Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Цвяховий автомат, який містить розташовані в корпусі і кінематично зв'язані між собою механізм висадження, що включає пуансони попереднього і остаточного висадження, механізм різання, механізм подачі дроту, що містить пристрій для захоплювання дроту, механізм затискання, що включає матричний блок з затискними матрицями, механізм пересування матричного блока і механізм виправлення, який відрізняється тим, що він містить механізм додаткової подачі дроту з пристроєм для захоплювання, кінематично зв'язаний з рештою механізмів автомата, а робоча поверхня пуансона попереднього висадження виконана у вигляді вільної площини, розташованої перпендикулярно осі подачі дроту.

Текст

Цвяховий автомат, який містить розташовані в корпусі і кінематично зв'язані між собою механізм висадження, що включає пуансони попереднього і остаточного висадження, механізм різання, механізм подачі дроту, що містить пристрій для захоплювання дроту, механізм затискання, що включає матричний блок з затискними матрицями, механізм пересування матричного блока і механізм виправлення, який відрізняється тим, що він містить механізм додаткової подачі дроту з пристроєм для захоплювання, кінематично зв'язаний з рештою механізмів автомата, а робоча поверхня пуансона попереднього висадження виконана у вигляді вільної площини, розташованої перпендикулярно осі подачі дроту Винахід відноситься до ковальсько-пресових машин, зокрема до устаткування для виготовлення цвяхів Відомий ЦВЯХОВИЙ автомат [1], який містить розташовані в корпусі і кінематичне зв'язані між собою механізм висадження, що включає в себе пуансон висадження, механізм різання, механізм подачі дроту, що включає в себе пристрій для захоплювання, механізм затискання, що включає в себе матричний блок з затискаючими матрицями, механізм виправлення На автоматах цього типу висадження голівки здійснюється за один удар При висаджуванні голівки необхідно дотримуватись співвідношення І / d 2,5 при висадженні заготовка втрачає СТІЙКІСТЬ І голівка, що висаджується, виходить не круглою і не по центру стрижня цвяху Тому за один удар не можна отримати збільшену голівку, де співвідношення І / d > 2,5 формою попередньої голівки цвяха, механізм різання, механізм подачі дроту, що включає в себе пристрій для захоплювання, механізм затискання, що включає в себе матричний блок з затискаючими матрицями, механізм переміщення матричного блока і механізм виправлення В автоматах цього типу на кожний хід висаджувального інструмента матричний блок підставляє під остаточне висадження то одну, то другу гілку дроту, і тому за кожний хід повзуна одержується готовий цвях із збільшеною голівкою Однак, в цих автоматах для отримання точної голівки, яка розташована по центру осі стрижня, необхідно, щоб вісь дроту, яка знаходиться на позиції попереднього висадження, точно співпадала з віссю конуса на пуансоні попереднього висадження В протилежному випадку висаджена попередня голівка буде не по центру осі дроту, а тому і остаточно висаджена голівка буде не по центру В зв'язку з тим, що дріт по черзі стає на позицію попереднього висадження, то досягнути по черзі точного збігу з віссю пуансона попереднього висадження то однієї то другої гілки практично неможливо Причинами цього є 1 Наявність зазорів в напрямляючих і шарнірах механізму затискання при пересуванні матричного блока 2 Наявність пружних деформацій при затисканні дроту в затискаючих матрицях Найбільш близьким до запропонованого автомата є цвяховий автомат [2], який містить розташовані в корпусі і кінематичне зв'язані між собою механізм висадження, що включає в себе пуансони попереднього і остаточного висадження, при цьому робоча поверхня пуансона попереднього висадження виконана у вигляді конуса, розташованого вздовж осі подачі і по формі співпадає з 1 ю C O Ю 53571 З Відстань між двома гілками дроту через похибки у виготовленні не дорівнює ходу матричного блока Окрім того, пуансон попереднього висадження осаджує заготовку з співвідношенням І /d > 2,5 Тому для отримання вірного осаджування нетривкої заготовки робоча поверхня попереднього конуса виконана у вигляді конуса Це значно ускладнює виготовлення пуансона попереднього висадження, а також призводить до забивання конуса металевим пилом і брудом Це знижує надійність роботи і СТІЙКІСТЬ пуансона попереднього висадження В основу винаходу поставлена задача створити такий цвяховий автомат, в