Спосіб нанесення захисного покриття на поверхню металевої арматури для армування бетону

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб нанесення захисного покриття на поверхню металевої арматури для армування бетону, що включає нанесення на поверхню металевого стрижня полімерного термоусаджуваного покриття й конвективне нагрівання покриття до його термоусадження, який відрізняється тим, що нанесення на поверхню металевого стрижня полімерного термоусаджуваного покриття ведуть шляхом надягання на металевий стрижень термоусаджуваної трубки з поліетилену високого тиску внутрішнім діаметром, рівним 1,05-1,15 діаметра стрижня, а конвективне нагрівання покриття здійснюють кільцевим тепловим потоком, який спочатку направляють на центральну частину бічної поверхні стрижня, а потім рівномірно переміщають уздовж стрижня до його кінців, забезпечуючи термоусадження покриття при температурі 105-115 °С, після чого наносять захисне покриття торців стрижня шляхом установлювання з його торців дископодібних заглушок діаметром, рівним 0,6-0,7 діаметра стрижня з матеріалу покриття, й наступного їхнього нагрівання до термоусадження.

Текст

Спосіб нанесення захисного покриття на поверхню металевої арматури для армування бетону, що включає нанесення на поверхню металевого стрижня полімерного термоусаджуваного покриття й конвективне нагрівання покриття до його термоусадження, який відрізняється тим, що нанесення на поверхню металевого стрижня полі 3 ризується шорсткістю й значною нерівномірністю по товщині, обумовлених тим, що нанесення ґрунтувального шару перед намотуванням ізоляційної стрічки, що здійснюють вручну, не дозволяє одержати його рівномірним, а наступне намотування ізоляційної стрічки призводить до перекриття її шарів. Це призводить до того, що в процесі експлуатації арматури в місцях перекриття шарів відбувається окрихчення й розтріскування захисного покриття, погіршуючи його герметичні властивості. Крім того, нанесення захисного покриття в значному інтервалі температур, що включає попереднє й додаткове нагрівання металевої поверхні перед нанесенням ізоляційного стрічкового покриття з нерівномірним остиганням ділянок поверхні й наступне конвективне нагрівання при 120 °C до його термоусадження, призводить до нерівномірного осідання ізоляційного покриття. Нерівномірне осідання ізоляційного покриття обумовлює шорсткість й нерівномірність по товщині захисного покриття, що негативно позначається на його герметичних властивостях. Все це призводить до того, що в процесі експлуатації арматури не забезпечується необхідна рухливість бетону в горизонтальному напрямку, що особливо важливо для армованих бетонних плит злітно-посадочних смуг аеродромів. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу нанесення захисного покриття на поверхню металевої арматури для армування бетону, у якому за рахунок технологічних особливостей забезпечується оптимальний розподіл тепла по поверхні наносного покриття в процесі його нагрівання, що призводить до одержання глянсового, рівномірного по товщині захисного покриття з високими герметичними властивостями для забезпечення високої рухливості бетону в горизонтальному напрямку в процесі експлуатації. Поставлена задача вирішується тим, що в способі нанесення захисного покриття на поверхню металевої арматури для армування бетону, що включає нанесення на поверхню металевого стрижня полімерного термоусаджуваного покриття й конвективне нагрівання покриття до його термоусадження, згідно з корисною моделлю, нанесення на поверхню металевого стрижня полімерного термоусаджуваного покриття ведуть шляхом надягання на металевий стрижень термоусаджуваної трубки з поліетилену високого тиску внутрішнім діаметром, рівним 1,05-1,15 діаметра стрижня, а конвективне нагрівання покриття здійснюють кільцевим