Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

 1. Самонатяжний пасовий привід, що містить ведучий, ведений шківи і охоплюючий їх пас і при цьому ведучий шків встановлений на валу електродвигуна, на торцевій стороні якого з боку ведучого шківа закріплений циліндричний диск, кінематично з'єднаний з охоплюючим його гнучким органом, а останній - з рамою приводу, електродвигун встановлюється рухомо в тангенціальному напрямку щодо його вала за допомогою елементів на його торцевих поверхнях, який відрізняється тим, що в ньому гнучкий орган з'єднаний з рамою шляхом з'єднання воєдино решт гнучкого органу і з штоком, а останній послідовно через пружину стиску, стакан, кульки і корпусний циліндр на рамі приводу і при цьому шток виконаний двоступінчастим, на меншому діаметрі якого встановлюється пружина стиснення, який проходить через отвір в донній частині склянки, на якому жорстко закріплений упор, а на більшому діаметрі штока є двоступенева проточка, щаблі якої плавно з'єднані між собою, кульки знаходяться в отворах склянки і одночасно деякою своєю частиною, або в проточках корпусного циліндра і неглибокої проточці штока, або в глибокій проточці штока, при цьому склянка по зовнішній поверхні має бурт;

 2. Привід за п. 1, який відрізняється тим, що в ньому торцеві опорні елементи електродвигуна встановлені в підшипникових опорах П - образної рамки, встановленої хитною на рамі приводу;

 3. Привід за п. 1, який відрізняється тим, що в ньому на торцевій частині корпусного циліндра встановлено кінцевий вимикач

 4. Привід за п. 1, який відрізняється тим, що в ньому корпусний циліндр на рамі встановлений з можливістю зміни його положення в осьовому напрямку.