якому наявність механізму додаткової подачі і нове виконання пуансона попереднього висадження дозволило б виключити вплив точності положення матричного блока в кожній позиції відносно пуансона попереднього висадження на точність попереднього висадження, а також спростити виготовлення висаджуючого пуансона, підвищити його СТІЙКІСТЬ І за рахунок цього спростити налагоджування, підвищити надійність роботи і точність голівки цвяха Поставлена задача вирішується тим, що в цвяховий автомат, який містить в корпусі кінематично зв'язані між собою механізм висадження, що включає в себе пуансон попереднього і остаточного висадження, механізм різання, механізм подачі дроту, що включає в себе пристрій для захоплювання, механізм затискання, що включає в себе матричний блок з затискаючими матрицями, механізм переміщення матричного блока і механізм виправлення, введений механізм додаткової подачі дроту з пристроєм для захоплення, кінематичне зв'язаний з рештою механізмів автомата, а робоча поверхня пуансона попереднього висадження виконана у вигляді вільної площини, розташованої перпендикулярно осі подачі дроту Наявність механізму додаткової подачі дозволяє заготовку, необхідну для формування голівки цвяха, розподілити на дві частини довжиною 11 і 12 кожна з яких задовольняє співвідношенню 11 / d < 2,5 і 12 / d < 2,5 Перша частина 11 заготовки створюється після відрізання готового цвяха і утворює заготовку для попереднього висадження При цьому в зв'язку з тим, що виконується співвідношення 11 / d < 2,5, то це дозволяє виконувати вільне осаджування без втрати тривкості дроту А це в свою чергу дозволяє змінити форму робочої поверхні пуансона попереднього висадження з конічної на вільну площину, перпендикулярну осі подачі Після попереднього осаджування відбувається розтискання дроту і подача його на розмір 12 другої частини заготовки, яка необхідна для набору об'єму голівки При цьому виконується співвідношення 12 / d < 2,5 Відбувається переміщення матричного блоку на позицію остаточного висадження і ударом пуансона остаточного висадження формується остаточна голівка Виконання робочої поверхні у вигляді вільної площини, перпендикулярної осі подачі дроту дозволяє 1 Виключити вплив похибки стану матричного блока в кожній позиції відносно пуансона попереднього висадження на точність попереднього ви садження, що спрощує налагодження і підвищує точність голівки цвяха 2 Виключити забивання пилом і брудом робочої поверхні пуансона попереднього висадження, тому що відсутній об'єм Це дозволяє підвищити СТІЙКІСТЬ пуансона попереднього висадження і надійність роботи автомата 3 Спростити виготовлення пуансона попереднього висадження, тому що виготовлення площини простіше, ніж виготовлення конуса Суть конструкції автомата пояснюється кресленнями На фіг 1 наданий вигляд збоку схематичного зображення цвяхового автомата з введеним дротом в перерізі позиції, коли матричний блок з затискаючими матрицями зверху, відбувається подача нижнього дроту з остаточно висадженою голівкою, відрізання нижнього цвяха і додаткова подача верхнього дроту з попередньо висадженою голівкою На фіг 2 наданий переріз А - А зображення 1, На фіг 3 наданий вигляд збоку схематичного зображення цвяхового автомата в перерізі позиції, коли матричний блок з затискаючими матрицями зверху, відбувається попереднє висадження голівки нижнього дроту і остаточне висадження верхнього дроту На фіг 4 наданий переріз А - А зображення З, На фіг 5 наданий вигляд збоку схематичного зображення цвяхового автомата в перерізі в позиції, коли матричний блок з затискаючими матрицями знизу, відбувається подача верхнього дроту, відрізання верхнього цвяха і додаткова подача нижнього дроту На фіг 6 наданий переріз А - А зображення 5 На фіг 7 наданий вигляд збоку схематичного зображення цвяхового автомата в перерізі в позиції, коли матричний блок з затискаючими матрицями знизу, відбувається попереднє висадження верхнього дроту і остаточне висадження нижнього дроту На фіг 8 наданий переріз А - А зображення 7 Автомат складається з розташованих в корпусі 1 і кінематичне зв'язаних між собою механізму висадження, який включає в себе пуансон попереднього висадження 2 з робочою площиною 3, перпендикулярною осі подачі, і пуансон остаточного висадження 4 з робочою площиною 5, механізму різання, який включає в себе відрізні ножі 6, механізму подачі дроту, який включає в себе пристрій для захоплення дроту 7, механізм додаткової