Спосіб вторинної профілактики залізодефіцитної анемії у дівчаток-підлітків

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб вторинної профілактики залізодефіцитної анемії у дівчаток-підлітків після закінчення її лікування, що включає профілактичний прийом усередину препарату заліза в дозі 1 мг/кг заліза на добу в 1 прийом, який відрізняється тим, що призначають препарат гідроксид-полімальтозного комплексу тривалентного заліза.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що препарат гідроксид-полімальтозного комплексу тривалентного заліза призначають у перші 10 днів кожного менструального циклу протягом 12 циклів.

Текст

1. Спосіб вторинної профілактики залізодефіцитної анемії у дівчаток-підлітків після закінчення її 3 Загальноприйнятим способом профілактики залізодефіцитної анемії є аліментарне збільшення продуктів, багатих на залізо. Існують пропозиції щодо удосконалення цього способу. Так, для дітей грудного віку пропонується додаткове введення сухого концентрату лактоферину коров'ячого молока (Пат. №29471 С2 UA, МПК6 А61К38/40. Спосіб аліментарної профілактики та лікування залізодефіцитних станів у грудних дітей. - 2000.). Для жінок дітородного віку пропонується спосіб індивідуального розрахунку потрібності у гемовому залізі (Пат. №37136 A UA, МПК6 А61К33/20. Спосіб профілактики залізодефіцитних станів аліментарного походження у жінок дітородного віку. -2001.). Проте, ці способи не враховують тимчасових різких збільшень крововтрат під час менструації, до того ж дівчатка-підлітки не входять до цільової категорії щодо використання цих способів. Крім того, жоден з цих способів не передбачає вживання залізовмісних препаратів, що ускладнює корекцію дефіциту заліза. Найбільш близьким до запропонованого є спосіб профілактики залізодефіцитної анемії у недоношених дітей із використанням залізовмісного препарату "Тотема" (Пат. №19158 A UA, МПК6 А61КЗЗ/26. -2006.). Проте, у даному способі застосовується препарат двовалентного заліза, який діє в першу чергу на побудову гемоглобіну, тоді як метою профілактики є насичення тканинних депо заліза, крім того, препарати двовалентного заліза мають значну кількість побічних ефектів. До нових високоефективних та безпечних препаратів заліза належать препарати, які уявляють собою неіонні сполуки заліза на основі гідроксидполімальтозного комплексу тривалентного заліза. Структура комплексу складається з багатоядерних центрів гідроксиду Fe (III), оточених нековалентно зв'язаними молекулами полімальтози. Хімічна структура комплексу максимально наближена до структури природних сполучень заліза з феритином. Абсорбція заліза у вигляді гідроксидполімальтозного комплексу має принципово іншу схему у порівнянні з його іонними сполуками та забезпечується надходженням Fe (III) з кишечнику в кров шляхом активного всмоктування. З препарату залізо переноситься через щіткову облямівку мембрани та вивільняється для зв'язування з трансферином та феритином, у блоці з якими депонується та використовується організмом по мірі необхідності. Фізіологічні процеси саморегуляції повністю виключають можливість передозування або отруєння. Базуючись на фізико-хімічних властивостях комплексу, зокрема, на тому, що активний транспорт заліза здійснюється за принципом конкурентного обміну лігандами (їх рівень визначає швидкість абсорбції заліза), доведена відсутність його токсичності. Неіонна структура комплексу забезпечує його стабільність та перенос заліза за допомогою транспортного білка, що запобігає в організмі вільну дифузію іонів заліза, тобто прооксидантні реакції. Задачею створення корисної моделі було попередження розвитку рецидивів пролікованої ане 61061 4 мії у дівчаток, що мають залізодефіцитні стани або високий ризик їх розвитку. Ця задача досягається шляхом призначення дівчаткам-підліткам після закінчення лікування анемії препарату гідроксид-полімальтозного комплексу тривалентного заліза в профілактичній дозі (1мг/кг на добу) у перші 10 днів кожного менструального циклу протягом 12 циклів. Наша пропозиція щодо призначення препаратів тривалентного заліза дівчаткам-підліткам під час менструальних крововтрат та протягом декількох днів після їх закінчення для вторинної профілактики залізодефіцитної анемії базується на встановленій нами під час клінічного спостереження за дівчатками-підлітками