Спосіб лікування запальних, дегенеративно-дистрофічних захворювань м’яких і твердих тканин щелепно-лицевої ділянки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування запальних, дегенеративно-дистрофічних захворювань м'яких і твердих тканин щелепно-лицевої ділянки, що включає місцеве застосування впливу постійного магнітного поля на зону патологічного вогнища, біологічно активні точки, рефлекторні зони Захар'їна-Геда на 1 годину на добу протягом 10-14 днів, який відрізняється тим, що попередньо проводять вимірювання порогової величини магнітної індукції на стороні, протилежній прикладанню магніту, та за умови величини магнітної індукції не менше порогового рівня (≤1 мТл) призначають магнітотерапію.

Текст

Спосіб лікування запальних, дегенеративнодистрофічних захворювань м'яких і твердих тканин 3 Відомий спосіб використання неодимового магніту [7] для лікування захворювань ЩЛД (прототип), який передбачає прикладання магнітного аплікатора з індукцією 240мТл на БАТ, на патологічне вогнище, рефлекторні зони Захар'їна-Геда або проекцію хворого СНЩС на 1 годину на добу протягом 10-14 днів, але в цьому способі не враховують глибини проникнення магнітного поля у тканини ЩЛД, що не забезпечує достатньо ефективного лікування при захворюваннях щелепнолицевої ділянки. У магнітотерапевтичній практиці використовують два види впливу магнітного поля: локальне на патологічне вогнище, БАТ, рефлекторні зони Захар'їна-Геда та загальне - на весь організм пацієнта в цілому. Ці види впливу не можна різко розмежовувати, оскільки організм - цілісна система і будь-який місцевий вплив обов'язково ініціює рефлекторні механізми, що забезпечує тим самим формування відповідної реакції центральних регуляторних механізмів, хоча в цілому ця відповідь слабша, ніж при загальному впливі. При локальному застосуванні магнітного поля вплив чиниться на конкретну анатомічну ділянку і в даному випадку магніти місцевої дії більш зручні та ефективні. Зважаючи на відносно незначну давність використання неодимових магнітів у медицині, в літературі не зустрічається відомостей про глибину проникнення магнітного поля в тканини ЩЛД. Це питання залишається актуальним, оскільки деталізація біотропних параметрів неодимового магніту дасть можливість його більш широкого та обґрунтованого застосування з лікувальною метою в стоматології. Відомо, що органи та системи організму не однаково реагують на дію магнітного поля в силу своїх різних електричних і магнітних властивостей, відмінностей мікроциркуляції, метаболізму, стану нейрогуморальної циркуляції [4, 5, 8]. Магнітне поле з індукцією 1мТл викликає порогові зміни в тканинах, які обумовлюють початкову терапевтичну дію. В зв'язку з цим відстань від джерела до об'єкта, на якому магнітна індукція падає до 1мТл, прийнято позначати як глибину проникаючої дії магнітного поля даного джерела [4, 5]. Крім того, розташування на поверхні тіла магніту з лікувальною метою має певні обмеження, які залежать від його типу і форми (кільце, диск тощо), сили та форми його магнітного поля, стану зовнішньої поверхні корпуса, в якому розташований магніт, а також стану враженої ділянки поверхні тіла, яка визначається можливістю чи неможливістю фізичного контакту із корпусом магніту, або глибиною розташуванням патологічного вогнища у тканинах. Наприклад, величина магнітної індукції неодимових магнітів різної форми і сили при проходженні через товщу нігтьової фаланги І пальця кисті людини зменшується за нелінійним законом по-різному: для великого магніту (240мТл) - до 30мТл (ослаблення складає 70%), для малого магніту (150мТл) - до 3,6мТл (ослаблення складає 96,4%). Окремі параметри великого магніту: на поверхні магніту +221мТл (полюс N), -180мТл (полюс S); на відстані 23мм - 10мТл; на відстані 14мм - 50мТл; на відстані 7мм - 102мТл. 54603 4 Досягнення стабільного лікувального ефекту можливе тільки при стійкості параметрів магнітного поля в зоні патологічного вогнища, але не менше мінімального порогового рівня, який вважається лікувальним для даного типу патології. У цьому випадку можна застосувати певні методики його циклічного впливу впродовж процесу лікування залежно від стану патологічного вогнища, виду захворювання тощо. Спосіб, що заявляється, вирішує задачу підвищення ефективності лікування запальних, дегенеративно-дистрофічних захворювань м'яких і твердих тканин ЩЛД, за рахунок додаткового врахування глибини проникнення магнітного поля. Технічний результат, отриманий від вирішення задачі, полягає в покращенні функціональних та анатомічних результатів лікування пацієнтів із запальними, дегенеративно-дистрофічними захворюваннями м'яких і твердих тканин ЩЛД. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі що включає місцеве застосування впливу постійного магнітного поля на зону патологічного вогнища, біологічно активні точки, рефлекторні зони Захар'їна-Геда на 1 годину на добу протягом 10-14 днів, згідно корисної моделі попередньо проводять вимірювання порогової величини магнітної індукції на стороні, протилежній прикладанню магніту та за умови величини магнітної індукції не менше порогового рівня (≤1мТл) призначають магнітотерапію. Спосіб, що заявляється, застосовують наступним чином: (на прикладі магніту із неодимового сплаву з індукцією магнітного поля 240мТл): магнітний аплікатор обробляють антисептичним розчином, прикладають до відповідної ділянки обличчя чи ротової порожнини та фіксують за допомогою руки чи лейкопластиря, а вимірювальний зонд мілітесламетра ТПУ-02 (виробництво ЗАТ «НПЦентр», м. Москва), після попередньої антисептичної обробки, розміщують на протилежній стороні ділянки. Вимірювання проводять за нормальних умов, діапазон вимірювання приладу 0,01-1999мТл. Вимірювання у різних ділянках ЩЛД проводять за наступними методиками. Для скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС): магніт на шкірі в проекції СНЩС, вимірювальний зонд - у порожнині рота біля внутрішньої поверхні виросткового відростка нижньої щелепи (н/щ) ближче до шийки. Значення магнітної індукції - 4,2мТл. Для н/щ у ділянці підборіддя: - вимірювальний зонд на шкірі, магніт - у порожнині рота на внутрішній поверхні альвеолярного паростка н/щ у проекції коренів 31,41 зубів. Значення магнітної індукції після проходження через товщу тканин: у ділянці підборідної складки 15мТл, у ділянці підборіддя - 5мТл, у центральній частині підборіддя по краю щелепи - 2мТл; - магніт на шкірі підпідборідної ділянки, вимірювальний зонд - на шкірі підборідної ділянки. Значення магнітної індукції - 4мТл; - вимірювальний зонд у порожнині рота на слизовій зовнішньої поверхні альвеолярного паростка в проекції коренів 33,32 та 42,43 зубів, маг 5 ніт - на внутрішній поверхні альвеолярного паростка н/щ. Значення магнітної індукції - 36мТл. Для кута н/щ: - магніт на шкірі, вимірювальний зонд - у порожнині рота на внутрішній поверхні кута н/щ. Значення магнітної індукції - 3,2мТл; - вимірювальний зонд у порожнині рота на слизовій зовнішньої поверхні альвеолярного паростка в проекції коренів 36,37 та 46,47 зубів, магніт - на внутрішній поверхні тіла н/щ у ділянці коренів даних зубів. Значення магнітної індукції 16мТл. Для в/щ: - магніт у порожнині рота на слизовій зовнішньої поверхні альвеолярного паростка в проекції коренів 13,14 та 16,17 зубів, вимірювальний зонд у порожнині рота на внутрішній поверхні альвеолярного паростка. Значення магнітної індукції відповідно 31мТл і 34мТл; - магніт в порожнині рота на слизовій переднього відділу піднебіння, вимірювальний зонд шкіра основи носа. Значення магнітної індукції 3,7мТл. Для тіла виличної кістки: магніт на шкірі в ділянці виличної кістки, вимірювальний зонд - у порожнині рота на слизовій в проекції тіла виличної кістки. Значення магнітної індукції після проходження через товщу тканин (шкіра-кістка-слизова) - 12мТл. Для носа: магніт на правій бічній поверхні носа, вимірювальний зонд - на лівій. Значення магнітної індукції після проходження магнітного поля через шкіру та хрящі - 4,5мТл, через кістку 4,0мТл. Для вуха: магніт на передній поверхні вушної раковини, вимірювальний зонд - на задній поверхні. Значення магнітної індукції в ділянці мочки 119мТл, при проходженні через шкіру та хрящ 80мТл. Для хребців шиї: магніт на шкірі задньої поверхні шиї в проекції остистих відростків хребців, вимірювальний зонд - на передній та боковій поверхні шиї поперемінно. Значення магнітної індукції відповідно - 0,2мТл та 0,6мТл. Для м'яких тканин ЩЛД: - щічна ділянка: магніт на слизовій оболонці щоки, вимірювальний зонд - на шкірі щоки. Значення магнітної індукції різні залежно від щільності прилягання магніту до тканин: при звичайному контакті - 44мТл, при максимальному притисканні 71мТл; - язик: вимірювальний зонд на слизовій оболонці верхньої поверхні язика, магніт - на нижній. Значення магнітної індукції -73мТл; - нижня, верхня губа: магніт на шкірі губи, вимірювальний зонд -у присінку ротової порожнини на слизовій оболонці губи. Значення магнітної індукції - 73мТл. При отриманні значення величини магнітної індукції не менше порогового рівня (≤1мТл) вважають за доцільне призначати курс магнітотерапії по 1 годині на добу протягом 10-14 днів. Клінічний приклад використання способу, що заявляється. 