Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Віброзбуджувач, що містить привід, встановлений у корпусі привідний вал з основним дебалансом, розміщений в основному дебалансі додатковий вал з додатковим дебалансом і привід додаткового дебаланса, який відрізняється тим, що привід додаткового дебаланса виконаний у вигляді тіла кочення, наприклад колеса, ролика і т.ін., введеного в контакт з внутрішньою поверхнею корпуса.

2. Віброзбуджувач за п. 1, який відрізняється тим, що в місці посадки основного дебаланса на привідний вал з натягом встановлений еластичний елемент, наприклад гумова втулка.

3. Віброзбуджувач за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що робоча поверхня тіла кочення виконана з фрикційного матеріалу, наприклад гуми, поліуретану і т.ін.

4. Віброзбуджувач за п. 1, який відрізняється тим, що тіло кочення виконане у вигляді зубчастого колеса, що входить у зачеплення з зубцями, виконаними на внутрішній поверхні корпуса.

Текст

1 Ручний штемпель, що містить корпус із внутрішньою порожниною, з яким зв'язана кришка, і розміщений усередині маркувальний штамп і штемпельну подушечку, який відрізняється тим, що маркувальний штамп нерухомо закріплений на внутрішній поверхні кришки, а в порожнині корпуса, оснащеного канавками, розташована з можливістю вільного обертання подавальна втулка, зв'язана з кришкою нарізним з'єднанням, що забезпечує за рахунок сил тертя спільне їх обертання при повороті кришки, на втулці виконані наскрізні прорізи, що закінчуються у верхній и частині горизонтальними площадками для фіксування Винахід відноситься до канцелярської техніки і служить для виконання відбитків маркірувальних штампів (печаток) на документах, цінних паперах, бланках юридичних осіб і т д Відомий ручний штемпельний пристрій, що містить ЗОВНІШНІЙ корпус і встановлений у ньому з можливістю осьового переміщення підпружинений внутрішній корпус, з'єднані між собою рухливою віссю, на якій розміщена штемпельна плата На бічних стінках внутрішнього корпуса виконані пази, через які проходить вісь, що з'єднує корпуси На внутрішній стороні кожної бічної стінки внутрішнього корпуса закріплені з можливістю хитання планки з криволінійним пазом, що має на протилежних ділянках прямолінійну форму, і двома циліндричними цапфами, одна з яких служить віссю хитання планки, а інша входить у прямолінійні пази штемпельної плати, а бічні стінки внутрішнього корпуса виконані порожніми, причому прямолінійні пази виконані на внутрішніх сторонах (див патент RU №2151067, В41К1/00, 2000р ) подушечки у верхньому положенні, спрямованими в одну сторону, причому прорізи втулки утворюють гострі кути з канавками корпуса, усередині подавальної втулки розміщена рухлива в осьовому напрямку платформа, зв'язана із прорізами втулки і канавками корпуса, щонайменше, трьома виступами - шипами, на якій нерухомо закріплена штемпельна подушечка 2 Ручний штемпель за п 1 , який відрізняється тим, що прорізи втулки виконані похилими, а канавки корпуса - вертикальними 3 Ручний штемпель за п 1 , який відрізняється тим, що прорізи втулки виконані вертикальними, а канавки корпуса - похилими 4 Ручний штемпель за п 1 або п 2, який відрізняється тим, що кришка оснащена шарнірно зв'язаною з нею ручкою 5 Ручний штемпель за кожним з пп 1-4, який відрізняється тим, що дно корпуса має зовнішнє поглиблення Недоліком даного пристрою є великі габарити та складність виготовлення самої конструкції Відомий ручний штемпель, що містить корпус і літерну скобу, що охоплює корпус, підпружинену і встановлену з можливістю переміщення щодо нього, постачену напрямленими уздовж бічних стінок корпуса плічми, а також, щонайменше, один фіксуючий елемент, розташований з можливістю переміщення в горизонтальному напрямку на одному з пліч скоби Фіксуючий елемент пристосований для взаємодії з, щонайменше, однією фіксуючою канавкою, виконаною на сусідній бічній СТІНЦІ корпуса, і фіксації скоби в заданих положеннях на шляху и переміщення уздовж корпуса Фіксуюча канавка на своєму верхньому краї має виїмку Фіксуючий елемент виконаний у виді пружного язичка, вільний кінець якого пристосований для заходу у фіксуючу канавку і зчеплення з виїмкою (див Патент RU №2164208, В41К1/00, 1999р) Недоліком даного штемпеля є, також, великі габарити і складність виготовлення самої конструкції О со сч о (О Відомий штемпельний пристрій, що містить