Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Роторний двигун, що містить корпус, ротор, робочі камери, впускне і випускне вікна, свічку запалення і пристрій уприскування палива, який відрізняється тим, що корпус складається з двох плит, до складу ротора входить кільце, а робочі камери складаються з чотириланковиків і розташовані усередині ротора з можливістю зміни їх об'єму при обертанні, причому робочі камери шарнірно сполучені одна з одною і з плитами за допомогою нерухомої осі, а також з кільцем за допомогою кронштейнів.

2. Двигун за п. 1, який відрізняється тим, що висота усіх ланок робочих камер рівна висоті кільця ротора, яке має на зовнішній поверхні зубці, що знаходяться в зачепленні з шестернями з можливістю перешкоджання зсуву ротора і передавання крутного моменту двигуна.

3. Двигун за п. 1, який відрізняється тим, що впускне і випускне вікна, пристрій для уприскування палива і свічка запалення виконані в одній з плит, а друга плита виконана глухою.

Текст

1. Роторний двигун, що містить корпус, ротор, робочі камери, впускне і випускне вікна, свічку запалення і пристрій уприскування палива, який відрізняється тим, що корпус складається з двох плит, до складу ротора входить кільце, а робочі камери складаються з чотириланковиків і розташовані усередині ротора з можливістю зміни їх об'єму при обертанні, причому робочі камери шар 3 тобто при маленькому об'ємі у неї відносно велика площа. При температурі горіння робочої суміші основні втрати енергії йдуть через випромінювання. Ці втрати не тільки знижують ефективність перетворення хімічної енергії в механічну, але і викликають проблеми із займанням робочої суміші, тому в конструкції двигуна часто передбачають 2 свічки. В основу корисної моделі поставлена задача збільшення економічності двигуна, а також задача зниження перегріву двигуна. Поставлена задача вирішується тим, що роторний двигун Щербака містить корпус, ротор, робочі камери, впускне і випускне вікна, свічку запалення і пристрій уприскування палива. Відповідно до корисної моделі, корпус складається з двох плит, до складу ротора входить кільце, а робочі камери складаються з чотириланковиків і розташовані усередині ротора з можливістю зміни їх об'єму при обертанні, причому робочі камери шарнірно сполучені одна з одною і з плитами за допомогою нерухомої осі, а також з кільцем за допомогою кронштейнів. Відповідно до ще одного варіанту пристрою, висота усіх ланок робочих камер рівна висоті кільця ротора, яке має на зовнішній поверхні зубці, що знаходяться в зачепленні з шестернями з можливістю перешкоджання зсуву ротора і передавання крутного моменту двигуна. Згідно із ще одним варіантом конструктивного виконання пристрою впускне і випускне вікна, пристрій для уприскування палива і свічка запалення виконані в одній з плит, а друга плита виконана глухою. Використання даної корисної моделі дозволяє збільшити економічність двигуна завдяки тому, що корпус складається з двох плит, до складу ротора входить кільце, а робочі камери складаються з чотириланковиків і розташовані усередині ротора з можливістю зміни їх об'єму при обертанні, причому робочі камери шарнірно сполучені одна з одною і з плитами за допомогою нерухомої осі, а також з кільцем за допомогою кронштейнів. Увесь цикл відбувається завдяки можливості зміни конфігурації робочих камер послідовно від ромба до квадрата. Під впливом робочої камери, яка роздвигається, на кронштейн і вісь виникає дотична сила, яка підчас робочого такту забезпечує наявність крутного моменту. Таким чином, втрати енергії є мінімальними. У корисній моделі, що заявляється, забезпечується зниження перегріву двигуна. Під час запуску двигуна ротор, підводить одну з камер до впускного вікна, даючи можливість наповнення її повітрям, причому, виходячи з зони впускного вікна, робоча камера досягає оптимального об'єму (стає квадратною). Після цього робоча камера перетворюється у ромб, поступово стискаючи повітря до максимального тиску. 61371 4 На Фіг. 1 зображена принципова схема роторного двигуна Щербака; на Фіг. 2 - вигляд зверху; на Фіг. 3 - перша фаза роботи роторного двигуна Щербака; на Фіг. 4 - друга фаза; на Фіг. 5 - третя фаза; на Фіг. 6 - четверта фаза роботи. Між двома плитами розміщений ротор 1, який складається з двох однакових робочих камер 1, які являють собою чотириланковики, усі пласкі ланцюги яких з'єднані шарнірно із можливістю зміни своєї конфігурації послідовно від ромба до квадрата (див. Фіг. 1 і Фіг. 2). Робочі камери 1 з'єднані із кільцем 2 кожна через кронштейн 3 - також шарнірно. Висота усіх ланцюгів дорівнюється висоті кільця 2. Крім того, робочі камери 1 з'єднані одна із одною також шарнірно в одній точці, причому ця точка закріплена віссю 4 на плитах. Нижня плита 5 виконана із впускним 6 і випускним 7 вікнами, отворами під форсунку 8 і свічу запалення 9, а верхня плита 10 - глухою. Кільце 2 має на зовнішній поверхні зубці 11, які знаходяться у зачепленні із шестернями 12, які розміщені між плитами 5 і 10 на осях 13. Шестерні 12 запобігають зміщенню ротора. Крутний момент двигуна може передаватися через будь-яку з осей 13. Корисна модель працює наступним чином. Стартер, обертаючи під час запуску двигуна ротор, підводить одну з камер 1 (позначимо її "А») до впускного вікна 6, даючи можливість наповнення її повітрям, причому, виходячи з зони впускного вікна 6, робоча камера А досягає максимального об'єму (стає квадратною). Після цього робоча камера А поступово перетворюється у ромб, стискаючи повітря до максимального тиску (див. Фіг. 3). Така зміна об'єму забезпечується кінематикою пристрою. У цей момент відбувається вприскування палива і спрацьовує свіча запалення. Починається робочій хід із збільшенням об'єму робочої камери А до форми квадрата, тобто максимального (див. Фіг. 4). В цей момент дана робоча камера А починає сполучатися із випускним вікном 7. Відбувається випуск, робоча камера А тепер має мінімальний об'єм і починає сполучатися із впускним вікном 6 (див. Фіг. 5). Після цього відбувається закінчення робочого ходу і починається випуск газу з камери А (див. Фіг. 6). Потім цикл повторюється. З огляду на те, що двигун є двокамерним, під час вищеописаного процесу друга робоча камера 1 (зазначимо її “Б”) виконує ті ж самі функції з відставанням на 180° (див. Фіг. 3 - Фіг. 6) Використовуючи дану кінематику в конструкції ротора, наявність крутного моменту забезпечує дотична сила. Ця сила з'являється під час робочого такту від впливу робочої камери 1, яка роздвигається, на кронштейн 3 і вісь 4. Таким чином, корисна модель, що заявляється, дозволяє збільшити економічність двигуна, а також знизити перегрів двигуна. 5 61371 6 7 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 61371 8 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Scherbaks rotary engine

Автори англійською

Scherbak Volodymyr Vasyliovych

Назва патенту російською

Роторный двигатель щербака

Автори російською

Щербак Владимир Васильевич

МПК / Мітки

МПК: F02B 75/00, F02B 53/00

Мітки: роторний, двигун, щербака

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-61371-rotornijj-dvigun-shherbaka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Роторний двигун щербака</a>

Подібні патенти