Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Водоохолоджувана панель дугової сталеплавильної печі, яка містить гнуті труби, розташовані із зазорами у два ряди, які утворюють внутрішній і зовнішній ряди, яка відрізняється тим, що у водоохолоджуваній панелі внутрішній ряд труб установлений у нижній частині зовнішнього ряду, при цьому висота внутрішнього ряду панелі не перевищує половини висоти зовнішнього ряду, а відношення площ поверхні внутрішнього ряду труб до зовнішнього ряду становить 0,05-0,2, причому міжтрубні інтервали рядів панелі збільшуються знизу угору, крім того, обидва ряди панелі встановлені між собою із зазором на відстані від 0 до 1 діаметра внутрішнього ряду труб.

Текст

Водоохолоджувана панель дугової сталеплавильної печі, яка містить гнуті труби, розташовані 3 - підвищена металоємність панелей і, звідси підвищення вартісті їх виготовлення; - зменшення на 5-10 % обсягу робочого простору ДСП; - збільшення витрати охолодної рідини через наявність внутрішнього контуру панелі. В основу корисної моделі поставлене завдання - зниження металоємності й підвищення продуктивності ДСП. Це завдання вирішується за рахунок технічного результату, який складається в збільшенні корисного робочого об'єму корпуса печі, за рахунок зменшення габаритів внутрішнього розрідженого контуру водоохолоджуваних панелей й використання принципу нещільної навивки в зовнішньому ряду корпуса ДСП. Для досягнення вищевказаного результату у водоохолоджуваній панелі дугової сталеплавильної печі, яка містить гнуті труби, розташовані із зазорами у два ряди, які утворюють внутрішній і зовнішній ряд, відповідно до корисної моделі, внутрішній ряд труб установлений у нижній частині зовнішнього ряду, при цьому висота внутрішнього ряду панелі не перевищує половини висоти зовнішнього ряду, а відношення площ поверхні внутрішнього ряду труб до зовнішнього ряду становить 0,05-0,2, причому міжтрубні інтервали рядів панелі збільшуються знизу нагору, крім того, обидва ряди панелі встановлені між собою із зазором на відстані від 0 до 1 діаметра внутрішнього ряду труб. У результаті порівняльного аналізу пропонованої водоохолоджуваної панелі дугової електропечі із прототипом установлено, що є наступні загальні ознаки: - гнуті труби, розташовані із зазорами у два ряди, які утворюють внутрішній і зовнішній ряд; а також відмінні ознаки: - у водоохолоджуваній панелі внутрішній ряд труб установлений у нижній частині зовнішнього ряду; - висота внутрішнього ряду панелі не перевищує половини висоти зовнішнього ряду; - відношення площ поверхні внутрішнього ряду труб до зовнішнього ряду становить 0,05-0,2; міжтрубні інтервали рядів панелі збільшуються знизу нагору; - обидва ряди панелі встановлені між собою із зазором на відстані від 0 до 1 діаметра внутрішнього ряду труб. Таким чином, запропонована водоохолоджувана панель ДСП має нове конструктивне виконання вузлів і деталей, нові зв'язки вузлів і деталей, а також нове розміщення їх відносно один одного. Між відмінними ознаками й технічним результатом, що досягається, існує причиннонаслідковий зв'язок. Завдяки тому, що у водоохолоджуваній панелі внутрішній ряд труб установлений у нижній частині зовнішнього ряду, при цьому висота внутрішнього ряду панелі не перевищує половини висоти зовнішнього ряду, а відношення площ поверхні 62426 4 внутрішнього ряду труб до зовнішнього ряду становить 0,05-0,2, причому міжтрубні інтервали рядів панелі збільшуються знизу нагору, крім того, обидва ряди панелі встановлені між собою із зазором на відстані від 0 до 1 діаметра внутрішнього ряду труб, стало можливим використовуючи в панелі принцип нещільного укладання труб і використання теплофізичних властивостей гарнісажу скоротити втрати тепла з охолодною