Спосіб профілактики залізодефіцитної анемії у дівчаток-підлітків із доклінічними стадіями дефіциту заліза

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб профілактики залізодефіцитної анемії у дівчаток-підлітків із доклінічними стадіями дефіциту заліза, що включає профілактичний прийом усередину препарату заліза в дозі 1 мг/кг на добу в 1 прийом, який відрізняється тим, що призначають препарат гідроксид-полімальтозного комплексу трьохвалентного заліза.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що препарат гідроксид-полімальтозного комплексу трьохвалентного заліза призначають у перші 10 днів кожного менструального циклу протягом 6-12 циклів у залежності від стадії дефіциту заліза.

Текст

1. Спосіб профілактики залізодефіцитної анемії у дівчаток-підлітків із доклінічними стадіями 3 індивідуального розрахунку потреби у гемовому залізі [Пат. № 37136 A UA, МПК6 А61К 33/20. Спосіб профілактики залізодефіцитних станів аліментарного походження у жінок дітородного віку. – 2001]. Проте, ці способи не враховують тимчасових різких збільшень крововтрат під час менструації, до того ж дівчатка-підлітки не входять до цільової категорії щодо використання цих способів. Крім того, жоден з цих способів не передбачає вживання залізовмісних препаратів, що ускладнює корекцію дефіциту заліза. Найбільш близьким, до запропонованої корисної моделі, є спосіб профілактики залізодефіцитної анемії у недоношених дітей із використанням залізовмісного препарату "Тотема" [Пат. №19158 A UA, МПК6 А61К 33/26. – 2006]. Проте у даному способі застосовується препарат двохвалентного заліза, який діє, в першу чергу, на побудову гемоглобіну, тоді як метою профілактики є насичення тканинних депо заліза, крім того, препарати двохвалентного заліза мають значну кількість побічних ефектів. До нових високоефективних та безпечних препаратів заліза відносяться препарати, які уявляють собою неіонні сполуки заліза на основі гідроксид-полімальтозного комплексу трьохвалентного заліза. Структура комплексу складається з багатоядерних центрів гідроксиду Fe (III), оточених нековалентно зв'язаними молекулами полімальтози. Хімічна структура комплексу максимально наближена до структури природних сполучень заліза з феритином. Абсорбція заліза у вигляді гідроксид-полімальтозного комплексу має принципово іншу схему у порівнянні з його іонними сполуками та забезпечується надходженням Fe (III) з кишечнику в кров шляхом активного всмоктування. З препарату залізо переноситься через щіткову облямівку мембрани та вивільняється для зв'язування з трансферином та феритином, у блоці з якими депонується та використовується організмом по мірі необхідності. Фізіологічні процеси саморегуляції повністю виключають можливість передозування або отруєння. Базуючись на фізико-хімічних властивостях комплексу, зокрема, на тому, що активний транспорт заліза здійснюється за принципом конкурентного обміну лігандами (їх рівень визначає швидкість абсорбції заліза), доведена відсутність його токсичності. Неіонна структура комплексу забезпечує його стабільність та перенос заліза за допомогою транспортного білка, що запобігає в організмі вільній дифузії іонів заліза, тобто прооксидантні реакції. Задачею створення корисної моделі було попередження розвитку залізодефіцитної анемії у дівчаток-підлітків на доклінічних стадіях дефіциту заліза після початку менструальної функції. Ця задача досягається шляхом призначення дівчаткам-підліткам після реалізації менархе препарату гідроксид-полімальтозного комплексу трьохвалентного заліза в профілактичній дозі (1 мг/кг на добу) у перші 10 днів кожного менструального циклу протягом 6-12 циклів у залежності від стадії дефіциту заліза. 61063 4 Наша пропозиція щодо призначення препаратів гідроксид-полімальтозного комплексу трьохвалентного заліза дівчаткам-підліткам під час менструальних крововтрат та протягом декількох днів після їх закінчення для профілактики залізодефіцитної анемії на доклінічних стадіях дефіциту заліза базується на встановленій нами під час клінічного спостереження за дівчаткамипідлітками закономірності, яка полягає в переважному впливі препаратів трьохвалентного заліза саме на насичення в першу чергу тканинного депо заліза. Саме ця властивість обумовлює призначення препаратів трьохвалентного заліза, сприяючи покращенню показників червоної крові та ферокінетики у дівчаток із доклінічними стадіями дефіциту