Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Транспортний засіб для перевезення довгомірних вантажів, що містить тягач, причіп, рами, із шарнірно встановленими на них основами поворотних коників, із стійками та гнучкими зв'язками, механізми переміщення вантажу з тяговими лебідками, що забезпечені силовими тросами, та блок управління, який відрізняється тим, що всі стійки коників виконані відкидними, тягові лебідки, зв'язані з приводом і розташовані на осях відкидних стійок, а механізми переміщення вантажу з тяговими лебідками сполучені з блоком управління.

2. Транспортний засіб для перевезення довгомірних вантажів по п. 1, який відрізняється тим, що коники забезпечені додатковими гнучкими зв'язками, одним кінцем закріпленими за основу коників, а другим - за тягові троса.

Текст

1 Транспортний засіб для перевезення довгомірних вантажів, що містить тягач, причіп, рами, із шарнірно встановленими на них основами поворотних коників, із стійками та гнучкими зв'язками, механізми переміщення вантажу з тяговими лебідками, що забезпечені силовими тросами, та блок управління, який відрізняється тим, що всі стійки коників виконані відкидними, тягові лебідки, зв'язані з приводом і розташовані на осях відкидних стійок, а механізми переміщення вантажу з тяговими лебідками сполучені з блоком управління 2 Транспортний засіб для перевезення довгомірних вантажів по п 1, який відрізняється тим, що коники забезпечені додатковими гнучкими зв'язками, одним кінцем закріпленими за основу коників, а другим - за тягові троса Винахід відноситься до машинобудування, а точніше до транспортних засобів для перевезення довгомірних вантажів, наприклад, труб, турбобурів, прокату, круглого лісу і т п Відомий транспортний засіб для перевезення довгомірних вантажів, який містить раму, на якій установлений принаймні один коник, одна зі стійок якого відкидна, що має основу, на кінцях якої закріплені одна жорстко, а інша шарнірно вертикальні стійки, і рухливу балку, один кінець якої шарнірно з'єднаний з верхньою частиною жорстко закріпленої стійки, що постачено з'єднаної одним кінцем з вільним кінцем балки гнучкою тягою, що сполучена через блок, встановлений на нижній частині шарнірно закріпленої стійки, а іншим кінцем закріпленої на рамі транспортного засобу Крім того, на нижній частині шарнірно закріпленої стійки встановлений натискний ролик для взаємодії з гнучкою тягою (див, наприклад, а с SU №1266772А1, кл В60РЗ/40, заявл 18 06 85, опубл 30 10 86, Бюл №40) гомірних вантажів, що містить раму, шарнірно встановлене на ній основа коника з нерухомою стійкою з одного торця і рухливий з іншого, остання зв'язана за допомогою гнучкої тяги з поворотною важелю, механізм переміщення вантажу з тяговою лебідкою постачений силовим тросом, що через направляючі блоки з'єднаний з рамою, у якому поворотний важіль виконаний Г-образним і шарнірно з'єднаний довгим кінцем з рамою, а коротким - з одного торця за допомогою ролика, розміщеного на ньому з направляючої, виконаної на основі коника, а з іншого торця зв'язаний із гнучкою тягою, при цьому зовнішня сторона верхньої частини рухливої стійки постачена опорною п'ятою (див,, наприклад, ас SU №1141027А, кл В60РЗ/40, заявл 10 12 82, опубл 23 02 85, Бюл №7) Загальними ознаками відомого і пристрою, що заявляється, є причіп, рами, із шарнірно встановленими на них основами поворотних коників, із стійками та гнучкими зв'язками, механізми переміщення вантажу з тяговими лебідками, що забезпечені силовими тросами, та блок управління До недоліків відомого пристрою варто віднести недостатні експлуатаційні його можливості внаслідок здійснення навантаження і розвантаження вантажу тільки на одну сторону, що створює незручності та знижає продуктивність засобу Крім того, вимога завантажування відразу всього вантажу вимагає використання метало- та енергоєм Загальними ознаками відомого і пристроїв, що заявляється, є рама, коник, що має основу, стійки і гнучкі тяги Недоліком відомого пристрою є