закономірності, яка полягає в переважному впливі препаратів тривалентного заліза на насичення в першу чергу тканинного депо заліза. Саме ця властивість обумовлює призначення препаратів тривалентного заліза, сприяючи покращенню показників червоної крові та ферокінетики у дівчаток для запобігання рецидиву захворювання. Заявлений спосіб здійснюється таким чином: дівчаткам-підліткам після закінчення лікування анемії призначають препарат гідроксидполімальтозного комплексу тривалентного заліза у профілактичній дозі (1мг/кг заліза на добу в 1 прийом) протягом 10 перших днів кожного менструального циклу впродовж 12 циклів (при виключенні протипоказань для застосування препаратів заліза: гемоліз, інфекційно-запальні процеси будьякого походження). Для підтвердження ефективності заявленого способу вторинної профілактики дефіциту заліза у дівчаток-підлітків було проведене динамічне спостереження протягом року за 136 дівчаткамипідлітками (12-17 років), відібраних методом суцільної вибірки. Дослідження проводилося після одержання висновку етичної комісії при Луганському державному медичному університеті, вчителів та батьків дітей. Для верифікації стадії дефіциту заліза проводилось дослідження гемограми, транспортного та тканинних депо заліза. Визначення концентрацій сироваткового заліза (СЗ), загальної залізозв'язувальної здатності сироватки крові (ЗЗЗС), було виконано в фотометричним методом реакції з ферозином з використанням реактиву "Felicit" (Україна) на спектрофотометрі "Solar". Латентна залізозв'язувальна здатність сироватки крові (ЛЗЗС) та коефіцієнт насичення трансферина залізом (КНТ) обчислювались емпірично. Для виміру рівня сироваткового феритину (СФ) використовувався комерційний набір: "DIA" (USA) на апараті "Эфос" (Россия). 54 дівчатам, які були проліковані від залізодефіцитної анемії, був призначений запропонований нами спосіб профілактики дефіциту заліза, як це описано вище, поряд з дієтою, збагаченою залізом, а 42 дівчатам після закінчення лікування була призначена дієта із підвищеним вмістом заліза; в третій групі профілактичні заходи не проводилися. Через 12 місяців ми провели контрольне обстеження гемопоезу та ферокінетики дівчаток (табл.). 5 61061 6 Таблиця Динаміка показників гемопоезу та ферокінетики дівчаток підлітків при застосуванні запропонованого та відомого способу профілактики Показники гемоглобін, г/л 12 еритроцити, х 10 /л КП МСН, пг МСНС, % MCV, фл. ретикулоци ти, % СЗ, мкмоль/л ЗЗЗС, мкмоль/л ЛЗЗС, мкмоль/л КНТ, % феритин, нг/мл Запропонований спосіб (n=54) вихідний через 12 рівень міс. 126,4±0,5 136,6+0,5** 4,31+0,03 4,45±0,02* 0,92±0,01 0,95±0,01* 33,2+0,2 34,1±0,3 35,5±0,4 37,1+0,5* 98,1±1,9 99,8+1,2 0,83±0,02 0,90+0,03* 18,2+0,8 18,8±0,9 61,8±2,1 60,4±2,9 43,7±2,8 42,1 ±3,8 28,8+1,3 29,3±1,4 14,0±0,4 20,1±1,1* Відомий спосіб (n=42) Контроль (n=40) вихідний через 12 вихідний через 12 рівень міс. рівень міс. 127,3±0,8 120,1±1,1 ** 126,8±0,8 116,1±1,5 ** 4,28±0,02 3,96±0,03 ** 4,30±0,03 3,84±0,02 ** 0,92+0,01 0,88±0,02* 0,93±0,01 0,85+0,02** 32,9±0,3 29,9±0,2* 33,4±0,1 29,1±0,3* 35,3±0,4 31,7±0,9* 35,6±0,5 30,9±1,5** 97,9±1,7 93,4±1,5* 98,6±1,8 90,4±1,7** 0,84±0,01 0,80+0,01* 0,83±0,02 0,77±0,02* 18,9±0,5 14,1±1,1** 18,3±0,7 12,1±1,2*** 62,7+1,9 72,3±2,8** 63,4±3,0 77,2±3,5*** 44,8±2,9 48,1±3,7 * 45,6±2,6 65,6±3,9 *** 29,9+1,4 23,8±2,0* 27,9±1,4 19,4±2,3*** 14,2±0,9 12,5+1,6* 13,9±0,8 9,5±1,4*** Примітка. Достовірні зміни вихідних показників та через 6 місяців (* - р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for secondary prevention of iron deficiency anemia in adolescent girls after treatment thereof

Автори англійською

Sulzhenko Maria Yuriivna, Holovchenko Nataliia Mykolaivna, Mamenko Maryna Yevhenivna

Назва патенту російською

Способ вторичной профилактики железодефицитной анемии у девочек-подростков

Автори російською

Сульженко Мария Юрьевна, Головченко Наталья Николаевна, Маменко Марина Евгеньевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00

Мітки: вторинної, залізодефіцитної, дівчаток-підлітків, анемії, профілактики, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-61061-sposib-vtorinno-profilaktiki-zalizodeficitno-anemi-u-divchatok-pidlitkiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вторинної профілактики залізодефіцитної анемії у дівчаток-підлітків</a>

Подібні патенти