Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ремонту футерівки конвертера, який включає залишення в конвертері кінцевого шлаку попередньої плавки, нанесення на футерівку шлакового гарнісажу за допомогою обертової гарнісажної фурми з соплами при перемінній висоті фурми і зміні напрямку обертання струменів на протилежний після кожного оберту фурми на 180° навколо вертикальної осі шляхом роздування шлакової ванни повітряними струменями, які несуть порошкоподібний сирий доломіт в інтервалі 10-90 % часу роздування шлаку в кільцевій оболонці азоту, який відрізняється тим, що роздування шлакової ванни здійснюють повітряними струменями з інтенсивністю через одне сопло 0,14-0,18 м3/хв. на тонну рідкої сталі, які несуть порошкоподібний сирий доломіт з інтенсивністю через одне сопло 0,3-0,8 кг/хв. на тонну рідкої сталі в кільцевих оболонках кисню і азоту з інтенсивностями через одне сопло 0,21-0,43 і 0,86-0,93 м3/хв. на тонну рідкої сталі відповідно, при цьому кисень подають в інтервалі 45-100 % часу роздування шлаку.

Текст

Спосіб ремонту футерівки конвертера, який включає залишення в конвертері кінцевого шлаку попередньої плавки, нанесення на футерівку шлакового гарнісажу за допомогою обертової гарнісажної фурми з соплами при перемінній висоті фурми і зміні напрямку обертання струменів на протилежний після кожного оберту фурми на 180° 3 реведення шлакової ванни у малорухомий стан унеможливлює її роздування, зменшує ефективність засвоєння шлаком торкрет-маси та формування крапель шлаку із підвищеним вмістом оксиду магнію. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу ремонту футерівки конвертера нанесенням шлакового гарнісажу при роздуванні кінцевого шлаку повітряними струменями, що несуть торкрет-масу у кільцевій оболонці азоту, шляхом зміни складу кільцевої оболонки та питомої витрати торкрет-маси, що дозволить забезпечити: збереження рідкорухомості шлаку по ходу роздування із можливістю корегування його фізико-хімічних характеристик; підвищення ступеня засвоєння шлаком торкрет-маси та більш ефективне нанесення гарнісажу із підвищеним вмістом оксиду магнію. Поставлена задача вирішується тим, що за способом ремонту футерівки конвертера, який включає залишення в конвертері кінцевого шлаку попередньої плавки, нанесення на футерівку шлакового гарнісажу за допомогою обертової гарнісажної фурми з соплами при перемінній висоті фурми і зміні напрямку обертання струменів на протилежний після кожного оберту фурми на 180° навколо вертикальної осі шляхом роздування шлакової ванни повітряними струменями, які несуть порошкоподібний сирий доломіт в інтервалі 10-90 % часу роздування шлаку в кільцевій оболонці азоту, який відрізняється тим, що роздування шлакової ванни здійснюють повітряними струменями з інтенсивністю через одне сопло 0,14-0,18 3 м /хв. на тону рідкої сталі, які несуть порошкоподібний сирий доломіт з інтенсивністю через одне сопло 0,3-0,8 кг/хв. на тонну рідкої сталі в кільцевих оболонках кисню і азоту з інтенсивностями 3 через одне сопло 0,21-0,43 і 0,86-0,93 м /хв. на тонну рідкої сталі відповідно, при цьому кисень подають в інтервалі 45-100 % часу роздування шлаку. За рахунок безпосередньої дії на шлакову ванну групи рухомих повітряних струменів, що несуть порошкоподібну торкрет-масу у вигляді сирого доломіту в кільцевих оболонках кисню і азоту, які витікають із сопел торцевого наконечника гарнісажної фурми, яка розміщена по центру конвертера, утворюються реакційні зони взаємодії струменів та торкрет-маси із рідкою шлаковою ванною із подальшим формуванням на поверхні футерівки шлакового шару шляхом направленого набризкування об'ємів шлаку. Внаслідок безпосередньої взаємодії повітряно-порошкових струменів із шлаковою ванною забезпечується засвоєння переважної кількості вдуваної торкрет-маси із формуванням шлаку з необхідними фізико-хімічними характеристиками, який одночасно роздувається на стіни конвертера та досягається отримання рівномірного за товщиною високостійкого шлакового гарнісажу по висоті конвертера. Подача торкрет-маси у вигляді сирого доломіту з інтенсивністю на одне сопло менше 0,3 кг/хв. на тонну рідкої сталі призводить до