднано трубопровід 38, призначений для відводу, газу із контейнерів до центральної магістралі (не показано) На фланці 29 нерухомо встановлено штуцер 39, на якому закріплено гнучкий трубопровід 40, що призначений для відводу повітря з порожнини 31 у центральну магістраль (не показано) Для підіймання головки 28 призначені канати 41, що закріплені одним кінцем у кронштейнах 42, а другий кінець закріплено на барабані підйомного пристрою (не показано) Нижньою частину контейнер з'єднаний з основою 43, що за конструкцією аналогічна конструкції кришки контейнера 14 По периметру основи 43 нерухомо закріплено обечайку 35 У нижній частині основи до направляючого конуса приєднано трубопровід 46, призначений для підводу у контейнери газу На фланці 44 встановлено штуцер 47, на якому закріплено трубопровід 48, призначений для підводу повітря у порожнину 31 Продукцію, що підлягає зберіганню (картопля, буряк, морква, капуста, яблука, груші та ш) складаються у контейнер, закривають кришку 14 та фіксують за допомогою защіпок 16 Завантажені контейнери завантажувачем перевозять у сховище та встановлюють у щаблі Причому, перший нижній у щаблі контейнер встановлюють на основу 43, ІНШІ 2-3 контейнера встановлюють на нижній, фіксуючи їх за допомогою напрямних конусів 5, що входять у отвори 17, які знаходяться на кришці 14 нижнього контейнера Верхній контейнер накривають головкою 28 При цьому кульки 9 та 21 елементів для регулювання газового середовища, що закривали отвори, перемішуються в осьовому напрямку та відкривають їх, і забезпечують тим самим проходження газів із нижнього контейнера до верхнього Включають мотор-редуктор, що встановлений на головці 2, на "спуск" При цьому канати 34 почнуть розмотуватися із барабана мотор-редуктора та опускати до низу обечайку 35 разом з закріпленим на ній нижнім кінцем оболонки ЗО Спуск обечайки 35 здійснюється до тих пір, поки вона не торкнеться фланця 44, при цьому спрацьовує кінцевий вимикач (не показано), що вимикає мотор-редуктор 36 Обечайка фіксується на нижньому фланці за допомогою фіксаторів 45 Враховуючи той факт, що розміри (діаметр) оболонки ЗО більше за розмір контейнерів між стінками оболонки ЗО та стінками контейнерів утворюється порожнина 31 По трубопроводу 46, що з'єднаний із центральним трубопроводом сховища (не показано), подають газ (СОг наприклад), який поступово заповнює всі контейнери від нижнього до верхнього При цьому кран на вихідному трубопроводі 38 повинен бути закритим На цьому ж трубопроводі встановлюють 62562 газоаналізатор (не показано) для контролю за газовим середовищем у контейнерах та манометр для контролю тиску у магістралі При необхідності підвищення або зниження температури у контейнерах по трубопроводу 46, що також з'єднаний із центральним трубопроводом сховища (не показано) подають тепле або холодне повітря що заповнює порожнину 31, а потім по трубопроводу 40 направляється до всмоктувального патрубка вентилятора (не показано), охолоджується або нагрівається (охолоджувач або нагрівач) і знову направляється у порожнину контейнерів Контроль за температурою повітря здійснюється за допомогою термометра, що встановлено на трубопроводі 40 (не показано) Для того щоб вийняти контейнер із щабля та із сховища, включають мотор-редуктор 36 на "підйом" При цьому барабан мотор-редуктора почне намотувати канат 34 та підіймати до гори обечайку 35 що повинна бути звільнена від фіксаторів 45 Підіймаючись до гори обечайка 35 деформує еластичну оболонку ЗО, збираючи и в "гармошку", поступово зменшуючи и довжину і тим самим звільняє доступ до контейнерів Зібрана в "гармошку" оболонка ЗО фіксується канатами 34 біля головки 28 Ребра жорсткості 32, що мають кільцеподібну форму, обмежують деформацію оболонки ЗО та забезпечують оболонці ДОВГОВІЧНІСТЬ Петлі 33, що встановлені на кільцеподібних ребрах жорсткості 32 обмежують переміщення канатів 34 при підйо23 21 мах та спусках, та виключають можливість контакту каната та тонкої еластичної оболонки ЗО, оберігаючи и від пошкоджень За допомогою підйомного пристрою (не показано), на барабан якого намотано канат 41 здійснюється підйом головки 28 Використовуючи отвори 10 та 23, завантажувач захватує контейнер та направляє його до транспортного засобу, що переміщують с/г вантажі у контейнерах Після ЗНЯТТЯ ГОЛОВКИ 28 та верхнього контейнера із щабля, елементи для регулювання газового середовища, що розміщені на кришках верхнього та нижнього (фіг 2) контейнерів перекривають доступ атмосферного повітря у середину контейнерів Під ДІЄЮ пружин 8, 20 кульки 9, 21 закривають отвір у корпусах 6, 18 Газове середовище, що утворилося під час зберігання продукції у контейнерах не порушується Після виймання контейнерів із сховища, з метою реалізації с/г продукції, що зберігається у них, на контейнери які залишитися у сховищі опускається головка, внаслідок чого отвори елементів регулювання газового середовища відкриваються За допомогою мотор-редуктора та канатів здійснюється опускання обечайки 35 із закріпленим на ній нижнім кінцем оболонки ЗО у нижнє положення, із подальшою фіксацією обечайки на фланці 44 Внаслідок між оболонкою ЗО та контейнером знову утворюється порожнина 31, у яку подається тепле або холодне повітря 20 17 19 IS 10 62562 Комп'ютерна верстка А Ярославцева Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Container for storage of agricultural products

Автори англійською

Chausov Mykola Heorhiiovych, Yaroshenko Volodymyr Fedorovych, Rybalko Viacheslav Mykolaiovych, Bilonozhko Volodymyr Mykhailovych

Назва патенту російською

Контейнер для хранения сельскохозяйственной продукции

Автори російською

Чаусов Николай Георгиевич, Ярошенко Владимир Федорович, Рыбалко Вячеслав Николаевич, Билоножко Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01F 25/14, B65D 85/34

Мітки: контейнер, зберігання, продукції, сільськогосподарсько

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-62562-kontejjner-dlya-zberigannya-silskogospodarsko-produkci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Контейнер для зберігання сільськогосподарської продукції</a>

Подібні патенти