Спосіб діагностики функціонального класу серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики функціонального класу серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця шляхом ехокардіоскопічного дослідження, який відрізняється тим, що визначають інтегративний ехокардіографічний показник - індекс дисфункції міокарда, як суму усередненого відсоткового показника систолічної функції , діастолічної функції міокарда , ступеня ремоделювання лівого шлуночка  та показника локальної скоротливості міокарда лівого шлуночка  за формулою:

,

де DM - індекс дисфункції міокарда;

Α1 - рівень фракції викиду лівого шлуночка (0 - 4 бали);

B1 - рівень ударного обсягу (0 - 2 бали);

С1 - рівень хвилинного обсягу (0 - 2 бали);

А2 - діастолічне наповнення лівого шлуночка (0 - 4 бали);

B2 - характеристика трансмітрального кровотоку (0 - 2 бали);

С2 - розмір лівого передсердя (0 - 2 бали);

D2 - наявність мітральної регургітації (0 - 4 бали);

Е2 - зміни середнього тиску в легеневій артерії (0 - 2 бали);

A3 - зміни індексу сферичності (0 - 2 бали);

B3 - зміни індексу товщини стінок (0 - 2 бали);

С3 - зміни індексу обсяг/маса міокарда (0 - 2 бали);

А4 - індекс локальної скоротливості лівого шлуночка (0 - 2 бали),

і при значенні індексу дисфункції міокарда від 0 до 20 визначають І функціональний клас серцевої недостатності, при значенні від 21 до 40 - II функціональний клас, при індексі дисфункції міокарда від 41 до 60 діагностують III функціональний клас, а при значенні індексу дисфункції більше 60 одиниць - IV функціональний клас серцевої недостатності.

