Пристрій для перетворення енергії вітру у корисну механічну енергію

Номер патенту: 55739

Опубліковано: 27.12.2010

Автор: Сопільняк Володимир Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для перетворення енергії вітру у корисну механічну енергію, який складається з опори з валом, розміщеним усередині неї, та циліндричного корпусу, нижня основа якого рухомо закріплена на опорі, ротора з лопатями, розміщеного всередині корпусу та жорстко з'єднаного з валом, а також механізму стабілізації частоти обертання, який відрізняється тим, що корпус додатковомає направляючий хвіст, нерухомо закріплений на його верхній основі ззовні, у бічній поверхні корпусу виконано два вхідних отвори для потрапляння потоку вітру у корпус та вихідний отвір для виходу вітру з корпусу.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що механізм стабілізації частоти обертання виконаний у вигляді направляючого клапана, рухомо прикріпленого до внутрішньої бічної поверхні корпусу біля одного з вхідних отворів.

Текст

1. Пристрій для перетворення енергії вітру у корисну механічну енергію, який складається з опори з валом, розміщеним усередині неї, та циліндричного корпусу, нижня основа якого рухомо закріплена на опорі, ротора з лопатями, розміщеного всередині корпусу та жорстко з'єднаного з 3 Суть корисної моделі. Пристрій для перетворення енергії вітру у корисну механічну енергію, який складається з опори з валом, розміщеним усередині неї, та циліндричного корпусу, нижня основа якого рухомо закріплена на опорі, ротора з лопатями, розміщеного всередині корпусу та жорстко з'єднаного з валом, а також механізму стабілізації частоти обертання, який відрізняється тим, що корпус додатково має направляючий хвіст, нерухомо закріплений на його верхній основі ззовні, у бічній поверхні корпусу виконано два вхідних отвори для потрапляння потоку вітру у корпус та вихідний отвір для виходу вітру з корпусу. В переважному варіанті механізм стабілізації частоти обертання виконаний у вигляді направляючого клапана, рухомо прикріпленого до внутрішньої бічної поверхні корпусу біля одного з вхідних отворів, частково перекриваючи його, що дає можливість змінювати напрям потоку вітру, що потрапляє через зазначений вхідний отвір. В інших випадках механізм стабілізації частоти обертання може мати іншу конструкцію. Вал, що обертається, може бути під'єднаний до електрогенератора чи будь-якого іншого пристрою, що потребує механічної енергії. Технічною задачею, на вирішення якої спрямований пристрій, що заявляється на реєстрацію в якості корисної моделі, є досягнення більшої швидкості обертання ротора при менших швидкостях вітру. Технічним результатом є зменшення втрат вітру, підвищення ККД пристрою за рахунок збільшення корисного впливу повітряних мас на ротор. Графічна частина пояснює суть корисної моделі. На Фіг.1 схематично зображено ротор 1 з лопатями 2. На Фіг.2 схематично зображено корпус 3 пристрою з направляючим хвостом 4, що закріплений на верхній основі корпусу 3. Нижня основа корпусу 3 рухомо закріплена на опорі 5 всередині якої роз 55739 4 ташований вал 6, що обертається. У бічній поверхні корпусу виконано основний вхідний отвір 7, допоміжний вхідний отвір 8 та вихідний отвір 9. На Фіг.3 схематично зображено пристрій для перетворення енергії вітру у корисну механічну енергію (вигляд зверху у розрізі). У корпусі 3, у бічній поверхні якого виконано основний вхідний отвір 7, допоміжний вхідний отвір 8 та вихідний отвір 9, розташований ротор 1 з лопатями 2. До внутрішньої бічної поверхні корпусу 3 біля допоміжного вхідного отвору 8 рухомо прикріплено направляючий клапан 10. Опис пристрою у робочому стані. Вітер впливає на направляючий хвіст 4 корпусу 3 та розвертає його таким чином, щоб потік вітру потрапляючи у корпус 3 через основний вхідний отвір 7 та допоміжний вхідний отвір 8, впливав на лопаті 2 ротора 1 в одному напрямі, обертаючи його разом з валом 6, та виходив через вихідний отвір 9 (див. Фіг.3). У випадку, якщо швидкість вітру занадто велика (і, відповідно, частота обертання ротора перевищує допустиму величину), направляючий клапан 10 стає у положення, як на Фіг.4 та направляє потік вітру, що потрапляє у корпус 3 через додатковий вхідний отвір 8 таким чином, що зазначений потік вітру впливав на лопаті 2 ротора 1 у протилежному (некорисному) (порівняно з напрямом впливу на них потоку вітру, що потрапляє у корпус 3 через основний вхідний отвір 7) напрямі, тим самим зменшуючи (стабілізуючи) частоту обертання ротора 1. Зміна положення направляючого клапана 10 може відбуватися, наприклад, за допомогою електромагніта при надходженні відповідного сигналу від пристрою вимірювання частоти обертання ротора. Запропонована конструкція за рахунок корпусу дозволяє зменшити втрати вітру, збільшити корисний влив повітряних мас на ротор та збільшити у такий спосіб ККД пристрою. 5 55739 6 7 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 55739 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for conversion of wind energy to useful mechanical energy

Автори англійською

Sopilniak Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Устройство для преобразования энергии ветра в полезную механическую энергию

Автори російською

Сопильняк Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: F03D 3/00

Мітки: енергії, енергію, пристрій, перетворення, корисну, вітру, механічну

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-55739-pristrijj-dlya-peretvorennya-energi-vitru-u-korisnu-mekhanichnu-energiyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для перетворення енергії вітру у корисну механічну енергію</a>

Подібні патенти