Текст

1. Самонатяжний пасовий привід, що містить ведучий, ведений шківи і охоплюючий їх пас і при цьому ведучий шків встановлений на валу електродвигуна, на торцевій стороні якого з боку ведучого шківа закріплений циліндричний диск, кінематично з'єднаний з охоплюючим його гнучким органом, а останній - з рамою приводу, електродвигун встановлюється рухомо в тангенціальному напрямку щодо його вала за допомогою елементів на його торцевих поверхнях, який відрізняється тим, що в ньому гнучкий орган з'єднаний з рамою шляхом з'єднання воєдино решт гнучкого органу і з штоком, а останній послідовно через пружину U 2 (19) 1 3 Основний головний недолік цього приводу такий же, як було зазначено вище в аналогу, тобто у разі аварійного зростання навантаження в приводі, натяг у приводному пасі зростає пропорційно аварійному навантаженню до тих пір, поки не відбудеться руйнування одного з елементів деталей приводу або самого паса. Другим істотним недоліком цього приводу є нестабільність паралельності переміщення осі вала ведучого шківа (електродвигуна) щодо осі вала веденого шківа при знятті аварійного навантаження, внаслідок кінематичного зв'язку електродвигуна з рамою за допомогою гнучкого зв'язку. Технічна задача корисної моделі - створення конструкції самонатяжного пасового приводу, що забезпечує передачу робочого навантаження при оптимальних натягненнях паса і автоматичне відключення цього приводу при допущеному перевищеному аварійному навантаженні над максимальної роботою. Технічний результат - підвищення надійності і довговічності самонатяжного пасового приводу і окремих елементів і деталей приводу та робочих органів машин. Поставлена задача вирішується тим, що самонатяжний пасовий привід включає гнучкий орган, з'єднаний з рамою шляхом з'єднання воєдино решток гнучкого органа і з штоком, а останній послідовно через пружину стиску, стакан, кульки і корпусний циліндр на рамі приводу і при цьому шток виконаний двоступінчастим, на меншому діаметрі якого встановлюється пружина стиснення, який проходить через отвір в донній частині склянки, на якому жорстко закріплений упор, а на більшим діаметрі штока є двоступенева проточка, щаблі якої плавно з'єднані між собою, кульки знаходяться в отворах склянки і одночасно деякою своєю частиною або в проточках корпусного циліндра і неглибокій проточці штока, або в глибокій проточці штока, при цьому склянка по зовнішній поверхні має бурт; також торцеві опорні елементи електродвигуна встановлені в підшипникових опорах П-подібної рамки, встановленої хитними на рамі приводу; також в ньому на торцевій частині корпусного циліндра встановлено кінцевий вимикач; також в ньому корпусний циліндр на рамі встановлений з можливістю зміни його положення в осьовому напрямку. Зазначені ознаки необхідні і достатні для здійснення корисної моделі і досягнення технічного результату. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у такому: - з'єднання кінців гнучкого органа воєдино і наступне з'єднання цих кінців послідовно через шток, силовий елемент, склянку, кульки з корпусним діаметром і раму приводу дозволило забезпечити роботу приводу в оптимальному реверсивному режимі, тобто створювати навантаження на всі елементи приводу пропорційно переданим навантаженням; - установка силового елемента у вигляді пружини стиснення в кінематичному ланцюговому 62358 4 зв'язку гнучкого органа з рамою дозволило відключати привід при нормованому перевищенні аварійного навантаження над робочим і тим самим запобігати руйнування окремих деталей приводу, отже підвищити довговічність і надійність приводу; - установка кінцевого вимикача на корпусному циліндрі дозволила отримувати сигнал про аварійному відключенні приводу; - установка в електродвигуні опорних елементів в підшипникових опорах П-подібної хитної рамки, забезпечує суворо паралельне зміщення осі ведучого шківа щодо осі веденого, що сприяє як підвищенню ККД приводу, так і підвищенню довговічності ременя і шківів; - установка корпусного циліндра на рамі приводу, з можливістю його осьового зміщення і послідовної фіксації, дозволяє змінювати відстань між осями шківів і тим самим при подовженні паса в процесі експлуатації створювати деякий незначний початковий натяг паса, забезпечуючи його миттєве сприйняття переданого навантаження при включенні приводу і виключаючи тим самим ударне навантаження в системі приводу. На фіг.1 показана схема самонатяжного пасового приводу на вигляді збоку; на фіг.2 переріз А-А ілюструє установку електродвигуна в опорах; на фіг.3 представлено переріз Б-Б, що ілюструє взаємодію деталей самонатяжного пасового приводу в робочому положенні; на фіг.4 представлено той же переріз, що і на фіг.3, але при відключеному самонатяжному пасовому приводі. Самонатяжний пасовий привід містить ведений 1, ведучий 2 шківи, охоплюючий їх пас 3. На торцевих сторонах електродвигуна 4 співвісно осі якоря електродвигуна встановлені нерухомо опорні елементи 5, 6 і диск 7, охоплюваний і кінематично пов'язаний з ним гнучкий орган 8, з'єднаний своїми кінцями воєдино і з вихідним кінцем штока 9. Цей шток виконаний двоступінчастим і розміщується в склянці 10, через отвір у дні якого проходить шток 9 своїм меншим діаметром. На вихідній зі склянки ділянці штока встановлюється жорстко упор 11. На більшому діаметрі штока 9 є ступінчаста проточка 12 з плавним переходом від меншого