Текст

Спосіб діагностики функціонального класу серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця шляхом ехокардюскопічного дослідження, який відрізняється тим, що визначають інтегративний ехокардюграфічний показник - індекс дисфункції міокарда, як суму усередненого відсоткового показника систолічної функції міокарда діастол ічної А2+В2 ступеня 14 ремоделювання лівого шлуночка функції А3+В3+С3 6 та показника локальної скоротливості міокарда лівого шлуночка —— за формулою Винахід належить до галузі медицини, а саме до кардіологи та може бути застосований для діагностики функціонального класу серцевої недостатності при ішемічній хворобі серця ВІДОМІ деякі способи діагностування функціонального класу серцевої недостатності при ішемічній хворобі серця Так, засіб діагностування функціонального класу серцевої недостатності за допомогою спіровелоергометрм реалізується шляхом розрахування показника подвійного добутку та показника субмаксимального навантаження та полягає в тому, що за цією класифікацією І ФК відповідає подвійний добуток А, +В, +С, D = M 8 U А 3 +В 3 +С 3 А4 + .100 де DM - індекс дисфункції міокарда, Аі - рівень фракції викиду лівого шлуночка (0 - 4 бали), Ві - рівень ударного обсягу (0 - 2 бали), Сі - рівень хвилинного обсягу (0 - 2 бали), Аг - діастолічне наповнення лівого шлуночка (0 - 4 бали), В>2 - характеристика трансмітрального кровотоку (0 - 2 бали), Сг - розмір лівого передсердя (0 - 2 бали), D2 - наявність мітральної регурптацм (0 - 4 бали), Е.2 - зміни середнього тиску в легеневій артерії (0 2 бали), Аз - зміни індексу сферичності (0 - 2 бали), Вз - зміни індексу товщини стінок (0 - 2 бали), Сз - зміни індексу обсяг/маса міокарда (0 - 2 бали), А4 - індекс локальної скоротливості лівого шлуночка (0 - 2 бали), і при значенні індексу дисфункції міокарда від 0 до 20 визначають І функціональний клас серцевої недостатності, при значенні від 21 до 40 - II функціональний клас, при індексі дисфункції міокарда від 41 до 60 діагностують III функціональний клас, а при значенні індексу дисфункції більше 60 одиниць - IV функціональний клас серцевої недостатності більш за 278 та порогова потужність більш за 125Вт, II ФК - 218 - 277 та 75 - ЮОВт, III - 151 217 та 50Вт, IV - не більш за 150 і менш ніж 25Вт [1] Однак, цей засіб діагностики є достатньо коштовний і потребує велоергометричної установки, а також проба з дозованим фізичним навантаженням буває протипоказана в цієї групі пацієнтів, і тим самим обмежує спроможність використання цього методу діагностики Також є відомим метод діагностики, в якому для визначення використовується тест з 6хвил инною ходьбою, за результатом якого CO Ю CO Ю 53513 відзначається ФК серцевої недостатності (за Ві - рівень ударного обсягу (0 - 2 бали), допомогою дистанції, яку хворий мав пройти) І ФК Сі - рівень хвилинного обсягу (0 - 2 бали), серцевої недостатності відповідає дистанції більш Аг - діастолічне наповнення лівого шлуночка за 425 метрів, II Ф К - 3 0 0 - 425 метрів, III Ф К - 150 (0 - 4 бали), - 300 метрів і IV ФК - менш ніж 150 метрів [2] В>2 характеристика трансмітрального кровотоку (0 - 2 бали), Однак, застосування цього методу є також обмеженим Не всі пацієнти цієї групи спроможні Сг - розмір лівого передсердя (0 - 2 бали), ходити, деяким пацієнтам тест-ходьба є D2 - наявність мітральної регурптацм (0 - 4 протипоказаною Також цій метод є достатньо бали), приблизний, тому що мається досить вторинних Е.2 - зміни середнього тиску в легеневій артерії чинників, які можуть викривляти дані тесту (0 - 2 бали), ходьби Аз - зміни індексу сферичності (0 - 2 бали), Вз - зміни індексу товщини стінок (0 - 2 бали), Найбільш близьким до запропонованого Сз - зміни індексу обсяг/масса міокарда (0 - 2 технічного рішення є розподіл хворих на ФК за бали), рівнем вживання кисню (N Fortum, J Weiss) [1] шляхом розрахунку максимального вживання А4 - індекс локальної скоротливості лівого кисню (МВК) При IV ФК МВК зменшується до шлуночка (0 - 2 бали), 7мл/кг-хвил, при III - 7 - 14мл/кг-хвил, при II - 14 і при значенні індексу дисфункції міокарда від 21 мл/кг-хвил, при І - більш 21 мл/кг-хвил Цей 0 до 20 визначають І функціональний клас метод дозволяє найбільш вірогідно визначити серцевої недостатності, при значенні від 21 до 40 показники функціонального стану серцевого м'язу II функціональний клас, при індексі дисфункції при, а також величина вживання кисню є досить міокарда від 41 до 60 діагностують III точним КІЛЬКІСНИМ показником, який може бути використаний для оцінювання стану ІХС Однак, цей спосіб діагностики є достатньо коштовний і потребує спеціальної апаратури (спіровелоергометричної установки), а також проба з дозованим фізичним навантаженням буває протипоказана в цієї групі пацієнтів Потрібно ВІДМІТИТИ, що метод