заліза для запобігання розвиткові захворювання в цілому. Заявлений спосіб здійснюється таким чином: дівчаткам-підліткам після реалізації менархе призначають препарат гідроксид-полімальтозного комплексу трьохвалентного заліза у профілактичній дозі (1 мг/кг заліза на добу в 1 прийом) протягом 10 перших днів кожного менструального циклу впродовж 6-12 циклів у залежності від стадії дефіциту заліза (при виключенні протипоказань для застосування препаратів заліза: гемоліз, інфекційно-запальні процеси будь-якого походження). Для підтвердження ефективності заявленого способу профілактики залізодефіцитної анемії у дівчаток-підлітків із доклінічними стадіями дефіциту заліза було проведене динамічне спостереження протягом року за 143 дівчаткамипідлітками (12-17 років), відібраних методом суцільної вибірки. Дослідження проводилося після одержання висновку етичної комісії при Луганському державному медичному університеті, вчителів та батьків дітей. Для верифікації стадії дефіциту заліза проводилось дослідження гемограми, транспортного та тканинних депо заліза. Визначення концентрацій сироваткового заліза (СЗ), загальної залізозв'язувальної здатності сироватки крові (ЗЗЗС), було виконано фотометричним методом реакції з ферозином з використанням реактиву "Felicit" (Україна) на спектрофотометрі "Solar". Латентна залізозв'язувальна здатність сироватки крові (ЛЗЗС) та коефіцієнт насичення трансферину залізом (КНТ) обчислювались емпірично. Для вимірювання рівня сироваткового феритину (СФ) використовувався комерційний набір: "DIA" (USA) на апараті "Эфос" (Россия) 45 дівчатам (з яких 6 із передлатентним та 39 - із латентним дефіцитом заліза) був призначений запропонований нами спосіб профілактики дефіциту заліза, як це описано вище, разом з дієтою, збагаченою залізом, а 48 дівчатам із доклінічними стадіями дефіциту заліза була призначена дієта із підвищеним вмістом заліза; в третій групі профілактичні заходи не проводилися. Через 12 місяців ми провели контрольне обстеження гемопоезу та ферокінетики дівчаток (табл.). 5 61063 6 Таблиця Динаміка показників гемопоезу та ферокінетики дівчаток-підлітків із до клінічними стадіями дефіциту заліза при застосуванні запропонованого та відомого способу профілактики Показники Гемоглобін, г/л 12 Еритроцити, ×10 /л КП МСН, пг мене, % MCV, фл. Ретикулоцити, % СЗ, мкмоль/л ЗЗЗС, мкмоль/л ЛЗЗС, мкмоль/л КНТ, % Феритин, нг/мл Запропонований спосіб (n=45) вихідний через 12 міс. рівень 123,8±0,4 135,2±0,6*** 4,10±0,02 4,31±0,03*** 0,91±0,01 0,95±0,01** 30,2±0,2 31,8±0,1* 32,5±0,3 34,0±0,6* 95,2±1,2 93,8±0,2* 0,81±0,03 1,20±0,04*** 11,0+0,6 18,3±0,6*** 71,7±2,5 65,4±3,9*** 60,7±2,8 39,1±3,8*** 16,8±1,3 28,3±1,9*** 5,0±0,5 19,2±1,2*** Відомий спосіб (n=48) вихідний рівень 123,3±0,7 4,0±0,02 0,93±0,01 30,9±0,2 32,3±0,2 95,9±1,1 0,83±0,04 10,9±0,5 76,7±2,7 65,8±2,9 15,9±1,1 5,2±0,6 через 12 міс. 118,1±1,0** 3,83±0,04*** 0,87±0,03** 29,2±0,1* 30,2±1,2** 91,4±1,0** 0,76±0,03** 8,1±1,4*** 82,1±3,9** 71,1±3,7*** 13,8±2,5* 4,5±1,6* Контроль (n=50) вихідний рівень 122,9±0,9 4,11±0,03 0,92±0,01 30,4±0,2 32,7±0,3 95,6±1,3 0,82±0,03 11,3±0,5 73,8±3,1 63,6±2,6 16,4±1,2 5,1±0,6 через 12 міс. 108,4±1,7*** 3,76±0,04*** 0,84±0,02*** 27,2±0,2* 28,9±1,5** 90,7±1,1*** 0,72±0,02*** 5,1±1,7*** 87,1±3,6*** 81,6±3,9*** 11,4±2,3*** 3,5±1,9*** Примітка. Достовірні зміни вихідних показників та через 6 місяців (* - р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for prevention of iron deficiency anemia in adolescent girls with preclinical stages of iron deficiency

Автори англійською

Sulzhenko Maria Yuriivna, Holovchenko Nataliia Mykolaivna, Mamenko Maryna Yevhenivna

Назва патенту російською

Способ профилактики железодефицитной анемии у девочек-подростков с доклиническими стадиями дефицита железа

Автори російською

Сульженко Мария Юрьевна, Головченко Наталья Николаевна, Маменко Марина Евгеньевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00

Мітки: спосіб, доклінічними, дефіциту, стадіями, залізодефіцитної, дівчаток-підлітків, профілактики, анемії, заліза

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-61063-sposib-profilaktiki-zalizodeficitno-anemi-u-divchatok-pidlitkiv-iz-doklinichnimi-stadiyami-deficitu-zaliza.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики залізодефіцитної анемії у дівчаток-підлітків із доклінічними стадіями дефіциту заліза</a>

Подібні патенти