54603 6 Хвора Н., 27 років, знаходилась на лікуванні в стоматологічній клініці НМУ імені О.О. Богомольця з діагнозом артроз правого СНЩС, больовий синдром. У клініці хворій було проведено комплексне лікування з використанням магнітотерапії неодимовим магнітом з індукцією магнітного поля 240мТл. Для встановлення порогового значення терапевтичної дії даного магнітного аплікатора, перед початком лікування магніт прикладали до поверхні шкіри в проекції лівого СНЩС і фіксували за допомогою руки, вводили вимірювальний зонд мілітесламетра в порожнину рота ближче до шийки виросткового відростка н/щ. Вимірювали значення магнітної індукції після проходження магнітного поля через товщу тканин (шкіра-суглобслизова), що становило 4,2мТл. При отриманні даного значення, порівнювали його із мінімальним значенням терапевтичної дії магнітного поля (≥1мТл) і вважали за доцільне призначати курс магнітотерапії по 1 годині на добу протягом 10-14 днів. Пацієнтка відмітила поступове зменшення болю після першого сеансу, повне його зникнення після 10 сеансів, знеболюючий ефект зберігався протягом 6-8 годин після 2-3 процедур, а через 6 процедур - майже 20-24 години. Спосіб, що заявляється, апробовано на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця. У всіх випадках отримано добрі функціональні та анатомічні результати, що підтверджуються клінічними, рентгенологічними, лабораторними методами дослідження. Література: 1. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: Учебник. - М, 1996. - 480с. 2. Калужская С.М. Сравнительная эффективность различных комплексов физиотерапии в лечении переломов нижней челюсти. Автореф. дис. ... к.мед.н. - М., 1993 - 19с. 3. Макаренков В.В. Прогнозирование, профилактика воспалительных осложнений переломов нижней челюсти с использованием инфракрасного и магнитолазерного излучения. Автореф. дис. ... к.мед.н. - Смоленск, 1996 - 17с. 4. Магнитобиология и магнитотерапия в медицине: Сб. науч. тр. - Витебск, 1980. - 180с. 5. Сучкова Ж.В. Аппараты для локальной магнитотерапии (методическое пособие) // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2005. - №2 - с.39-46. 6. Березовская Н.А., Биняшевский Э.В. Особенности течения репаративного остеогенеза в дырчатом дефекте нижней челюсти в условиях воздействия магнитного поля // Стоматология 1985 - №20 - с.75-78. 7. Воловар О.С., Тімощенко Н.М. Спосіб діагностики та лікування порушень функціонального стану периартикулярних тканин при захворюваннях скронево-нижньощелепного суглоба. - Патент України №32472 від 12.05.2008 по класах А61В5/05, A61N2/00 на корисну модель. Бюлетень «Промислова власність». - 2008. - №9. 8. Буренок Ю.А., Карабень И.Н., Матяш М.Н. Применение магнитных полей и магнитолазерной терапии в неврологической практике // Физиотера 7 54603 пия, бальнеология и реабилитация. - 2005. - №3 с.33-37. 9. Бессонов Б.Г., Алферов А.Т. Устройство для воздействия постоянными магнитами из гер Комп’ютерна верстка О. Рябко 8 мания или его сплавов на БАТ в виде магнитных дисков: А.с. 0224193 СССР, А61Н39/08/ №0229200; Заявл. 15.10.89; Опубл. 30.06.90, Бюл. №12. - 2с. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating inflammatory degenerative-dystrophic diseases of soft and hard tissues of maxillofacial area

Автори англійською

Volovar Oksana Stepanivna, Malanchuk Vladyslav Oleksandrovych, Kryzhanivska Oksana Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ лечения воспалительных, дегенеративно-дистрофических заболеваний мягких и твердых тканей челюстно-лицевой области

Автори російською

Воловар Оксана Степановна, Маланчук Владислав Александрович, Крижановская Оксана Александровна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/05, A61N 2/00

Мітки: спосіб, м'яких, запальних, тканин, ділянки, твердих, лікування, захворювань, дегенеративно-дистрофічних, щелепно-лицевої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-54603-sposib-likuvannya-zapalnikh-degenerativno-distrofichnikh-zakhvoryuvan-myakikh-i-tverdikh-tkanin-shhelepno-licevo-dilyanki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування запальних, дегенеративно-дистрофічних захворювань м’яких і твердих тканин щелепно-лицевої ділянки</a>

Подібні патенти