тепловим потоком, який спочатку направляють на центральну частину бічної поверхні стрижня, а потім рівномірно переміщають уздовж стрижня до його кінців, забезпечуючи термоусадження покриття при температурі 105-115 °C, після чого наносять захисне покриття торців стрижня шляхом установлювання з його торців дископодібних заглушок діаметром, рівним 0,6-0,7 діаметра стрижня з матеріалу покриття, й наступного їхнього нагрівання до термоусадження. Суть способу пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 показана нагрівальна установка, поздовжній розріз вертикальної площини; на фіг. 2 - вид А на фіг. 1; на фіг. 3 - розріз по Б-Б на фіг. 1. 61998 4 Нагрівальна установка містить центральні ложементи 1, взаємозв'язані із пневмоциліндром 2, бічні ложементи 3, взаємозв'язані із пневмоциліндром 4. Тримачі 5 тенів 6 розташовані попарно на вертикальних напрямних 7, одна із яких взаємозв'язана із пневмоциліндром 8, а друга - із пневмоциліндром 9. Вертикальні напрямні 7, разом із закріпленими на них тримачами 5 з тенами 6 і пневмоциліндрами 8 і 9 розміщені на верхній і нижній горизонтальних напрямних 10 і 11 і взаємозв'язані за допомогою передачі "гвинт-гайка" 12 з електроприводом 13 через клинопасову передачу 14. Тени 6 у верхньому й нижньому тримачах 5 розташовані в шаховому порядку відносно один одного. Спосіб здійснюють таким чином. Попередньо виготовляють вихідні елементи для нанесення захисного покриття на поверхню металевої арматури: металеві стрижні, відрізки термоусаджуваної трубки з поліетилену високого тиску внутрішнім діаметром, рівним 1,05-1,15 діаметра стрижня й дископодібні заглушки з матеріалу термоусаджуваної трубки діаметром, рівним 0,6-0,7 діаметра стрижня. Внутрішній діаметр трубки, рівний 1,05-1,15 діаметра стрижня, обумовлений коефіцієнтом термоусадження поліетилену високого тиску. На поверхню металевих стрижнів надягають відрізки термоусаджуваної трубки. Стрижні 15 укладають на центральні ложементи 1, що перебувають у верхнім вихідному положенні. Потім бічні ложементи 3 за допомогою пневмоциліндра 4 піднімають нагору до контакту з нижньою поверхнею стрижнів 15, які укладають на бічні ложементи 3, а середні ложементи 1 опускають долілиць за допомогою пневмоциліндра 2. Вертикальні напрямні 7 із закріпленими на них тримачами 5 тенів 6 переміщають за допомогою передачі "гвинт-гайка" 12 по горизонтальним напрямним 10 і 11 уздовж стрижнів 15 до центра стрижня. Потім за допомогою пневмоциліндрів 8 і 9 тримачі 5 у кожній парі переміщають назустріч один одному, здійснюючи перекриття тенами 6 бічної поверхні стрижнів. Підключенням до джерела нагрівання здійснюють нагрівання тенів 6 до температури, що забезпечує конвективне нагрівання трубки до її термоусадження при температурі 105-115 °C. Перекриттям тенами 6 бічної поверхні стрижнів створюють кільцевий тепловий потік для здійснення конвективного нагрівання термоусаджуваної трубки. Переміщення тенів 6 до центра стрижнів 15 забезпечує при конвективному нагріванні спочатку напрямок кільцевого теплового потоку на центральну частину бічної поверхні стрижня. Далі процес нагрівання здійснюють переміщенням вертикальних напрямних 7 із тримачами 5 з тенами 6 по горизонтальним напрямним 10 і 11 за допомогою передачі "гвинт-гайка" 12 від електропривода 13 від центра стрижнів 15 до їхніх кінців, забезпечуючи рівномірне переміщення кільцевого потоку уздовж стрижня до його кінців для рівномірного термоусадження трубки. Коли напрямні 7 із тримачами 5 перебувають у проміжку між центральними 1 і бічними 3 ложементами, ложементи 1 піднімають нагору, підтримуючи стрижні 5 15, а бічні ложементи 3 опускають долілиць, надаючи вільний вихід тримачам 5 за межі стрижнів 15. При цьому повітря, що перебуває усередині трубки витісняється до кінців стрижня, забезпечуючи