Номер патенту: 61978

Опубліковано: 10.08.2011

Автори: Байдалін Євген Вікторович, Ємець Анатолій Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Циклонний пристрій для збору пилу та сміття, що містить циклон, причому циклон містить корпус, до якого приєднані вхідний патрубок та вихідний патрубок, який відрізняється тим, що додатково містить ємність, яка з'єднана із циклоном, причому ємність містить корпус та знімну кришку, циклон додатково містить випускну трубу, розташовану у корпусі циклона, корпус циклона має у верхній частині форму циліндра або зрізаного конуса та у нижній частині форму зрізаного конуса, причому у нижній частині корпусу циклона виконаний осьовий отвір, вхідний патрубок приєднаний тангенціально до бічної сторони корпусу циклона, вихідний патрубок та випускна труба приєднані до верхньої сторони корпусу циклона та розташовані співвісно до умовної осі корпусу циклона, знімна кришка виконана із отвором, в який частково проходить нижня частина корпусу циклона при з'єднанні ємності із циклоном.

2. Циклонний пристрій для збору пилу та сміття за п. 1, який відрізняється тим, що циклон додатково містить герметизуючу пластину, розташовану на нижній частині корпусу циклона таким чином, що при з'єднанні ємності із циклоном, герметизуюча пластина прилягає до поверхні знімної кришки.

3. Циклонний пристрій для збору пилу та сміття за будь-яким із пп. 1, 2, який відрізняється тим, що додатково містить елементи, призначені для фіксації положення корпусу циклона відносно знімної кришки при з'єднанні ємності із циклоном.