спіровелоергометрм не є обов'язковим в діагностиці ішемічної хвороби серця і являється додатковим, тим самим не може мати широку розповсюдженість В основу винаходу поставлена задача вдосконалення способу діагностики функціонального класу серцевої недостатності при ішемічній хворобі серця шляхом ехокардюскопм визначення інтегрованого ехокардюскопічного показника і за його значенням діагностують функціональний клас серцевої недостатності, що дозволить спростити методику визначення функціонального класу та підвищить вірогідність визначення Крім того, він є альтернативою визначення існуючих методів Поставлена задача вирішується тим, що визначають інтегративний ехокардюграфічний показник - індекс дисфункції міокарда - як суму усередненого відсоткового показника систолічної функції міокарда діастол ічної А2 + В2 + С2 + D 14 ремоделювання лівого шлуночка та функції ступеня А 3 +В 3 +С 3 6 показника локальної скоротливості міокарда лівого шлуночка [ — і . | за формулою О А, + В, DM = А 2 + В2 А 3 + В3 14 10Q де DM - індекс дисфункції міокарда, Аі - рівень фракції викиду лівого шлуночка (0 4 бали), функціональний клас, а при значенні індексу дисфункції більше 60 одиниць - IV функціональний клас серцевої недостатності Спосіб здійснюється наступним чином Відомо ЩО ЖОДНИЙ електрокардіографічний показник окремо не може достатньо повно висвітлити функціональний стан міокарда Однак, при використанні всіх основних ультразвукових індексів в сукупності можна достатньо чітко та більш диференційовано визначити функціональний стан серцевого м'язу, та й структурно-морфологічні передумови подальшого розвинення серцевої недостатності Такими показниками є показники систолічної дисфункції міокарда лівого шлуночка, діастолічної дисфункції міокарда лівого шлуночка, ступінь ремоделювання міокарда та індекс локальної скоротливості міокарда Для спрощення та уніфікування всіх цих показників використовується бальна шкала зміни показників Для показників систолічної дисфункції міокарда - фракція викиду (Аі) норма (> 55%) - 0 балів, помірно знижена (45 - 55%) - 1 бал, знижена (35 44%) - 2 бали, значно знижена (25 - 34%) - 3 бали, дуже снижена ( 60мл) - 0 балів, знижений (40 - 59мл) - 1 бал, значно знижений ( 4,0л/хв) - 0 балів, знижений (2,5 - 3,9л/хв) - 1 бал, значно знижений (< 2,4л/хв) - 2 бали Для показників діастол ичної дисфункції міокарда - співвідношення Ve/Va (A2) нормальный тип (1,0 1,6 при потоково-інтегральному співвідношенні < 1,6) - 0 балів, проміжний (1,6 2,0) - 1 бал, ріпдний ( 2,0) - 3 бали, псевдонормальний (1,0 - 1,6 при потоково-інтегральному співвідношенні > 1 6) - 4 бали - час гальмування трансмітрального кровотоку (Вг) норма (160 - 240мсек) - 0 балів, підвищений (> 240мсек) - 1 бал, занижений (< 160мсек) - 2 бали 53513 - розмір лівого передсердя (Сг) норма (< функціонального класу виявлено не було (t 51 мм) - 2 бали Хвора К, 1934 р, була госпіталізована в відділення хірургічного лікування аритмій Наявність мітральної регурптацм (D2) немає Одеського міського кардіоревматологічного центру 0 балів, - І ст (поза стулками морального клапану) з діагнозом Ішемічна хвороба серця, стабільна - 1 бал, II ст (на 2см від стулок) - 2 бали, III ст стенокардія напруження III ФК Повна атрю(середина лівого передсердя) - 3 бали, IV ст (на вентрикулярна блокада II ступеня, тип Мобітц-ІІ всю порожнину лівого передсердя) - 4 бали Приступи МАС Гіпертонічна хвороба III ст СН На - середній тиск в легеневій артерії (Ег) норма ст, III ФК Діагноз атрювентрикулярної блокади ( 50mm Hg) госпіталізації скарги на задишку при мінімальному - 2 бали фізичному навантаженні, болі в області серця Для показників, які визначають ступінь стискуючого характеру при ходьбі 150 - 200м, ремоделювання лівого шлуночка ПІДЙОМІ на один етаж, головний біль, вертипнозний - Індекс сферичності міокарду лівого шлуночка синдром, частота синкопальних станів 1 - 2 за (співвідношення кінцево-діастолічного місяць Враховуючи часті приступи за типом поперечного та подовжнього розмірів, Аз) норма Моргані-Адамс Стокса, а також постійну ( 0,9) - 2 бали протипоказано застосування фізичних проб для індекс товщини стінок міокарда визначення функціонального класу серцевої (співвідношення добутку товщини задньої стінки та недостатності При розрахунку ехокардюграфічних міжшлуночкової перетинки з кінцево-діастолічним показників індекс дисфункції міокарда склав у розміром, Вз) норма (> 0,3) - 0 балів, знижений хворої 56,2 одиниць, що відповідає III (0,3 - 0,25) - 1 бал, значно знижений(< 0,25) - 2 функціональному класові серцевої недостатності, бали що в подальшому було встановлено методом - індекс об'єм/маса (співвідношення кінцевоспіровелоергометрм діастолічного об'єму та маси міокарда лівого шлуночка, Сз) норма (0,75 - 1,1) - 0 балів, Хворий 