невиправданого підвищення тривалості вдування торкрет-маси 61727 4 та ускладнює забезпечення необхідних фізикохімічних властивостей шлаку. Подача торкрет-маси з інтенсивністю на одне сопло більше 0,8 кг/хв. на тонну рідкої сталі призводить до зниження ступеня її засвоєння шлаком, збільшення втрат торкрет-маси та погіршення характеристик нанесеного на футерівку гарнісажу. При роздуванні шлакової ванни з інтенсивніс3 тю подачі повітря на одне сопло менше 0,14 м /хв. 3 або більше 0,18 м /хв. на тонну рідкої сталі зменшується ефективність засвоєння сирого доломіту шлаком із зниженням якості та рівномірності за товщиною сформованого на поверхні футерівки шлакового шару. Подача азотних струменів із інтенсивністю ме3 нше 0,86 м /хв. на тонну рідкої сталі через одне сопло ускладнює набризкування крапель шлаку на верхню частину циліндрової частини конвертера, призводить до створення нерівномірного за товщиною шлакового гарнісажу на поверхні футерівки та зменшення ефективності гарячого ремонту. Подача азотних струменів із інтенсивністю бі3 льше ніж 0,93 м /хв. на тонну рідкої сталі через одне сопло призводить до втрат підготовленого шлаку за рахунок викидання частини його бризок через горловину конвертера, із інтенсифікацією зашлаковування екранних поверхонь котлаутилізатора. Здійснення подачі торкрет-маси в інтервалі менш ніж 10 % часу роздування шлаку призводить до зниження ефективності формування на футерівці шлакового гарнісажу із необхідним вмістом тугоплавких оксидів. Подача торкрет-маси в інтервалі понад 90 % часу роздування шлаку призводить до невиправданого збільшення втрат торкрет-маси із-за зниження ступеня засвоєння останньої шлаковою ванною. Подача кисню із інтенсивністю менш ніж 0,21 3 м /хв. на тонну рідкої сталі через одне сопло зменшує ефективність його використання для забезпечення рідкорухомого стану шлакової ванни при вдуванні у її об'єм торкрет-маси. Подача кисню із 3 інтенсивністю більш ніж 0,43 м /хв. на тонну рідкої сталі через одне сопло негативно впливає на стан футерівки днища конвертера. Подача кисню на ранніх стадіях операції до досягнення 45 % від загального часу роздування шлаку призводить до переокислення та надмірного розрідження шлакової ванни із зниженням в'язкості та стіканням нанесеного шлакового шару по футерівці. Невиконання кожної з вищенаведених вимог негативно позначається на ефективності операції гарячого ремонту футерівки конвертера шляхом роздування кінцевого шлаку, стійкості футерівки та продуктивності агрегату. Суть винаходу пояснюється кресленням, де зображена схема реалізації заявленого способу ремонту футерівки конвертера (фіг. 1, 2). Заявлений спосіб ремонту футерівки конвертера реалізують наступним чином. Ремонт футерівки конвертера здійснюють після випуску металу із залишенням кінцевого шлаку. Скачування шлаку спеціально не роблять. Конвертер із кінцевим шлаком встановлюють у вертика 5 льне положення, до порожнини конвертера через фурмене вікно вводять обертову гарнісажну фурму, яка має головку з соплами Лаваля для роздування шлаку повітряними струменями, що несуть порошкоподібну торкрет-масу у вигляді сирого доломіту, в кільцевих оболонках кисню і азоту, під кутом до поверхні шлакової ванни. Гарнісажна фурма встановлюється точно по вертикальній осі конвертера на рівній відстані від бокових стін і в процесі роботи при перемінній висоті обертається навколо вертикальної осі зі зміною напрямку обертання на протилежний після кожного оберту фурми на 180°. Спочатку гарнісажну фурму встановлюють у крайньому нижньому положенні по висоті і розпочинають, при обертанні фурми, роздування шлакової ванни (фіг. 1) повітряними струменями у кільцевій оболонці азоту із нанесенням попереднього шару шлаку на футерівку конвертера (фіг. 2). На наступному етапі операції роздування шлакової ванни забезпечують газовими струменями, що несуть торкрет-масу у вигляді порошкоподібного сирого доломіту у кільцевій оболонці азоту з метою формування заданого хімічного складу шлаку та забезпечення утворення високостійкого гарнісажного покриття на футерівці конвертера. Дисоціація карбонатів сирого доломіту безпосередньо у об'ємі шлакової ванни