Текст

1. Циклонний пристрій для збору пилу та сміття, що містить циклон, причому циклон містить корпус, до якого приєднані вхідний патрубок та вихідний патрубок, який відрізняється тим, що додатково містить ємність, яка з'єднана із циклоном, причому ємність містить корпус та знімну кришку, циклон додатково містить випускну трубу, розташовану у корпусі циклона, корпус циклона має у верхній частині форму циліндра або зрізаного конуса та у нижній частині форму зрізаного конуса, причому у нижній частині корпусу циклона виконаний осьовий отвір, вхідний патрубок приєд 3 утворюється вихороподібний рух потоку повітря. За рахунок дії відцентрової сили у потоці повітря, та ґрат, через які проходить потік повітря, частинки пилу та сміття осідають у пилозбірнику. Недоліком описаного вище пристрою є незадовільне очищення повітря від частинок пилу та сміття, причиною якого є велике значення гідравлічного опору циклонного пристрою для збору пилу та сміття, і малий час перебування частинок пилу та сміття у потоці повітря усередині циклонного пристрою для збору пилу та сміття. Велике значення гідравлічного опору циклонного пристрою для збору пилу та сміття виникає внаслідок неоптимального розташування вхідного патрубка та вихідного патрубка відносно корпуса циклона, що у свою чергу призводить до зниження швидкості потоку повітря усередині циклонного пристрою для збору пилу та сміття, та зменшення значення відцентрової сили, що діє на частинки пилу та сміття. Малий час перебування частинок пилу та сміття у потоці повітря усередині циклонного пристрою для збору пилу та сміття виникає внаслідок наявності такого елементу як грати - потік повітря, що входить через вхідний патрубок, має коротку траєкторію руху усередині циклонного пристрою для збору пилу та сміття, так як грати розташовані на невеликій відстані від вхідного патрубка та мають численні отвори невеликого розміру на бічній поверхні. Крім того, ще одним недоліком описаного вище пристрою є невеликий об'єм циклонного пристрою для збору пилу та сміття - через це у випадку очищення приміщень від значних об'ємів пилу та сміття виникає необхідність у частих перервах в роботі пристрою, які необхідні для вилучення пилу та сміття із пилозбірника. Задачею корисної моделі є удосконалення циклонного пристрою для збору пилу та сміття шляхом зміни елементів пристрою. Задача вирішується циклонним пристроєм для збору пилу та сміття, що містить циклон та ємність, які з'єднані між собою, причому циклон містить корпус, до якого приєднані вхідний патрубок та вихідний патрубок, містить випускну трубу, розташовану у корпусі циклона, корпус циклона має у верхній частині форму циліндру або зрізаного конусу та у нижній частині форму зрізаного конуса, у нижній частині корпусу циклона виконаний осьовий отвір, вхідний патрубок приєднаний тангенціально до бічної сторони корпусу циклона, вихідний патрубок та випускна труба приєднані до верхньої сторони корпусу циклона та розташовані співвісно до умовної осі корпусу циклона, ємність містить корпус та знімну кришку, знімна кришка виконана із отвором, в який частково проходить нижня частина корпусу циклона при з'єднанні ємності із циклоном. Крім того, циклон може додатково містити герметизуюча пластину, розташовану на нижній частині корпусу циклону таким чином, що при з'єднані ємності із циклоном, герметизуюча пластина прилягає до поверхні знімної кришки. Крім того, циклонний пристрій для збору пилу та сміття може додатково містити елементи, призначені для фіксації положення корпусу циклона 61978 4 відносно знімної кришки при з'єднані ємності із циклоном. Для кращого розуміння корисної моделі наведено креслення, за допомогою яких пояснено суть корисної моделі. Фіг. 1 - загальний вигляд циклона. Фіг. 2 - схематичний вигляд циклона у перетині. Фіг. 3 - вигляд циклона зверху. Фіг. 4 - загальний вигляд нижньої частини циклона за першим варіантом виконання. Фіг. 5 - загальний вигляд нижньої частини циклона за другим варіантом виконання. Фіг. 6 - вигляд нижньої частини циклона за другим варіантом виконання у перетині. Відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу Циклонний пристрій для збору пилу та сміття містить циклон (1) та ємність (на кресленнях не показано), які з'єднані між собою. Циклон (фіг. 1, фіг. 2) містить корпус (2), до якого приєднані вхідний патрубок (3) та вихідний патрубок (4), та містить випускну трубу (5), розташовану у корпусі циклона. Вхідний патрубок призначений для приєднання до циклонного пристрою для збору пилу та сміття всмоктувального повітрозабірника пилососу, вихідний патрубок призначений для приєднання до циклонного пристрою для збору пилу та сміття з'єднувального шлангу від пилососу. Корпус циклона складається із верхньої частини (6) та нижньої частини (7). Верхня частина корпусу циклона може бути виконана у формі циліндру або у формі зрізаного конусу. Варіант виконання верхньої частини корпусу циклона у формі циліндру є переважним і показаний на фіг. 1 та фіг. 2. Така форма верхньої частини корпусу циклона