діаметра до більшого. Вихідний кінець більшого діаметра штока закінчується п'ятою 13. Склянка 10 має бурт 14 по кінцевій зовнішній поверхні, а в робочій частині отвори (на кресленні не позначені), розташовані в його поперечному перерізі, в яких розміщуються кульки 15. У просторі між дном (на кресленні не позначені) склянки 10 і більшого діаметра штока 9 встановлено силовий елемент у вигляді пружини стиснення 16. Склянка 10 в свою чергу розміщується всередині корпусного циліндра 17, що має в поперечному перерізі на його внутрішній поверхні проточку 18. Зовнішня поверхня корпусного циліндра виконана різьбовою 19, якою він угвинчується в раму 20 і фіксується від самовідгвинчування гайкою 21. На торцевій поверхні корпусного циліндра 17 закріплюється кінцевий вимикач 22. Опорними елементами 5 і 6 електродвигун встановлюється в підшипникових опорах 23 і 24 П-подібної рамки 25, встановленої в опорах 26 і 27 на рамі 20 самонатяжного пасового приводу. Сумарний розмір глибин проточок на 5 штоку 9, корпусному циліндрі і товщині стінки склянки 10 нормується таким, щоб він дорівнював сумарному розміру товщини стінки склянки 10 і найбільшому поглибленню величини проточки по штоку і був би трохи більшим діаметра кульок 15. У просторі між дном склянки 10 і пружиною 16 встановлюються регульовані прокладки 28, якими точно встановлюється нормована величина переданого навантаження, при якому відхиляється самонатяжний пасовий привід. Упор 11 на штоку 9 закріплюється жорстко в такому положенні, при якому кульки 15 в отворах склянки 10 знаходяться точно проти проточки в корпусному циліндрі 17 і в проточці штока, що має найменшу глибину. Працює самонатяжний пасовий привід наступним чином. Шток 9 встановлюється в положення показане на фіг.3 і при цьому корпусний циліндр 17 зміщується по рамі в бік від електродвигуна в таке положення, щоб було створено деякий незначний початковий натяг паса. Вмикається електродвигун приводу робочого органа, передаючи навантаження від електродвигуна пасовою передачею. При цьому на статор електродвигуна впливає реактивний момент, рівний по величині моменту, що крутить ведучим шківом і протилежно йому спрямований. При цьому статор електродвигуна провертається в опорах у бік, протилежний обертанню ведучого шківа і при цьому одна з гілок гнучкого органа намотується на циліндр, зміщуючи електродвигун у бік протилежний від веденого шківа, створюючи при цьому автоматично оптимальний натяг приводного паса і пропорційно величині переданого навантаження. У випадку аварійного зростання навантаження більше встановленого зусилля, що зросло на штоку, деформується пружина 16, шток 9 зміщується на таку величину, при якій кульки виходять з проточки корпусного циліндра 17 і розміщуються в зоні отворів склянки 10 і глибокій частині проточки штока. Це створює умови для безперешкодного 62358 6 зміщення склянки 10 разом зі штоком 9, а отже і електродвигуна з ведучим шківом і хитною Пподібною рамкою в бік веденого, при якому пас поступово звільняється від натягу, а отже від здатності передавати навантаження. Переміщення склянки 10 в корпусному циліндрі обмежується буртом 14 на зовнішній периферійній частині склянки 10. Зміщуючись, склянка по корпусному циліндрі 17 впливає на кінцевий вимикач 22, подаючи сигнал про відключення самонатяжного пасового привода. Після усунення аварійної обстановки самонатяжний пасовий привід приводиться в робоче положення шляхом прикладання навантаження до тяги штока вручну або за допомогою електромагніта. При цьому шток зміщується разом зі склянкою з кульками до тих пір, поки упор не створить зусилляна дно склянки, а кульки витяжною конічною частиною проточки штока не вийдуть у проточку на корпусному циліндрі. У цьому випадку пасу створюються деякі незначні натяги і самонатяжний пасовий привід підготовлений до подальшої роботи. У разі реверсування передачі навантаження всі елементи самонатяжного пасового приводу працюють також як і описано вище. Виняток становить той факт, що реактивний момент на статор електродвигуна буде впливати в іншому напрямку і на циліндр буде намотуватися інша гілка гнучкого органа. Застосування заявленої корисної моделі в приводах машин дозволяє підвищити надійність і довговічність всіх деталей приводу до робочого органа машин, тому що натяг паса при будь-яких законах зміни навантаження створюється прямо пропорційно переданому навантаженню, що призводить до зниження тиску на вали і підшипникові опори і одночасно автоматично виключаються перевантаження всіх елементів і деталей приводу, при виникненні аварійної ситуації зростає навантаження, що перевищує допустиме (нормоване). 7 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 62358 8 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Self-tightening belt drive

Автори англійською

Khabrat Mykola Ivanovych, Abdulhazis Umer Abdullaiovych, Umerov Ervin Dzhevlatovych, Abibullaiev Edem Abibullaievych

Назва патенту російською

Самонатяжной ременной привод

Автори російською

Хабрат Николай Иванович, Абдулгазис Умер Абдуллаевич, Умеров Эрвин Джеватович, Абибуллаев Эдем Абибуллаевич

МПК / Мітки

МПК: F16H 7/10

Мітки: пасовий, самонатяжний, привід

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-62358-samonatyazhnijj-pasovijj-privid.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Самонатяжний пасовий привід</a>

Подібні патенти