3 , 1933 р н Діагноз Ішемічна хвороба гіпертрофічний ( серця Синдром слабості синусового вузла, 1,1) -2 бали брадікардитична форма Вторинна гемодинамічна артеріальна гіпертензія СН І ст , II ФК Для індексу локальної скоротливості (А4) норма (1,0) - 0 балів, помірно порушена (1,1 - 1,39) Хворий постійно скаржився на почуття "зупинки серця", неритмичне повільнене - 1 бал, значно порушена (1,4 - 1,9) - 2 бали, важкі серцебиття, задишку, стани непритомності, порушення (> 2,0) - 3 бали запаморочення Дані скарги непокоїли на протязі Запропонований спосіб діагностики декількох років, з прогресуючим зростанням скарг функціонального класу було використано у 160 При об'єктивному обстеженні загальний стан хворих на ішемічну хворобу серця Наперед всього середньої тяжкості, ЧСС - 36 за хв, AT хворим було визначено функціональний клас 150/110мм рт ст На ЕКГ - АВ-дисоціація ритму серцевої недостатності методами періодичне заміщення синусового ритму з ЧСС 48 спіровелоергометрм та за допомогою за хв атриовентрикулярним ритмом з ЧСС 34 за шестихвилинного теста І ФК було виявлено у 32 хв пацієнтів, II ФК - у 41 хворого, III ФК - у 42, а IV ФК у 45 хворих Усереднене значення За даними ехокардюграфм було встановлено функціонального класу серцевої недостатності індекс дисфункції міокарда, який складав 48,7 складало 2,63 ± 0,09 одиниць Активних фізичних проб за станом проводити було неможливо 3 метою покращення За розрахованими ехокардюграфічними гемодинамічних показників хворому було даними всі пацієнти І ФК мали досить низький встановлено електрокардюстимулятор Metros-TCіндекс дисфункції міокарда, який коливався в 01, запропоновано медикаментозну терапію мережах від 2 до 20 одиниць, та лише у одного аспекардом В результаті стаціонарного хворого він складав 23 одиниці (середній показник реабілітаційного лікування стан хворого значно дисфункції міокарда склав 14,3 ± 0 9) У пацієнтів поліпшився, зникли задишка, почуття "зупинки другої групи відмічалася тенденція розташування серця", стабілізувався артеріальний тиск на рівні індексу в межах 21 - 40 одиниць (середній індекс 120/80мм рт ст, значно покращились DM склав 29,3 ± 1,32), лише у 2 хворих він складав гемодинамічні показники індекс DM склав 23,6 42 і 44 одиниці ВІДПОВІДНО, та у одного хворого одиниць, було встановлено II ФК серцевої інтегративний показник склав 18 одиниць У недостатності, який потім був підтверджений за пацієнтів з III ФК серцевої недостатності цей даними велоергометри (порогова потужність показник складав більше 45 одиниць та не склала ЮОВт, подвійний добуток - 243) перевищував 60 одиниць (середній індекс складав 50,2 ±1,7) У хворих з IV функціональним класом У порівнянні з прототипом, запропонований серцевої недостатністю цей індекс перевищував спосіб діагностики ФК при серцевій недостатності 60 одиниць, середнє значення склало (65,2 ± 1,9) є максимально адаптований для групи хворих, для При порівнянні усереднених показників між котрих до цього моменту взагалі не групами було виявлено вірогідну різницю між застосовувалися інтегративні ехокардюграфічні хворими III та IV, II та III групами (t > 3) Однак показники В способі враховуються особливості вірогідної різниці між пацієнтами І та II діагностики та лікування хворих на ЕХС (метод 7 53513 дозволяє без додаткових досліджень виявити ступінь СН лише за допомогою ультразвукового дослідження серця) Даний спосіб також дозволяє більш диференційно ПІДІЙТИ до функціонального стану хворого, більш ретельно діагностувати його динаміку, тим самим скоріше та адекватніше реагувати на виявлені зміни під час лікування Література 1 Н К Фуркало, И К Следзевская, А Г 8 Каминский, МИ Лутай Лечебнопрофилактические аспекты диспансеризации при ишемической болезни сердца — Киев, "Здоров'я", 1991 — с 114-115 2 J Cassus L'msuffisance cardiaque etiologie, pathogenesie, aspect chmque, diagnoctic et traitement — Интернет www remede org (на французькій мові) ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnosing functional class of cardiac insufficiency in patients with ischemic disease of heart

Автори англійською

Yakymenko Olena Oleksandrivna, Yakymenko Olena Oleksandrivn

Назва патенту російською

Способ диагностики функционального класса сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца

Автори російською

Якименко Елена Александровна

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/00

Мітки: хворих, класу, недостатності, серцевої, функціонального, ішемічну, хворобу, діагностики, серця, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-53513-sposib-diagnostiki-funkcionalnogo-klasu-sercevo-nedostatnosti-u-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики функціонального класу серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця</a>

Подібні патенти