одержання на поверхні металевого стрижня щільного глянсового захисного покриття, рівномірного по товщині. Після виходу за межі робочої зони тримачі 5 розводять пневмоциліндрами 8 і 9 по вертикальній напрямній 7 у вихідне положення. Потім здійснюють нанесення захисного покриття торців стрижня. Для цього з торців отриманого стрижня встановлюють підготовлені дископодібні заглушки й шляхом притиснення торців стрижня до нагрівального тену здійснюють їх термоусадження. Готову арматуру відправляють на впакування. Надягнута на стрижень трубка з поліетилену високого тиску, завдяки своїй властивості осідатися при нагріванні, щільно облягає стрижень, повністю повторюючи його контури. Це дозволяє, у першу чергу, видалити повітря з-під трубки, не допускаючи його контакту з поверхнею металу, і, по-друге, підсилити прилягання трубки до металевої поверхні, зменшуючи тим самим можливість проникнення вологи й повітря до поверхні стрижня. При цьому забезпечується одержання глянсового, рівномірного по товщині захисного покриття, що має високі герметичні властивості. Приклад. Для армування бетону плит злітно-посадочної смуги аеродрому підготовляли арматуру у вигляді металевих стрижнів з захисним покриттям. Попередньо виготовляли вихідні елементи для формування арматури. Для цього на стрічкопильному верстаті виконували різання заготівок із кола діаметром 28 мм і стали марки Ст3пс на стрижні 61998 6 довжиною 497 мм. Із двох сторін стрижня на заточувальному верстаті знімали фаски 0,6 × 45°. Здійснювали різання термоусаджуваної трубки марки ТУТ 30/15 із внутрішнім діаметром 30 мм на відрізки довжиною 525 мм. Відрізки термоусаджуваної трубки надягали на стрижень вручну за допомогою обмежуючого пристосування. На вертикально-свердлильному верстаті 2А125 з термоусаджуваної трубки марки ТУТ 30/15 висікали торцеві дископодібні заглушки діаметром 25 мм. Потім на нагрівальній установці здійснювали нагрівання стрижнів з надягнутими на них трубками. Термоусадження трубки здійснювали при температурі нагрівання тена 135 °C протягом 65 секунд, що забезпечує термоусадження трубки при температурі 110 С. Стрижні з отриманим захисним покриттям товщиною 0,3 мм передавали на стіл комплектації, де вручну, з торців вставляли заглушки. Потім торці стрижнів піддавали термоусаджуванню за допомогою нагрівального тена, нагрітого до температури 135 С, готову арматуру відправляли на впакування. Готові вироби піддавали візуальному контролю за якістю захисного покриття. Захисне покриття було рівним, глянсовим і герметичним по всій поверхні готової арматури. Використання арматури із захисним покриттям, нанесеним пропонованим способом, для армування бетону при виготовленні плит для злітнопосадочної смуги аеродрому забезпечує високу рухливість бетону в горизонтальному напрямку в процесі експлуатації. 7 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 61998 8 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for application of protective cover on surface of metal fittings for concrete reinforcement

Автори англійською

Strelin Valerii Viktorovych, Karlov Yurii Anatoliiovych, Vitsko Viktoria Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ нанесения защитного покрытия на поверхность металлической арматуры для армирования бетона

Автори російською

Стрелин Валерий Викторович, Карлов Юрий Анатолиевич, Вицко Виктория Владимировна

МПК / Мітки

МПК: E04C 5/01

Мітки: спосіб, захисного, нанесення, металевої, арматури, поверхню, бетону, армування, покриття

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-61998-sposib-nanesennya-zakhisnogo-pokrittya-na-poverkhnyu-metalevo-armaturi-dlya-armuvannya-betonu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб нанесення захисного покриття на поверхню металевої арматури для армування бетону</a>

Подібні патенти