низькі експлуатаційні можливості через навантаження і розвантаження вантажу тільки через одну сторону Найбільш близьким по технічній сутності до пропонованого є відомий навантажувальний пристрій транспортного засобу для перевезення дов ю ю СО Ю 53575 них тягових механізмів, що підвищує енерговитрати В основу винаходу поставлена задача удосконалення транспортного засобу для перевезення довгомірних вантажів, у якому за рахунок нового конструктивного виконання коників, і іншого розташування елементів, забезпечується навантаження і розвантаження вантажу на обидві сторони і зниження метало-та енергоємності, що дозволяє підвищити експлуатаційні можливості транспортного засобу і знизити енерговитрати Поставлена задача досягається тим, що в транспортному засобі для перевезення довгомірних вантажів, що містить причіп, рами, із шарнірно встановленими на них основами поворотних коників, із стійками та гнучкими зв'язками, механізми переміщення вантажу з тяговими лебідками, що забезпечені силовими тросами, та блок управління, ВІДПОВІДНО до винаходу, всі стійки коників виконані відкидними, тягові лебідки, зв'язані з приводом і розташовані на осях відкидних стійок, а механізми переміщення вантажу з тяговими лебідками сполучені з блоком управління Крім того, коники забезпечені додатковими гнучкими зв'язками, одним кінцем закріпленими за основу коників, а другим - за тягові троса Від прототипу винахід, що заявляється, відрізняється тим, що всі стійки коників виконані відкидними, тягові лебідки, зв'язані з приводом і розташовані на осях відкидних стійок, а механізми переміщення вантажу з тяговими лебідками сполучені з блоком управління Крім того, коники забезпечені додатковими гнучкими зв'язками, одним кінцем закріпленими за основу коників, а другим за тягові троса У результаті використання винаходу, що заявляється, забезпечується одержання технічного результату, що полягає в забезпеченні навантаження і розвантаження вантажу на обидві сторони і зниженні метало-та енергоємності Між суттєвими ознаками винаходу, що заявляється, і технічним результатом, що досягається, існує наступний причинно-наслідковий зв'язок Виконання всіх стійок поворотних коників відкидними та те, що тягові лебідки, зв'язані з приводом і розташовані на осях відкидних стійок, у сукупності з іншими елементами транспортного засобу для перевезення довгомірних вантажів дозволяє завантажувати і розвантажувати вантаж на обидві сторони При цьому, пропонований засіб дозволяє також здійснювати навантаження і розвантаження вантажу частинами, за 2 - 4 рази, що дозволяє використовування тягових механізмів малої метало- та енергоємності Забезпечення коників додатковими гнучкими зв'язками, що одним кінцем закріплені за основу коників, а другим - за тягові троса, підвищує зручність експлуатації при здійсненні навантаження і розвантаження вантажу в обмежено-доступних умовах У цілому, ВІДМІТНІ ознаки транспортного засобу для перевезення довгомірних вантажів, що заявляється, є суттєвими і необхідними для досягнення нового технічного результату забезпеченні навантаження і розвантаження вантажу на обидві сторони і зниженні метало-та енергоємності За наявними в заявників відомостями сукупність суттєвих ознак, що характеризують суть винаходу, що заявляється, не відома з рівня техніки, що дозволяє зробити висновок про ВІДПОВІДНІСТЬ винаходу критерію "новизна" На думку заявників для фахівця в області конструювання транспортних засобів для перевезення довгомірних вантажів суть винаходу, що заявляється, не випливає явно з рівня техніки, тому що з нього не виявляється сукупність суттєвих ознак і и вплив на технічний результат, який досягається, що дозволяє зробити висновок про ВІДПОВІДНІСТЬ пристрою, що заявляється, критерію "винахідницький рівень" Транспортний засіб для перевезення довгомірних вантажів, що заявляється, може бути багаторазово використаний в машинобудуванні з одержанням очікуваного технічного результату, що дозволяє зробити висновок про