вертикальний корпус, у центральному наскрізному каналі якого СПІВВІСНО встановлений з'єднаний нерухомо з рукояткою шток, підгорнутий нагору пружиною до упору, закріпленому на СТІНЦІ каналу Знизу до корпуса СПІВВІСНО каналу закріплена кільцева печатка, що охоплює, з можливістю переміщення через центральний канал нижнього кінця штока На нижньому торці штока виконана дискова печатка (див Патент RUN 2065818, В41К1 /10, Бюл №24 27 08 96) Пристрій працює в такий спосіб У вихідному положенні шток притиснутий пружиною до упора, а рукоятка знаходиться в крайньому верхньому положенні, дискова печатка розташована вище кільцевої печатки Змочують кільцеву печатку чорнилом одного кольору, натискають рукоятку, висувають дискову печатку нижче кільцевої і змочують и чорнилом іншого кольору, піднімають рукоятку у вихідне положення Установлюють пристрій кільцевою печаткою на поверхню документа, натисканням на рукоятку опускають шток і притискають дискову печатку до документа, одночасно здійснюється і притиск кільцевої печатки під впливом пружини Для використання цього пристрою потрібно додатково окремі штемпельні подушки, його не можна переносити в кишені, і його кільцева печатка не захищена від ушкодження під час збереження і транспортування Відомий ручний штемпель, що містить кришку, корпус круглого поперечного перерізу, у якому виконаний наскрізний канал для розміщення в ньому встановленого з можливістю подовжнього переміщення штока із СПІВВІСНО розміщеної на ньому пружиною, причому на одному КІНЦІ штока нерухомо закріплена голівка, а на іншому - диск для кріплення маркірувального штампа (див патент GB №2277298, В41К1/56, 1994р) Ручний штемпель цієї конструкції незручний в експлуатації, тому що при перенесенні печатки кришка може зіскочити з корпуса і практично неможливо регулювати величину притиснення маркірувального штампа, до подушечки в залежності від и наповнення штемпельною фарбою, а, отже, і одержувати його якісний відбиток За прототип прийнятий ручний штемпель, що містить кришку, корпус круглого поперечного перерізу, у якому виконаний наскрізний канал для розміщення в ньому встановленого з можливістю подовжнього переміщення штока із СПІВВІСНО розміщеної на ньому пружиною На одному КІНЦІ штока нерухомо закріплена голівка, а на іншому - диск для кріплення маркірувального штампа На торцях корпуса виконані СПІВВІСНО циліндричні поглиблення, при цьому пружина знаходиться між голівкою штока і дном одного поглиблення, а диск штока розміщений в ІНШІМ поглибленні корпуса На частині бічної поверхні корпуса з боку диска виконане різьблення, на яке навернена кришка, яка має поглиблення для розміщення в ньому барвної подушечки (див патент RU №2128584, В41К1/00, 1999р) Основним недоліком прототипу є те, що подушечка нерухома і знаходиться внизу і наповнення штемпельною фарбою здійснюється в закритому 60230 стані, і при необхідності поставити кілька відбитків потрібно щораз укручувати кришку, потім натискати на голівку штока, відвертати кришку і тільки тоді ставити відбиток І так щораз Крім того, дана конструкція є складною у виготовленні, і має великі розміри (у кишеню не покладеш) В основу винаходу покладена задача створити такий ручний штемпель, у якому шляхом зміни зв'язків МІЖ елементами і виконання штемпельної подушечки рухливою, рух якої синхронізовано з витягом маркірувального штампа, досягається можливість при повороті кришки переміщати і фіксувати штемпельну подушечку у верхній частині корпуса, урівень з його кінцями, що робить її доступною для повторного нанесення фарби просто при торканні її штампом Це підвищує зручність і ефективність використання штемпеля і дозволяє зменшити його висоту до 11-15мм Для рішення задачі запропонований ручний штемпель, що містить корпус із внутрішньою порожниною, з яким зв'язана кришка і розміщені усередині маркірувальний штамп, і штемпельна подушечка, у якому, ВІДПОВІДНО до винаходу, маркірувальний штамп, нерухомо закріплений на внутрішній поверхні кришки, а в порожнині корпуса, оснащеного канавками, розташована з можливістю вільного обертання подавальна втулка, зв'язана з кришкою нарізним сполученням, що забезпечує за рахунок сил тертя спільне їх обертання при повороті кришки, на втулці виконані наскрізні прорізи, що закінчуються у верхній и частини горизонтальними площадками для фіксування подушечки у верхнім положенні, спрямованими в одну сторону, причому