водою в порівнянні з панелями із щільним укладанням труб. Крім того, зменшили кількість труб у змійовику, тим самим зменшили металоємність панелі й знизили гідравлічний опір контурів. Завдяки тому, що обидва ряди панелі встановлені між собою із зазором на відстані від 0 до 1 діаметра внутрішнього ряду труб, стало можливим знизити теплові навантаження на сполучні (не охолоджувані) елементи двох рядів у панелі, що приводить до збільшення стійкості панелі й до збільшення робочого простору печі. Виключення з вищевказаної сукупності відмінних ознак хоча б однієї не забезпечує досягнення технічного результату. Корисна модель, що заявляється, промислово застосовна, тому що її технологічне й технічне виконання не представляє труднощів. По технічному рішенню, що заявляється, виконаний технічний проект для ДСП на Виксунський МК (Росія). Корисна модель пояснюється кресленнями, на яких зображені: Фіг. 1 - вид панелі ДСП; Фіг.2- вид зверху панелі ДСП; Фіг.3- розріз А-А по фіг.1; Фіг.4 - вид позад панелі ДСП. Пропонована конструкція водоохолоджуваній панелі ДСП складається із зовнішнього ряду 1 труб, внутрішнього ряду 2 труб, які виготовлені у вигляді змійовиків або спіралей з безперервною навивкою. Ряди 1 і 2 водоохолоджуваних труб можуть мати навивку відносно один одного паралельну або перпендикулярну. Міжтрубні інтервали рядів 1 і 2 панелі збільшуються знизу нагору (фіг. 1, 3). Відношення площ поверхні внутрішнього ряду 2 труб до зовнішнього1 становить 0,05-0,2 (фіг. 1). Внутрішній ряд 2 труб установлений у нижній частині зовнішнього ряду 1 панелі. Внутрішній ряд 2 труб приєднується до зовнішнього ряду 2 з його зворотної сторони кріпильними елементами 3 (наприклад, клинами) (фіг.4). Міжрядний інтервал (фіг.2) у дворядній панелі становить 0-1 діаметра внутрішнього ряду труб, що необхідно для створення шару гарнісажу на зовнішньому ряді 1. Описаною вище панеллю ДСП користуються наступним чином. Перед установкою в піч панелі здійснюють набивання всіх пазів між трубами й рядами 1 і 2 вогнетривкою масою. Панель установлюють вертикально. У процесі плавки вогнетривке набивання просочується металом і шлаками й перетворюється в гарнісаж з різними теплотехнічними властивостями. Охолодна вода проходить по каналах труб панелі й відбирає тепло пропорційно площі охолодження труб. У випад 5 ку виходу з ладу труб внутрішнього ряду 2 , припиняють подачу води на них і плавку продовжують із подачею води тільки на зовнішній ряд 1 труб. У цьому випадку вартість внутрішнього ряду 2 труб набагато менше вартості простоїв ДСП. Панель експлуатують тільки із зовнішнім рядом до поточного ремонту. 62426 6 Таким чином, застосування конструкції водоохолоджуваної панелі дугової сталеплавильної печі згідно формули корисної моделі дозволяє знизити металоємність панелей, знизити аварійні простої печі та підвищити продуктивність ДСП. 7 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 62426 8 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Water-cooled panel of arc steel-smelting furnace

Автори англійською

Pluhatar Viktor Semenovych, Plekhanov Volodymyr Anatoliiovych, Levchenko Kinstiantyn Volodymyrovych, Matveikov Serhii Viktorovych

Назва патенту російською

Водоохлдаждаемая панель дуговой сталеплавильной печи

Автори російською

Плугатар Виктор Семенович, Плеханов Владимир Анатольевич, Левченко Кинстантин Владимирович, Матвейков Сергей Викторович

МПК / Мітки

МПК: F27B 3/24

Мітки: дугової, печі, водоохолоджувана, сталеплавильної, панель

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-62426-vodookholodzhuvana-panel-dugovo-staleplavilno-pechi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Водоохолоджувана панель дугової сталеплавильної печі</a>

Подібні патенти