забезпечує насичення шлаку перед роздуванням на футерівку вогнетривкими складовими (оксидами магнію та частково кальцію). В подальшому роздування шлакової ванни продовжують повітряними струменями, що несуть сирий доломіт у кільцевих оболонках кисню та азоту для забезпечення рідкорухомості шлакової ванни та виносу збагачених вогнетривкими складовими крапель шлаку у рідкому стані на поверхню футерівки. Під час процесу роздування шлакової ванни обертову гарнісажну фурму переміщують по висоті від днища до горловини конвертера і назад. Після візуального припинення виносу бризок шлаку над горловиною конвертера роздування шлакової ванни припиняють. Нижче наведено приклад реалізації запропонованого способу ремонту футерівки. Приклад Операцію роздування шлакової ванни з нанесенням шлакового гарнісажу на футерівку 160-т конвертера розпочинають після випуску метала із залишенням в порожнині агрегату кінцевого шлаку. Пересувну привідну платформу з обертовою гарнісажною фурмою встановлюють в положення 61727 6 суміщення осі гарнісажної фурми з вертикальною віссю конвертера. Через фурмене вікно вводять гарнісажну фурму і опускають її до рівня горловини конвертера, із одночасним забезпеченням подачі повітря через циліндричні сопла із загальною 3 витратою 60-80 м /хв., що дорівнює витраті газу 3 через одне сопло 0,14-0,18 м /хв. на тонну рідкої сталі, що зливається у сталерозливний ківш. В подальшому гарнісажну фурму встановлюють у крайньому нижньому положенні по висоті і розпочинають при обертанні фурми (зі зміною напрямку обертання на протилежний після кожного оберту фурми на 180° навколо вертикальної осі) роздування шлакової ванни повітряними струменями, у кільцевій оболонці азоту із загальною витратою 3 азоту через одне сопло 125-135 м /хв., при інтенсивності подачі азоту через одне сопло 0,86-0,93 м /хв. на тонну рідкої сталі, яка зливається із конвертера в сталерозливний ківш. Після попереднього нанесення шлакового шару по всій висоті футерівки конвертера протягом 0,3-0,5 хв. у процесі обертання гарнісажної фурми розпочинають подачу сирого доломіту через циліндричні сопла із загальною витратою 600-1000 кг на операцію, при інтенсивності подачі на одне сопло 0,3-0,8 кг/хв. на тонну рідкої сталі у кільцевій оболонці азоту при інтенсивності подачі азоту через одне сопло 0,863 0,93 м /хв. на тонну рідкої сталі, яка зливається із конвертера в сталерозливний ківш. При цьому подачу сирого доломіту здійснюють протягом 0,34,5 хв., що дорівнює інтервалу 10-90 % загального часу роздування шлаку на футерівку. З метою запобігання загущенню шлаку, з повним припиненням виносу крапель шлаку на футерівку, на наступному етапі операції порошкоподібний сирий доломіт подають у кільцевих оболонках кисню та 3 азоту із загальною витратою 30-65 м /хв. та 1253 135 м /хв. відповідно через одне сопло, при інтенсивності подачі кисню та азоту через одне сопло 3 3 0,21-0,43 м /хв. та 0,86-0,93 м /хв. відповідно на тонну рідкої сталі, яка зливається із конвертера в сталерозливний ківш. При цьому подачу кисню здійснюють протягом 1,3-5,0 хв., що дорівнює інтервалу 45-100 % загальної тривалості операції роздування шлаку. Така операція гарячого ремонту футерівки конвертера забезпечує формування товстого рівномірного стійкого шлакового гарнісажу з підвищеним вмістом вогнетривких складових на всій поверхні футерівки. 7 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 61727 8 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for repairing the converter lining

Автори англійською

Cherniatevych Anatolii Hryhorovych, Sihariov Yevhen Mykolaiovych, Chubin Kostiantyn Ivanovych, Chubina Olena Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ ремонта футеровки конвертера

Автори російською

Чернятевич Анатолий Григорьевич, Сигарев Евгений Николаевич, Чубин Константин Иванович, Чубина Елена Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: C21C 5/44

Мітки: спосіб, конвертера, ремонту, футерівки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-61727-sposib-remontu-futerivki-konvertera.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ремонту футерівки конвертера</a>

Подібні патенти