прорізи втулки утворюють гострі кути з канавками корпуса Усередині подавальної втулки розміщена рухлива в осьовому напрямку платформа, зв'язана із прорізами втулки і канавками корпуса, щонайменше, трьома виступами - шипами, на якій нерухомо закріплена штемпельна подушечка Забезпечення переміщення штемпельної подушечки досягається взаємним розташуванням прорізів втулки і канавок корпуса, по яких, як по напрямних, при повороті кришки піднімаються або опускаються виступи-шипи подушечки, піднімаючи або опускаючи всю платформу Канавки можуть бути виконані вертикальними, а прорізи похилими і навпаки Для зручності ставлення печаток, кришка штемпеля має шарнірно зв'язану з нею ручку Для можливості визначення виду печатки без відкриття кришечки, дно корпуса постачене ЗОВНІШНІМ поглибленням для розміщення в ньому зразка печатки На фіг 1 зображений ручний штемпель у розрізі в закритому стані, На фіг 2 зображений штемпель у розрізі у відкритому стані, На фіг 3 показаний штемпель у відкритому стані - вид зверху, На фіг 4 показані прорізи подавальної втулки з горизонтальними фіксуючими площадками (у варіанті похилого виконання прорізів) Штемпель містить корпус 1, з яким зв'язана кришка 6, на внутрішній поверхні якої нерухомо 60230 ною втулкою 3 виконана щільною, по-перше, щоб за рахунок сил тертя обертати подавальну втулку З, що вільно обертається в корпусі 1 для приведення платформи 2 зі штемпельною подушкою 4 у рух, а по-друге, для того, щоб уникнути витікання чорнила Виступи-шипи 11 платформи 3 (яких вона має як мінімум три для рівномірного підйому подушечки) знаходяться в наскрізних прорізах 10 подавальної втулки 3 і канавках 9 на корпусі 1 і переміщаються по них, як по направляючих вгору або вниз при обертанні подавальної втулки 3, переміщаючи платформу 3 з подушечкою 4 При одвороті кришки 6 спочатку провертається подавальна втулка 3, чим надає руху піднімальному механізму платформи 3, і піднімає подушечку 4 до верхнього положення кришки 6, де вона фіксується на горизонтальних площадках 13 Після ЦЬОГО остаточно відвертається кришка 6 Таким чином, виходить, що корпус печатки виступає як подушечка При необхідності ставлення кілька відбитків, просто торкаються кришкою 6 Штемпель працює в такий спосіб подушечки 4, не роблячи додатково ніяких дій При транспортуванні штемпель знаходиться в При необхідності закриття печатки, кришку 6 вкрузакритому стані, займає мало місця і може чують у корпус 1 При цьому починає обертатися поміститися навіть у грудній кишені сорочки При подавальна втулка 3, платформа 2 разом з подунеобхідності поставити відбиток піднімають ручку шечкою 4 опускається, кришка 6 закручується і 8 і відвертають кришку 6, на якій нанесена крута з печатка готова для транспортування декількома заходами різьба 13 (для мінімального повороту кришки 6) Максимальний поворот кришШтемпель може бути виготовлений із пластки 6 для повного одвороту або завороту складає маси Оригінальна конструкція дозволяє виконати 140 градусів Різьба 13 між кришкою 6 і подавальйого висотою 11-20мм, вагою - 20г закріплений маркірувальний штамп 5 У порожнині корпуса 1, оснащеного канавками 9, розташована з можливістю вільного обертання подавальна втулка 3, зв'язана з кришкою 6 нарізним сполученням 13, що забезпечує за рахунок сил тертя спільне їх обертання при повороті кришки 6 На подавальній втулці 6 виконані наскрізні прорізи 10, що закінчуються у верхній и частині горизонтальними площадками 12, спрямованими в одну сторону, які служать для фіксування платформи 2 у верхнім положенні Прорізи 10 втулки 6 утворюють гострі кути з канавками 9 корпуса 1 Усередині подавальної втулки 3 розміщена рухлива в осьовому напрямку платформа 2, зв'язана з прорізами 10 втулки 6 і канавками 9 корпуса 1, щонайменше, трьома виступами - шипами 11 На платформі 2 нерухомо закріплена штемпельна подушечка 4 Кришка 6 оснащена шарнірно закріпленою на осі 7 ручкою 8 Дно корпуса 1 має зовнішнє поглиблення 14 для розміщення зразка штампа 60230 Комп'ютерна верстка Н Лисенко Підписано до друку 06 10 2003 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Postmark

Назва патенту російською

Ручной штемпель

МПК / Мітки

МПК: B41K 1/00

Мітки: штемпель, ручний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-60230-ruchnijj-shtempel.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ручний штемпель</a>

Подібні патенти