забезпечує необхідні оптимальні умови вихороподібного руху потоку повітря у корпусі циклона. Нижню частину корпуса циклона виконують у формі зрізаного конусу (фіг. 4), у нижній частині корпусу циклона виконаний осьовий отвір (8) (показано на фіг. 2 та фіг. 6), через який відводяться частинки пилу та сміття, - така форма забезпечує осідання частинок пилу та сміття на стінках корпуса циклона та подальший рух частинок пилу та сміття донизу і виведення зібраних частинок пилу та сміття через осьовий отвір у нижній частині корпуса циклона до ємності. Вхідний патрубок приєднаний тангенціально до бічної сторони корпусу циклона - розташування вхідного патрубка відносно корпусу циклона видно на фіг. 3. У корпусі циклона розташована випускна труба (5) (на фіг. 1 показано пунктирною лінією), через яку виходить очищений від частинок пилу та сміття потік повітря. Вихідний патрубок та випускна труба приєднані до верхньої сторони корпусу циклона (10) та розташовані співвісно до умовної осі корпусу циклона (11) (на фіг. 1 показано штрихпунктирною лінією). Тангенціальне розташування вхідного патрубка відносно бічної сторони корпусу циклона, розташування вихідного патрубка та випускної труби 5 співвісно до умовної осі корпусу циклона забезпечує найменший гідравлічний опір циклона, та відповідно збільшує швидкість потоку повітря, що у свою чергу призводить до підвищення показника відцентрової сили у потоці повітря та підвищення ступеню очищення повітря від частинок пилу та сміття. Наявність випускної труби у корпусі циклона збільшує час перебування частинок пилу та сміття у потоці повітря усередині циклонного пристрою для збору пилу та сміття (на фіг. 2 лінією 12 показано траєкторію руху потоку повітря - із креслення видно, що траєкторія руху потоку повітря у корисній моделі значно більша ніж у описаного вище аналога), що відповідно теж підвищує ступінь очищення повітря від частинок пилу та сміття. Ємність містить корпус та знімну кришку. Корпус ємності може бути виконаний будь-якої необхідної форми та необхідного об'єму, який обирається з урахуванням можливого об'єму пилу та сміття. Таке виконання ємності дозволяє використовувати за необхідності з однією знімною кришкою декілька різних за об'ємом корпусів ємності та змінювати за потреби корпуси ємності в залежності від необхідного об'єму ємності. Корпус ємності та знімна кришка можуть з'єднуватись між собою за допомогою будь-якого відомого з'єднання. Знімна кришка виконана із отвором (13), в який частково проходить нижня частина корпусу циклона при з'єднанні ємності із циклоном (на фіг. 1 та на фіг. 6 показана ділянка знімної кришки навколо отвору у знімній кришці). Наявність з'єднання між циклоном та ємністю може призводити до зменшення герметичності у циклонному пристрою для збору пилу та сміття, і 61978 6 зниження вакууму у циклонному пристрою для збору пилу та сміття, що відповідно може призвести до нестабільності роботи пристрою у процесі очищення приміщень. Тому циклон в одному із варіантів виконання може додатково містити герметизуючи пластину (14) (показано на фіг. 5 та фіг. 6), розташовану на нижній частині корпусу циклона таким чином, що при з'єднані ємності із циклоном, герметизуюча пластина прилягає до поверхні знімної кришки. Герметизуюча пластина може бути виконана із еластичного матеріалу. Наявність герметизуючої пластини дозволяє підвищити рівень герметичності з'єднання між циклоном та ємністю, що сприяє підвищенню стабільності режиму потоку повітря у циклонному пристрої для збору пилу та сміття. Крім того, для забезпечення належної герметичності циклонного пристрою для збору пилу та сміття, циклонний пристрій для збору пилу та сміття за одним із варіантів виконання може додатково містити елементи, призначені для фіксації положення корпусу циклона відносно знімної кришки при з'єднані ємності із циклоном - такі елементи у циклонному пристрою для збору пилу та сміття попереджують зміщення корпусу циклона відносно знімної кришки та зменшення герметичності циклонного пристрою для збору пилу та сміття. В якості таких елементів можуть бути використані будьякі відомі пристрої, які дозволяють з'єднувати між собою деталі машин, як наприклад, пружини, один кінець яких може бути закріплений на корпусі циклона та інший кінець закріплений на знімній кришці. 7 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 61978 8 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cyclone unit for collecting dust and rubbish

Автори англійською

Baidalin Yevhen Viktorovych, Yemets Anatolii Mykhailovych

Назва патенту російською

Циклонное устройство для сбора пыли и мусора

Автори російською

Байдалин Евгений Викторович, Емец Анатолий Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A47L 9/00, A47L 25/00

Мітки: пристрій, збору, сміття, циклонний, пилу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-61978-ciklonnijj-pristrijj-dlya-zboru-pilu-ta-smittya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Циклонний пристрій для збору пилу та сміття</a>

Подібні патенти