подачі, який включає в себе пристрій для захоплення дроту 8, механізму затискання, що включає в себе матричний блок 9 з затискаючими матрицями 10 і 11, механізму пересування матричного блока і механізму виправлення Автомат працює таким чином В автомат подається дві гілки дроту В позиції, коли матричний блок 9 знаходиться зверху, нижня гілка дроту разом з остаточно висадженою голівкою в попередньому циклі за допомогою пристрою для захоплювання 7 механізму подачі подається в матричний блок 9 і затискаючі матриці 10 і 11 на розмір , якій дорівнює довжині цвяха L плюс дов 53571 жина заготовки И, необхідна для попереднього відрізає верхній цвях і одночасно формує у нього осаджування Верхній дріт разом із попередньо вістря висадженою голівкою в попередньому циклі за При цьому над площиною матриць залишадопомогою пристрою для захоплювання 8 механіється частина заготовки 11, необхідна для поперезму додаткової подачі подається в матричний блок днього осаджування 9 в затискаючі матриці 10 і 11 на розмір 12, рівний При цьому механізм висадження переміщує довжині заготовки, що недостає для повного набоінструмент висадження вперед і ударяє відразу по ру голівки цвяха При цьому розміри 11 і 12 повинні двом кінцям дроту пуансоном остаточного висабути такими, щоб виконувалась умова сталості дження 4 по попередньо висадженій ГОЛІВЦІ НИЖзаготовки при вільному осаджуванні 11 / d < 2,5 і 12 НЬОГО дроту, висаджуючи тим самим остаточну / d < 2,5 Механізм затискання стискає обидві гілки голівку і пуансоном попереднього висадження 2 по в затискаючих матрицях 10 і 11 Механізм затискінцю дроту верхньої гілки, формуючи тим самим кання на позиції пуансона попереднього висапопередню голівку дження 2 за допомогою двох ножів 6, що сходятьТаким чином за кожний хід висаджувального ся, відрізає нижній цвях і одночасно формує у інструмента можна отримати готовий цвях із збінього вістря При цьому над площиною матриць льшеною голівкою 3 метою збільшення зусилля залишається частина заготовки 11, необхідна для висадження автомат може бути виконаний з однопопереднього осадження Потім механізм висаплковою подачею дження переміщує інструмент висадження вперед В зв'язку з тим, що робоча поверхня пуансона і ударяє одночасно по двом кінцям дроту пуансопопереднього висадження виконана у вигляді віном остаточного висадження 4 за допомогою рольної площини, перпендикулярної осі подачі, не бочої поверхні 5 по попередньо висадженій ГОЛІВЦІ потрібний точний стан матричного блока відносно верхнього дроту, висаджуючи тим самим остаточосі пуансона попереднього висадження на позиції ну голівку і пуансоном попереднього висадження 2 попереднього висадження голівки за допомогою робочої поверхні 3 по кінцю дроту Це спрощує налагодження і підвищує точність нижньої гілки, формуючи тим самим попередню голівки цвяха Крім того виключається забивання голівку Далі матриці 10 і 11 розкриваються, матробочої поверхні металевим пилом і брудом, тому ричний блок 9 йде вниз і тепер верхня гілка дроту що відсутній закритий об'єм, а тому підвищується попадає на позицію пуансона попереднього висаСТІЙКІСТЬ пуансона попереднього висадження і надження Механізм подачі подає верхню гілку дроту дійність роботи автомата Спрощується форма на розмір, що дорівнює довжині цвяха плюс довробочої поверхні пуансона попереднього висажина заготовки, яка необхідна для попереднього дження осадження Механізм додаткової подачі подає ниДжерела інформації, прийняті до уваги під час жню гілку дроту на розмір 12, який дорівнює довекспертизи жині заготовки що недостає для повного набору 1 Холодне об'ємне штампування Довідник під голівки цвяха ред Г А Навроцького Москва, машинобудування, 1973р стор 281 - 285 з мал 9 crop 362 - 366 з мал Механізм затискання затискає обидві гілки в 11, 12 і 13 затискаючих матрицях 10 і 11 Механізм відрізання на позиції пуансона попереднього висадження 2 2 Авторське свідоцтво №1121085 В21СЗ/12 від 1 липня 1984р Цвяховий автомат" Л-А Фіг 2 53571 iL Фіг 6 Д-А Фіг 7 А-А ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Nail machine

Автори англійською

Hural Ivan Hryhorovych

Назва патенту російською

Гвоздевой автомат

Автори російською

Гураль Иван Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B21C 3/12

Мітки: автомат, цвяховий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-53571-cvyakhovijj-avtomat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Цвяховий автомат</a>

Подібні патенти