ВІДПОВІДНІСТЬ винаходу критерію "промислова застосовність" Використання суттєвих ВІДМІТНИХ ознак транспортного засобу для перевезення довгомірних вантажів, що заявляється, у сукупності з відомими, підвищує його експлуатаційні можливості і знижує енерговитрати Суть винаходу пояснюється кресленнями, де на фіг 1 зображений транспортний засіб для перевезення довгомірних вантажів, що заявляється, загальний вигляд, на фіг 2 - схема обв'язки довгомірного вантажу, на фіг 3 - схема завантаження довгомірного вантажу, а на фіг 4 - схема розвантаження довгомірного вантажу Пропонований транспортний засіб для перевезення довгомірних вантажів містить тягач 1, причіп 2, рами, у тому числі надрамники 3, із шарнірно встановленими на них основами 4 коників 5 зі стійками 6, механізми переміщення вантажу з тяговими лебідками 7, забезпеченими силовими тросами 8 Усі СТІЙКИ 6 коників 5 виконані відкидними з тяговими лебідками 7, зв'язаними з приводом і розташованими на осях відкидних стійок 6 Блок управління з пультом 9 призначений для контролю і управління роботою механізмів завантаження - розвантаження вантажу Крім того, коники 5 можуть бути забезпечені додатковими гнучкими зв'язками, одним кінцем закріпленими за основу 4 коників 5, а другим - за тягові троса 8 Тягач 1 містить базове шасі, наприклад Урал 4320, на якому змонтоване устаткування для перевезення довгомірних вантажів, що містить раму з над рамником З з поворотним коником 5 і захисним огородженням У передній частині рами 3 тягача 1 розташована робоча площадка оператора з блоком управління та пультом 9, що розташована ліворуч по ходу тягача 1, а також генератор 10 із приводом від коробки додаткового добору потужності базового шасі По краях горизонтальної балки коника розташовані тягові лебідки 7 із приводом через ланцюгові передачі і черв'ячно-циліндричний редуктор від електродвигуна, наприклад потужністю З квт Причіп 2 містить шасі, рами з надрамниками З, поворотний коник 5, що цілком уніфікований з коником 5 тягача, кожух з дишлем 11, а також пнемой електроустаткування 12 Коник 5 являє собою поворотний пристрій, через опорну поверхню яко 53575 го навантаження від розміщеного на ньому вантажу передається на раму тягача 1 Кожний поворотний коник містить основу 4 і дві ВІДКИДНІ стійки 6 з поворотними роликами 3 на вільних кінцях У стійках змонтовані барабани тягових лебідок 7, що призначені для намотування тягових канатів 5 з гаками на вільних кінцях Канати призначені для підтягування труб по знімним накатним балкам 13 при завантаженні, для їх зштовхування при розвантаженні чи ПІДЙОМІ, для опускання поворотних стійок 6, обв'язки пакета, наприклад труб, при транспортуванні і допоміжному утриманні стійок в у транспортному положенні Привід барабанів здійснюється через ланцюгову передачу від редуктора з електроприводом, розташованого в основі коника 5 У вертикальному положенні стійки 6 фіксуються за допомогою храпового механізму Важелі управління храповими механізмами і приводом барабанів розташовані на основі коника таким чином, що управління храповим механізмом і барабаном лівої стійки здійснюється з боку правої стійки і навпаки Транспортний засіб для перевезення довгомірних вантажів, що пропонується, працює таким чином Перед початком роботи транспортного засобу роблять ПІДГОТОВЧІ роботи, включаючи необхідні силові механізми Для здійснення навантаження вантажу (див фігЗ) стійки 6 встановлюють у вертикальному положенні і фіксують одним з відомих способів Накатні балки 13 фіксують у робоче положення З пульта управління здійснюють керування лебідками 7 Для здійснення навантаження виключають лебідки 7 у стійках 6 з боку, протилежному навантаженню (стійках 6(А)) Лебідки 7 у стійках 6, що відкидаються, (стійках Б) залишають включеними ВІДЧІПЛЮЮТЬ гаки тросів 8 стійок 6 (А) від серіг стійок 6 (Б) і відключають храпові пристрої стійок 6 (Б) На пульті управління включають розмотування троса 8, при цьому стійки 6 (Б) відкидаються ВІДЧІПЛЮЮТЬ гаки тросів стійок 6 (Б) від серіг стійок 6 (А) Далі включають лебідки в стійках 6 (А), відключивши одночасно лебідки 7 у стійках 6 (Б) Розмотують канати стійок 6 (А) на необхідну довжину, при цьому канат повинний бути в натягнутому стані Зачіпають весь вантаж чи його частину, намотують трос 8 по сигналу з пульта управління 9 і затягують вантаж по накатним балкам 13 Після завантаження зачіпають гак троса 8 стійки 6 (Б) за серьгу стійки 6 (А) Потім виключають лебідку стійки 6 (А) и включають лебідку стійки 6(Б) 3 пульта управління здійснюють намотування троса 8 і підняття стійок, фіксуючи їх у вертикальному положенні за допомогою храпових пристроїв Зачіпають гаки стійок А за рим-болти і небагато розмотують трос 8, тим самим послабляючи натяг тросів піднятих стійок Виключають усі лебідки 7 і затягують троса 8 навколо вантажу (див фіг 2) Симетричне розташування вантажу забезпечується поперемінним включенням чи відключенням ВІДПОВІДНИХ лебідок 7 Після ЦЬОГО знімають накатні балки 13, закріплюють їх на платформі тягача 1 і виключають генератор 10 Для розвантаження вантажу (див фіг 4) здійснюють ПІДГОТОВЧІ роботи, включаючи необхідні силові механізми, аналогічно навантажувальним роботам Потім З пульта управління 9 здійснюють розмотування тросів 8, послабивши їхній натяг Перечіпляють троса 8 стійок 6 (А) на рим-болти упорів у стійок 6(Б) і троса 8 стійок 6(Б) на серьгу стійок 6 (А) Відключають лебідку 7 стійки 6 (А) и шляхом розмотування троса 8 опускають стійку 6 (Б) ВІДЧІПЛЮЮТЬ троса стійок 6(Б) від серги стійок 6 (А) и скидають їх на сторону стійок 6(Б) Включають лебідки 7 стійок 6 (А) Кілька разів короткочасно здійснюючи намотування троса 8, поступово збільшують натяг тросів стійок 6 (А) у результаті чого відбудеться поштучне скидання вантажу, що підвищує експлуатаційні можливості пропонованого транспортного засобу Потім з пульта управління 9 розмотують трос 8, послабляючи натяг тросів стійок 6 (А) и перечіпляють їх на серги стійок 6(Б) Шляхом намотування троса 8 піднімають стійки 6 (Б) до моменту скидання храпових пристроїв і зачіпають троса 8 стійок 6 (Б) за серги стійок 6 (А) Після ЧОГО відключають лебідки 7 (А), намотуванням троса стягають стійки 6 за допомогою тросів 8 стійок 6 (Б) Потім знімають накатні балки 13, закріплюють їх на платформі тягача 1 і виключають генератор 10 Таким чином, завантаження і розвантаження довгомірного вантажу механізоване шляхом його переміщення з можливістю його навантаження і розвантаження в обидва боки за допомогою тросів по похилим металевим накатним балках, що підвищує зручність експлуатації пропонованого транспортного засобу Заявлений транспортний засіб для перевезення довгомірних вантажів при використанні дозволяє підвищити експлуатаційні можливості транспортного засобу і знизити енерговитрати за рахунок здійснення навантаження - розвантаження на обидві сторони і можливості використання тягового устаткування малої метало-1 енергоємності По даному винаходу виготовлений дослідний зразок, що пройшов випробування, які підтвердили його працездатність і одержання очікуваного технічного результату і позитивного ефекту Запропонований транспортний засіб для перевезення довгомірних вантажів може знайти широке застосування в різних галузях народного господарства для перевезення різних видів довгомірних вантажів 53575 ІІ 2 # З 5 Фіг Л ФІг.2 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Vehicle fortransportation of lengthy loads

Автори англійською

Mykhailov Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Транспортное средство для перевозки длинномерных грузов

Автори російською

Михайлов Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: B60P 3/40

Мітки: вантажів, транспортний, перевезення, засіб, довгомірних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-53575-transportnijj-zasib-dlya-perevezennya-dovgomirnikh-vantazhiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Транспортний засіб для перевезення довгомірних вантажів</a>

Подібні патенти